Online kurz Business development — naučte se řídit rozvoj svého podnikání | Laba Czech

Business development

13 živých
online lekcí

Jan Stehlík

 

Head of Business development
TESENA

Úvod do business developmentu

Analýza a výzkum trhu

Business validace na základě zkušeností zákazníka

Obchodní a marketingové strategie

Budování obchodního týmu

Obchodní techniky a uzavírání dohod

Networking a budování vztahů

CRM

Cenotvorba a monetizace

Finanční management

Digitální marketing a online přítomnost

Strategie růstu

Business development v měnícím se prostředí

Začněte lépe propagovat a prodávat váš stávající produkt

TRVÁNÍ KURZU:

21. března – 2. května 2024

DOBA TRVÁNÍ:

7 týdnů, 13 lekcí
Čtvrtek A Úterý, 18:00 – 19:30

Pochopte, co je business development proces a jakou roli hraje v otázce směřování firmy. Zjistěte, jak si pro něj stanovit krátkodobé i dlouhodobé SMART cíle s ohledem na to, co a kdy to firmě přinese. Využijte segmentaci a identifikaci cílových zákazníků a trhu a hlouběji se ponořte do monetizace a cenotvorby. Naučte se pro měření firemní výkonnosti využívat KPI a objevte, jak úspěšně propojit sales s marketingem. Zjistěte, jak (vy)budovat, vzdělávat a motivovat vlastní prodejní tým a jak firmě přinést větší zisky.

Tento kurz doporučujeme pro:

 • Majitele malých a středních podniků

  Máte malé povědomí o značce a produktu a vaše firma může trpět nedostatkem obchodních příležitostí. Nevíte, jak expandovat do nových oblastí a jak prolomit období stagnace. S kurzem zjistíte, jak efektivně nastavit obchodní proces, jak budovat marketingovou strategii a jak ve své společnosti nastavit inovační drivery a akviziční strategii.

 • Vedoucí pracovníky oddělení v malých a středních podnicích

  Víte, že z pohledu obchodního výkonu neplníte svá KPI a že nemáte správně nastavený lead generation proces. Absolvováním kurzu zjistíte, jak nastavit obchodní a marketingovou strategii, která je v souladu s moderními trendy a dbá na správnou segmentaci cílových zákazníků. Osvojíte si SMART metodu tvorby obchodních cílů a zlepšíte svůj akviziční proces.

 • Produktové a projektové manažery

  Zabýváte se prodejem, marketingem a komunikací s klienty, jste zodpovědní za implementaci nových projektů a iniciativ a chcete lépe strukturovat svůj přístup ke stanovení vize a cílů. Seznámíte se postupy, které vám pomohou definovat a realizovat efektivní strategie rozvoje podnikání. Zjistíte, jak vytvořit prodejní trychtýř a měřit výkonnosti pro dosažení maximálního dopadu. Naučíte se vypracovat efektivní a konkurenceschopné cenové strategie v souladu s obchodními cíli.

Díky absolvování kurzu:

 1. Víte, jak nastavit krátkodobé i dlouhodobé cíle firmy

  Ovládnete SMART metodu tvorby firemních i obchodních cílů a jste schopni tyto cíle splnit. Pochopíte, jak definovat tržní strategii a jak implementovat nové sales i marketingové strategie. Zjistíte, jak nastavit měřitelné cíle pro výkon prodejního týmu a co jsou základní požadavky na systém CRM pro vaší firmu.

 2. Vylepšíte branding

  Lidé mají rádi to, co je jim známé a blízké. Naučíte se konzistentně tvořit prvky vizuální identity tak, aby je klienti poznávali na první dobrou. To vám zajistí jejich větší důvěru a loajalitu.

 3. Umíte analyzovat vlastní trh

  Zorientujete se ve všech potřebných analýzách a dozvíte se, jak identifikovat cílové zákazníky. Budete vědět, jak na analýzu konkurence z pohledu cenotvorby a hodnoty a seznámíte se s metrikami úspěšné marketingové kampaně. Zjistíte, jak analyzovat krizi ve společnosti a jak se na takovou krizi připravit.

 4. Strategicky řídíte a rozvíjíte prodejní tým

  Pochopíte, co určuje úspěch týmu a dozvíte se, jak tento úspěch zařídit. Objevíte vhodné strategie náboru obchodního týmu a naučíte se řídit i vyhodnocovat jejich výsledky. Budete vědět, jak tým motivovat k dosahování lepších obchodních výsledků, ale také jak budovat vztahy skrze networking.

Váš budoucí lektor

Jan
Stehlík

 • Oblasti obchodu se věnuje přes 10 let.
 • Jako key account manager pracoval pro značky L’Oreal, Reckitt Benckiser a Procter&Gamble.
 • Je držitelem certifikace Lean Six sigma.
 • Na své aktuální pozici se stará o account management, akvizice a zároveň spolupracuje na marketingových a event kampaních a strategiích.

Program kurzu:

 • 01

  Čtvrtek 21. 3. 2024, 18:00 – 19:30

  Úvod do business developmentu

  • Co je business development
  • Důležitost business developmentu pro firmu
  • Nastavení vize a cílů

  Domácí úkol: Připravte alespoň jeden krátkodobý a jeden dlouhodobý cíl podnikání pro svou firmu, cíle by měly být SMART.

 • 02

  Úterý 26. 3. 2024, 18:00 – 19:30

  Analýza a výzkum trhu

  • Porozumění vlastnímu trhu
  • Provádění Market Research
  • Enterprise organisation system a segmentace cílových zákazníků
 • 03

  Čtvrtek 28. 3. 2024, 18:00 – 19:30

  Business validace na základě zkušeností zákazníka

  • Zákaznický přístup
  • Zpětná vazba a testování uživatelů
  • Mapování cesty zákazníka
  • Metriky a klíče ukazatele výkonu (KPI)
  • Přizpůsobivost a iterace
  • Benchmarking konkurence
  • Digitální přítomnost a omnichannelová zkušenost
 • 04

  Úterý 2. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Obchodní a marketingové strategie

  • Význam efektivních strategií sales a marketingu
  • Taktiky prodeje a marketingu pro MSP
  • Integrace prodejní a marketingové strategie pro maximální dopad

  Domácí úkol: (práce na celý kurz)

  1. Vyberte jednu strategii prodeje nebo marketingu diskutovanou na hodině, kterou považujete za nejvýhodnější pro váš podnik.
  2. Vytvořte akční plán pro implementaci této strategie během následujícího měsíce.
  3. Stanovte specifické, měřitelné cíle pro úspěch této strategie.
  4. Monitorujte a zdokumentujte proces implementace, včetně případných výzev a provedených úprav.
  5. Odevzdejte zprávu, která shrnuje výsledky a naučené lekce z implementace vybrané strategie.

 • 05

  Čtvrtek 4. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Budování obchodního týmu

  • Porozumění důležitosti dobře strukturovaného obchodního týmu pro růst
  • Klíčové prvky vytváření a řízení efektivního sales týmu
  • Strategie náboru, školení a motivaci v kontextu MSP

  Domácí úkol: Vytvořte strategii pro vytváření a řízení svého prodejního týmu.

 • 06

  Úterý 9. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Obchodní techniky a uzavírání dohod

  • Prodejní techniky a dovednosti pro uzavírání obchodů
  • Strategie pro zvládání obchodních situací a uzavírání obchodů
  • Metody budování vztahů prostřednictvím obchodního procesu
 • 07

  Čtvrtek 11. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Networking a budování vztahů

  • Význam networkingu a budování vztahů
  • Klíčové strategie networkingu v podnikatelském kontextu
  • Metody pro budování a udržování obchodních vztahů
 • 08

  Úterý 16. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  CRM

  • Důležitost CRM
  • Klíčové principy a strategie pro efektivní využívání CRM
  • Metody budování a udržení silných vztahů se zákazníky

  Domácí úkol: Definujte základní požadavky na systém CRM pro vaši společnost a najděte nejvhodnější CRM systém pro vás.

 • 09

  Čtvrtek 18. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Cenotvorba a monetizace

  • Stanovování cen v souladu s cíli podnikání
  • Vliv cenové strategie na vnímání hodnoty
  • Různé přístupy k cenotvorbě
  • Různé modely monetizace a jejich specifika
  • Příklady úspěšných implementací s důrazem na konkrétní oborové situace

  Domácí úkol: Stanovte cenovou strategii pro svůj produkt včetně všech faktorů ovlivňujících výstupní cenu, zvažte i hodnotu pro zákazníka.

 • 10

  Úterý 23. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Finanční management

  • Finanční řízení
  • Plánování a monitoring
  • Metriky a nástroje

  Domácí úkol: Vytvořte finanční plán pro rozvoj vašeho podniku, zohledňující diskutované principy a strategie.

 • 11

  Čvrtek 25. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Digitální marketing a online přítomnost

  • Důležitost digitálního marketingu a online přítomnosti
  • Plánování a strategie pro digitální marketing
  • Nástroje pro budování online přítomnosti
 • 12

  Úterý 30. 4. 2024, 18:00 – 19:30

  Strategie růstu

  • Principy škálování a strategie růstu
  • Identifikace příležitostí a plánování udržitelného růstu
  • Modely škálování a jejich výhody a výzvy
 • 13

  Čtvrtek 2. 5. 2024, 18:00 – 19:30

  Business development v měnícím se prostředí

  • Výzvy a příležitosti v měnícím se tržním prostředí
  • Přizpůsobení strategie a fungování podniku v reakci na změnu
  • Strategie přežití a růstu v dynamickém prostředí

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ