Živý online kurz Public speaking: Umění zaujmout a přesvědčit | Naučíme vás sebevědomě vystupovat na veřejnosti | Laba Czech

Public speaking: Umění zaujmout a přesvědčit

12 lekcí

Ivana Šedivá

Mentorka a trenérka
pro Google for Startups

Poznejte své klíčové kompetence

Můj profil, jak mi pomáhá a jak mě ničí

Analýza publika a záměr vystoupení

Neverbální komunikace

Struktura vystoupení a pozornost publika

Workshop: Verbální komunikace

Vizuální prezentace

Workshop: Elevator pitch

Workshop: Generálka vlastního vystoupení

Workshop: Interakce s publikem

Rozbor nahraných vystoupení

Top profesionální triky a sdílení

Zdokonalte svůj veřejný projev!

ZAČÁTEK KURZU:

2. ŘÍJNA – 7. PROSINCE

 

ROZVRH:

12 LEKCÍ
PONDĚLÍ A ČTVRTEK
18:00–19:30

Objevte s námi umění komunikace a přesvědčivé prezentace. Zdokonalte své vystupování na veřejnosti, využijte své silné stránky, překonejte obavy z veřejného projevu a zaujměte každé publikum. Připojte se a dosáhněte úspěchu na poli public speaking.

KURZ DOPORUČUJEME, POKUD JSTE:

 • MANAŽEŘI / VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

  Zlepšete své prezentační schopnosti pro dosažení lepších výsledků při jednáních a také pro efektivní řízení týmů. Kurz vás vybaví strategiemi světových řečníků a leaderů.

 • MAJITELÉ FIREM / PODNIKATELÉ

  Transformujte teoretické znalosti public speakingu do praxe, motivujte tým, budujte obchodní vztahy a získejte jedinečnou konkurenční výhodu.

 • STARTUP LEADEŘI

  Ovládněte umění veřejného vystupování pro prezentaci byznysu a produktů. Kurz public speakingu vás naučí vystupovat sebejistě i před investory a přesvědčit jakékoli publikum.

 • PROFESIONÁLOVÉ, KTEŘÍ VEŘEJNĚ VYSTUPUJÍ

  Získejte klíčové dovednosti k tomu, aby vás ostatní vnímali jako silnou osobnost s jasnou vizí. Náš kurz mluvení na veřejnosti posílí vaše prezentační schopnosti a sebedůvěru.

Klíčové výstupy kurzu public speaking:

 1. Vylepšíte své prezentační dovednosti

  Seznámíte se s efektivními strategiemi přípravy na důležité schůzky a jednání, včetně využití AI. Naučíte se efektivně prezentovat návrhy a projekty, rychle reagovat na nečekané otázky a zjistíte, jak využít silné stránky k dosažení cílů.

 2. Vybudujete osobní značku a zvýšíte si sebevědomí

  Získáte dovednosti potřebné k posílení sebevědomí při vystoupeních. Naučíte se efektivně připravit vystoupení, zvládat stres při prezentacích a i díky tomu vytvořit a udržovat svou osobní značku. Dostanete také příležitost sdílet zkušenosti s ostatními účastníky kurzu.

 3. Zjistíte, jak udělat dojem

  Po absolvování kurzu budete veřejně vystupovat tak, že zanecháte nesmazatelný dojem a vybudujete cenné vztahy s potenciálními investory a obchodními partnery. Zjistíte, jak se strategicky připravit na vystoupení nebo schůzku a lépe motivovat svůj tým.

 4. Praktické výstupy

  V průběhu kurzu budete mít možnost vyzkoušet si public speaking prakticky a získat zpětnou vazbu. Díky tomu získáte praktické zkušenosti, které vám pomohou zlepšit vaši schopnost mluvení na veřejnosti a připraví vás na reálné situace.

VAŠE BUDOUCÍ LEKTORKA

Ivana
Šedivá

 • Je oficiální mentorkou a trenérkou pro Google for Startups a členkou advisory boardu University of New York in Prague.
 • Působí v rámci mentorování lídrů a majitelů firem, ale také jako key-note speaker, trenérka dovedností a týmová koučka.
 • S více než 27 lety zkušeností ve vedoucích pozicích v globálních firmách jako Johnson & Johnson a McDonald’s má rozsáhlé zkušenosti na strategické i operativní úrovni.
 • Získala vědecký titul v oblasti AI na FEL ČVUT a MBA na US Business School in Prague. Navíc absolvovala řadu školení a certifikátů v oblasti leadershipu, decision makingu, prezentačních dovedností, ovlivňování a přesvědčování, vyjednávání, mediace a marketingu.
 • Je členkou organizace Business and Professional Women a pravidelně působí jako porotkyně ve startupových a studentských soutěžích.

PROGRAM KURZU

 • 01

  Pondělí 2. 10., 18:00–19:30

  Poznejte své klíčové kompetence

  • Sebehodnocení podle klíčových kompetencí veřejného vystupování
  • Přehled kompetencí
  • 5minutový profilový test a koncept „Flow profilu“
  • Využívání metody Johariho okna při sebepoznání

  Domácí úkol: Vyplňte Johariho okno (prezentace nejpozději pro lekci 4) a vyberte si téma finálního vystoupení.

 • 02

  Čtvrtek 5. 10., 18:00–19:30

  Můj profil, jak mi pomáhá a jak mě ničí

  • Proč je důležité porozumět sami sobě z pohledu flow profilu
  • O co se opřít a na co si dát pozor u svého konkrétního profilu
  • Příklady z praxe
  • Jak odhadnout profil u protistrany
  • Práce na akčním plánu k přípravě na svou prezentaci

  Domácí úkol: Minutové video na libovolné téma, celá postava, na lekci 3.

 • 03

  Úterý 10. 10., 18:00–19:30

  Nejdůležitější části přípravy – analýza publika a záměr vystoupení

  • Analýza několika videí (HW)
  • Záměr vystoupení
  • Analýza publika a pochopení jeho potřeb
  • Práce s různými typy publika a jejich očekáváními
  • Mé klíčové typy vystoupení
  • Definice záměru a analýza publika pro mé vybrané vystoupení
 • 04

  Čtvrtek 12. 10., 18:00–19:30

  Neverbální komunikace

  • Johariho okno a mé cíle (domácí úkol z lekce 1)
  • Hlavní zásady práce se svým tělem
  • Jak rozklíčovat neverbální komunikaci ostatních a jak na ni reagovat
  • Aktivní naslouchání a neverbální komunikace
  • Techniky práce s nervozitou a strachem

  Domácí úkol: Natočit krátké video jako sebereflexi předchozího videa a analýzu nástrojů, které budu používat pro svá vystoupení. Upřesnit, v čem chci pokračovat, co chci dál nedělat apod. (na lekci 6).

 • 05

  Pondělí 16. 10., 18:00–19:30

  Struktura vystoupení a pozornost publika

  • Storytelling v praxi
  • Práce s daty a vyprávění na základě skutečných případů a dat
  • Hlavní strategie a nástroje pro získání a udržení pozornosti publika
  • Jak na maximální zapojení publika
  • Skupinové cvičení vystupování v breakout rooms

  Domácí úkol: Vymyslet a napsat strategické body a nástroje příběhu speciálně pro mé vystoupení.

 • 06

  Čtvrtek 19. 10., 18:00–19:30

  Workshop: Verbální komunikace

  • Práce s hlasem včetně praktických cvičení ve skupinách
  • Improvizovaná řeč
  • Reakce na otázky nebo vyrušení
  • Skupinové cvičení vystupování v breakout rooms

  Domácí úkol: Vyplnění finalizovaného záměru, publika, klíčových bodů mého vystoupení v mém digitálním workbooku (na lekci 7).

 • 07

  Pondělí 23. 10., 18:00–19:30

  Vizuální prezentace

  • Principy tvorby různých typů vizuálních prezentací
  • Využití nejnovějších nástrojů AI při přípravě na vystoupení
  • Případová studie – rozbor konkrétního ukázkového vystoupení jako inspirace
  • Cheat sheet – tahák pro přípravu na vystoupení, prezentaci nebo schůzku

  Domácí úkol: Příprava na generálku finálního vystoupení včetně vizuální podpory vybraného vystoupení (na lekci 9).

 • 08

  Pondělí 30. 10., 18:00–19:30

  Workshop: Elevator pitch

  • Příprava vlastního představení na 90 vteřin
  • Skupinová zpětná vazba
  • Tvorba videozáznamu osobního představení
 • 09

  Čtvrtek 2. 11., 18:00–19:30

  Workshop: Generálka vlastního vystoupení

  • Individuální prezentace svých celokurzových vystoupení v malých skupinách
  • Dobrovolné vystoupení před celou skupinou
  • Sdílení zpětné vazby a závěrů

  Domácí úkol: Natočit vlastní finální vystoupení (3 dny před lekcí 11).

 • 10

  Pondělí 6. 11., 18:00–19:30

  Workshop: Interakce s publikem

  • Krátká cvičení na posílení vlivu při interakci s publikem
  • Důležité tipy a triky
  • Shrnutí a zakončení vystoupení – call to action
  • Co po vystoupení
 • 11

  Čtvrtek 9. 11., 18:00–19:30

  Rozbor nahraných vystoupení

  • Nejčastější příležitosti ke zlepšení vystoupení
  • Aktualizace Johariho okna
  • Vyhodnocení cílů
  • Akční plán na nejbližší měsíc
 • 12

  Čtvrtek 7. 12., 18:00–19:30

  Top profesionální triky a sdílení

  • Jak se dařilo implementovat trénink v praxi
  • Otázky, vysvětlení, diskuze, sdílení
  • Porce profesionálních triků navíc
  • Rekapitulace programu, zdroje, inspirace

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ