Online kurz SQL pro začátečníky | Laba Czech

ONLINE KURZ

SQL PRO
ZAČÁTEČNÍKY

Marek Mikel QA Test Engineer,
Modrá pyramida

Marek Mikel

Vaše výsledky po kurzu:

 • Víte, co je SQL a jak vám pomůže při práci.
 • Orientujete se v základních i pokročilých operacích s daty, jako je vytváření, vkládání a mazání dat.
 • Umíte vytvářet databáze a pracovat s nimi.
 • Zvládáte vizualizovat data.
 • Rozumíte verzovacímu systému Git.
 • Prakticky ovládáte SQL i Python.

Kurz SQL, který vás nasměruje ve světě datové analýzy a Pythonu.

TRVÁNÍ KURZU:

9. července – 27. srpna 2024

DOBA TRVÁNÍ:

14 lekcí, 7 týdnů
Úterý a čtvrtek, 17:30 – 19:00

Posuňte svou kariéru v datové analýze na další úroveň. Naučte se využívat efektivní SQL dotazy, ovládnout integraci s Pythonem a vizualizovat data. Na kurzu se zaměříme na praktické zkušenosti s SQL, Pythonem a nástroji pro zpracování dat. Postupně projdeme základy Pythonu a jeho spojení s SQL databázemi pro efektivní práci s daty.

Získejte komplexní dovednosti, které katapultují vaši kariéru a zvýší vaši hodnotu v očích zaměstnavatelů.

TENTO KURZ DOPORUČUJEME PRO:

 • Začínající analytiky a studenty

  Získáte praktické dovednosti v SQL a Pythonu, které můžete okamžitě uplatnit v praxi. Naučíte se pracovat s daty, provádět analýzy a dosáhnout lepších výsledků v projektech. Zjistíte, co se očekává od datových analytiků, a budete připraveni na vstup do oboru.

 • Testery

  Naučíte se SQL pro efektivnější testování databází a rychlejší identifikaci problémů. Rozšíříte své dovednosti v manipulaci s daty a jejich analýze a budete schopni provádět důkladnější testy. Získáte komplexní dovednosti, které vás nasměrují k novým možnostem kariéry.

 • IT konzultanty

  Získáte nové dovednosti v SQL a Pythonu pro různé projekty a situace. Budete umět provádět sofistikovanější a efektivnější datovou analýzu. Naučíte se přizpůsobit rychle se měnícím požadavkům světa informačních technologií.

O lektorovi

Marek Mikel

 • QA Test Engineer, Modrá pyramida
 • Pracuje jako QA Test Engineer v bankovnictví, kde se zabývá jak manuálním, tak automatizovaným testováním a databázemi.
 • V oboru informačních technologií působí už přes 7 let.
 • Je spoluzakladatelem společnosti Tredgate.
 • Vedl akademii pro testery a čtyři roky působí jako lektor SQL.
 • Pracoval pro velké společnosti v oblasti pojišťovnictví, telekomunikace a bankovnictví.

Program kurzu:

 • 01

  Úterý 9. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Objev svět SQL

  • Co je SQL a jak funguje
  • Základní struktura SQL dotazů
  • Výběr dat z databáze pomocí SELECT
  • Filtrující a řadicí klauzule WHERE a ORDER BY

  Praktické cvičení: Vytvoř s použitím představených SQL klauzulí a základních konceptů sérii SQL dotazů, které umožní vybrat určité záznamy z předem dané tabulky.

 • 02

  Čtvrtek 11. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  JOINy a nejpoužívanější klauzule

  • Nejpoužívanější klauzule
  • Joins: inner join, left join, right join, full outer join

  Praktické cvičení: Vytvoř SQL dotazy, které provádějí JOIN operace mezi dvěma a více tabulkami.

 • 03

  Úterý 16. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Pokročilé SQL dotazy

  • Poddotazy EXISTS
  • Agregace dat pomocí funkcí COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
  • Seskupování dat pomocí klauzule GROUP BY
  • Filtrující podmínky s klauzulí HAVING

  Praktické cvičení: Vytvoř sérii SQL dotazů, které provádějí agregační operace (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) na datovém setu.

 • 04

  Čtvrtek 18. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Práce s databázemi – CREATE, INSERT, DELETE

  • Vytváření databází a tabulek pomocí CREATE
  • Definování sloupců a jejich datových typů
  • Vkládání hodnot do tabulek pomocí INSERT
  • Mazání záznamů z tabulek pomocí DELETE

  Praktické cvičení: Procvičení CREATE, INSERT a DELETE

 • 05

  Úterý 23. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  SQL prakticky: reálné scénáře a problémy

  • Praktická cvičení a aplikace konceptů SQL
  • Upevnění znalostí z předchozích lekcí
  • Řešení reálných scénářů a problémů
  • Okamžitá zpětná vazba od lektora
  • Kontrola porozumění a správného použití příkazů SQL
 • 06

  Čtvrtek 25. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Práce s Gitem

  • Úvod do verzovacího systému Git
  • Inicializace repozitáře a základní operace (commit, push, pull)
  • Správa větví (branches) a slučování změn (merge)
  • Řešení konfliktů a práce s větvemi

  Praktické cvičení: Procvičení operací v Gitu, které budou zahrnovat tvorbu, úpravu a mazání souborů.

 • 07

  Úterý 30. 7. 2024, 17:30 – 19:00

  Python Ⅰ: syntaxe a datové struktury

  • Základy syntaxe a proměnných
  • Práce s podmínkami a smyčkami
 • 08

  Čtvrtek 1. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Python Ⅱ: třídy a praktická část

  • Práce s datovými strukturami v Pythonu
  • Práce se třídami
  • Praktická část – opakování v Pythonu
 • 09

  Úterý 6. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Práce s SQL databázemi v Pythonu

  • Instalace a konfigurace knihovny pro přístup k databázi
  • Připojení k SQL databázi z Pythonu
  • Vytváření, upravování a mazání tabulek
  • Základní operace CRUD (vytvoření, čtení, aktualizace, mazání) v Pythonu

  Praktické cvičení: Vytvoř malý Python skript, který se připojí k SQL databázi pomocí instalované a nakonfigurované knihovny.

 • 10

  Úterý 13. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Práce s knihovnou Pandas pro dotazy na SQL

  • Instalace a importování knihovny Pandas
  • Načítání dat z SQL databáze do Pandas DataFrame
  • Práce s daty v DataFrame (filtrování, agregace, řazení)

  Praktické cvičení: Vytvoř Python skript, který používá knihovnu Pandas pro načtení dat z SQL databáze do DataFrame.

 • 11

  Čtvrtek 15. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Dotazování do databáze v Pythonu prakticky

  • Praktické využití Pythonu a SQL
  • Práce s databázemi v Pythonu
  • Využití knihovny Pandas
  • Řešení reálných úloh a problémů
  • Integrace a upevnění naučených znalostí
 • 12

  Úterý 20. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Práce s knihovnou Matplotlib pro vizualizaci dat pomocí grafů

  • Úvod do MatplotLib
  • Základní typy grafů
  • Integrace s Pandas a SQLite
  • Export vizualizací

  Praktické cvičení: Vytvoř série vizualizací pomocí Matplotlib, které demonstrují schopnost studentů pracovat s různými typy grafů, a integruj data z Pandas a SQLite.

 • 13

  Čtvrtek 22. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Export a Import dat pomocí Pythonu a vizualizace v Tableau

  • Import dat z externích souborů do lokální databáze SQLite
  • Export dat z databáze do různých formátů
  • Import dat do Tableau
  • Základní zobrazení a vizualizace dat v Tableau
  • Vytváření grafů a analýz pomocí Tableau

  Praktické cvičení: Vizualizace dat v Tableau.

 • 14

  Úterý 27. 8. 2024, 17:30 – 19:00

  Q&A session, diskuze s lektorem o pracovním trhu

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
Registrace