Online kurz Strategický marketing | Laba Czech

STRATEGICKÝ MARKETING

12 LEKCí

Stanislav Krupa

ex Marketingový ředitel
ve společnosti Philips

Naše ambice a vize

Marketing intelligence

Herní pole a zdroje růstu

Segmentace, Targeting, Positioning

Vítězná strategie

4P marketing mix – Product & Price

4P marketing mix – Place & Promotion

Marketingový plán I.

Marketingový plán II.

Mediální plánování

Jak zjistíme, jestli jsme byli úspěšní?

Go-to-market plán + shrnutí kurzu

Zorientujte se v marketingu a ovládněte principy strategického marketingového procesu

PŘIPRAVUJEME

Aby marketingová kampaň dobře fungovala, měli byste jako marketingoví specialisté znát principy strategického marketingu, umět definovat svůj trh a poznat, kdo je zákazník. Na tomto kurzu se naučíte tvořit marketingovou a business vizi, interpretovat a pracovat s marketingovými analýzami a ovládat marketingový mix. Během 12 lekcí pochopíte širší kontext mediálního plánování a budete tak schopni odlišit se od konkurence.

O lektorovi

Stanislav
Krupa

 • CMO v Creative Dock
 • 12+ let zkušeností v marketingu
 • 6 let řídil lokální, regionální i globální marketingové týmy
 • Má zkušenosti s kompletním marketingovým mixem
 • Pro Philips tvořil globální kampaně
 • Pracoval pro značky Philips a Jacobs

Program kurzu:

 • 01

  Naše ambice a vize

  • Jak klást správně otázky k definování ambice a vize
  • Jak definovat naši „north star“
  • Definice kategorie, kde chceme uspět
  • Stanovení business & marketingové aspirace

  Domácí úkol 1: Stanovení business & marketingové vize, ambice a hlavních cílů.

 • 02

  Marketing intelligence

  • Tržní analýza (7C)
  • Kdo je náš zákazník
  • Odhad velikost trhu
  • Typy výzkumu a jejich praktický přínos
  • Case study + diskuze

  Domácí úkol 2: Vyhodnocení marketingového výzkumu a návrh akčních kroků.

 • 03

  Herní pole a zdroje růstu

  • Identifikace zdrojů růstu
  • Odhad velikosti zdrojů růstu a pravděpodobnosti úspěchu
  • Prioritizace strategického záměru
  • Kam investovat
  • Definice měřitelných cílů v návaznosti na naši ambici a tržní data
  • SWOT jako jedna z metod tržní analýzy
  • Case study + diskuze

  Domácí úkol 3: SWOT analýza.

 • 04

  Segmentace, Targeting, Positioning

  • Segmentace trhu
  • Targeting – na které segmenty se zaměřit
  • Positioning – naše vymezení na trhu
  • Case study + diskuze

  Homework 3: Příprava výzkumného dotazníku pro reálný/fiktivní produkt.

 • 05

  Vítězná strategie

  • Strategie vs. plánování
  • Pochopení zákazníka (motivace, bariéry, persona)
  • Rozhodování zákazníka (Consumer Decision Journey)
  • Definice aktivační myšlenky aneb jak produkt aktivovat na trhu
  • Jak vymyslet komunikační myšlenku
  • Case study + diskuze
 • 06

  4P marketing mix – Product & Price

  • Product – životní cyklus. Důležitost inovací. Jak inovovat.
  • Price – metody stanovení ceny a vliv cenové strategie na business
  • Case study + diskuze
 • 07

  4P marketing mix – Place & Promotion

  • Place – distribuce online & offline
  • Promotion – marketingová komunikace a promoce
  • Case study + diskuze
 • 08

  Marketingový plán I.

  • Plán vs. plánování
  • Marketingový plán (krátkodobý/dlouhodobý)
  • Fáze marketingového plánu: iniciativy, akce, timing, budget, zdroje a KPIs
 • 09

  Marketingový plán II.

  • Projektový charter pro iniciativy
  • Vytvoření aktivačního kalendáře (rozpočet, média)
  • KPIs: business, marketing & communication objectives

  Domácí úkol 4: Vypracování marketingového plánu.

 • 10

  Mediální plánování

  • A&P v kontextu – kreativní a mediální rozpočet
  • Mediální plánování aktivací a optimální mix
  • Case studies – které iniciativy doručí nejlepší návratnost
  • Krátkodobé a dlouhodobé budování značky – nadčasové principy, které fungují
 • 11

  Jak zjistíme, jestli jsme byli úspěšní?

  • Revize KPIs a systému jejich sledování
  • Klíčová zjištění, důvody úspěchu a příležitosti ke zlepšení
  • Definování akcí ke korekci a úprava aktivačního kalendáře
  • Validace strategie na základě plnění KPIs
  • Case study vyhodnocení kampaně
 • 12

  Go-to-market plán + shrnutí kurzu

  • Shrnutí strategického marketingového plánování
  • Case study: go-to-market reálného příkladu z praxe
  • Zpětná vazba + Q&A
Získat více informací