Online kurz Public speaking: Umění zaujmout a přesvědčit — zlepšete své řečnické dovednosti | Laba Czech

Public speaking: Umění zaujmout a přesvědčit

12 lekcí
Ivana Šedivá

Mentorka a Business Coach v Google for Startups

Klíč k úspěchu: Poznejte své kompetence

Strategie pro osobní prezentaci: Využijte svůj profil

Publikum v hrsti: Příprava a zacílení

Když mluví tělo: Neverbální komunikace

Storytelling jako nástroj: Udržte pozornost publika

Workshop: Verbální komunikace a síla slova

Vizuální prezentace: Poznejte mocný nástroj

Workshop: Elevator pitch 2.0

Workshop: Generálka vlastního vystoupení

Workshop: Umění interakce s publikem

Workshop: Prezentace a konstruktivní feedback

Workshop: Best practices a akční plán

Zdokonalte svůj veřejný projev!

PŘIPRAVUJEME

Objevte s námi umění komunikace a přesvědčivé prezentace. Zdokonalte své vystupování na veřejnosti, využijte své silné stránky, překonejte obavy z veřejného projevu a zaujměte každé publikum. Připojte se a dosáhněte úspěchu na poli public speaking.

KURZ DOPORUČUJEME, POKUD JSTE:

 • MANAŽEŘI / VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

  Zlepšete své prezentační schopnosti pro dosažení lepších výsledků při jednáních a také pro efektivní řízení týmů. Kurz vás vybaví strategiemi světových řečníků a leaderů.

 • MAJITELÉ FIREM / PODNIKATELÉ

  Transformujte teoretické znalosti public speakingu do praxe, motivujte tým, budujte obchodní vztahy a získejte jedinečnou konkurenční výhodu.

 • STARTUP LEADEŘI

  Ovládněte umění veřejného vystupování pro prezentaci byznysu a produktů. Kurz public speakingu vás naučí vystupovat sebejistě i před investory a přesvědčit jakékoli publikum.

 • PROFESIONÁLOVÉ, KTEŘÍ VEŘEJNĚ VYSTUPUJÍ

  Získejte klíčové dovednosti k tomu, aby vás ostatní vnímali jako silnou osobnost s jasnou vizí. Náš kurz mluvení na veřejnosti posílí vaše prezentační schopnosti a sebedůvěru.

Klíčové výstupy kurzu public speaking:

 1. Vylepšíte své prezentační dovednosti

  Seznámíte se s efektivními strategiemi přípravy na důležité schůzky a jednání, včetně využití AI. Naučíte se efektivně prezentovat návrhy a projekty, rychle reagovat na nečekané otázky a zjistíte, jak využít silné stránky k dosažení cílů.

 2. Vybudujete osobní značku a zvýšíte si sebevědomí

  Získáte dovednosti potřebné k posílení sebevědomí při vystoupeních. Naučíte se efektivně připravit vystoupení, zvládat stres při prezentacích a i díky tomu vytvořit a udržovat svou osobní značku. Dostanete také příležitost sdílet zkušenosti s ostatními účastníky kurzu.

 3. Zjistíte, jak udělat dojem

  Po absolvování kurzu budete veřejně vystupovat tak, že zanecháte nesmazatelný dojem a vybudujete cenné vztahy s potenciálními investory a obchodními partnery. Zjistíte, jak se strategicky připravit na vystoupení nebo schůzku a lépe motivovat svůj tým.

 4. Praktické výstupy

  V průběhu kurzu budete mít možnost vyzkoušet si public speaking prakticky a získat zpětnou vazbu. Díky tomu získáte praktické zkušenosti, které vám pomohou zlepšit vaši schopnost mluvení na veřejnosti a připraví vás na reálné situace.

VAŠE BUDOUCÍ LEKTORKA

Ivana
Šedivá

 • Je oficiální mentorkou a trenérkou pro Google for Startups a členkou advisory boardu University of New York in Prague.
 • Působí v rámci mentorování lídrů a majitelů firem, ale také jako keynote speaker, trenérka dovedností a týmová koučka.
 • S více než 27 lety zkušeností ve vedoucích pozicích v globálních firmách jako Johnson & Johnson a McDonald’s má rozsáhlé zkušenosti na strategické i operativní úrovni.
 • Získala vědecký titul v oblasti AI na FEL ČVUT a MBA na US Business School in Prague. Navíc absolvovala řadu školení a certifikátů v oblasti leadershipu, decision makingu, prezentačních dovedností, ovlivňování a přesvědčování, vyjednávání, mediace a marketingu.
 • Je členkou organizace Business and Professional Women a pravidelně působí jako porotkyně ve startupových a studentských soutěžích.

PROGRAM KURZU

 • 01

  Klíč k úspěchu: Poznejte své kompetence

  • Přehled klíčových kompetencí veřejného vystupování
  • Elevator pitch a vzájemné hodnocení, natočení videa
  • Sebehodnocení
  • Využívání metody Johariho okna při sebepoznání
  • Cheat sheet – tahák pro přípravu na vystoupení, prezentaci nebo schůzku

  Domácí úkol: Odevzdejte video z dnešní lekce, vyplňte Johariho okno a vyberte si téma finálního vystoupení.

 • 02

  Strategie pro osobní prezentaci: Využijte svůj profil

  • Reflexe a rozbor nejčastějších chyb z domácích úkolů
  • Johariho okno a upřesnění akčního plánu
  • Síla osobnosti – o co se opřít u introvertů a extrovertů

  Domácí úkol: Vytvořte minutové video na libovolné téma, kde je vidět celá vaše postava, abychom mohli hodnotit práci s prostorem a tělem.

 • 03

  Publikum v hrsti: Příprava a zacílení

  • Analýza několika videí (domácích úkolů)
  • Záměr vystoupení
  • Analýza publika a pochopení jeho potřeb
  • Práce s různými typy publika a jejich očekáváními
  • Klíčové typy vystoupení
  • Definice záměru a analýza publika pro vybrané vystoupení
 • 04

  Když mluví tělo: Neverbální komunikace

  • Hlavní zásady práce s tělem
  • Jak rozklíčovat neverbální komunikaci ostatních a jak na ni reagovat
  • Aktivní naslouchání a neverbální komunikace
  • Techniky práce s nervozitou a strachem

  Domácí úkol: Natočte krátké video jako sebereflexi předchozího videa a analýzu nástrojů, které budete používat pro svá vystoupení. Identifikujte, co chcete zachovat a co byste chtěli změnit nebo zlepšit.

 • 05

  Storytelling jako nástroj: Udržte pozornost publika

  • Storytelling v praxi
  • Práce s daty a vyprávění na základě skutečných případů a dat
  • Hlavní strategie a nástroje pro získání a udržení pozornosti publika
  • Jak na maximální zapojení publika
  • Skupinové cvičení vystupování v breakout rooms

  Domácí úkol: Rozmyslete si strategické body a nástroje příběhu speciálně pro své vystoupení.

 • 06

  Workshop: Verbální komunikace a síla slova

  • Práce s hlasem včetně praktických cvičení ve skupinách
  • Improvizovaná řeč
  • Reakce na otázky nebo vyrušení
  • Skupinové cvičení vystupování v breakout rooms

  Domácí úkol: Začněte vyplňovat pracovní tahák s přípravami na finální prezentaci.

 • 07

  Vizuální prezentace: Poznejte mocný nástroj

  • Principy tvorby různých typů vizuálních prezentací
  • Využití nejnovějších nástrojů AI v přípravě na vystoupení
  • Případová studie – rozbor konkrétního ukázkového vystoupení jako inspirace

  Domácí úkol: Připravte se na generálku finálního vystoupení včetně vizuální podpory vybraného vystoupení.

 • 08

  Workshop: Elevator pitch 2.0

  • Příprava vlastního představení na 90 vteřin
  • Skupinová zpětná vazba
  • Tvorba videozáznamu osobního představení
 • 09

  Workshop: Generálka vlastního vystoupení

  • Individuální prezentace svých celokurzových vystoupení v malých skupinách
  • Videozáznam
  • Sdílení zpětné vazby a závěrů

  Domácí úkol: Sdílejte videozáznam a natočte vlastní finální vystoupení.

 • 10

  Workshop: Umění interakce s publikem

  • Krátká cvičení na posílení vlivu při interakci s publikem
  • Důležité tipy a triky z praxe
  • Shrnutí a zakončení vystoupení – call to action
  • Co dělat po vystoupení
 • 11

  Workshop: Prezentace a konstruktivní feedback

  • Živé předvedení prezentace
  • Jak odhalit své slepé a skryté stránky
  • Konstruktivní feedback
 • 12

  Workshop: Best practices a akční plán

  • Živé předvedení prezentace
  • Konstruktivní feedback
  • Rekapitulace programu
  • Akční plán
  • Zdroje, inspirace

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ