Online kurz Projektový management od A do Z | Laba Czech

Projektový management od A do Z

28 lekcí

Jan Groh,
Robin Beránek

Úvodní část

Fáze zahájení

Fáze plánování

Realizační fáze

Fáze monitorování a kontroly

Fáze uzavření

PRINCE2 in a nutshell

Agilní řízení projektů

Nástroje používané v project managementu

Leadership

Soft skills & prezentační skilly

Řídíte projekt #1

Řídíte projekt #2

Jste připraveni na pozici project managera?

Praxe projektového řízení

Analytická fáze projektu

Stanovování KPI

Tvorba nacenění a harmonogramu

Projektové řízení kreativních a marketingových projektů

Projektové řízení UX/UI projektů

Projektové řízení vývojových projektů I.

Projektové řízení vývojových projektů II.

Projektové řízení testingu

Vedení kreativních a vývojových týmů

PM software

Další užitečný software

Workshop – praktická příprava vlastního projektu

Prezentace studentských projektů, Q&A session

Chcete získat dovednosti a znalosti potřebné pro úspěch na pozici projektového manažera? Už nemusíte hledat dál!

PŘIPRAVUJEME


Tento kurz od společnosti Laba byl pečlivě posouzen a získal souhlas k vydání 42 hodin praktického výcviku PMI (Project Management Institute). Jste tak připraveni zažít jedinečný zážitek, který vám přinese nové znalosti a dovednosti.

Díky kombinaci teorie, praktických cvičení a případových studií budete moci využít své nové znalosti v praxi a posunout své dovednosti v oblasti řízení projektů na vyšší úroveň. V rámci kurzu na vás čekají bonusy jako CV review, feedback sessions, skupinové workshopy, externí hosté a práce na vlastním projektu, který si v průběhu vytvoříte a naplánujete.

KURZ VÁM DOPORUČUJEME, POKUD:

 • JSTE JUNIORNÍ PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

  Získáte komplexní znalosti metodik a nástrojů projektového řízení, včetně metodik PRINCE2, P3.express, Agile, Scrum a dalších. Rozvinete své dovednosti v oblasti řízení projektů a zvýšíte svou profesní hodnotu. Váš kariérní postup už se blíží!

 • JSTE ASPIRUJÍCÍ PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

  Seznámíte se se základními principy řízení projektů, včetně řízení zainteresovaných stran, řízení rizik a plánování projektů. Rozšíříte své znalosti a zkušenosti v oblasti projektového managementu. Díky tomu získáte náskok před ostatními uchazeči o pozici projektového manažera.

 • TOUŽÍTE PO ZMĚNĚ KARIÉRY

  Získáte základní znalosti o řízení projektů, které vám poskytnou dovednosti potřebné k zahájení kariéry v oblasti projektového managementu. Rozšíříte svůj soubor dovedností a zvýšíte svou hodnotu na trhu práce tím, že ovládnete metodiky a nástroje projektového řízení, které jsou vysoce ceněny v mnoha odvětvích.

O KURZU
Vše, co potřebujete znát,
abyste se stali úspěšnými projektovými manažery

 1. POSTUP V KARIÉŘE

  Ať už jste juniorní projektový manažer, který chce postoupit ve své kariéře, začínající projektový manažer, který chce proniknout do oboru, člověk, který mění profesi a chce přejít na řízení projektů, nebo student, který si chce vybudovat základy v oblasti řízení projektů, tento kurz je určen právě vám.

 2. ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

  Po absolvování kurzu budete schopni řídit projekt – ať už ve velké firmě, v malé organizaci nebo jako projekťák na volné noze. Jste připraveni vybrat vhodný postup, sestavit a vést projektový tým a relevantně komunikovat se zadavatelem.

 3. HLUBŠÍ VHLED DO OBORU

  Budete chápat význam projektu a projektového managementu pro organizaci. Budete mít základní vhled do přidružených disciplín, jako je programový a portfolio management, a budete rozumět funkci a významu projektového oddělení. Osvojíte si způsob myšlení a některé další kompetence projektového manažera.

LEKTOŘI

Jan Groh

 • Honza aktuálně působí jako Vedoucí projektového oddělení ve společnosti BlueGhost.
 • Je zodpovědný za tým projektových manažerů, jejich vedení, školení a nábor.
 • Působí také jako konzultant pro obchodní vrstvu a garant proveditelnosti navrhovaných řešení.
 • Obecně se specializuje na oblast e-commerce a klade důraz na kvalitní technické a UX provedení navrhovaných řešení, které přímo vede k plnění stanovených KPI.
 • Jako projektový manažer začínal mimo obor IT v oblasti vzdělávání a profesionalizace neziskových organizací. Ve světě IT se pohybuje přes šest let a postupně vedl projekty ve společnostech Sprinx Systems a Cleevio. Jednalo se z velké části o e-commerce projekty v segmentu B2B a B2C, stejně jako o mobilní aplikace.

Robin Beránek

 • Robin působí jako Lead Project Manager, AXA Partners CEE.
 • Na své aktuální pozici vede rozsáhlé IT projekty, ve kterých se setkávají různí lidé a různé technologie.
 • Společnost Kyndryl se oddělila od společnosti IBM.V IBM Robin zastával několik pozic, a to zejména Team Leader & Project Manager.
 • Vedl 30 projektových manažerů, řešil eskalace a přímý kontakt s klientem.
 • Je držitelem ocenění za svou práci University Relations Ambassadora a také certifikací PRINCE2®️ a ITIL®️.

PROGRAM KURZU

 • HLAVNÍ MODUL 1. Project Management v korporátním prostředí

  I. Úvod do projektového řízení a jednotlivé fáze projektu

 • 01

  Úvodní část

  • Projekt vs. Program vs. Portfolio
  • Přístupy projektového řízení
   • Tradiční (Waterfall) (PMI & PRINCE2)
   • Agilní (Agile)
  • Projektové fáze Waterfall – obecný přehled
   • Zahájení
   • Plánování
   • Realizace
   • Monitorování
   • Uzavření

  • Po lekci: Poznám rozdíl mezi prvky projektového řízení a různé styly řízení projektů (Waterfall – PMI, PRINCE2, Agile). Popíšu role v rámci Waterfall řízení projektů a vím, kde můžu použít projektové řízení.
 • 02

  Fáze zahájení

  • Project charter / Business case
  • Řízení zainteresovaných stran (Stakeholder management)
   • BUS model
   • Organization Breakdown Structure
  • Řízení projektového rozsahu (Scope management)
   • Výstup vs. výsledek vs. přínos
  • Řízení komunikace (Communication management) – nastavení
   • Komunikační plán

  • Domácí úkol: Vytvořte OBS a komunikační plán na základě zadaných údajů.

  • Po lekci: Sestavím project charter / business case, identifikuji všechny zainteresované strany projektu, určím jeho výstupy, výsledky a přínosy a vytvořím komunikační plán.
 • 03

  Fáze plánování

  • Milníky (Milestones)
  • WBS (Work Breakdown Structure), PBS (Product Breakdown Structure)
  • Ganttův diagram a jeho použití
  • Network diagram a jeho použití
   • Kritická cesta

  • Domácí úkol: Vytvořte WBS podle zadané tabulky. Použijte zadanou tabulku také pro vytvoření network diagramu a určete kritickou cestu.

  • Po lekci:Umím rozdělit rozsah projektu (project scope) na milníky (milestones), vytvořit WBS a PBS pro podporu úvodního plánování a sestavit Ganttův diagram. Rozumím network diagramu a umím určit kritickou cestu.
 • 04

  Realizační fáze

  • Nastavení management systému
  • Řízení rizik a problémů (Risk & Issue management)
   • Registr rizik a registr problémů
   • Root Cause Analysis (RCA)
  • Řízení změn (Change management)
   • Project Change Request (PCR)
  • Řízení kvality (Quality management)
  • Akceptační kritéria
  • Řízení komunikace (Communication management) – provedení
  • Stanovení priorit a eskalace
   • Matice priorit 2x2
   • Model MoSCoW

  • Po lekci:Umím nastavit management systém pro svůj projekt, identifikovat, posoudit, naplánovat a řídit rizika. Dokážu řešit problémy a rozumím tomu, jak provádět analýzu kořenových příčin. Vím, jak řídit změny, rozumím řízení kvality a akceptačním kritériím. Znám techniky určování priorit a mohu používat eskalační cestu.
 • 05

  Fáze monitorování a kontroly

  • Řízení komunikace – reporting
   • Vztahy mezi vedoucím týmu, projektovým manažerem a dalšími
  • Sledování postupu prací
   • KPIs a stav projektu
    • Čas
    • Kvalita
    • Rozpočet
    • Rizika
  • Projektové finance a rozpočet
   • Projektová data a výpočty

  • Domácí úkol: Na základě zadaných údajů počítejte s rozpočtem projektu.

  • Po lekci:Popíšu reportingové linie v rámci interního týmu a směrem ke klientovi. Mám povědomí o stavu projektu a umím vyhodnotit jeho KPIs. Pracuji s rozpočtem.
 • 06

  Fáze uzavření

  • Dokumenty pro uzavření projektu
  • Závěrečná zpráva projektu
  • Získané poznatky (lessons learned)
  • Oslava úspěchu s projektovým týmem

  • Po lekci: Umím vytvořit dokumenty pro uzavření projektu a sestavit závěrečnou zprávu. Vím, jak evidovat získané poznatky.
 • II. Další metody project managementu

 • 07

  PRINCE2 in a nutshell

  • PRINCE2®
  • Rozdíl mezi PMI® a PRINCE2®
  • 4 integrované elementy
  • PRINCE2® principles (principy)
  • PRINCE2® themes (témata)
  • PRINCE2® processes (procesy)
  • Vytvořte si vlastní hybrid!

  • Po lekci: Znám obecnou definici metodologie PRINCE2® a její kompletní strukturu. Poznám rozdíl mezi PMI® a PRINCE2®, aplikuji pro konkrétní projekty. Nebojím se experimentovat a vytvořit si vlastní hybrid projektového managementu.
 • 08

  Agilní řízení projektů

  • Waterfall vs. Agile
  • ++ Kanban
  • ++ Kanban board v MS Project (Project Libre)
  • Agilní styly vedení
  • WoW (Wall of Work), SFoW (Single Funnel of Work)
  • Burndown diagram

  • Domácí úkol:Vytvořte team charter na základě uvedených dat.

  • Po lekci:Rozumím rozdílu mezi Waterfall a Agile přístupem k vedení a rozpoznám několik agilních stylů vedení. Rozumím WoW, SFoW a Burndown diagramu.
 • III. Dovednosti projektového managera

 • 09

  Nástroje používané v project managementu

  • Zahájení projektu
   • Myšlenkové mapy
   • Diagramy
  • Plánování projektu
   • Harmonogram projektu
   • Ganntův diagram
  • Monitorování projektu
   • Kanban board
   • Brainstorming
   • Mural

  • Po lekci:Vím, které nástroje mohu použít ve fázi zahájení, plánování a realizace. Umím používat nástroje pro podporu projektového brainstormingu a efektivně spolupracovat s více týmy.
 • 10

  Leadership

  • Manager vs. leader
  • Team management
   • Nábor a ideální profil kandidáta na pozici PM
  • Styly vedení týmu
   • Servant leadership
   • Zlatý kruh (Golden circle)
   • Vedení příkladem (lead by example)
  • Soft skills

  • Domácí úkol: Použijte Golden circle k vysvětlení členům týmu, proč přesouváte monitorování týmových projektů ze sdíleného excelového listu na Kanban board.

  • Po lekci:Chápu rozdíl mezi managerem and leaderem. Rozumím problematice řízení týmu, včetně náboru, ocenění a motivace. Umím popsat více stylů vedení týmu. Dokážu používat soft skills, verbální i neverbální, a chápu důležitost asertivního přístupu.
 • 11

  Soft skills & prezentační skilly

  • Soft skills do hloubky
   • Řeč těla
   • Gesta
   • Čtení řeči těla
   • Ostatní soft skilly
  • Prezentační skilly
   • Základy úspěšné prezentace
    • Pravidlo 5x5
   • Obecenstvo
    • Osobně
    • Online
   • Čeho se vyvarovat

   • Domácí úkol: Vytvořte prezentaci na zadané téma.

   • Po lekci:Znám význam gest, řeči těla a dokážu přečíst řeč těla druhých. Umím tvořit prezentaci, která zaujme. Vím, čeho se při její tvorbě vyvarovat a také vím, jak reagovat na své obecenstvo.
 • IV. Řízení projektu (DEMO) a feedback session

 • 12

  Řídíte projekt #1

  • Zkuste si řízení projektu na případové studii
  • Zadání projektu
  • Fáze zahájení
  • Fáze plánování

  • Po lekci:Mám zkušenosti s vedením projektu v rámci případové studie a umím obsáhnout všechna témata a činnosti spojená s fází zahájení a plánování.
 • 13

  Řídíte projekt #2

  • Fáze realizace
  • Fáze monitorování a kontroly
  • Fáze uzavření

  • Po lekci:Umím obsáhnout všechna témata a činnosti spojená s fázemi realizace, monitorování a kontroly i uzavření.
 • 14

  Jste připraveni na pozici project managera?

  • Certifikace v oblasti projektového řízení
   • PMI
   • PRINCE2
   • Scrum Aliance
   • ITIL
   • Six Sigma
  • Shrnutí znalostí o projektovém manažmentu v korporátním prostředí
  • Prostor pro diskuzi a hodnocení

  • Po lekci:Shrnul/a jsem si vše, co jsem se naučil/a.
 • HLAVNÍ MODUL 2. Project Management v agenturním prostředí

  I. Přípravná a analytická fáze projektu

 • 15

  Praxe projektového řízení

  • Vedení projektu od vzniku nápadu až po jeho ukončení
  • Kdo je zodpovědný za projekt ? Práce s různými typy klientů/agentur
  • Hledání optimální metodiky řízení projektu
  • Důležitost komunikace
   • psychologie komunikace (win-win model, transakční analýza, atd.)
   • komunikace s interním vývojem a s vývojovou agenturou
   • komunikace se zákazníkem

  • Domácí úkol: Výběr jednoho tasku a jeho rozdělení na subtasky a jejich kompletní zadání tak, aby bylo snadno pochopitelné jinou osobou a jednoduše řiditelné a kontrolovatelné.

  • Po lekci:Dokážu vést projekt od vzniku nápadu až po jeho ukončení s využitím strukturovaného přístupu, který zahrnuje zahájení, plánování, realizaci, monitorování a kontrolu projektu a jeho ukončení. Rozumím struktuře týmu, umím dělit zadání na jednotlivé úkoly a ty konkrétně zadávat tak, aby byly správně pochopeny.
 • 16

  Analytická fáze projektu

  • Pochopení potřeb zákazníka
  • Analýza businessové vrstvy a technické vrstvy
  • Analýza technické vrstvy
  • Kvalitativní výzkumy a kvantitativní výzkumy
  • Heuristická analýza
  • Identifikace person a jejich potřeb

  • Domácí úkol:Vyberu si svou oblíbenou kavárnu, kadeřnictví, mobilní aplikaci, službu atd., popíšu její business model a vytvořím pro ni analýzu person a jejich potřeb, zároveň navrhnu formu výzkumu, kterou bych tyto teze mohl potvrdit.

  • Po lekci:Mám základní přehled o analýzách a modelech obchodních procesů a pracovních postupů, identifikuji a dokumentuji požadavky zákazníků. Umím identifikovat a dokumentovat technické požadavky a omezení. Rozumím běžným heuristickým metodám a jejich použití. Dokážu interpretovat výsledky jednotlivých analýz a navrhovat na jejich základě další fáze projektu. Komplexně přemýšlím o businessu a jsem schopen mu přizpůsobit řízený projekt tak, aby respektoval jeho potřeby. Umím v projektu identifikovat persony a jejich potřeby.
 • 17

  Stanovování KPI

  • KPI vs. cíle
  • Měřitelnost
  • Manažerské přehledy
  • Způsob stanovení KPI
  • Vhodné KPI pro digitální projekty
  • Stanovení odpovídajících KPI pro projekt
  • Prioritizace částí projektu na základě stanovených KPI

  • Domácí úkol:Stanovení a zdůvodnění KPI pro ukázkový projekt/činnost.

  • Po lekci:Znám význam klíčových ukazatelů výkonnosti pro měření výkonnosti projektu, umím určit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) projektu. Vím, které KPI jsou vhodné pro digitální projekty a jakým způsobem je měřit. Také umím měřit pokrok při dosahování cílů projektu.
 • 18

  Tvorba nacenění a harmonogramu

  • Co je projektový trojimperativ a jak ho použít v praxi
  • Tvorba nacenění projektu
  • Práce s rezervou
  • Kontrola budgetu
  • Projektové harmonogramy
  • Deadliny a jejich respektování
  • Roadmapa projektu

  • Domácí úkol:Příprava roadmapy projektu, rozpadnutí na jednotlivé fáze a navržení vhodných překryvů.

  • Po lekci:Znám trojimperativ v projektovém řízení, dokážu ho identifikovat v jednotlivých projektech a navrhovat na jeho základě optimalizace projektu. Vím, jak provádět kontrolu rozpočtu během projektu a co dělat, pokud se náklady začnou vymykat z rukou. Dokážu vytvořit harmonogram projektu, vím, co je roadmapa a jak ji vytvořit.
 • II. Projektové řízení různých druhů projektů

 • 19

  Projektové řízení kreativních a marketingových projektů

  • Jak komunikovat s kreativními týmy a agenturami z pozice projektového manažera
  • Spolupráce s kreativním týmem při tvorbě:
   • Brand positioning
   • Copywriting
   • Mediaplán
   • Grafický manuál
   • Tvorba loga
   • Tvorba propagačních materiálů
   • Podíváme se taky na emailing, srovnávače, PPC, SEO, sociální sítě
  • Co všechno patří k tvorbě vizuální identity
  • Obsahová strategie

  • Po lekci:Znám proces tvorby vizuální identity, grafických manuálů a dokážu řídit jejich tvorbu a aplikaci, rozumím positioningu značky a jejím archytypům. Mám přehled o technikách psaní textů pro marketingové materiály, rozumím strategii obsahu a jak řídit tvorbu a plánování účinného obsahu pro různé kanály. Umím komunikovat s kreativními týmy a agenturami. Rozumím, které osoby jsou v týmu za jednotlivé oblasti zodpovědny a s jakými zadáními a dokumenty pracují.
 • 20

  Projektové řízení UX/UI projektů

  • Wireframes
  • Uvažování o použitelnosti webu
  • CTA, konverzní poměr
  • Přístupnost webu
  • Tvorba designu webu
  • Designové systémy (Material design atd.)
  • Grafické výstupy (Figma, Sketch, XD, PSD atd.)

  • Domácí úkol:Příprava wireframu několika screenů vybraného webu či mobilní aplikace ve Figmě (či jiném softwaru, pokud je s ním posluchač zvyklý pracovat).

  • Po lekci: Umím identifikovat a plánovat UX/UI požadavky projektu. Mám základní přehled o komponentách webu, dokážu najít chyby na webu a navrhnout zlepšení. Vím, jak fungují wireframes pro návrh uživatelského rozhraní a jak aplikovat designové systémy, které umožní konzistentní vizuální identitu v rámci projektu. Rozumím odlišnostem a výhodám různých platforem a technologií, které jsou v oblasti designu používány.
 • 21

  Projektové řízení vývojových projektů I.

  • Dokumentace vývojových projektů
   • Co je obsahem analýzy a kdy je vhodné ji zpracovávat
   • Tvorba specifikace díla a její schvalování
   • Jak vést dokumentaci a jak ji aktualizovat
  • Struktura vývojových týmů a role jednotlivých členů (frontend, backend, architekti, atd.)

  • Po lekci:Získám přehled o základních metodách a postupech při řízení vývojových projektů, naučím se identifikovat klíčové problémy a rizika vývojových projektů a připravit se na ně. Umím plánovat a koordinovat práci s vývojovým týmem a vytvářet efektivní harmonogramy.
 • 22

  Projektové řízení vývojových projektů II.

  • Základy UML modelů (Archimate, Drawings)
  • Specifika vývoje webových a mobilních aplikací
  • Integrace (interní, účetní a skladové systémy)
  • Technická analýza integrací a jejich limitace
  • Proč a jak tvořit landing pages/microsites pro marketingové účely

  • Po lekci:Získám přehled o základních konceptech UML modelů, jako je Archimate a Drawings, naučím se základní principy vývoje webových a mobilních aplikací. Mám přehled o základních metodách a postupech pro integraci různých aplikací a služeb. Mám přehled o základních metodách a postupech při řízení vývojových projektů, identifikuju klíčové problémy a rizika vývojových projektů a připravím se na ně. Umím plánovat a koordinovat práci s vývojovým týmem a vytvářet efektivní harmonogramy.
 • 23

  Projektové řízení testingu

  • Význam testingu ve vývojovém procesu
  • Vývojová prostředí
  • Metodika testování
  • Automatické testy
  • Guerilla testing

  • Po lekci:Znám základy testingu, dokážu řídit jeho proces a vím, jaký je jeho význam v projektovém řízení a jak napomáhá kvalitě projektů. Vím, jaké existují druhy testů (funkční, nefunkční, manuální, automatizované, guerilla testing atd.) a chápu jejich využití v projektovém řízení. Vím, jak zabezpečit kvalitu produktu pomocí testování a jak ho použít ke zlepšení celkového procesu vývoje.
 • 24

  Vedení kreativních a vývojových týmů

  • Psychologie vedení kreativních a vývojových týmů
  • Role team-leadera a tech-leadera
  • Alokace zdrojů
  • Ideální profil PM kandidáta v prostředí agenturní spolupráce
  • Pohovor na pozici projektového manažera
  • Příprava kandidáta na PM pohovor
  • CV review účastníků kurzu

  • Po lekci:Chápu, jaké jsou základní role a odpovědnosti team leadera a tech leadera, co je odpovědností projektového manažera, jak efektivně komunikovat s týmem a jak podporovat jeho kreativitu a produktivitu. Umím efektivně rozdělit zdroje mezi týmy a vím, jaký je profil ideálního kandidáta na PM. Jsem připraven/a na průběh pohovoru na pozici projektového manažera.
 • III. Práce se software

 • 25

  PM software

  • Jira / Confluence
  • Trello
  • Asana.com
  • Swimline diagramy
  • Zodpovědnost za tranzice karet
  • Kanban

  • Domácí úkol:Zadání hlavního projektu pro tento modul – kombinace všech znalostí, které jste získali v průběhu a jejich zapojení do tvorby finálního projektu. Výstupem projektu je krátká prezentace, ve které je uveden popis projektu, jeho cíle, rizika a použité nástroje (pro projektové řízení, i další). Finální projekt budete sdílet v lekci 28.

  • Po lekci:Vím, jak efektivně používat projektový management software jako Jira, Confluence, Trello a Asana.com. Umím pracovat v nástroji Trello a Asana, pochopím, jak organizovat nástěnky a na co myslet při řízení projektu. Vím, jak vést dokumentaci k projektu.
 • 26

  Další užitečný software

  • Figma (grafický design)
  • Archimate (UML modelování)
  • Google Looker (datová analýza)
  • Google Analytics (analýza aplikací/webů)
  • Apiary (dokumentace API rozhraní)
  • Postman (testování API rozhraní)
  • Github (verzování zdrojového kódu)
  • ChatGPT (tvorba rešerší a podkladů)

  • Po lekci:Získám povědomí o aplikacích, se kterými se během projektového řízení budu setkávat. Mám základní přehled, vím k čemu slouží a jaká data v nich mohu očekávat.
 • IV. Vlastní projekty a feedback

 • 27

  Workshop – praktická příprava vlastního projektu

  • Hands-on příprava vlastního projektu se shrnutím nejdůležitějších částí
   • uvažování o projektu
   • nastavení KPI
   • analytická fáze
   • návrh realizace
   • tvorba zadání
   • odhad náročnosti
   • vyhodnocení úspěšnosti projektu
  • Bonusové volné téma

  • Po lekci:Jsem schopný/á připravit svůj vlastní projekt a jsem připraven/a na kariéru úspěšného projektového manažera! Umím uvažovat o zadání, členit ho do logických celků, stanovovat cíle a aplikovat do praxe veškeré znalosti, které mám z tohoto kurzu.
 • 28

  Prezentace studentských projektů, Q&A session

  • Prezentace studentských projektů
  • Finální feedback po dokončení kurzu
  • Diskuze studentů a lektora

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole