Živý online kurz Základy řízení financí — naučte se interpretovat finanční výkazy a řídit firemní kapitál | Laba Czech
Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz

ZÁKLADY ŘÍZENÍ FINANCÍ

Lukáš Rublič
General Ledger Manager
Valeo
Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz
Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz

Chcete mít přehled v účetnictví a pořádek ve vlastních výkazech?

PŘIPRAVUJEME

Nedopusťte, aby vás nedostatek zkušeností s řízením financí vyřadil ze hry. Získejte znalosti o finančním plánování, rozpočtování, účetnictví a řízení cash flow. Posuňte svou finanční gramotnost na vyšší úroveň a uveďte teoretické znalosti do praxe. Díky tomuto kurzu zjistíte, jak mít kontrolu nad svými podnikovými financemi. Zorientujte se ve firemních číslech a výkazech a využijte sílu finančního jazyka k tomu, abyste své firmě zajistili silnou finanční pozici.

Co vás v našem kurzu čeká:

 1. Základy finančního řízení

  Finanční řízení poznáte zblízka. Naučíte se číst finanční výkazy, porozumíte účetnictví a seznámíte se s různými finančními principy. Pochopíte, proč jsou finanční znalosti v životě podnikatele důležité, a dozvíte se, co je časová hodnota peněz a jakou roli hraje ve finančním řízení účetnictví.

 2. Finanční plánování, prognózy analýzy

  Pochopíte, jak vytvořit rozpočet a plánování investic vhodné pro společnost. Stejně tak se naučíte tvořit finanční prognózy, které pomohou společnosti dosáhnout ziskovější úrovně. Prognózy a finanční analýzy se pro vás stanou něčím, čemu bude přizpůsobovat další plány. Osvojíte si jak krátkodobé, tak dlouhodobé plánování.

 3. Znalosti finančního manažera

  Naučíte se strukturu koncepčních základů účetního výkaznictví a kvalitativní charakteristiky finančních informací a také pracovní logiku účetnictví. Pochopíte také, jak správně vést měsíční a roční účetnictví.

Lektor

LUKÁŠ
RUBLIČ

 • General Ledger Manager, Valeo
 • 19+ let zkušeností v oblasti financí
 • Začínal v auditu, pracoval v real estate společnosti a zastával roli hlavního účetního.
 • Působil ve společnostech jako Synlab Czech s. r. o., Crestyl Real Estate s. r. o., Atrium Real Estate, Europolis Real Estate Asset management, BDO CS, s. r. o.

Program kurzu

 • 01

  Finance a jejich role v životě podnikatele

  • Úvod do kurzu
  • Význam finančních znalostí v podnikatelském životě
  • Základy financí
  • Přehled finančních principů
  • Výsledky finančního systému a jeho odraz ve finančních výkazech
 • 02

  Účetnictví: Finanční rozhodování na základě firemních čísel

  • Co je účetnictví a proč je důležité?
  • Funkce účetnictví a jeho uživatelé
  • Druhy účetnictví
   • Peněžní princip
   • Akruální princip
    • Výhody a nevýhody
    • Vliv na účetní závěrku a daně
    • Typy účetních záznamů
   • IFRS/US GAAP vs. účetnictví dle českých standardů
   • Podvojné účetnictví
   • Deník: účtování prvotních dokladů
   • Měsíční a roční uzávěrka
 • 03

  Poznáte, jak je na tom váš podnik?

  • Krátkodobá a dlouhodobá aktiva
  • Krátkodobá a dlouhodobá pasiva
  • Aktiva = závazky + vlastní kapitál
  • Aktiva: Příklady
  • Závazky: Příklady
  • Vlastní kapitál

  Domácí úkol: Identifikace rozvahové položky a jejího pohybu

 • 04

  Výkaz zisku a ztráty: Zjistěte finanční výkonnost podniku

  • Výkaz zisku a ztráty
   • Druhové vs. účelové členění
  • Výnosy a náklady na prodané zboží
  • Hrubá marže a hrubý zisk
 • 05

  Cash flow: Příprava výkazu peněžních toků

  • Výkaz peněžních toků
  • Metody vykazování
  • Typy transakcí
  • Význam výkazu peněžních toků pro společnosti
 • 06

  Finanční analýza: Naučte se analyzovat svůj podnik

  • Analýza ukazatelů rentability
  • Analýza ukazatelů likvidity
  • Analýza ukazatelů zadluženosti (finanční stability)
  • Analýza ukazatelů aktivity

  Domácí úkol: Aplikace vybraných ukazatelů finanční analýzy

 • 07

  Finanční prognózy: Jak hlídat aktiva i vlastní kapitál

  • Finanční prognózy
  • Prognóza prodeje
  • Zdroje informací (historické, z odvětví, od konkurence, od zákazníků)
  • Průzkumy, vstupní údaje prodejců, TAM/SAM
  • Příklady jejich tvorby a testování jejich věrohodnosti
  • Aktiva: Plánovaný prodej a doba cyklu zásob, pohledávky na základě platebních podmínek zákazníků, investice do dlouhodobého majetku na podporu současného a budoucího růstu
  • Pasiva: Závazky vycházející z podpory dodavatelů pokračující činnosti, závazky z úroků na základě zdrojů financování
  • Vlastní kapitál: Očekávané další investice a ziskovost
  • Plánování výkazu zisku a ztráty
   • Variabilní a fixní náklady
  • Plánování peněžních toků

  Domácí úkol: Vytvoření krátkodobého plánu

 • 08

  Jak sestavit funkční finanční plán

  • Rozpočet a finanční plán
  • Sestavování rozpočtu
   • Různé metody a cíle
   • Měření a monitorování
  • Tvorba finančního plánu
   • Strategická rozhodnutí
   • Speciální projekty
  • Plánování investice
 • 09

  Finanční rozhodování: Časová hodnota peněz a možná rizika

  • Časová hodnota peněz
   • Teorie
   • Reálná, čistá a efektivní úroková sazba
   • Budoucí a současná hodnota
  • Riziko ve finančním rozhodování
   • Klasifikace
   • Absolutní a relativní měření rizika
 • 10

  Co všechno můžete vyčíst z finančních výsledků

  • Metody hodnocení
  • Hodnota založená na příjmech
  • Hodnota založená na ziskovosti
  • Hodnota založená na růstu
  • Hodnota založená na aktivech

  Domácí úkol: Výpočet ceny akcie

 • 11

  Zorientujte se ve finančních výkazech

  • Finanční výkazy a nefinanční ukazatele
  • Výroční zpráva: Kterým ukazatelům je třeba věnovat pozornost a proč?
  • Zveřejňování finančních výkazů
  • Bonusový tip: Jak psát výroční zprávu
 • 12

  Vztah manažerského a finančního účetnictví

  • Hlavní úkoly manažerského účetnictví
  • Vztah manažerského a finančního účetnictví
  • Controlling
  • Kalkulace
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ