Živý online kurz - Základy účetnictví — Osvojte si základy moderního účetnictví během 6 týdnů | Laba Czech

Živý online kurz

Základy
účetnictví

Ing. Kateřina Nováková, FCCA Head of Accounting team,
ASB, Czech Republic

PŘIPRAVUJEME

Naučte se vést účetnictví pro malé i střední podniky

 

Jak na účetnictví, aby bylo přehledné a jeho vedení bylo efektivní? Porozumějte účetním pojmům a transakcím a naučte se aplikovat je v praxi. Během 12 praktických lekcí získáte základy účetnictví a operací, legislativy a daní v České republice. Naučíte se vytvářet roční závěrku, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Navíc si po absolvování kurzu poradíte s konsolidací.

Tento kurz oceníte, pokud:

 • Vlastníte menší firmu, zakládáte startup nebo jste OSVČ.

  Ovládnete účetnictví ve své firmě a budete mít peníze pod kontrolou. Porozumíte finančním tokům a naučíte se s nimi vypořádat, neztratíte se při placení daní a nastavíte účetní procesy tak, aby vaše firma prosperovala.

 • Jste na začátku své kariéry jako účetní.

  Rozšíříte své dosavadní znalosti a lépe porozumíte účetním vztahům.

 • Jste na pozici Junior kontroler.

  Prohloubíte své znalosti v oblasti účetnictví a efektivně tak porozumíte finančním výsledkům společnosti.

 • Chcete rozumět financím.

  Naučíte se vypořádat s vlastními financemi – připravíte roční uzávěrku a lépe porozumíte účetním vztahům a legislativě v České republice.

Účetní nesmí chybět v žádné firmě

 • Proč účetnictví?

  Bez účetního oddělení nemůže firma řádně fungovat. Účetnictví sleduje stavy, toky a výsledky ekonomické činnosti. Jednoduše, jedná se o uspořádaný systém evidence, který má určité normy a pravidla.

 • Proč účetní?

  Jsou to právě účetní, kteří každý den sledují, jak si firma vede po ekonomické stránce. Ukládají daňové doklady, věnují se fakturaci, vyplácejí mzdy, kontrolují zápisy a někdy také inventury.

O kurzu:

 1. Finanční výkazy

  Získáte praktické znalosti potřebné pro sestavení roční účetní závěrky, přílohy k účetní závěrce a naučíte se základy konsolidace.

 2. Daně

  Jak se nezbláznit z daní? Seznámíte se s daňovými systémy, řízením daní ve firmě a druhy kontrol. Zjistíte, jak funguje daň z přidané hodnoty, jak evidovat daň z nemovitostí a co je to daň z příjmů právnických osob.

 3. Rozvoj kariéry a podnikání

  Během lekcí si jako účetní rozšíříte a prohloubíte své znalosti v oboru a lépe porozumíte účetním vztahům a finančním výsledkům společnosti. Jako manažeři a podnikatelé porozumíte základům účetnictví a budete schopni kvalifikovaně řídit finanční toky.

O lektorce:

Ing. Kateřina
Nováková,
FCCA

 • Head of Accounting team, ASB Czech Republic
 • Dlouholetá členka The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Praxe v auditu ve společnostech BIG4 na pozici seniorního auditora
 • 12 let na pozici manažerky účetního týmu v ASB Czech Republic

Program kurzu:

 • 01

  Co musíte vědět o českém účetnictví?

  • Účetní legislativa v České republice a její náležitosti
  • Právní normy upravující finanční účetnictví podnikatelů ČR
  • Základní pojmy – výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), obratová předvaha, účetní deník, účtový rozvrh, příloha k účetní závěrce
  • Má dáti / Dal aneb jak pochopit základy účetnictví
 • 02

  Dlouhodobý majetek — to nejcennější, co v podniku máte?

  • Co všechno spadá do finančního majetku?
  • Co je hmotný majetek a jak ho dělíme podle jeho povahy?
  • Typy nehmotného majetku
  • Jaké účty se váží k dlouhodobému majetku?
 • 03

  Oběžná aktiva — neztraťte se ve svých pohledávkách a zásobách

  • Jaké druhy pohledávek známe a jak je správně účtovat?
  • Zásoby v účetnictví - jaké typy známe a na jakých účtech je můžeme vidět?
  • Peníze - kde je ve výkazu najdeme a jak jejich pohyby účtovat
  • Časové rozlišení aktiv - co to vlastně je a k čemu nám pomáhá?

  • Domácí úkol: pořízení hmotného a finančního majetku, odpisy; vydaná faktura, pořízení zásob, aktivní dohady
 • 04

  Závazky v účetnictví — mějte své dluhy pod kontrolou!

  • Dlouhodobé závazky – jaké druhy známe a kde je ve výkazu najdeme?
  • Závazky za dodavateli a zaměstnanci
  • Vykazování daňových závazků a pohledávek v rozvaze
  • Co jsou dohadné položky a jak je účtovat?
  • Časové rozlišení pasiv
 • 05

  Vlastní kapitál, rezervy — co o nich musíte vědět?

  • Co je vlastní kapitál a jak ho účtujeme?
  • Význam ostatních fondů v podniku
  • Nerozdělený zisk - definice a koncepce
  • Jak na rezervy z účetního a daňového hlediska?

  • Domácí úkol: přijatá faktura, úroky z půjčky, kapitalizace úroků, kapitalizace půjčky, dohady; zvýšení vlastního kapitálu, převod zisku, rezerva na daň z příjmů
 • 06

  Sledování nákladů a výnosů a jejich zobrazení v účetnictví firmy

  • Jak evidovat příjmy a výnosy správně?
  • Kategorizace výnosů - z prodeje zboží, z vlastních výrobků, ze služeb
  • Náklady na spotřebu a na služby - jak je promítnout do účetnictví?
  • Ostatní provozní náklady a výnosy
  • Finanční náklady a výnosy
  • Náklady za zaměstnanci.
 • 07

  Zaměstnanci jako čísla v pozitivním slova smyslu

  • Pracovní smlouvy, druhy úvazků a jejich rozdíly
  • Porovnání, zda je lepší mít vlastní zaměstnance, nebo outsourcovat
  • Jak účtovat povinné zdanění a odvody?
  • Cestovní náhrady jednoduše
  • Benefity
 • 08

  Jak se nezbláznit z daní?

  • Jak funguje daň z přidané hodnoty?
  • Daň z příjmů právnických osob splatná a odložená
  • Účtování dalších daní: z nemovitosti, spotřební, silniční - co s tím?
 • 09

  Cizí měny, základní funkce MS Excel

  • Přecenění cizoměnových zůstatků
  • Zajišťovací účetnictví
  • MS Excel jako základní kámen každého účetního a controllera
 • 10

  Statutární účetní závěrky — co vám na konci účetního roku nesmí chybět?

  • Rozvaha - její náležitosti a zpracování
  • Výkaz zisku a ztráty - výnosy a náklady na jednom místě
  • Příloha k účetní závěrce - k čemu ji potřebujeme a proč je důležitá?

  • Domácí úkol: závěrkové operace, přecenění, příprava výkazů a přílohy
 • 11

  Podniky ve skupině — jak zvládnout konsolidaci?

  • Jak může jeden podnik ovládat druhý?
  • Metody konsolidace
  • Co je Goodwill a jak se projevuje na ohodnocení společnosti?
  • Vzájemné vztahy podniků ve skupině

  • Domácí úkol: jednoduché konsolidované výkazy
 • 12

  Ukazatele výkonnosti společnosti, controlling a audit

  • Co vše potřebujete připravit pro povinný audit
  • Analýza meziročních pohybů
  • Jak jednoduše zjistit finanční zdraví společnosti?
  • Nástroje na kontrolu stavu vaší společnosti
  • K čemu slouží controlling?