Angličtina pro HR | Laba Czech

Živý online kurz

OVLÁDNĚTE ANGLIČTINU PRO HR

Kateřina Landecká
Lektorka Business a HR English

JAZYKOVÝ KURZ ZAMĚŘENÝ NA HR POJMY

TRVÁNÍ KURZU:

22. července – 28. srpna 2024

DOBA TRVÁNÍ:

6 týdnů, 12 lekcí
Pondělí a středa, 17:30 – 19:00

Získejte sebevědomí při komunikaci v angličtině a naučte se v ní bezchybně fungovat. Během 12 lekcí se naučíte vést pohovory v angličtině, pochopíte, jak v ní tvořit HR strategie a systémy odměn. Zjistíte, jak v angličtině hodnotit pracovní výkon a jak psát inzeráty i e-maily. Před každou lekcí budete mít k dispozici slovníček pojmů, které si prozkoušíte v krátkých testech. V praktických cvičeních si procvičíte hned několik nově nabitých skills.

Absolvováním kurzu svou angličtinu posunete na vyšší úroveň. Kurz probíhá v angličtině, vstupní úrovní tohoto kurzu je úroveň B1.

TENTO KURZ JE PRO VÁS, POKUD JSTE:

 • HR manažeři s alespoň 1 rokem praxe

  Potřebujete psát dokumenty v angličtině a komunikovat na mezinárodní úrovni a víte, že se v oblasti HR angličtiny potřebujete zlepšit. Na kurzu si doplníte slovní zásobu, zlepšíte se v komunikaci v angličtině, ať už v mluvené, či psané, a díky konverzačním role play cvičením se připravíte na všechny možné situace.

 • Náboráři s alespoň 1 rokem praxe

  Chcete zlepšit své dovednosti při vedení pohovorů v angličtině a zvýšit své sebevědomí. Doplníte si znalosti Business/HR English termínů, zlepšíte se ve spontánních reakcích na otázky uchazečů a celkově se začnete v angličtině cítit lépe.

 • HR specialisté, personalisté a manažeři employer brandingu

  Jste v kontaktu s dalšími HR specialisty z jiných zemí, budujete značku firmy nebo chcete pracovat v mezinárodních společnostech – a potřebujete si rozšířit slovní zásobu v HR English. Víte, že vaše profesionální slovní zásoba není dostatečná, a proto se vyhýbáte situacím, kde je angličtina potřeba. S kurzem se v angličtině zlepšíte a získáte potřebou jistotu.

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • ANGLIČTINA SE PRO VÁS STANE PŘIROZENOU

  Naučíte se mluvit Business English a naučíte se v angličtině popsat svou roli jakožto HR manažer, ale i obecně roli HR ve své firmě. Přestanete se bát vést pohovory v angličtině a budete si v komunikaci více věřit. Zlepšíte se ve výslovnosti, angličtinu si kompletně osvojíte a posunete se na vyšší level.

O kurzu

 1. Vaše výstupy

  S kurzem získáte slovníček pojmů a worksheet pro jejich cvičení. Osvojíte si psaní e-mailů v angličtině, seznámíte se s funkčními frázemi, naučíte se gender neutral fráze. Zjistíte, jak v angličtině dávat zpětnou vazbu, získáte seznam videí na procvičení poslechu a pochopíte, jak v angličtině vypadá dobře napsaná pracovní nabídka.

 2. Praktická cvičení a hodnocení lektorky

  Tento kurz HR English neobsahuje jen teoretickou výuku, veškeré nově nabyté dovednosti a znalosti si můžete skutečně ihned vyzkoušet. A to v rámci hodnocených i nehodnocených praktických cvičení v podobě domácích úkolů. Během lekcí budete mít prostor pro konverzace, role play, zkušební rozhovory a pohovory.

Lektorka

Kateřina
Landecká

 • Má zkušenosti s výukou individuálních a korporátních klientů. Učila pro jednu z českých top firem.
 • Mezi její klienty patří zejména manažeři/profesionálové z oblasti HR, financí a project managementu. Pomáhá jim eliminovat czenglish a zlepšit výslovnost.
 • Má pracovní zkušenosti jak z ČR, tak ze zahraničí. Pracovala pro firmy jako Czech Airlines, CanAmerica, BCD Travel.
 • Je spoluzakladatelkou travel blogu TravelFromSquareOne.com.
 • Mnoho let se věnuje psaní v angličtině – publikuje příspěvky o Business a HR English a o cestování.
 • Získala několik mezinárodních certifikací, například CAE: Cambridge Certificate of Advanced English, LEAD: Essentials of Leadership Programme, Business English, The TEFL Academy.

Program kurzu

 • 01

  Pondělí 22. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Základy HR

  • Funkce HR ve firmě, hlavní trendy a výzvy
  • HR manažer a jeho role
  • Leadership a management, práce s lidmi
  • Životní cyklus zaměstnance (employee life cycle)
  • Základní/klíčová terminologie/pojmy používané v HR
 • 02

  Středa 24. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Základní komunikační dovednosti v angličtině

  • Small talk (o čem se s lidmi bavit, jak volit témata ke konverzaci, jak podpořit konverzaci)
  • Online a offline komunikace
  • Neverbální komunikace
  • Slovní zásoba pro nejčastější situace (když nerozumím, jak znít přirozeně a zdvořile, jak působit sebevědomě)
  • Telefonování v angličtině

  Praktické cvičení: Zhlédněte doporučené video (TED Talk) o neverbální komunikaci, analyzujte ho a vypište hlavní body. Poslechněte si před lekcí slovníček pojmů.

 • 03

  Pondělí 29. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Nábor Ⅰ

  • Budoucnost náboru (trendy v náboru, výhody a nevýhody online náboru, metody náboru)
  • Průběh výběrového řízení / náborového procesu
  • Jak napsat pracovní nabídku (popis pracovní pozice a požadavků na kandidáta)
  • Otázky u pracovního pohovoru (typy otázek, odpovědi na dotazy uchazečů)
  • Hodnocení kandidátů, schvalování/odmítání kandidátů
 • 04

  Středa 31. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Workshop: Nábor II, pracovní pohovor

  • Role play: Vedení pracovního pohovoru
  • Online a offline pohovor/prostředí
  • Vyzkoušejte si vedení pohovoru v angličtině a získejte zpětnou vazbu i tipy ke zlepšení od lektorky i kolegů

  Praktické cvičení: Formulujte otázky pro různé typy pracovních pohovorů.

 • 05

  Pondělí 5. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Onboarding

  • Význam a důležitost onboardingu
  • Fáze onboardingu
  • Časté chyby během onboardingu
  • Adaptace a motivace zaměstnance
  • Slovní zásoba týkající se smluv a dohod
 • 06

  Středa 7. 8. 2024, 17:30 – 18:00

  Talent management

  • Strategie talent managementu
  • Školení a rozvoj zaměstnanců
  • Poskytování zpětné vazby
  • Hodnocení pracovního výkonu
  • Vedení hodnotícího rozhovoru
  • Diplomatický jazyk

  Praktické cvičení: Připravte zpětnou vazbu zaměstnanci*zaměstnankyni ohledně jeho*jejího pracovního výkonu. Navrhněte nové cíle a příležitosti k dalšímu rozvoji.

 • 07

  Pondělí 12. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Diverzita a inkluze

  • Výhody multikulturních/diverzifikovaných týmů
  • Výzvy při řízení multikulturních/diverzifikovaných týmů
  • Stereotypy a předsudky v HR
  • Diskriminace na pracovišti
  • Genderově neutrální jazyk
 • 08

  Středa 14. 8. 2024, 17:30 – 18:00

  Odměňování a benefity

  • Systémy odměn
  • Typy benefitů
  • Vyjednávání o zvýšení platu
  • Pracovní vztahy
  • Řešení konfliktů na pracovišti

  Praktické cvičení: Přečtěte si doporučené články o konfliktech na pracovišti a formulujte vlastní názor, pohled na věc i zkušenosti.

 • 09

  Pondělí 19. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Offboarding

  • Ukončení pracovního poměru
  • Jak sdělit zaměstnanci špatnou zprávu v angličtině
  • Jak si zaměstnance udržet?
  • Význam a výhody offboardingu
  • Fáze offboardingu
  • Výstupní pohovor
 • 10

  Středa 21. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Budování značky zaměstnavatele

  • Budování silné značky zaměstnavatele (employer branding)
  • Hodnotová nabídka pro zaměstnance (EVP)
  • Firemní kultura (hodnoty, poslání a vize firmy)
  • Slovní zásoba pro prezentace v angličtině

  Praktické cvičení: Vytvořte krátkou prezentaci o hodnotách, misi a vizi firmy.

 • 11

  Pondělí 26. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  HR analýza a strategie

  • Analýza v HR, základní HR metriky
  • Funkční jazyk pro popis grafů a procesů
  • Tvorba HR strategie
  • Vedení porady/jednání/meetingu v angličtině
  • Jak vyjádřit svůj názor/pohled na věc v diskuzi
 • 12

  Středa 28. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Obchodní korespondence v HR

  • Úrovně formality v psaném projevu
  • Tipy pro efektivní psaní e-mailů
  • Funkční fráze pro psaní obchodních/pracovních e-mailů
  • Nejčastěji používané zkratky v e-mailech
  • Shrnutí kurzu

  Praktické cvičení: Napište formální e-mail pro zaměstnance, který se týká nadcházejících změn ve společnosti.

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole