IT business analýza – online kurz pro začínající analytiky, IT profesionály a IT manažery | Laba

IT business analýza

12 lekcí

Ing. Marián Vaczula

API Analyst Erste Group

Klíčové dovednosti a úkoly business analytika

Úloha business analytika v životním cyklu softwaru

Komunikační strategie, nástroje a meetingy

Identifikace a specifikace požadavků v praxi

Mapování požadavků pomocí use cases

Návrhy uživatelských rozhraní + ukázka v Balsamiq

Procesní analýza, modelování procesu a stavový diagram

Integrace systémů a práce s rozhraním API

Best practices, správné otázky a praktické tipy

Case study: Vytváření dokumentu funkční specifikace

Tvorba artefaktů v agilním prostředí

Otázky u pohovoru a první kroky v business analýze

Ovládněte dynamickou profesi, ve které se prolínají byznys a technologie.

PŘIPRAVUJEME



Společnost Laba získala od PMI povolení udělit za tento kurz 18 kontaktních hodin a PDUs.

Získejte praktické znalosti a nástroje, které můžete okamžitě použít pro svůj kariérní růst. Naučte se účinně komunikovat s IT oddělením i obchodními týmy, analyzovat požadavky a připravovat integrační rozhraní.

Software: diagrams.net, Balsamiq
(free trial)

Najdete se mezi řádky? Zjistěte, jestli je kurz pro vás:

 • Juniorní analytici a absolventi

  Naučíte se překlenout rozdíl mezi teorií a praxí v business analýze a získáte dovednosti potřebné pro úspěšný start vaší kariéry.

 • IT profesionálové (testeři, developeři a další)

  Získáte dovednosti a znalosti pro přechod na roli IT business analytika a posunete svou kariéru na vyšší úroveň.

 • Obchodní, účetní nebo projektoví manažeři v IT

  Zlepšíte své porozumění IT procesům a podpoříte svůj přínos pro tým díky kvalitnější spolupráci a vyšší efektivitě.

 • Všichni, kteří se chtějí rozvíjet v oboru

  Pokud máte zájem o business analýzu v IT a chuť se učit, náš kurz vám poskytne potřebné základy a otevře dveře k dalšímu rozvoji.

Proč u nás absolvovat kurz IT business analýza?

 • Široké kariérní možnosti

  Propojení byznysu a technologií je dnes vysoce aktuální téma. Výborně ohodnocenou práci získáte v širokém spektru odvětví. Od startupů až po globální korporace, tam všude najde business analytik uplatnění. Můžete se stát pilířem jakéhokoliv týmu, který se zabývá digitální transformací.

 • AI vás nenahradí

  Stanete se tím, kdo ji bude pro svou práci využívat, rozhodně se ale nemusíte obávat o svou budoucnost. IT business analýza vyžaduje kritické myšlení a skutečnou lidskou interakci. Díky novým dovednostem získáte možnost přímo ovlivňovat strategická rozhodnutí společnosti.

 • Učíme prakticky

  Nevyužíváme žádný standard nebo metodiku pro business analýzu. Získáte lektorův mentoring a sumarizaci jeho praktických zkušeností z projektů pro český a slovenský trh. Zjistíte, jak je role business analytika vnímána většími společnostmi na zmíněných trzích.

Během 12 lekcí se toho naučíte opravdu hodně

 1. Získáte mapu business analytika a praktické zkušenosti

  Díky mapě pochopíte roli business analytika v IT procesu, zjistíte, s jakými informacemi pracuje a jaké artefakty tvoří. Vyzkoušíte si praktické činnosti – requirement analýzu, procesní analýzu nebo tvorbu use cases.

 2. Ovládnete umění komunikace

  Naučíte se řídit meetingy a vytvářet podrobné zápisy (meeting minutes). Získáte také novou superschopnost – začnete využívat komunikaci jako svou hlavní „zbraň“ pro zvládání všech výzev, které vám business analýza přinese.

 3. Poznáte životní cyklus vývoje softwaru (SDLC)

  Zjistíte vše potřebné o životním cyklu vývoje softwaru a to, jakou roli v něm jako business analytik budete hrát. Získáte tak schopnost aktivně se podílet na každé fázi vývoje softwaru a optimalizovat jeho výslednou kvalitu.

Lektor

Ing. Marián
Vaczula

 • Není to jen „pan učitel“ našeho online kurzu; je to především API analytik v Erste Group a člověk odpovědný za REST API analýzu pro aplikaci George.
 • A taky freelancer – business analytik, multifunkční osobnost, která pomáhá firmám najít a realizovat promyšlená a inovativní řešení.
 • Jako Business Analyst / Test Manager zastával v České spořitelně vedoucí roli při dodání a testování nového systému pro IFRS9.
 • Získal inženýrský titul v oboru Computer Software Engineering na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, v rámci studia absolvoval půlroční studijní program na dánské Syddansk Universited.

Program kurzu

 • 01

  Klíčové dovednosti a úkoly business analytika

  • Co obnáší business analýza?
  • Jaké má přínosy a co musí splňovat?
  • Kdo je business analytik?
  • Jaký by měl být a co všechno má umět?
  • Jaké jsou jeho hlavní úkoly?
 • 02

  Úloha business analytika v životním cyklu softwaru

  • Přehled software development life cycle
  • Fáze SDLC
  • Úloha business analytika v každé fázi
  • Hlavní metodiky projektového managementu ve vývoji softwaru: waterfall a agile
 • 03

  Komunikační strategie, nástroje a meetingy

  • Úkoly a cíle business analytika
  • Komunikace jako hlavní “zbraň” business analytika
  • Vedení meetingu a tvoření meeting minutes
  • Vytvoření slovníčku pojmů
  • Praktická část: Ukázka programu draw.io pro další použití v kurzu
 • 04

  Identifikace a specifikace požadavků v praxi

  • Co je requirement ?
  • Identifikace, specifikace a textace requirementů
  • Funkční a nefunkční requirementy

  Domácí úkol: Zanalyzujte zadaný text. Identifikujte a zapište si všechny requirementy, které v textu najdete. Rozdělte requirementy dle skupin (funkční/nefunkční).

 • 05

  Mapování požadavků pomocí use cases

  • Co je use case?
  • Obecný popis struktury případu užití
  • Osvědčené postupy vypracování požadavků ve formě use cases
  • Use case diagram
  • Tvorba requirement traceability matrix – mapovaní pokrytí requirementů s use cases / test cases

  Domácí úkol: Připravte seznam use cases a aktérů z requirementů z minulého domácího úkolu.

 • 06

  Návrhy uživatelských rozhraní + ukázka v Balsamiq

  • Rozdíly mezi screeny dle detailu (mockup, wireframe atd.)
  • Co je to screen flow?
  • Možnosti návrhu obrazovek
  • Ukázka návrhu v aplikaci Balsamiq

  Domácí úkol: Připravte návrh wireframes dle zadání.

 • 07

  Procesní analýza, modelování procesu a stavový diagram

  • Co je procesní analýza?
  • Jak identifikovat proces a kdy ho definovat?
  • Modelování procesu a subprocesu
  • Stavový diagram

  Domácí úkol: Připravte proces z requirementů a use cases z minulých úkolů a zakomponujte ho do lektorem připraveného procesu.

 • 08

  Integrace systémů a práce s rozhraním API

  • Co je to integrace a proč je důležitá?
  • Co jsou to integrační rozhraní a jak se tvoří?
  • Příklad otevřeného rozhraní a jeho využití u automobilu Tesla
 • 09

  Best practices, správné otázky a praktické tipy

  • Osvědčené postupy lektora
  • Komunikace – Jak klást správné otázky
  • Analýza požadavků – jak identifikovat neúplné požadavky
  • Tipy pro různé druhy analýz
  • Sdílení zkušeností a diskuze
 • 10

  Case study: Vytváření dokumentu funkční specifikace

  • Jak může vypadat dokument funkční specifikace
  • Jak vytvořit takovýto dokument
  • Kde končí práce BA a jak všechny analýzy do sebe zapadnou
 • 11

  Tvorba artefaktů v agilním prostředí

  • Přiblížení práce business analytika v agilním prostředí
  • Tvorba Epics, Stories jako artefakty agilního prostředí
  • Definice akceptačních kritérií
  • Use case vs. Use stories

  Domácí úkol: Vytvořte ze zadání Epic, k němu různé Stories a definujte akceptační kritéria.

 • 12

  Otázky u pohovoru a první kroky v business analýze

  • Příprava na pohovor a doporučení lektora z osobních zkušeností
  • První den business analytika
  • Co dělat, jak se rychle zapracovat a čemu se vyhnout?

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole