Živý online kurz Scrum Master | Laba Czech

SCRUM MASTER

12 LEKCÍ

LUKÁŠ HOLAN

DIVISION DELIVERY MANAGER
VE SPOLEČNOSTI ACTUM DIGITAL

Cesta k mistrovství Scrumu

Pilíře a hodnoty

Scrum artefakty

Role Scrumu a jejich povinnosti

Hladký průběh ceremonií

Shrnutí Scrum frameworku a volné téma

Produktový management a role Product Ownera

Koncept skvělého Scrum Mastera

Doručení produktu, plánování a estimace

Implementace Scrum v organizaci

Škálování a příprava na certifikaci PSM I/PSPO I

Coaching Dojo

Posuňte svou kariéru na další úroveň, staňte se úspěšným Scrum Masterem!

PŘIPRAVUJEME

Tento kurz je akreditován PMI – absolvent získá mezinárodně platný a uznávaný certifikát. Účastí na našem kurzu si doplníte 18 vzdělávacích hodin (PDU’s).

Scrum Master je nyní jednou z nejžádanějších profesí na trhu práce. Kdo je ale Scrum Master a jaký úkol plní? Kde je jeho místo ve fungování projektového týmu? Zde se můžete naučit, jak v této profesi uspět.

Znáte sami sebe? Kurz doporučujeme, pokud:

 • Vy jste ten, kdo mění kariéru

  Pokud chcete začít svou kariéru v IT, je role Scrum Mastera určena právě vám! U nás vás čeká komplexní školení. Po absolvování kurzu budete moci složit mezinárodní zkoušku a nastartovat svou kariéru v IT!

 • Jste projektový/produktový manažer

  Bez předchozích zkušeností v oblasti IT, který chce začít pracovat na IT projektech. Získáte soubor nástrojů pro řízení týmu v rychle se měnícím prostředí a pro analýzu a hodnocení produktu v každé fázi jeho vývoje.

 • Budete se podílet na vývoji softwaru

  A rádi byste se dozvěděli více o moderním přístupu k vývoji softwaru, ať už jako člen vývojového týmu nebo na straně firmy.

 • Jste podnikatel, který chce uvést na trh nový produkt

  Vše, co potřebujete ke správnému spuštění projektu podle Scrumu! Naučíte se, jak vyvíjet produkt, optimalizovat procesy vývoje produktu, zvolit správné přístupy k řízení, rychle se přizpůsobit změnám a také přijímat strategicky důležitá rozhodnutí pro škálování podnikání.

Scrum master hraje v týmu klíčovou roli

 • PROČ PRÁVĚ SCRUM?

  Scrum je agilní rámec pro vývoj produktů zaměřený na budování týmů a úspěšných produktů. V 99 % IT projektů se Scrum používá již řadu let. Stále populárnější je v oblasti marketingu a finančních služeb. Využívá krátkých časových úseků, tzv. sprintů, s cílem dokončit projekt po částech, ale efektivněji.

 • KDO JE SCRUM MASTER?

  Role Scrum Mastera se liší od role projektového manažera, Scrum Master například není zodpovědný za plánování a kontrolu projektů. Místo toho podporuje a povzbuzuje sebeorganizaci týmu a úspěšnost projektu. Dobrý Scrum Master nesmí v agilním projektu chybět: mimo jiné pomáhá týmu pracovat jako kouč a odborník na procesy.

O kurzu

 1. Struktura rámce Scrum

  Krok za krokem pochopíte vlastnosti práce s flexibilním řízením a porovnáte jeho výhody pro vaše podnikání. Pochopíte, jak plánovat a připravovat sprinty, jaké retrospektivní techniky používat pro zvýšení produktivity, optimalizaci procesů, využití principů štíhlé výroby, nastavení komunikace v týmu, zvýšení jeho produktivity, měření rychlosti a mnoho, mnoho dalšího.

 2. Řízení produktu a týmu

  Komplexní přístup k tvorbě hodnoty produktu a budování strategického obchodního modelu. Projdete procesem tvorby produktové strategie a backlogu spolu se stanovením cílů a zohledněním User Story. Budete schopni vytvořit a zorganizovat vysoce výkonné samoorganizující se týmy, nastavit jednotlivé role a naučit je vzájemně spolupracovat.

 3. Implementace a strategické plánování Scrumu

  Pochopíte, jak s minimálním odporem implementovat flexibilní řízení Scrumu do pracovního procesu týmu a předcházet krizovým situacím. Na základě reálných příkladů budete analyzovat úspěšné i neúspěšné případy, po kterých budete schopni vypracovat strategické plánování řízení.

Lektor

Lukáš
Holan

 • LINKEDIN PROFILE
 • Dosáhl prokazatelných úspěchů při řízení strategických projektů, programů a veřejných zakázek napříč odvětvími a trhy ve společnostech jako Accenture, ČEZ a Actum Digital.
 • Má dlouholeté praktické zkušenosti s řízením projektů E2E – Waterfall projekty, veřejné zakázky a vývoj produktů v rámci agilního řízení.
 • Je profesionálem s certifikacemi – Professional Scrum Master II (PSM II), SAFe Advanced Scrum Master (SASM) a Lean Six Sigma Green Belt (LSS).
 • Vedl agilní a digitální transformaci v mnoha společnostech (buď Eurowag, ČEZ a další) – změna z projektové organizace na produktovou organizaci.
 • Poskytuje agilní koučink pro mezinárodní klienty, např. společnost Xenon Arc.

Program kurzu

 • 01

  Cesta k mistrovství Scrumu

  • Agilní softwarový vývoj: historie Agile, Agile Manifesto a zasazení Scrum do kontextu
  • Agile vs Waterfall: rozdíl mezi Agile a Waterfall přístupem k vývoji produktů a kdy je použít
  • Iterativní a inkrementální přístup
  • Agile vs Scrum (vs Kanban)
 • 02

  Pilíře a hodnoty

  • Spirit hry: z čeho se Scrum rámec skládá
  • Pilíře empirismu: kontrola, přizpůsobení a transparentnost
  • Hodnoty: 5 základních hodnot Scrumu

  • Test 1: Pilíře a hodnoty
 • 03

  Scrum artefakty

  • Artefakty a pochopení jejich hodnot
  • Produktový backlog a stakeholder management
  • Sprint backlog a jeho vizualizace
  • Inkrement a vytváření přírůstku produktu
  • Komitment artefaktů – Product goal, Sprint Goal a Definition of done
 • 04

  Role Scrumu a jejich povinnosti

  • Kdo je Scrum tým: vysvětlení rolí a odpovědností
  • Představení Scrum Mastera
  • Práce s Product Ownerem
  • Seznámení se s vývojáři
 • 05

  Hladký průběh ceremonií

  • Příprava na Sprint a jeho plánování
  • Každodenní skrumáž
  • Revize Sprintu
  • Týmová retrospektiva

  • Test 2: Role, Artefakty a Eventy

  • Domácí úkol 1 – Připravte kanban board pro dvoutýdenní sprint a jeho flow
 • 06

  Shrnutí Scrum frameworku a volné téma

  • Shrnutí frameworku a cesty Sprintu
  • Lean Coffee (otázky a odpovědi)
  • Volné téma:
  • „Antipatterny“ Scrumu
  • Vedení retrospektivy: techniky, facilitace, řešení konfliktů
  • Technický dluh
 • 07

  Produktový management a role Product Ownera

  • Techniky pro modelování businessové strategie: business model canvas, lean canvas a value proposition canvas
  • Hodnotově orientovaný vývoj: co je hodnota, jak ji doručit a měřit
  • Produktové strategie a produktový backlog: stanovení cíle, techniky pro uspořádání produktového backlogu a jeho organizace
  • User story a story mapping, epic, spike
  • Co jsou Acceptance Criteria a Definition of Ready

  • Domácí úkol 2 – Přípravy produktového backlogu, prioritizace a roadmapu na 6 měsíců.
 • 08

  Koncept skvělého Scrum Mastera

  • Scrum Master jako „Servant-leader“ a jeho zodpovědnosti
  • Proč jsou role PM a Scrum Mastera odlišné a proč by se měly rozlišovat?
  • Ambassador změny, odstraňování překážek, facilitace, koučování, self-management
  • Lidé a tým, motivace, komunikace
  • Kooperace Scrum Mastera s Product Ownerem

  • Domácí úkol 3 – Připravit plán sestavení týmu dle zadání.
 • 09

  Doručení produktu, plánování a estimace

  • Plánování release a strategie
  • Řízení odhadu a jak plánovat: Refinement a Grooming
  • Techniky pro estimaci velikosti produktového backlogu a jeho položek: Story Points vs čas a další techniky relativního estimování
  • Velocita a její kalkulace, „burn“ grafy a předpovídání
 • 10

  Implementace Scrum v organizaci

  • Opravdu digitální transformace něco mění?
  • Proces Scrum implementace
  • Analýza úspěšných a neúspěšných případů reálného použití frameworku
 • 11

  Škálování a příprava na certifikaci PSM I/PSPO I

  • Co dělat, když máme 2 nebo více týmů
  • Přehled hlavních rámců pro škálování Scrumu a jak vybrat správný
  • Úvod do SAFe
  • Informace k certifikaci a zkoušce
  • Jak se na certifikaci připravit
  • Cvičný test s vysvětlením

  • Test 3: PSM I/PSPO I

  • Domácí úkol 4: PSM I/PSPO I
 • 12

  Coaching Dojo

  • Cvičný/Kontrolní test s vysvětlením
  • Lean Coffee (otázky a odpovědi): témata z parkoviště
  • Retrospektiva kurzu

Získat více informací

Pro více informací o kurzu a účastnickém poplatku se prosím nezávazně zaregistrujte.

Povinné pole