Lean management: Co to je a jak vám změní firmu i život | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Lean management: Co to je a jak vám změní firmu i život

Znáte principy štíhlé výroby a praktické využití japonských metod Kaizen, 5S a poka-yoke?

cover-664c7715ef610402897825.webp

Japonsko nabízí mnohem více než jen sushi, mangy a starobylé tradice. Je také kolébkou inovací, známých po celém světě. Jedním z příkladů je lean management, neboli štíhlá výroba. Vyrostl z výrobních procesů velkých japonských firem a stále více formuje způsoby, jakými dnes podniky optimalizují výrobu a zvyšují efektivitu. 

V článku se podíváme na 3 metody, které lean management používá. Spojují je japonské kořeny a jednoduchost. Ukážeme si, jak mohou jejich principy pomoci nejen v průmyslu, ale i v každodenním životě. Jedná se o metody 5S, Kaizen a poka-yoke. 

Metoda 5S má za cíl zvýšení efektivity díky lepší organizaci pracoviště. Svého cíle dosahuje prostřednictvím pěti klíčových principů: třídit, uspořádat, čistit, standardizovat a udržovat. 

Kaizen znamená „neustálé zlepšování“ a zaměřuje se na malé, postupné změny v procesech. Tato metoda je známá svým přístupem k zapojení všech zaměstnanců*kyň do procesu, což pomáhá vytvářet kulturu nakloněnou inovacím.

Poka-yoke se překládá jako „ochrana před chybami“ a, jak už z jejího názvu vyplývá, usiluje o prevenci chyb ve výrobních procesech.

1. Metoda 5S

Název je odvozen od pěti japonských slov, která začínají písmenem „s“:

  • Seiri (Třídění) – Tento krok zahrnuje odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště. Ponechává pouze věci, které jsou nezbytné pro každodenní práci. 
  • Seiton (Uspořádání) – Následuje organizace zbývajících předmětů do logického a přehledného uspořádání. Smyslem je, aby všechno mělo své určené místo a bylo snadno dostupné. 
  • Seiso (Čištění) – Veškeré vybavení je třeba udržovat v dobrém stavu, což zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko budoucích problémů. 
  • Seiketsu (Standardizace) – Dostáváme se k vytváření rutin a postupů, které podporují první tři principy a zajišťují dlouhodpobou konzistenci.
  • Shitsuke (Udržování) – Poslední krok je o udržování dosažených vylepšení. Spadá sem také dodržování pravidel stanovených v předchozích krocích. Pravidelné audity, školení a zapojení pracujících jsou zásadní pro to, aby se metoda 5S stala trvalou součástí firemní kultury.

Doporučujeme přečíst:

preview-6630beed1c854257660515.jpg

Na stejné pozici pracuji již více než 3 roky. Kdy to není OK?

Číst

Metoda 5S věnuje pozornost pracovnímu prostoru a jeho efektivní organizaci. Výsledkem je čisté, nepřeplněné, bezpečné a dobře organizované pracovní prostředí, což zlepšuje podmínky na práci a optimalizuje produktivitu. 

Stav pracovního prostředí je důležitý také pro mentální pohodu zaměstnanců*kyň a ovlivňuje celkový dojem. Implementace metody 5S tedy nejen zlepšuje efektivitu, ale také zvyšuje spokojenost na pracovišti. 

Metoda 5S je zásadním nástrojem pro lean management. Původně byla vyvinuta společností Toyota v 50 letech 20. století, aby jí pomohla zvládnout rychlý růst, který firma zažila během druhé světové války.

Dobře se uplatní také v kanceláři. Metodu 5S je možné využít třeba při tvorbě databází pomocí Microsoft Access a tabulek v Excelu. Postup pak zahrnuje setřídění a odstranění nepotřebných polí, jejich uspořádání a vytvoření samoudržitelného systému. 

2. Kaizen

Kaizen je metoda zaměřená na neustálé zlepšování procesů ve všech aspektech organizace. Jde cestou drobných změn, protože malé pokroky časem vedou k mimořádným výsledkům. 

Neustálé drobné změny se sčítají a nakonec přináší ovoce. Lean management touto metodou dosahuje pro firmu významných výhod: zvýšené efektivity, lepší kvality, větší bezpečnosti, rychlejšímu dodání, nižším nákladům a rostoucí spokojenosti zákazníků.

Dalším benefitem je obvykle jednodušší a příjemnější práce, což vede k vyšší morálce, větší spokojenosti v práci a nižší fluktuaci. 

Kaizen se soustředí na nalezení problémů přímo u zdroje, a proto zapojuje do řešení všechny pracující. Cílem je vytvoření firemní kultury, ve které je neustálé zlepšování přítomné v každodenním chování​​. Ve společnostech, kde se uplatňují principy štíhlé výroby, se tato filozofie stává přirozeným způsobem myšlení jak pro manažery, tak pro pracující na výrobních linkách.

Důležité je také shromažďování zpětné vazby a identifikování procesů, které vyžadují zlepšení. Navazujícími kroky jsou testování, implementace a standardizování nového procesu napříč organizací.

Kaizen představuje způsob myšlení, který podporuje inovace a zvyšuje angažovanost a spokojenost zaměstnanců*kyň, což má pozitivní dopad na celkový výkon firmy​​.

Metoda Kaizen se od konce druhé světové války rozšířila mezi japonskými firmami všech velikostí. Lean management ji implementuje do firem po celém světě.

3. Poka-yoke

Také metoda poka-yoke je důležitým nástrojem pro lean management. Má za cíl zabránit chybám v nejrůznějších procesech a to ještě před tím, než se stanou. Používá jednoduché, ale efektivní mechanismy a postupy, které minimalizují riziko lidské chyby a zvyšují kvalitu výrobních a servisních procesů.

Koncept poka-yoke vznikl opět v továrnách společnosti Toyota v Japonsku během 60. let. Inženýr Shigeo Shingo, průkopník štíhlé výroby, poprvé představil novou metodu během pozorování montážního procesu, kde pracovníci často zapomínali instalovat součástku.

Poka-yoke zahrnuje různé techniky a zařízení. Mohou být buď fyzické (jako například bezpečnostní zábrany na strojích), nebo se jedná o systémy, poskytující zpětnou vazbu (jako jsou vizuální a zvukové signály) a upozorňující na potenciální problémy​​. Poka-yoke využívá senzory a další zařízení, které automaticky zastaví procesy v případě zjištění chyb, což minimalizuje poškození produktu a zvyšuje bezpečnost​​.

Ilustrovat si ji můžeme na jednoduchém příkladě: Používání speciálně navržených zástrček, které lze zapojit pouze jedním způsobem, zabraňuje nesprávnému zapojení. V běžném životě se s využitím metody poka-yoke můžete setkat třeba u praček. Nespustí se, dokud nejsou zavřená dvířka. V případě ledničky se ozve zvukový signál, když ji necháte příliš dlouho otevřenou.  

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Implementace metody poka-yoke přináší mnoho výhod, jak je pro lean management typické. Snížení defektů vede k nižším nákladům na kontrolu kvality a šetří také výdaje na opravy. Zvyšuje se spokojenost zákazníků díky vyšší kvalitě produktů a služeb. Poka-yoke, stejně jako předchozí metody, navíc zlepšuje pracovní prostředí. ​

Zahrnuje také školení zaměstnanců a pravidelné vyhodnocování účinnosti zavedených opatření​. Poka-yoke je tak velmi dobrým nástrojem, který pomáhá organizacím dosáhnout vysoké úrovně kvality a efektivity při současném snižování plýtvání a chyb. Metoda je užitečná zejména v prostředích, kde je důležitá vysoká úroveň kvality a kde mohou být náklady na chyby velmi vysoké.

Štíhlá výroba spojuje metody 

Lean management využívá různé metody, protože každá z nich přináší konkrétní a jedinečné výhody. Metoda 5S zajišťuje dobře zorganizované a efektivní pracovní prostředí, Kaizen vytváří kulturu neustálého zlepšování a poka-yoke eliminuje chyby. 

Metodologie Kaizen je přístup, který podporuje neustálé zlepšování ve firmě, zaměřený na neustálé malé pozitivní změny, které mohou vést k nejvyššímu a významnějšímu růstu.

Kaizen představuje nejen sadu technik, ale i filozofii založenou na myšlence, že i malé, postupné změny mohou přinést značné zlepšení. 

Vzájemně se tyto metody podporují a společně vytvářejí robustní rámec pro zlepšování procesů a zvyšování produktivity ve firmě.

Použité zdroje

— https://asq.org/quality-resources/lean/five-s-tutorial

— https://zozio.tech/en/5s-lean-management-2/

— https://www.leanproduction.com/5s/

— https://www.invensislearning.com/blog/kaizen-methodology/

— https://www.leanproduction.com/kaizen/

— https://leanscape.io/poka-yoke-and-mistake-proofing/

— https://www.6sigma.us/lean-tools/poka-yoke-six-sigma

— https://www.lean.org/lexicon-terms/poka-yoke/

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Vedení obchodního týmu»
Business a management
Vede Petr Tošner
11. června 1. srpna
Petr Tošner