Živý online kurz Intenzivní Program: Scrum & Agile řízení projektů — naučíme vás řídit projekty jako profesionál | Laba Czech

SCRUM & AGILE

16 LEKCÍ

Lukáš Holan

Delivery Manager
Actum Digital

Michal Fedorko

Division Director
Actum Digital

Agilní metodiky v kontextu projektového managementu

Waterfall vs. agile

Scrum in a nutshell

Hladký průběh ceremonií

Produktový management a role Product Ownera

Doručení produktu, plánování a estimace

Koncept skvělého Scrum Mastera

Servant leadership in practice

Kanban

Workshop – Special Challenge – společné posezení s lektory

Agilní Organizace

Scaled Agile Framework

Spotify model

Implementace agile v organizaci

Příprava na certifikaci PSPO I, PSM I

Coaching Dojo

Agilní metodiky přinášejí lepší výsledky. Ovládněte je jako profesionál.

PŘIPRAVUJEMETento kurz od společnosti Laba byl pečlivě posouzen a získal souhlas k vydání 24 hodin praktického výcviku PMI (Project Management Institute).

Prostřednictvím interaktivních, živých a praktických online lekcí se dozvíte nejen to, jak implementovat metodiku SCRUM ve své organizaci, ale také zjistíte, jak vám její principy mohou pomoci řídit týmy, projekty a nacházet řešení složitých problémů.

Objevte nový způsob, jak přistupovat k projektům. Zaveďte ve svém týmu inovace a změny díky využití moderních frameworků.

S námi se naučíte chodit v agile i scrum

 • CO JE AGILE?

  Agile je jedna z metod projektového řízení. Jedná se o opětovací (= iterativní) interaktivní způsob řízení projektů, fungující na principu průběžného dodávání produktu zákazníkovi. V rámci agile jsou velké projekty rozděleny na menší a lépe zvládnutelné úkoly, které jsou průběžně dokončovány během životního cyklu projektu.

 • CO JE SCRUM?

  Scrum je agilní metoda, která týmům pomáhá rychleji a efektivněji dosahovat vytyčených cílů. Klade důraz na týmovost, samostatnost, důvěru a spolupráci. Využívá iterativní a inkrementální řízení. Cílem je postupně vyvíjet produkt od jeho počátku až po finální výsledek.

Tento kurz oceníte, patříte-li mezi:

 • Ty, kteří chtějí změnit kariéru

  Chcete změnit kariéru a stát se Scrum Masterem? Zjistěte, co tato role obnáší a jak můžete lehce nastoupit na novou kariérní dráhu.

 • Projektové manažery

  Začínáte řídit agilní projekty a chcete znát základní pravidla pro zvýšení efektivity? Zjistěte, jak můžete spolupracovat se Scrum Masterem na dosažení obchodních cílů.

 • Pracovníky v oblasti IT

  Scrum a Agile se staly základními metodikami ve světě IT. Ať už se věnujete oblasti techniky nebo managementu, náš kurz vám pomůže pochopit, jak agilní týmy fungují a jak můžete implementovat rámec Scrum.

 • Podnikatele nebo manažery

  Chcete, aby zaměstnanci ve vaší firmě dokázali pracovat efektivněji? Zjednodušte a modernizujte proces přípravy a realizace projektů s pomocí agilní metodiky a frameworku Scrum.

O KURZU

 1. Teorie i praxe

  S agile i scrum se seznámíte teoreticky i prakticky. Na konci kurzu budete vědět, jak agile přizpůsobit svému podnikání. Navíc budete ovládat zcela nový styl vedení a už nikdy při výběru agilního procesu nebudete střílet naslepo.

 2. Lektoři přímo
  „z terénu“

  Našim kurzem o 16 lekcích vás provedou zkušení lektoři, kteří se v oblasti agile a scrumu pohybují už pěknou řádku let. Kurz je veden interaktivní cestou s důrazem na praxi.

 3. Domácí úkoly, feedback a networking

  V rámci kurzu budete plnit domácí úkoly, díky kterým si prakticky vyzkoušíte své nově nabyté dovednosti. Tyto úkoly kontrolují lektoři, kteří jsou tak schopni předat vám objektivní, konstruktivní zpětnou vazbu. V průběhu kurzu navíc můžete komunikovat jak s lektory, tak s ostatními účastníky a budovat nové pracovní vztahy.

LEKTOŘI

LUKÁŠ
HOLAN

Delivery Manager, Actum Digital

 
 • Dosáhl prokazatelných úspěchů při řízení strategických projektů, programů a veřejných zakázek napříč odvětvími a trhy ve společnostech jako Accenture, ČEZ a Actum Digital.
 • Má dlouholeté praktické zkušenosti s řízením projektů E2E – waterfall projekty, veřejné zakázky a vývoj produktů v rámci agilního řízení.
 • Je profesionálem s certifikacemi – Professional Scrum Master II (PSM II), SAFe Advanced Scrum Master (SASM) a Lean Six Sigma Green Belt (LSS).
 • Vedl agilní a digitální transformaci v mnoha společnostech (buď Eurowag, ČEZ a další) – změna z projektové organizace na produktovou organizaci.

MICHAL
FEDORKO

Division Director, Actum Digital

 
 • 15+ let zkušeností v oblasti technologií.
 • Jeho odbornost spočívá v cloudových systémech ERP, které úspěšně implementoval v různých odvětvích a zeměpisných oblastech.
 • Během své kariéry spolupracoval s organizacemi všech velikostí, od startupů až po společnosti z žebříčku Fortune 500, a pomáhal jim využívat technologie k dosažení jejich cílů.
 • Pracoval pro společnosti jako Komerční banka nebo Česká spořitelna.

PROGRAM KURZU

 • 01

  Agilní metodiky v kontextu projektového managementu

  • Z čeho se zrodila agilita
  • Základní agile termíny a pojmy
  • Proces vs. projekt vs. produkt
  • Projektový trojúhelník (Kvalita = čas + peníze + rozsah)
  • Nejčastější důvody selhání projektových manažerů

  Domácí úkol: Sepište report o tom, v jaké organizaci se nacházíte (použijte termíny z přednášky).

 • 02

  Waterfall vs. agile

  • Co je waterfall projektový management
  • Waterfall projektové metodiky a rozdíly mezi nimi
  • Agile vs. XP a lean
  • Jak funguje agile a v čem se liší od waterfall
  • Jaké iniciativy typicky vedou k řešení agilním přístupem
 • 03

  Scrum in a nutshell

  • Průvodce scrumem
  • Spirit hry: z čeho se scrum rámec skládá
  • Pilíře empirismu: kontrola, přizpůsobení a transparentnost
  • Hodnoty: 5 základních hodnot scrumu
  • Artefakty a pochopení jejich hodnot
  • Kdo je scrum tým: vysvětlení rolí a odpovědností
 • 04

  Hladký průběh ceremonií

  • Příprava na sprint a jeho plánování
  • Každodenní skrumáž
  • Revize sprintu
  • Týmová retrospektiva

  Domácí úkol: Připravte kanban board pro dvoutýdenní sprint a jeho flow.

 • 05

  Produktový management a role Product Ownera

  • Kdo je Product Owner a co se od něj očekává
  • Hodnotově orientovaný vývoj
  • Produktové strategie a produktový backlog
  • Tvorba zadání pro vývoj – strategické téma, epics, user stories, spike a task

  Domácí úkol: Příprava produktového backlogu, prioritizace a roadmapy na 6 měsíců.

 • 06

  Doručení produktu, plánování a estimace

  • Plánování release a strategie
  • Řízení odhadu a jak plánovat
  • Techniky pro estimaci velikosti produktového backlogu a jeho položek: Story points vs. čas a další techniky relativního estimování
  • Plánovací poker
  • Velocita a její kalkulace, „burn“ grafy a předpovídání
 • 07

  Koncept skvělého Scrum Mastera

  • Scrum Master jako „Servant-leader“ a jeho zodpovědnosti
  • Proč jsou role PM a Scrum Mastera odlišné a proč by se měly rozlišovat?
  • Ambassador změny, odstraňování překážek, facilitace, koučování, self-management
  • Lidé a tým, motivace, komunikace
  • Kooperace Scrum Mastera s Product Ownerem

  Domácí úkol: Připravte plán sestavení týmu dle zadání.

 • 08

  Servant leadership in practice

  • Lean Coffee (otázky a odpovědi)
  • „Antipatterny“ scrumu – fake scrum, SM jako manažer týmu, ScrumBut a další
  • Vedení retrospektivy: techniky, facilitace, řešení konfliktů
  • Happiness metriky a hodnoty týmu
 • 09

  Kanban

  • Kanban vs. scrum
  • Zavedení kanbanu a hlavní pravidla
  • Výhody a nevýhody kanbanu
 • 10

  Workshop – Special Challenge – společné posezení s lektory

  • Agilní přístup v praxi
  • Proč jsme dopadli tak špatně?
  • Budování týmu
 • 11

  Agilní Organizace

  • Jak se dělí organizace z pohledu obsluhy BAU, doručování změn a doručování inovací
  • Tradiční vs. agilní organizace
  • Jak škálovat agile?
 • 12

  Scaled Agile Framework

  • Dynamika modelu, úrovně komplexity
  • Pilíře, role, artefakty, ceremonie
  • Výhody škálování
 • 13

  Spotify model

  • Dynamika modelu, úrovně komplexity
  • Pilíře, role, artefakty, ceremonie
  • Výhody škálování

  Domácí úkol: Na základě znalosti připravte organizační schéma své organizace v scaled agile frameworku a spotify modelu a doporučte řešení, které je vhodnější.

 • 14

  Implementace agile v organizaci

  • Východiska pro implementaci → Kdy bych měl*a agile implementovat?
  • Možnosti implementace na jednotlivých úrovních řízení
  • Postup implementace

  Domácí úkol: Popište předpokládané benefity a rizika spojená s implementací agility ve svojí organizaci. Jaké frameworky doporučujete a proč?

 • 15

  Příprava na certifikaci PSPO I, PSM I

  • Informace k certifikaci a zkoušce
  • Jak se na certifikaci připravit
  • Cvičný test s vysvětlením

  Domácí úkol: Cvičný test PSM I/PSPO I.

 • 16

  Coaching Dojo

  • Cvičný/kontrolní test s vysvětlením
  • Lean Coffee (otázky a odpovědi): témata z parkoviště
  • Retrospektiva kurzu
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ