Online kurz HR Manažer | HR Manager | Laba Czech

ONLINE KURZ

HR MANAŽER

Ing. Gabriela Šimšová HR Professional

Gabriela Šimšová

Vaše výsledky po kurzu:

 • Znáte roli HR v podnikání.
 • Umíte definovat a nastavit HR strategii, která je v souladu s firemní strategií.
 • Víte, jak účinně budovat značku zaměstnavatele a firemní kulturu.
 • Umíte vytvořit systém odměn, který motivuje a funguje.
 • Víte, jak měřit a zvýšit angažovanost zaměstnanců.

Motivujte a rozvíjejte své zaměstnance

PŘIPRAVUJEMETento program byl schválen na 18 (Business) recertifikačních kreditních hodin k recertifikaci aPHR, aPHRi, PHR, PHRca, SPHR, GPHR, PHRi a SPHRi prostřednictvím HR Certification Institute.

Co všechno spadá do povinností personálního oddělení? Najít vhodného kandidáta a obsadit volné pracovní místo, ale také udržet zaměstnance dostatečně angažované. Prolomte bariéru teorie a osvojte si dovednost efektivního náboru, ale i tvorby komplexní personální strategie.

Seznamte se s postupy, které účinně motivují zaměstnance a budují jejich odhodlání. Získejte praktické dovednosti v oblasti řízení HR změn v organizaci.

Využijte příležitosti a pozvedněte své dovednosti na další level!

Tento kurz doporučujeme, pokud:

 • Jste junior HR specialista nebo specialista na získávání talentů

  Osvojíte si všechny klíčové povinnosti HR manažera a získáte praktické dovednosti v oblasti náboru, adaptace a zapojení zaměstnanců.

 • Pracujete jako HR manažer/generalista nebo personalista

  Rozšíříte rozsah svých dosavadních dovedností v oblasti budování značky zaměstnavatele nebo systému odměňování a zlepšíte HR procesy na strategické úrovni.

 • Jste absolvent vysoké školy

  Láká vás HR? Díky tomuto kurzu získáte komplexní vhled do tohoto oboru, osvojíte si nástroje i způsoby jeho fungování a budete připraveni ucházet se o pozici v rámci personálního oddělení.

O kurzu

 1. Proces náboru zaměstnanců

  Podrobně si osvojíte celý proces náboru zaměstnanců: Jak vybrat optimální náborový kanál pro vaši společnost a implementovat nástroje pro vyhledávání kandidátů. Probereme nejčastější problémy při náboru, se kterými se můžete setkat. Vaším dalším krokem bude naplánování onboardingu a výběr adaptačních kroků, které by měl obsahovat.

 2. Zapojení a rozvoj

  Plat obvykle není hlavní motivací pro setrvání na stávající pozici. Proto se dozvíte další způsoby, jak zaměstnance udržet v pracovním procesu. Za tímto účelem si ukážeme, jak vytvořit systém odměn a benefitů. Nakonec pochopíte, jaké nástroje zavést, abyste si ve firmě vypěstovali špičkové odborníky

O lektorce

ING. GABRIELA
ŠIMŠOVÁ

 • HR Professional
 • Má více než 20 let zkušeností v oblasti HR ve společnostech jako T-Mobile, ČEZ, Young and Rubicam, Coca-Cola HBC, hotel Andaz Prague a v současnosti Edenred.
 • Ve společnosti Coca-Cola měla na starosti HR pro Supply Chain, pomáhala hledat zaměstnance pro nové výrobní linky a řídila obchodní týmy HR pro Českou republiku a Slovensko.
 • Stála u zrodu projektu Learning Labs, který postavil interní vzdělávání ve firmě na know-how interních talentů.
 • Rozvoj potenciálu, práce s talenty, spolupráce se školami, mentoring, zvyšování produktivity a efektivity organizace jsou části práce, které ji nabíjí.

Program kurzu:

 • 01

  Strategická role HR v podnikání

  • HR v podnikání: administrativní nebo strategická role?
  • Funkce HR a jejich hodnota
  • Jaké jsou základní potřeby podniku
  • Jak definovat strategii HR v souladu se strategií podniku
 • 02

  Seminář: role HR manažera ve firmě

  • Jaká je role HR v organizaci?
  • HR a čísla aneb očekávání HR manažera
  • Rozsah kompetencí v oblasti řízení HR
  • Sféry vlivu a odpovědnosti
  • Identifikace skupin zainteresovaných stran a budování vztahů a důvěry

  • Domácí úkol: Definujte současné role HR a přidanou roli HR specialisty ve společnosti, kde pracujete. Co potřebujete k naplnění této role? Kdo ovlivňuje, aby byla role úspěšná?
 • 03

  Budování značky zaměstnavatele

  • Co je to značka zaměstnavatele
  • EB uvnitř a vně společnosti: stručné body, podobnosti a rozdíly
  • Hodnota zaměstnance a managementu pro employer branding
  • Sociální sítě a jejich role při vytváření image zaměstnavatele

  • Domácí úkol: Vyberte 3 zaměstnavatele na českém trhu, kteří mají podle vašeho názoru dobrý employer branding, a popište, co přesně dělají a jaké aktivity realizují pro budování značky zaměstnavatele.
 • 04

  Systém odměn a výhod

  • Jak vytvářet systémy odměn - osvědčené postupy
  • Srovnávací analýza trhu a přezkum odměňování
  • Přezkumy platů: jak k nim přistupovat
  • Benefity - klíčová kritéria
 • 05

  Nábor a výběr zaměstnanců. Část 1

  • Definování náborových potřeb
  • Navrhování a plánování náborového procesu
  • Výběr optimálního náborového kanálu

  • Domácí úkol: V současné době je všude nedostatek uchazečů. Jaké zdroje získávání kandidátů využívá vaše společnost? Co byste mohli udělat jinak, abyste měli více vhodných kandidátů na zaměstnání? Vyberte si jeden z inzerátů na volná pracovní místa. Jak stejnou pozici inzeruje konkurence?
 • 06

  Nábor a výběr zaměstnanců. Část 2

  • Nástroje a metody vyhledávání a výběru kandidátů
  • Jak doporučit zaměstnance
  • Aktuální problémy při náboru zaměstnanců
 • 07

  Školení a rozvoj

  • Analýza potřeb v oblasti vzdělávání a rozvoje
  • Jak vytvořit proces nástupu do zaměstnání
  • Metody a nástroje rozvoje
  • Kariérní postup: plánování a práce s potenciálem

  • Domácí úkol: Rozvoj je často jedním ze způsobů, jak si udržet talentované lidi. Připravte plán onboardingu pro nového kolegu, který nastoupí do vašeho týmu po ukončení studia. Co musí plán onboardingu obsahovat?
 • 08

  Řízení talentů

  • Identifikace talentů ve společnosti - rozvojové programy
  • Plánování nástupu do zaměstnání a proces nástupu
  • Individuální plány rozvoje
 • 09

  Řízení výkonnosti a hodnocení zaměstnanců

  • Nástroje pro řízení výkonnosti
  • Plánování a definování cílů
  • Hodnocení výkonu zaměstnanců
 • 10

  Rozvoj angažovanosti zaměstnanců

  • Proč firma potřebuje angažované zaměstnance?
  • Jak angažovanost zaměstnanců ovlivňuje výkonné procesy?
  • Jak průběžně měřit angažovanost: výsledky průzkumu mezi zaměstnanci a další kroky
  • Krize angažovanosti - sliby, které je třeba dodržet

  • Domácí úkol: Jak měříte angažovanost zaměstnanců ve vaší společnosti? Analyzujte, co funguje v současné době. Co byste navrhovali dělat jinak?
 • 11

  Řízení změn ve věku VUCA

  • Změny v organizaci - efektivní řízení procesů
  • Úloha manažera lidských zdrojů a dalších vedoucích pracovníků v procesu změn
  • Faktory úspěchu: které prvky mají pozitivní nebo negativní dopad na proces změny v organizaci?
 • 12

  Organizační kultura a interní komunikace

  • Proč společnost potřebuje organizační kulturu?
  • Budování organizační kultury ve firmě v praxi
  • Vliv organizační kultury na loajalitu a fluktuaci zaměstnanců
  • Interní komunikace jako nástroj budování organizační kultury

CO ŘÍKAJÍ O KURZU ABSOLVENTI

HANA PLACHÁ Personalistka
Kajot

„Pro kurz HR manažer jsem se rozhodla z důvodu prohloubení znalostí a dovedností v personalistice. Zrovna ve firmě nastavujeme nové procesy, proto jsem hledala kurz, který by mi s tímto pomohl. Gábina je skvělá lektorka a moc se mi líbilo, že všechny lekce byly provázané. Někoho možná odradí domácí úkoly, nicméně já jsem za ně byla ráda. Byly zaměřené přímo na naši firmu a díky nim jsem už mohla začít nastavovat např. Onboarding. Takže už během kurzu jsem mohla čerpat nové poznatky a implementovat přímo v naší firmě. Kurz rozhodně doporučuji všem, na vypracované úkoly dostanete efektivní zpětnou vazbu, témata pro pozici HR manažer jsou zvolená podle mě ideálně. Kurz naprosto splnil mé očekávání! Moc děkuji Gábině i Laba týmu za skvěle připravený kurz, díky této zkušenosti se chystám a těším na další kurz v HR, který Laba nabízí.“

Lucia Konoradská, BBA., MSc. Headhunter, Sourcer & HR Manager

„Počítala jsem s tím, že kurz bude stát zato. Moduly jsou sestaveny tak, aby pokrývaly všechny oblasti, které jsou součástí práce manažera lidských zdrojů. Obsah každého modulu je propracovaný a okamžitě použitelný v praxi. Lektorka je zkušená a profesionální. Úkoly jsou podnětné, takže máte vždy možnost se z nich dozvědět něco nového. Celý kurz i lektorku hodnotím pozitivně a přínosně pro současnou i budoucí praxi.“

Dominika Vacková Junior Sourcing Manager
INBRAIT

„S paní Šimšovou jsem měla tu čest absolvovat intenzivní a informativní HR kurz. Dokázala složité koncepty lidských zdrojů předávat srozumitelným a zajímavým způsobem. Její vášeň pro obor byla nakažlivá a díky ní jsem se stala zapálenou pro svou vlastní kariéru v HR. Díky získání certifikace HR Manažer jsem získala důvěru ve své schopnosti a mohla jsem se plně rozvíjet na pozici Junior Sourcing Managera ve firmě INBRAIT. Kurz mi pomohl efektivněji plánovat a řídit náborové procesy a pracovat na rozvoji našeho brandu. Celkově mi to přineslo větší sebedůvěru a dovednosti, které jsou klíčové pro úspěch v oblasti lidských zdrojů. Více o mé zkušenosti se můžete dozvědět též na našich stránkách: https://www.inbrait.cz/certifikace-hr-manazer/.“

LENKA KAŠÍKOVÁ HR Specialist

„Kurz HR manažer jsem si vybrala záměrně, abych si rozšířila povědomí o oboru, profesně se posunula a naučila se efektivně používat HR nástroje, které mi velmi usnadňují práci. Lekce byly skvěle vedeny a velmi mi vyhovoval celý koncept, kdy jsme se aktivně zapojovali, vypracovávali jsme úkoly, které reflektovaly to, jak dalece rozumíme zadanému tématu a na každý jsme dostali hodnocení a zpětnou vazbu, což bylo moc fajn. Z kurzu, nejen po jeho dokončení, ale už i v samotném průběhu, jsem do praxe zaváděla nabyté znalosti a výsledek je velmi pozitivní. Ucelil se mi pohled na práci HR manažera, dokážu i zarytým „operativcům“ vysvětlit, že tato práce opravdu není jen o mzdách a smlouvách, když máš ambici a chuť jít dál. Ve vzdělávání s Labou nadále pokračuji, protože si z kurzů odnáším nejen spoustu znalostí, ale také nových kontaktů. Na závěr bych chtěla poděkovat celému Laba týmu za perfektní support, přípravu a komunikaci.“

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
Registrace