Online kurz M365 Copilot | Laba Czech

ONLINE KURZ

M365 COPILOT

Ing. Peter Jankovič Automation Senior Engineer
ve společnosti Orange Slovensko

Peter Jankovič

Vaše výsledky po kurzu:

 • Znáte M365 Copilot a zvládáte jeho základní funkce.
 • Umíte optimalizovat pracovní procesy a usnadnit si tak komunikaci v MS Teams a Outlook.
 • Víte, jak Copilot využívat pro efektivní tvorbu, editaci a správu dokumentů ve Wordu, Excelu a PowerPointu.
 • Umíte s Copilotem efektivně komunikovat.
 • Dokážete zvýšit efektivitu práce a svou produktivitu.

Ovládněte software M365 Copilot jako profesionál

PŘIPRAVUJEME

Jak si ulehčit svou práci s MS Office? Jednou z funkčních možností je M365 Copilot. Novinka – chatbot –, se kterou si svou práci ušetříte mnohonásobně. Seznamte se se základními principy a funkcemi Copilota v ekosystému M365 a zjistěte, jak ho integrovat do Teams a zajistit si tak větší efektivitu komunikace a práce. Ovládněte Copilot ve Wordu, Excelu i PowerPointu a naučte se analyzovat a upravovat svůj obsah. Propojte Copilot a MS Teams a udělejte si pořádek ve svých schůzkách.

Po absolvování kurzu budete vědět, jak M365 Copilot využívat jako nástroj pro zjednodušení každodenních rutinních prací. Budete schopni ho ovládat ve všech klíčových aplikacích MS Office a Teams a nejenže půjdete s dobou, budete navíc pracovat produktivněji a efektivněji.

TENTO KURZ DOPORUČUJEME PRO:

 • Manažery, účetní i analytiky, kteří denně pracují s MS Office

  Neefiktivní práce s MS Office zpomaluje vaše pracovní tempo a omezuje vaši schopnost rychle reagovat na změny a požadavky. S Copilotem si osvojíte efektivní správu a práci s dokumenty a tabulkami, zjistíte, jak zefektivnit svůj čas a svou práci s MS Office si zautomatizujete. Copilot se stane vaším pomocníkem a vy se ho naučíte naplno využívat.

 • Majitele firem, startupů, team leadery a vedoucí oddělení

  Víte, že při hledání funkcí v MS Office ztrácíte čas, což vede k opoždění dodání projektů. S kurzem zjistíte, jak zcela novým způsobem pracovat s dokumenty a jaké přínosy pro každodenní rutinní procesy má AI. Projdete detailním školením MS Office pro jeho lepší používání s pomocí Copilota. Seznámíte se s inovativními přístupy, díky kterým dokážete zvýšit svou firemní produktivitu.

 • Výzkumné pracovníky a ty, kteří na základě analýzy dat tvoří texty

  Trpíte nedostatkem času pro studium dokumentů a tabulek a chcete mít v rukou něco, co vám se shrnutím klíčových informací pomůže. Zjistíte, jak Copilota vycvičit pro generování nových námětů či pro psaní krátkých příběhů k rozproudění vaší vlastní kreativity. Zjistíte, jak Copilotovi zadat úkol tvorby kreativních návrhů designu i celkových vizuálů pro upoutání pozornosti vašeho publika.

O kurzu

 1. Základní orientace v Copilot

  Seznámíte se s základy Copilota a pochopíte jeho roli v ekosystému MS Office. Zjistíte, jak Copilot využívá Semantic Index a Microsoft Graph connectors pro zlepšení práce s daty a informacemi a jak je zajištěna bezpečnost a ochrana dat při používání Copilota. Perfektně pochopíte principy fungování Copilota a naučíte se je vysvětlit i ostatním.

 2. Optimalizace v práce v MS Office

  Zjistíte, jak si optimalizovat práci v aplikacích MS Office. V rámci Wordu se naučíte tvořit, upravovat i analyzovat dokumenty a pochopíte, jak generovat shrnutí klíčových bodů. V aplikaci Excel se Copilot naučíte využívat pro analýzu dat a jejich vizualizaci. V PowerPointu vám Copilot pomůže při tvorbě i organizaci prezentací. A nakonec se naučíte využít Copilot a jeho nástroje v MS Teams pro usnadnění každodenních úkolů.

O lektorovi

Ing. Peter
Jankovič

 • Automation Senior Engineer ve společnosti Orange Slovensko.
 • V IT sféře se pohybuje více než 13 let.
 • V rámci své aktuální pozice hledá nástroje pro usnadnění práce a úspory času v rámci každodenních povinností.
 • Jako telekomunikační inženýr pracoval pro společnost Anritsu, kde se podílel na vývoji automatizovaných testů a certifikaci mobilnich chipsetů.

Program kurzu:

 • 01

  Copilot: Čemu rozumět, než se do platformy pustíme

  • Představení programu Copilot:
   • Co je Copilot a jaká je jeho role v procesu řízení projektů?
   • Jak může Copilot zlepšit efektivitu a úspěšnost projektu?
  • Přehled funkcí Copilota a potřebných nástrojů:
   • Co nabízí Copilot manažerům a implementace v praxi
   • Integrace do existujícího prostředí

  Domácí úkol: Audit licencí a první příkazy při práci s Copilotem.

 • 02

  Navigace v Copilotu: Příklady a scénáře použití

  • Vysvětlení fungování Copilota pomocí vizuálních schémat:
   • Vizuální schémata k prezentaci informací a procesů
   • Jejich struktury
   • Vizuální schémata pro zefektivnění práce s Copilotem a optimalizace toku projektu
  • Co je Semantic Index a jaký je jeho vztah k funkčnosti Copilota?
  • Jak Microsoft Graph connectors rozšiřují možnosti Copilota a jak mohou být integrovány do pracovních procesů?
  • Bezpečnost v Copilotu: mějte svá data v bezpečí
 • 03

  Optimalizace práce ve Wordu

  • Procvičení funkcí Copilota ve Wordu
   • Vytvoření konceptu
   • Návrhy na zlepšení a automatizace
   • Práce s textem
   • Chat s Copilotem pro asistenci
   • Generování shrnutí a analýza klíčových bodů dokumentu

  Domácí úkol: Interakce s Copilotem při tvorbě dokumentu.

 • 04

  Optimalizace práce v Powerpointu

  • Usnadnění procesu tvorby prezentací
  • Generování návrhu prezentace a shrnutí
  • Automatizace rutinních úkolů a poskytování návrhů

  Domácí úkol: Vytvoření prezentace z dokumentu.

 • 05

  Optimalizace v Teams

  • Použití pro chat
  • Organizace schůzek
  • Asistence při plánování a organizaci schůzek, slotů, agendy a dokumentaci
  • Ukázka praktických prompts
  • Automatizace generování zápisů a shrnutí schůzek pro efektivní rozhodování

  Domácí úkol: Organizace Teams meetingu a zpracování záznamu.

 • 06

  Optimalizace v Excelu a Outlooku

  • Analýza dat v Excelu, tvorba formulí, vizualizace dat
  • Efektivní správa e-mailů a kalendáře v Outlooku

  Domácí úkol: Využití Copilota při práci s excelovými tabulkami, grafy a daty.

 • 07

  Microsoft Copilot Pro

  • Seznámení s Copilot Pro a porovnání s běžným Copilotem
  • Praktické ukázky použití
  • Generování obrazového obsahu
  • Specifické nástroje pro efektivnější práci

  Domácí úkol: Práce s vizuálními prvky a dalšími nástroji Copilota pro manipulaci s obrázky.

 • 08

  Q&A

  • Q&A – ohledně kurzu a další info o M365 Copilot anebo Copilot Pro
  • Otevřená diskuze o AI, Copilot novinkách a o tom, co pro nás Microsoft chystá

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
Registrace