Živý online kurz Hlavní účetní — připravte se na kariéru hlavních účetních | Laba Czech

Hlavní účetní

12 lekcí

Kateřina Nováková

Group Chief Accountant,
Rohlik Group

Hlavní účetní – krk, co hýbe financemi?

Jakou agendu má hlavní účetní?

Nástroje pro práci a jak díky nim být co nejefektivnější?

Měsíční závěrka

Roční závěrka

Povinný audit – ano, nebo ne? Vyplatí se jít do nepovinného auditu?

Daně v účetnictví

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Účetnictví z manažerského pohledu

Administrativní činnosti

Co by ještě měl*a hlavní účetní sledovat?

Účetnictví podle českých předpisů a IFRS

 

Připravte se na kariéru v roli hlavní*ho účetní*ho.

PŘIPRAVUJEME

Zorientujte se v pracovní náplni hlavní účetní, naučte se řídit účetní tým a správně s ním komunikovat. Objevte, jak správně nastavit firemní účetní systém a jak zefektivnit proces práce s účetními daty. Naučte se vybalancovat potřeby firmy a zákonné povinnosti účetnictví. Buďte stratégem, plánovačem a kontrolorem, kterému neunikne žádná chyba.

KURZ DOPORUČUJEME, POKUD JSTE:

 • Začínající hlavní účetní

  Zvládnete sestavit silný účetní tým a rozdělit agendu mezi jeho členy. Naučíte se efektivně řídit účetní oddělení. Zjistíte, jak (vy)budovat kontrolní systém a jak účetnictví analyzovat. Zorientujete se v účetních systémech a pochopíte, jak komunikovat s manažery a ostatními odděleními.

 • Účetní s min. 3letou praxí

  Zvýšíte svou kvalifikaci v účetnictví a získáte komplexní pohled na roli hlavního účetního. Dokážete na účetnictví nahlížet out-of-the-box a vnímat ho jako součást businessu. Rozšíříte si obzory v aktuální daňové problematice a naučíte se správně komunikovat s auditorem.

Klíčové výstupy kurzu Hlavní účetní:

 1. Znáte povinnosti a pracovní agendu hlavní účetní

  Víte, co spadá do povinností hlavního účetního a víte, jaký jeho vztah vůči finančnímu řediteli. Zvládnete sestavit dobrý účetní tým a nastavit účetní osnovu. Poznáte, kde končí práce účetních a začíná práce daňového poradce a auditora. Umíte komunikovat jak se svým, tak i s reportovacím týmem.

 2. Orientujete se v datech a v daních

  Poznáte masterdata v účetnictví a máte přehled o aktuální daňové problematice. Dokážete určit, kdy ke své práci potřebujete přizvat daňového poradce a víte, jak správně evidovat a archivovat poklady. Znáte postupy nastavení daňových kódů a znáte všechny potřebné kontroly. Rozumíte dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty.

 3. Víte, jak na měsíční a roční závěrku

  Umíte určit termíny a úkoly pro sestavení měsíční závěrky. Dokážete zkontrolovat data, která byla do systému zadána. Znáte povinnosti hlavních účetních na konci hospodářského roku a zvládáte tak všechny úkoly řádně naplánovat. Víte, jak zařídit včasné inventury, a jste schopný*á data v účetnictví zkontrolovat.

VAŠE BUDOUCÍ LEKTORKA

Kateřina
Nováková

 • V oboru se pohybuje 10 let.
 • Vystudovala magisterské studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze.
 • Před současnou pozicí pracovala jako hlavní účetní pro Rohlik.cz, kde řídila celé účetnictví společnosti.
 • Pracovala jako seniorní účetní pro různé klienty ve společnosti Vistra Corporate Services.

PROGRAM KURZU

 • 01

  Hlavní účetní – krk, co hýbe financemi?

  • Jakou a za koho/co má odpovědnost a komu se zodpovídá?
  • Pracovní náplň hlavních účetních: Co se od hlavních účetních očekává? Na co budete muset odpovídat?
  • Kde končí přehled hlavních účetních a kde začíná ten daňových poradců a auditorů aneb Musíte znát odpověď na každou otázku?
  • Vztah vůči finančnímu řediteli, vedoucímu controllingu a dalším kolegům.
  • Diskuze: Zkušenosti s vymezením role hlavních účetních v praxi účastníků a lektorky.
 • 02

  Jakou agendu má hlavní účetní?

  • Vedete tým – jak rozdělíte agendu mezi jednotlivé členy? Jak se budete starat o celý tým?
  • Zodpovídáte za účetnictví – jak nastavíte účetní osnovu? Komunikace s reportovacím týmem
  • Jak kontrolujete data v účetnictví a jak se dá proces vylepšit? Masterdata, přenášení dat, transferů

  Domácí úkol: Vizualizace a sestavení účetního týmu (org. chart) ve fiktivní firmě – analýza, jaké existují agendy, mapování velikosti jednotlivých agend, analýza jednotlivých členů týmu, rozdělení činností mezi jednotlivé členy.

 • 03

  Nástroje pro práci a jak díky nim být co nejefektivnější?

  • Co umí účetní systém? Je správně nastavený?
  • Potřebujete další systémy pro získání veškerých potřebných dat (skladové hospodářství, vedení mezd, správa objednávek)?
  • Jak zefektivnit proces od prvního zápisu po roční závěrku (automatické vyčítání dat z dokladů, automatizace opakujících se transakcí)?

  Domácí úkol: Vyberte nástroje pro zvýšení efektivity účetního systému u vás ve firmě a obhajte svůj výběr, proč je tento nástroj vhodný právě pro vás.

 • 04

  Měsíční závěrka

  • Proč sestavujeme měsíční závěrku? Vazba na rozpočet
  • Komu slouží měsíční reporting? Je pro něj vše v účetnictví nastaveno (kategorizace – střediska, lokace atd.)?
  • Určení termínů, úkolů, jejich rozdělení
  • Kontrola zadaných dat do účetního systému – věcná správnost
  • Nastavení potřeb firmy (reporting) vs. splnění účetních povinností – ne vždy potřeby ostatních kolegů korespondují s možnostmi v účetnictví
 • 05

  Roční závěrka

  • Blíží se konec hospodářského roku (kalendářní/fiskální) – co to pro mě znamená? Jsou zaúčtované všechny transakce?
  • Má vaše společnost zásoby a fyzický majetek? Potřeba včas naplánovat fyzické inventury, provést je a sepsat výsledky
  • Celková kontrola dat v účetnictví – rekonciliace účtů, vyřešení dosud nevysvětlených rozdílů, dohady a rezervy

  Domácí úkol: Sestavte účetní závěrku na základě fiktivních dat – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce (změny ve vlastním kapitálu, výkaz cash-flow).

 • 06

  Povinný audit – ano, nebo ne? Vyplatí se jít do nepovinného auditu?

  • Splňuje společnost podmínky pro povinný audit? Kontrola splnění kritérií
  • Kdo a kdy vybírá auditora?
  • Auditor není nepřítel, je potřeba s ním komunikovat
  • Jaké jsou požadavky pro předaudit a finální audit?
 • 07

  Daně v účetnictví

  • Úvod do daně z příjmů právnických osob
  • Daň z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení – je společnost plátcem daně? (měsíční x kvartální) Vzájemné vazby všech výkazů
  • Máte v účetním systému správně nastavené daňové kódy? Jaké kontroly jsou potřeba před podáním přiznání k DPH?
  • Srážková daň – proč a za koho se platí?
  • Intrastat – dováží a vyváží společnost zboží v rámci EU? Překročila hranice pro povinnost podávat výkaz Intrastat?

  Domácí úkol: Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty a související reporty.

 • 08

  Přiznání k dani z příjmů právnických osob

  • Znáte všechny nástrahy daňového přiznání, nebo si na pomoc vezmete daňové poradce?
  • Daňové a nedaňové náklady – proč se vyplatí šetřit s nedaňovými náklady?
  • Evidujete podklady pro zásadní účetní transakce ovlivňující výši daňového základu?
 • 09

  Účetnictví z manažerského pohledu

  • Co sledují manažeři společnosti?
  • Jak nastavit účetnictví pro jejich potřeby?
  • Reporty – umí účetní systém generovat to, co potřebujete? Jak nastavit reporty pro controllingový tým
 • 10

  Administrativní činnosti

  • Jak archivovat účetní doklady a související dokumenty? Kde, v jakém formátu a jak detailně?
  • JJaké oblasti by měly být upraveny interní směrnicí?
  • JStatistické výkazy – kontrola u Českého statistického úřadu, zda byla společnost vybrána, případně jaké výkazy je povinna vyplňovat a jejich termíny

  Domácí úkol: Návrh interních směrnic – jaké oblasti je potřeba upravit, vypíchnout zásadní body.

 • 11

  Co by ještě měl/a hlavní účetní sledovat?

  • Pohledávky a závazky z obchodních vztahů – neplatíte dříve, než zákazníci platí vám? Sedí vedlejší knihy na hlavní?
  • Dlouhodobý majetek a zásoby – účtujete všechny transakce správně? Jsou všechny přenosy dat nastaveny dobře?
  • Nejasné transakce – když ostatní kolegové neví, kam s tím, je potřeba to vyčistit a správně zaúčtovat
 • 12

  Účetnictví podle českých předpisů a IFRS

  • Kdy vést účetnictví podle IFRS: Hledáte investory nebo je společnost součástí mezinárodní skupiny?
  • Oblasti, kde se přístup liší – hmotný a nehmotný majetek, leasing, výnosy, zásoby

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ