Online kurz Finanční ředitel — dozvíte se, jak zajistit silnou finanční pozici vaší společnosti | Laba Czech

Finanční
ředitel

12 lekcí

Miroslava Stodolicová,MBA

Globální ředitel implementace finančních nástrojů v AbbVie

Role CFO

Finanční analýza

Plánování rozpočtu

Vliv organizační struktury na podnikové finance

Kontrola finančních toků

Analýza pracovního kapitálu společnosti

Investiční projekty

Oceňování kapitálu

Fúze a akvizice

Řízení rizik a finanční restrukturalizace I

Řízení rizik a finanční restrukturalizace Ⅱ

Případové studie a příklady z praxe

Staňte se strategickým partnerem vašeho CEO!

Doba trvání kurzu

19. ZÁŘÍ – 5. prosince 2024

 

Délka trvání kurzu

6 týdnů | 12 lekcí
úterý a čtvrtek, 18:00–19:30

Jako finanční ředitel*ka i podnikatel*ka musíte obstát ve všech možných výzvách a krizích. K tomu potřebujete neprůstřelný plán, který bude fungovat. Naučte se sestavovat rozpočty, hodnotit finanční situaci společnosti a obchodní příležitosti. Zjistěte, jak řídit likviditu společnosti a jak efektivně předcházet rizikům. Osvojte si finanční řízení společností, díky kterému dokážete zajistit své firmě silnou finanční pozici.

Finanční ředitel řídí finance celé společnosti.

 • Jaká je role CFO ve společnosti?

  Právě CFO zodpovídá za finanční a ekonomickou stabilitu společnosti. Zároveň je zodpovědný za trvalý růst zisku společnosti. Vytváří strategii řízení financí a podílí se i na obchodní strategii společnosti. Mezi jeho další pracovní agendu spadá tvorba ročních plánů a rozpočtů, hodnocení rizikovosti jednotlivých projektů, reporting a controlling.

O kurzu

 1. Finanční výkaznictví

  Nepozorovaná chyba ve výkazu může být nákladná. Naučíte se, jak číst výkazy, analyzovat vzorce a přijímat strategická rozhodnutí na základě čísel.

 2. Rozpočtování

  Jaké kroky podniknout k dosažení strategických cílů? Jak co nejefektivněji řídit zdroje? Pokud není dostatek zdrojů, kolik dalších je třeba získat? Odpověď je v rozpočtu. Pochopíte základy kompetentního rozpočtování, abyste se vyhnuli rizikům a zvolili nejlepší variantu rozvoje akcí.

 3. Řízení rizik

  Buď vy řídíte rizika, nebo rizika řídí rozpočet společnosti. Nečekejte na nepříjemná překvapení. Naučíte se předem vyhodnocovat makro rizika, rizika obchodního modelu a investic.

O vaší lektorce

Miroslava
Stodolicová,
MBA

 • Momentálně zastupuje pozici globálního ředitele implementace finančních nástrojů v AbbVie, kde dříve pracovala jako CFO pro Českou republiku a Slovensko.
 • Má více než 20 let zkušeností v oblasti financí, FP&A, business partneringu a jako CFO.
 • Pracovala v různých lokalitách, jako je Slovensko, Česká republika, Rusko, Ukrajina, Lotyšsko, Litva, a v odvětvích jako FMCG a farmacie.
 • Má 16 let zkušeností na pozici liniového manažera.
 • S vedením společnosti má 10 let zkušeností.
 • Optimalizovala procesy a fungování podniků, které vede k výkonnosti, efektivitě a výsledkům.

Program kurzu

 • 01

  Čtvrtek 19. 9. 2024, 18:00–19:30

  Role CFO

  • Povinnosti a role CFO ve strategickém řízení společnosti
  • CFO strategický partner CEO
  • Organizační struktura finančního oddělení
  • Požadavky na finanční politiku podniku
  • Udržitelnost financí

  Domácí úkol: Popište, jak byste nadesignovali finanční oddělení u vás v organizaci a jaké udržitelné aktivity byste zavedli.

 • 02

  Čtvrtek 26. 9. 2024, 18:00–19:30

  Finanční analýza

  • Hodnocení finanční situace společnosti a dlouhodobé obchodní výkonnosti
  • Cash flow, dluhové zátěže
  • Benchmarking, budování průběžné finanční analýzy podniku
  • Prezentace výsledků analýzy CEO a investorům
  • Vizualizace a interpretace finančních výsledků analýzy
 • 03

  Čtvrtek 3. 10. 2024, 18:00–19:30

  Plánování rozpočtu

  • Analýza obchodního a provozního modelu
  • Analýza relevantních makroekonomických ukazatelů a tržních dat
  • 7 kroků plánování rozpočtu
  • Forecasting process S&OP

  Domácí úkol: Finanční analýza aktuálních dat vs. LY a PLN, výhled do konce roku a PLN na následující rok.

 • 04

  Čtvrtek 10. 10. 2024, 18:00–19:30

  Vliv organizační struktury na podnikové finance

  • Analýza organizační struktury podniku
  • Modelování a plánování organizační struktury na další provozní roky
  • Hodnocení personálních potřeb
  • Řízení talentů
 • 05

  Čtvrtek 17. 10. 2024, 18:00–19:30

  Kontrola finančních toků

  • Vyhodnocení provozní efektivity
  • Vyhodnocení nákladů: náklady na produkty a služby (COGS, CoS), provozní náklady (OpEx)
  • Vztah nákladového účetnictví a procesů společnosti (ABC)
  • Možnosti snižování nákladů (ZBB)

  Domácí úkol: Modelování organizační struktury na základě připraveného plánu na následující rok na základě vyhodnocení efektivity, návrh ZBB.

 • 06

  Čtvrtek 24. 10. 2024, 18:00–19:30

  Analýza pracovního kapitálu společnosti

  • Řízení likvidity společnosti
  • Hodnocení a analýza pracovního kapitálu (Working Capital)
  • Posouzení a plánování kapitálových potřeb (Working Capital Requirements)
  • Prvky pracovního kapitálu
 • 07

  Čtvrtek 31. 10. 2024, 18:00–19:30

  Investiční projekty

  • Investiční politika společnosti
  • Metody hodnocení investičních projektů společnosti: IRR, WACC, Payback, DPBP
  • Výpočet návratnosti investice (ROI, ROIC)

  Domácí úkol: Pracovní kapitál, výpočet návratnosti investice ROI a ohodnocení investičních projektů WACC.

 • 08

  Čtvrtek 7. 11. 2024, 18:00–19:30

  Oceňování kapitálu

  • Model oceňování finančních aktivit (CAPM)
  • Diskontní sazba, chyby ve výběru a výpočtu
  • Analýza dlouhodobých úvěrů a portfolia úvěrů
 • 09

  Čtvrtek 14. 11. 2024, 18:00–19:30

  Fúze a akvizice

  • Nákup a prodej
  • M&A procesy
  • Provedení právního auditu (due diligence)
  • Relevantní právní předpisy
  • Integrační proces

  Domácí úkol: Navržení a rozfázovaní integračního procesu / Ganttův graf.

 • 10

  Čtvrtek 21. 11. 2024, 18:00–19:30

  Řízení rizik a finanční restrukturalizace I

  • Posouzení finanční situace společnosti
  • Hodnocení kolaterálu
  • Hodnocení obchodních příležitostí a příležitostí k restrukturalizaci
  • Identifikace a předcházení finančních rizik
 • 11

  Čtvrtek 28. 11. 2024, 18:00–19:30

  Řízení rizik a finanční restrukturalizace II

  • Analýza rizik provozního modelu
  • Analýza procesních rizik a interního kontrolního prostředí
  • Analýza investičních rizik
  • Případová studie o krizové prevenci a metodách, jak dostat společnost z krize

  Domácí úkol: Analýza rizik a návrh restrukturalizace.

 • 12

  Čtvrtek 5. 12. 2024, 18:00–19:30

  Případové studie a příklady z praxe

  • Příklady chyb na praktických příkladech případových studií
  • Doporučená literatura
  • Otázky a odpovědi
  • AI, robotizace, software

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ