Online kurz M365 Copilot | Laba Czech

ONLINE KURZ

M365 COPILOT

Ing. Peter Jankovič Automation Senior Engineer
ve společnosti Orange Slovensko

Peter Jankovič

Vaše výsledky po kurzu:

 • Znáte M365 Copilot a zvládáte jeho základní funkce.
 • Umíte optimalizovat pracovní procesy a usnadnit si tak komunikaci v MS Teams a Outlook.
 • Víte, jak Copilot využívat pro efektivní tvorbu, editaci a správu dokumentů ve Wordu, Excelu a PowerPointu.
 • Umíte s Copilotem efektivně komunikovat.
 • Dokážete zvýšit efektivitu práce a svou produktivitu.

Ovládněte software M365 Copilot jako profesionál

TRVÁNÍ KURZU:

12. ZÁŘÍ – 7. ŘÍJNA 2024

DOBA TRVÁNÍ:

4 týdnů | 8 lekcí
Pondělí a Čtvrtek, 17:30 – 19:00

Jak si ulehčit svou práci s MS Office? Jednou z funkčních možností je M365 Copilot. Novinka – chatbot –, se kterou si svou práci ušetříte mnohonásobně. Seznamte se se základními principy a funkcemi Copilota v ekosystému M365 a zjistěte, jak ho integrovat do Teams a zajistit si tak větší efektivitu komunikace a práce. Ovládněte Copilot ve Wordu, Excelu i PowerPointu a naučte se analyzovat a upravovat svůj obsah. Propojte Copilot a MS Teams a udělejte si pořádek ve svých schůzkách.

Po absolvování kurzu budete vědět, jak M365 Copilot využívat jako nástroj pro zjednodušení každodenních rutinních prací. Budete schopni ho ovládat ve všech klíčových aplikacích MS Office a Teams a nejenže půjdete s dobou, budete navíc pracovat produktivněji a efektivněji.

TENTO KURZ DOPORUČUJEME PRO:

 • Manažery, účetní i analytiky, kteří denně pracují s MS Office

  Neefiktivní práce s MS Office zpomaluje vaše pracovní tempo a omezuje vaši schopnost rychle reagovat na změny a požadavky. S Copilotem si osvojíte efektivní správu a práci s dokumenty a tabulkami, zjistíte, jak zefektivnit svůj čas a svou práci s MS Office si zautomatizujete. Copilot se stane vaším pomocníkem a vy se ho naučíte naplno využívat.

 • Majitele firem, startupů, team leadery a vedoucí oddělení

  Víte, že při hledání funkcí v MS Office ztrácíte čas, což vede k opoždění dodání projektů. S kurzem zjistíte, jak zcela novým způsobem pracovat s dokumenty a jaké přínosy pro každodenní rutinní procesy má AI. Projdete detailním školením MS Office pro jeho lepší používání s pomocí Copilota. Seznámíte se s inovativními přístupy, díky kterým dokážete zvýšit svou firemní produktivitu.

 • Výzkumné pracovníky a ty, kteří na základě analýzy dat tvoří texty

  Trpíte nedostatkem času pro studium dokumentů a tabulek a chcete mít v rukou něco, co vám se shrnutím klíčových informací pomůže. Zjistíte, jak Copilota vycvičit pro generování nových námětů či pro psaní krátkých příběhů k rozproudění vaší vlastní kreativity. Zjistíte, jak Copilotovi zadat úkol tvorby kreativních návrhů designu i celkových vizuálů pro upoutání pozornosti vašeho publika.

O kurzu

 1. Základní orientace v Copilot

  Seznámíte se s základy Copilota a pochopíte jeho roli v ekosystému MS Office. Zjistíte, jak Copilot využívá Semantic Index a Microsoft Graph connectors pro zlepšení práce s daty a informacemi a jak je zajištěna bezpečnost a ochrana dat při používání Copilota. Perfektně pochopíte principy fungování Copilota a naučíte se je vysvětlit i ostatním.

 2. Optimalizace v práce v MS Office

  Zjistíte, jak si optimalizovat práci v aplikacích MS Office. V rámci Wordu se naučíte tvořit, upravovat i analyzovat dokumenty a pochopíte, jak generovat shrnutí klíčových bodů. V aplikaci Excel se Copilot naučíte využívat pro analýzu dat a jejich vizualizaci. V PowerPointu vám Copilot pomůže při tvorbě i organizaci prezentací. A nakonec se naučíte využít Copilot a jeho nástroje v MS Teams pro usnadnění každodenních úkolů.

O lektorovi

Ing. Peter
Jankovič

 • Automation Senior Engineer ve společnosti Orange Slovensko.
 • V IT sféře se pohybuje více než 13 let.
 • V rámci své aktuální pozice hledá nástroje pro usnadnění práce a úspory času v rámci každodenních povinností.
 • Jako telekomunikační inženýr pracoval pro společnost Anritsu, kde se podílel na vývoji automatizovaných testů a certifikaci mobilnich chipsetů.

Program kurzu:

 • 01

  Čtvrtek 12. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Copilot: čemu rozumět, než se pustíme do platformy

  • Představení programu Copilot:
   • Co je Copilot a jaká je jeho role v procesu řízení projektů?
   • Jak může Copilot zlepšit efektivitu a úspěšnost projektu?
  • Přehled funkcí Copilotu a potřebných nástrojů:
   • Přehled funkcí, které nabízí Copilot manažerům a implementace v praxi
   • Integrace do existujícího prostředí
  • Vysvětlení struktury školení

  Domácí úkol: Vyberte si běžný úkol nebo problém, který často řešíte ve své práci nebo každodenním životě, a vymyslete, jak by vám s ním Copilot mohl pomoci. Úlohu nejen teoreticky popište, ale také ji prakticky realizujte s využitím Copilota. Zaměřte se na to, jak Copilot může zefektivnit tento úkol, zjednodušit proces, nebo poskytnout nové perspektivy pro jeho řešení. Vybraná řešení si v průběhu kurzu rozebereme a pokusíme se najít efektivnější řešení. Výstup odevzdejte ve formě Word dokumentu.

 • 02

  Pondělí 16. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Optimalizace práce ve Wordu

  • Procvičení funkcí Copilotu ve Wordu
  • Vytvoření konceptu
  • Návrhy na zlepšení a automatizace
  • Práce s textem a analýza klíčových bodů dokumentu
  • Chat s Copilotem pro asistenci
  • Hands-on ukázka práce na reálném dokumentu a použití různých příkazů pro usnadnění tvorby a úpravy dokumentů.
  • Generování shrnutí a analýza klíčových bodů dokumentu
  • List užitečných promptů

  Domácí úkol: Vytvořte podrobný dokument na téma “Budoucnost AI: Příležitost nebo hrozba?” s využitím Microsoft 365 Copilot ve Wordu, který bude obsahovat text (a další prvky dle vašeho výběru jako jsou obrázky, tabulky apod.). Po dokončení dokumentu použijte Copilota k jeho shrnutí a vysvětlení klíčových bodů.

 • 03

  Čtvrtek 19. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Optimalizace práce ve Powerpointu

  • Usnadnění procesu tvorby prezentací
  • Generování návrhu prezentace a shrnutí
  • Automatizace rutinních úkolů a poskytování návrhů
  • Praktická ukázka tvorby prezentace
  • Vytvoření prezentace pomoci Copilota při využití všech existujících funkcí
  • List užitečných promptů

  Domácí úkol: Vytvořte prezentaci v PowerPointu s využitím Microsoft 365 Copilot, která bude obsahovat obrázkové shrnutí a analýzu dokumentu vytvořeného v předchozím úkolu (Budoucnost AI…). Cílem je demonstrovat, jak lze Copilota využít pro efektivní tvorbu prezentací

 • 04

  Pondělí 23. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Optimalizace v Teams

  • Použití pro chat
  • Organizace schůzek
  • Asistence při plánování a organizaci schůzek, slotů, agendy a dokumentaci
  • Ukázka praktických prompts
  • Automatizace generování zápisů a shrnutí schůzek pro efektivní rozhodování

  Domácí úkol: Zorganizujte virtuální schůzku týmu (nebo použijte záznam lekce v Teams, pokud bude možno) pomocí Microsoft Teams, kde využijete Copilota pro záznam a analýzu diskuze. Cílem je nejen prakticky využít nástroje Teams a Copilota, ale také procvičit schopnosti organizace schůzky, aktivního naslouchání a zpracování informací.

 • 05

  Čtvrtek 26. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Optimalizace v Excel

  • Analýza dat v Excelu, tvorba formulí, vizualizace dat
  • Vytváření formulí, grafů a filtrování dat
  • Hands-on ukázka na různých use-cases v Excelu

  Domácí úkol: Lektor poskytne studentům excelový soubor s tabulkou. Student bude muset pomocí programu Copilot vytvořit na základě dat graf, použít filtrování a změnit formátování tabulky.

 • 06

  Pondělí 30. 9. 2024, 17:30 – 19:00

  Optimalizace pro Outlook, OneNote a další

  • Efektivní správa e-mailů a kalendáře v Outlooku
  • Prozkoumání funkcí v OneNote, práce s poznámkami
  • Ukázka funkcí Copilota v dalších aplikacích

  Domácí úkol:

  Outlook

  • Napište nový e-mail pomocí Copilota, ve kterém požádáte kolegu o zpětnou vazbu na váš poslední projekt. Využijte šablony a návrhy Copilota pro strukturu a obsah e-mailu
  • Vyberte jeden nepřečtený e-mail ve vaší schránce a odpovězte na něj pomocí návrhů od Copilota. Zahrňte do odpovědi všechny důležité body a požadavky odesílatele
   

  OneNote

  • Vytvořte novou poznámku v OneNote na téma „Plánování projektu“
  • Pomocí Copilota přidejte do poznámky seznam úkolů, časový plán a zdroje, které budete potřebovat
 • 07

  Čtvrtek 3. 10. 2024, 17:30 – 19:00

  Rozšíření, nástroje a bezpečnost

  • Ochrana dat a soukromí
  • Praktické tipy na zabezpečení informací při práci s Copilotem
  • Prozkoumání funkcí, které usnadňují každodenní práci
  • Příklady využití Copilota pro automatizaci a zefektivnění úkolů
  • Seznámení se s Copilot Studiem jako nástrojem pro vytváření specializovaných Copilotů
  • Praktické ukázky tvorby a přizpůsobení Copilotů podle specifických potřeb
  • Vysvětlení, co jsou pluginy a jak rozšiřují funkce Copilota
  • Ukázky instalace a konfigurace pluginů pro optimalizaci pracovních procesů

  Domácí úkol: Nainstalujte a nakonfigurujte alespoň jeden plugin do vašeho Microsoft 365 Copilota. Vyberte plugin, který vám pomůže zefektivnit vaši práci (např. plugin pro integraci s kalendářem nebo projektovým nástrojem). Přiložte screenshoty a krátký popis, jak plugin funguje a jak vám pomáhá.

 • 08

  Pondělí 7. 10. 2024, 17:30 – 19:00

  Microsoft Copilot Pro, future a Q&A

  • Seznámení s Copilot Pro a porovnání s běžným Copilotem
  • Praktické ukázky použití
  • Generování obrazového obsahu
  • Specifické nástroje pro efektivnější práci
  • Rozšířené funkce Copilot Pro: generování obrazového obsahu, specifických nástrojů atd.
  • Co má Microsoft dále v plánu?
  • Q&A

  Domácí úkol: N/A

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
Registrace