7 tipů pro vedení týmu k úspěchu. Co víte o leadershipu? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

7 tipů pro vedení týmu k úspěchu. Co víte o leadershipu?

Skvělé zvládnutí manažerské role vyžaduje talent, adaptabilitu a vzdělávání.

1168-cover-667031456db1a605988321.webp

Co si představíte pod slovy efektivní řízení a leadership? Napadne vás strategické plánování, týmová spolupráce a motivace zaměstnanců a zaměstnankyň?

Ano, vše vyjmenované sem patří, ale zaměřme se nejprve na hledání. Mnoho firem investuje nemalé prostředky do náboru externích kandidátů*ek, ale mohou přehlédnout manažerský potenciál, který již existuje v jejich vlastních řadách.

Schopní lidé ve vedení týmů jsou přitom pro firmy nesmírně důležití, protože se významnou měrou podílejí na výsledcích, růstu produktivity a ziskovosti.

Jak se pozná líder*ka?

Firmy hledají schopné lidi na vedoucí pozice, ale není tak jednoduché je objevit. Pokud se zdá, že efektivní řízení a leadership úspěšně zvládne jen málokdo, je to téměř pravda.

Společnost Gallup, která poskytuje analytické a manažerské poradenství, zjistila pár zajímavých věcí. Proč jsou lidé skvělí v leadershipu tak vzácní? Stojí za tím fakt, že potřebné schopnosti nejsou běžné. Nejlepší manažeři*ky mají následující talenty:

  • Motivují lidi v týmu k činům a zapojují je do spolupráce díky přesvědčivé vizi.
  • Mají asertivitu potřebnou k dosahování výsledků a zvládají řešení problémů. 
  • Vytvářejí kulturu, ve které je jasná odpovědnost.
  • Budují vztahy založené na důvěře, dialogu a otevřenosti.
  • Rozhodují se na základě produktivity, nikoli politiky.

Doporučujeme přečíst:

preview-664c7715f2a91281281782.webp

Lean management: Co to je a jak vám změní firmu i život

Číst

Výzkum společnosti Gallup odhaluje, že přibližně jeden z deseti lidí má všechny uvedené schopnosti a je tak pro firmu ideálním člověkem, ve vedoucí roli má přirozené předpoklady pro efektivní řízení a leadership a významně přispívá k lepším výsledkům a růstu firmy. 

I když unikátní kombinace talentů je vzácná, více lidí má alespoň některé z nich. Je důležité poznamenat, že na vysoké úrovni zvládne manažerskou roli 18 % lidí, pokud jejich společnost investuje do vzdělávání a koučinku.

Výzkum manažerských talentů mezi lidmi ve vedoucích pozicích tak přináší i jistou naději a šanci na zlepšení.

7 tipů pro efektivní leadership 

Leadership není jen o dávání pokynů, ale zejména o vytváření prostředí, kde všichni dosahují úspěchu. Projdeme si užitečné tipy a podíváme se na efektivní řízení a leadership novýma očima.

1. Stanovte jasné cíle a pamatujte na vizi

Úspěch každého týmu začíná smysluplnou vizí. Lidi povzbuzuje, když vidí, jak jejich práce přispívá k výsledkům firmy. Pokud tým věří ve společnou vizi, dává její naplňování všem smysl.

Nejde proto jen o jasné definování cílů, ale zásadní je také přesvědčivá vize a celkový obraz strategie a budoucnosti firmy. Motivace zaměstnanců a zaměstnankyň je pak snazší.

Je důležité, aby všichni rozumněli cílům a věděli, jaké kroky je třeba udělat pro jejich dosažení. Vysvětlete svoje očekávání a ujistěte se, že jsou cíle konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).

Souvisí s tím i jedna z hlavních rolí leadershipu ve strategickém plánování. Má za úkol zajistit, že plány nejsou pouze teoretické, ale jsou skutečně realizovány, sledovány a přizpůsobovány aktuálním potřebám firmy.

2. Jděte příkladem 

Vaše chování, pracovní etika a postoje udávají tón celému týmu. Pokud jste pozitivní, zapálení pro práci a přistupujete k problémům s otevřenou myslí, bude váš tým myslet podobně.

Zastánkyní autentického leadershipu je například Lenka Helena Koenigsmark. Autentický leadership je podle ní vlastně pohodlný, protože si nemusíte na nic hrát:

„Jste sama sebou. Stačí jen překonat ten prvotní strach a postavit se (většinou vlastnímu) sebekritickému očekávání.“

Nebojte se a nepřemýšlejte pořád o dojmu, jakým působíte. Lidé mají rádi autentické lídry*ně. Podpoříte vznik pracovního prostředí, ve kterém i ostatní opustí své obavy, týmová spolupráce bude jednodušší a efektivní řízení a leadership dosažitelnější.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

3. Posilujte komunikaci a naslouchejte

Komunikace je základem efektivního týmu. Pravidelně se scházejte a diskutujte o dalším postupu, řešte problémy a sdílejte výsledky. Týmová spolupráce se dávno neomezuje jen na kancelář, můžete se setkávat online a pracovat díky tomu s lidmi z různých míst.

Vnímejte ostatní a jejich nápady a potřeby, abyste celkově zlepšili atmosféru a výkon týmu. Aktivní naslouchání vyžaduje, abyste věnovali druhým soustředěnou pozornost. Vaše snaha pozorně naslouchat ukazuje, že si druhých vážíte a respektujete je.

4. Vzdělávejte se a přizpůsobujte 

David Slocum ze společnosti Google považuje adaptabilitu za klíčovou dovednost pro efektivní řízení a leadership. Pružné přizpůsobování se podmínkám, které se neustále mění, je pro dnešní lídry*ně nezbytné.

Reagování na nové situace úzce souvisí s dalším bodem – neustálým studiem. Člověk se musí zvládnout stále učit, aby se dokázal dobře adaptovat.

Mnoho vedoucích by souhlasilo, že leadership je cesta plná výzev a příležitostí k učení. Skvělí manažeři*ky se nikdy nepřestávají učit – prostřednictvím praxe, profesního rozvoje a kurzů. Rovněž zde můžete jít příkladem ostatním, aby se zajímali o svůj další rozvoj. 

Doporučujeme přečíst:

1009-jak-prizpusobit-agilni-metodiku-projektu-rozhovor-s-expertem-na-agile-preview-65c5dc1333065473907921.jpg

Jak přizpůsobit agilní metodiku projektu? Rozhovor s expertem na agile

Číst

5. Delegujte bez obav 

Nedostatečné delegování úkolů je zásadní chybou, ke které mají lidé ve vedoucích pozicích sklony. Vyhněte se nebezpečné myšlence, že pokud chcete, aby bylo něco uděláno správně, musíte to udělat sami. Jestli usilujete o efektivní řízení a leadership, bez delegování se neobejdete.

Důvěřujte svému týmu, dávejte konstruktivní zpětnou vazbu a podporujte všechny ve zdokonalování a profesním růstu. Lidé ve vašem týmu očekávají, že je povedete a ohodnotíte jejich práci. Delegování úkolů navíc zvyšuje vaši ochotu vyhledávat zpětnou vazbu od ostatních, což vám pomáhá se zlepšovat a více se soustředit na vaše silné stránky.

Nezapomínejte na odpovědnost a jasně definujte, kdo má co na starost. Delegování není jen o rozdělování úkolů, ale také o rozpoznávání a využívání silných stránek každého v týmu. Tímto způsobem zvyšujete efektivitu a pomáháte ostatním rozvíjet se a vyniknout.

6. Uznávejte a odměňujte

Uznání je mocným nástrojem motivace, protože přináší lidem dobrý pocit z odvedené práce. Pravidelně oceňujte úspěchy vašeho týmu i jednotlivců. Pokaždé, když někdo dosáhne svých cílů, nebo překoná očekávání, pochvalte jeho*její úspěch. Myslete na odměny a bonusy.

Pozitivní hodnocení zvyšuje motivaci a loajalitu. Dejte lidem ve svému týmu najevo, jak důležití jsou pro vaši firmu a proč je společnost potřebuje. Pomůžete jim vracet se k práci s novou energií a nadšením.

7. Investujte do rozvoje týmu

Efektivní řízení a leadership vyžaduje celoživotní vzdělávání. Nejen od vás, ale i od ostatních. Posilujte svůj tým a podporujte vzdělávání a inovace.

Povzbuzujte členy*ky týmu, aby přicházeli s novými nápady a řešeními. Inovační myšlení může vést k užitečným změnám ve vašich projektech a procesech. Vytvořte bezpečné prostředí, kde mohou lidé sdílet své myšlenky a nemusí se bát kritiky.

Co dál? 

Ukázali jsme si sedm bodů, které podporují efektivní řízení a leadership ve firmě. Uplatňování uvedených principů pomáhá k dosahování lepšího prostředí, jistějších výkonů a vytváření silných a loajálních týmů.

Zamyslete se, jak můžete tipy převést do praxe. Pozorujte, jestli vám přináší očekávané výsledky. Dobré vedení je o správném postoji, o chápání druhých lidí a vyžaduje určité talenty. Efektivní řízení a leadership zvládnete snáz, když myslíte na strategické plánování, máte vizi a promyšlené cíle.

Nezapomeňte, že každý den nabízí novou příležitost být lepším lídrem*lídryní. Jaký první krok uděláte již dnes?

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!