Online kurz Sportovní Marketing | Laba Czech

Sportovní marketing

12 lekcí

Martin Kovařík

Ředitel marketingu
a komunikace
v FK Teplice

Význam sportovního marketingu v současném sportu

Offline vs. online marketing

Marketing sportovního klubu

Marketing sportovce

Marketing sportovní organizace

Fan experience

Budování brandu, rebranding

Partnerské aktivace

Komunikační strategie a PR ve sportu

Content ve sportovním prostředí

Sociální odpovědnost ve sportu (CSR)

Diskuze (Q&A)

Překročte hranice běžného marketingu a získejte potřebné skills

PŘIPRAVUJEME

Tvořte nezapomenutelné fanouškovské zážitky a budujte silné sportovní značky. Ve sportovním marketingu a managementu se každý tah na branku počítá a každá strategie může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Kurz marketingu vás provede komplexním, fascinujícím světem, kde se sport setkává s byznysem a kde se zapojení fanoušků stává klíčem k dosažení obchodních cílů. Naučte se tvořit silné vztahy s fanoušky a proměňte jejich vášeň pro sport na měřitelné obchodní úspěchy.

Online kurz marketingu doporučujeme, pokud jste:

 • Marketéři se zkušenostmi z jiných oblastí

  Zjistíte, jak své dovednosti využít v oblasti sportovního marketingu. Získáte specifické znalosti a nástroje potřebné k pochopení a úspěšnému využívání unikátních aspektů sportovního marketingu, od fanouškovského engagementu přes pořádání soutěží až po specifika brandingu.

 • Funkcionáři (převážně menších) sportovních klubů a organizací

  Rozšíříte své dovednosti do oblasti marketingu. Naučíte se správně propagovat svůj klub nebo organizaci a využívat marketingové strategie pro zviditelnění. Objevíte moderní způsob evidence fanoušků nebo partnerů a zjistíte, jak implementovat principy sociální odpovědnosti.

 • Profesionálové v oblasti sportu, aktivní (sólo) sportovci a sportovní agenti

  Pochopíte konkrétní specifika sportovního marketingu a naučíte se s nimi pracovat tak, abyste sebe, organizaci nebo své svěřence úspěšně prezentovali na primárních marketingových kanálech – na sociálních sítích i v offlinu. Naučíte se navazovat obchodní vztahy pro partnerské aktivace.

O kurzu

 1. Hluboké porozumění sportovnímu marketingu

  Pochopíte specifika sportovního marketingu, který se v mnohém liší od tradičního marketingu. Naučíte se využít silného pouta s fanoušky a vytvářet zážitky, které rezonují s cílovým publikem. Zjistíte, jak plánovat a adaptovat marketingové kampaně tak, aby odpovídaly sezónnímu charakteru sportovního kalendáře.

 2. Praktické skills v oblasti data-driven marketingu a CRM

  Naučíte se aktivně shromažďovat a analyzovat data o fanoušcích a využít je pro cílený marketing, který přináší personalizovaný fanouškovský zážitek. Po kurzu sportovního marketingu budete umět správně komunikovat a budovat dlouhodobý vztah s fanouškovskou základnou.

 3. Budování a rebranding sportovní značky

  Dozvíte se, jak identifikovat klíčové prvky úspěšného sportovního brandu a jak tyto prvky aplikovat ve svých vlastních marketingových strategiích. Budete umět správně přistupovat k rebrandingu, provést analýzu potřeb cílového publika, vytvořit kreativní zadání a komunikační strategie, které zajistí, že nový brand bude dobře přijímán interně i externě.

O lektorovi

Martin
Kovařík

 • Ředitel marketingu a komunikace, předseda správní rady nadačního fondu FK Teplice.
 • Klub hraje nejvyšší fotbalovou soutěž – FORTUNA:LIGA.
 • Ve stávajícím klubu si postupně od roku 2007 prošel pozicí brigádníka, redaktora webu, šéfredaktora webu, tiskového mluvčího a ředitele marketingu.
 • Byl také tiskovým mluvčím ve futsalovém klubu FC Balticflora Teplice a redaktorem webu FotbalPortal.cz.
 • Vedl projekty nominované na Sport Alive Awards 2023, klub pod jeho vedením získal dvakrát Cenu hejtmana Ústeckého kraje za sociální odpovědnost, Cenu fóra dárců za nejlepší výroční zprávu a byl vyhodnocen v rámci prestižního žebříčku Responsiball jako nejlepší český klub v této oblasti za rok 2021.
 • Martin vystudoval MBA program Marketing for the 21st century na EDU Effective Business School a absolvoval kurzy na FTVS Univerzity Karlovy zaměřené na public relations, rozvoj sportovního talentu a sportovní právo.
 • Přednášel na středních i vysokých školách, konferenci Sport Alive 2023, marketingových workshopech Koperativa NBL a extraligy stolního tenisu.

Program kurzu

 • 01

  Význam sportovního marketingu v současném sportu

  • Co je to sportovní marketing a jeho význam ve sportovním businessu
  • Vývoj sportovního marketingu v posledních letech
  • Rozdíly mezi běžným a sportovním marketingem
   • Silné pouto s fanoušky a vytváření zážitků pro ně
   • Větší rozmanitost cílového publika a jak na něj cílit
   • Specifika sportovního kalendáře a jejich vliv na sportovní marketing
  • Workshop: Najděte příklad marketingové kampaně, která funguje v běžném marketingu, ale (nejspíš) by nefungovala ve sportovním marketingu. Proč?

  Domácí úkol: Vytvořte koncept marketingové kampaně, která by podle Vás fungovala ve sportovním prostředí, ale nikoliv v tom mimosportovním.

 • 02

  Offline vs. online marketing

  • Charakteristika offline a online marketingu
  • Způsoby využívání v rámci sportovního marketingu
  • Klíčová role datového marketingu v rámci online marketingu – specifika ve sportovním marketingu
  • Používání CRM ve vztahu k fanouškům, segmentace fanoušků a jejich následné oslovování (newsletter, notifikace apod.)
 • 03

  Marketing sportovního klubu

  • Co všechno zahrnuje marketing sportovního klubu
  • Jak funguje marketing sportovního klubu (velké vs. malé kluby, zahraničí vs. Česko)
  • Marketingový mix v rámci sportovních klubů (produkt, cena, místo, propagace)
  • Vliv výsledků klubu na marketing klubu („kdybyste radši hráli fotbal“)
  • Ukázky nejlepšího sportovního marketingu v rámci sportovních klubů

  Domácí úkol: Navrhněte postup či akci v rámci marketingu, které by pomohly klubu zmenšit vliv výsledků na jeho marketingovou úspěšnost (např. návštěvnost).

 • 04

  Marketing sportovce

  • Jak se liší od marketingu sportovního klubu
  • Spolupráce s klubem či organizací
  • Význam agentury zastupujících sportovce
  • Host lekce: zástupce agentury Sport Invest
   • Rozdíly v zastupování sportovců z individuálních a týmových sportů
   • Rozdíly v zastupování sportovců z významných a sledovaných sportů oproti sportovcům z méně známých sportů
   • Mediální a marketingové zastupování sportovců
   • Aktivace brandů skrze sportovce
  • Ukázky nejlepšího sportovního marketingu v rámci sportovců

  Domácí úkol: Vyberte si jeden konkrétní sport a navrhněte ideální prezentaci partnera prostřednictvím sportovce z tohoto sportu a zdůvodněte proč.

 • 05

  Marketing sportovní organizace

  • Jak se liší od marketingu sportovního klubu / sportovce
  • Druhy a specifika sportovních organizací – ligové soutěže, svazy, ČOV
  • Host lekce: Roman Urbář (ředitel marketingu a komunikace – Český florbal)
   • Cíle marketingu svazu (budování značky sportu)
   • Kroky k dosažení těchto cílů (správné nastavení cílů, zdroje, plán, cesty k dosažení)
   • Vytváření prostředí (hodnoty, spolupráce s kluby, práce s členskou základnou, fanoušky, partnery)
   • Case studies – realizace Superfinále florbalu (cíle akce, přístup k organizaci, výstupy), přístup k reprezentaci (marketing, komunikace, spolupráce s hráči a hráčkami, kluby)
  • Ukázky nejlepšího sportovního marketingu v rámci organizací

  Domácí úkol: Která sportovní organizace z celého světa má podle vás nejlepší marketing a proč? Proveďte systematickou analýzu podle zadání (síla značky, míra definice cílů, zdroje, plán, prostředí, hodnoty…).

 • 06

  Fan experience

  • Co je to fan experience
  • Co vše fan experience obsahuje a jak ji rozvíjet
  • Důležitost fan experience v moderním sportovním marketingu
  • Odklon od sportovních výsledků směrem k zábavě a zážitkům

  Domácí úkol: Navrhněte akci či postup, které by zlepšily fanouškovský zážitek v rámci nějaké konkrétní sportovní akce, s níž máte zkušenosti.

 • 07

  Budování brandu, rebranding

  • Jak budovat sportovní brand (sestavení brandové kampaně, klíčové aktivity)
  • Brand positioning a jeho vymezení
  • Důvody rebrandingu sportovní organizace
  • Příprava a harmonogram rebrandingu sportovní organizace (nápad, dotazníkové šetření, kreativní zadání, schvalovací proces)
  • Správná komunikace rebrandingu (NDA, krizový plán, představovací event)
  • Ukázky rebrandingu ze světa
  • Workshop: Najděte alespoň jeden příklad úspěšně přijatého rebrandingu ze sportovního prostředí a rovněž jeden příklad rebrandingu, který fanoušci nepřijali, a organizace se vrátila k původnímu logu/brandingu
  • Příklad rebrandingu FK Teplice a jeho přijetí fanoušky

  Domácí úkol: Sestavte harmonogram rebrandingu FK Teplice nebo jiné organizace. Soustřeďte se na kompletní proces od nápadu přes dotazníkové šetření, kreativní zadání a ve finále až po samotné představení nového brandu.

 • 08

  Partnerské aktivace

  • Co jsou to partnerské aktivace
  • Význam partnerských aktivací
  • Typy partnerských aktivací (soutěže, reklamní předměty aj.)
  • Aktuální tendence a změny v partnerských aktivacích a jejich provázanost s datovým marketingem
  • Ukázky nejlepších partnerských aktivací

  Domácí úkol: Navrhněte partnerskou aktivaci pro vámi vybranou firmu. Jaké budou její měřitelné výsledky?

 • 09

  Komunikační strategie a PR ve sportu

  • Strategie pro jednotlivé sociální sítě
  • Content plán a jeho provázanost s harmonogramem sportovních akcí
  • Odlišnosti u konkrétních organizací a sportovců
  • Krizová komunikace
  • Budování pozitivního PR sportovní organizace

  Domácí úkol: Připravte content plán na týden vrcholící domácím zápasem pro sportovní klub ze sportu, který je vám nejbližší, a odůvodněte co a kdy a proč chcete komunikovat.

 • 10

  Content ve sportovním prostředí

  • Historický vývoj sportovního obsahu aneb od teletextu po sociální sítě
  • Od sportovního obsahu po lifestyle
  • Moderní trendy sociálních sítí (TikTok, reels)
  • Co rozhodně nedělat!
 • 11

  Sociální odpovědnost ve sportu (CSR)

  • Co je to CSR (Corporate Social Responsibility)
  • CSR nejen jako charitativní činnost, ale také environmentální udržitelnost, edukativní programy apod.
  • Důležitost sociální odpovědnosti v moderním sportu
  • Implementace CSR do sportovních organizací
 • 12

  Diskuze (Q&A)

  • Možnost dotazů, na které se nedostalo během jednotlivých kapitol
  • Prezentace zajímavých analýz z průběhu kurzu
  • Zhodnocení kurzu

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ