IT business analýza – online kurz pro začínající analytiky, IT profesionály a IT manažery | Laba

IT business analýza

12 lekcí

Ing. Marián Vaczula

API Analyst
Erste Group

IT business analýza a business analytik

Životní cyklus vývoje softwaru

Efektivní meetingy a jasná terminologie

Identifikace a specifikace požadavků

Jak mapovat a sledovat požadavky

Procesní analýza: Modelování a diagramy

Klíč k integraci: Rozhraní a jejich vytváření

Osvědčené postupy v business analýze

Od myšlenky k hotovému screenu

Vytváření dokumentu funkční specifikace

Jak se adaptovat a být efektivní v agile

Příprava na kariéru business analytika

Datum:

25. září – 1. listopadu 2023

6 týdnů / 12 lekcí
pondělky a středy
17:00–18:30

Ovládněte dynamickou profesi, ve které se prolínají byznys a technologie

Získejte praktické znalosti a nástroje, které můžete okamžitě použít pro svůj kariérní růst. Naučte se účinně komunikovat s IT oddělením i obchodními týmy, analyzovat požadavky a připravovat integrační rozhraní.

Najdete se mezi řádky? Zjistěte, jestli je kurz pro vás:

 • Juniorní analytici a absolventi

  Vyšli jste ze školy a vrhli se do praxe. Ale zjišťujete, že ve firmách funguje všechno trochu jinak než na papíře. Možná se dokonce i potýkáte s problémy u pohovoru. Chybí vám obecné teoretické znalosti i praxe. Hodil by se vám mentoring odborníka s reálnými zkušenostmi.

 • IT profesionálové (testeři, developeři a další)

  V současné profesi působíte 1–2 roky, ale láká vás business analýza. Chcete se o ní dozvědět více a začít pracovat jako IT business analytik. Potřebujete k tomu praktické dovednosti, aktuální informace a účinné nástroje.

 • Obchodní, účetní nebo projektoví manažeři v IT

  Oblast IT je specifická, to si dobře uvědomujete. Proto vnímáte potřebu pochopit určité procesy, abyste lépe chápali postupy svých kolegů v týmu a mohli ve své profesi dosahovat maximálních výsledků. To vám může zprostředkovat právě náš kurz.

 • Všichni, kteří se chtějí rozvíjet v oboru

  Možná jste se nenašli v předchozích skupinách, ale přesto se plánujete rozvíjet v oblasti IT analýzy. Kurz je koncipován tak, aby byl přínosný každému, kdo má ideálně alespoň minimální IT background, nebojí se komunikace a k řešení problémů přistupuje s otevřenou myslí.

Proč u nás absolvovat kurz IT business analýza?

 • Široké kariérní možnosti

  Propojení byznysu a technologií je dnes vysoce aktuální téma. Výborně ohodnocenou práci získáte v širokém spektru odvětví. Od startupů až po globální korporace, tam všude najde business analytik uplatnění. Můžete se stát pilířem jakéhokoliv týmu, který se zabývá digitální transformací.

 • AI vás nenahradí

  Stanete se tím, kdo ji bude pro svou práci využívat, rozhodně se ale nemusíte obávat o svou budoucnost. IT business analýza vyžaduje kritické myšlení a skutečnou lidskou interakci. Díky novým dovednostem získáte možnost přímo ovlivňovat strategická rozhodnutí společnosti.

 • Učíme prakticky

  Nevyužíváme žádný standard nebo metodiku pro business analýzu. Získáte lektorův mentoring a sumarizaci jeho praktických zkušeností z projektů pro český a slovenský trh. Zjistíte, jak je role business analytika vnímána většími společnostmi na zmíněných trzích.

Během 12 lekcí se toho naučíte opravdu hodně

 1. Získáte mapu business analytika a praktické zkušenosti

  Díky mapě pochopíte roli business analytika v IT procesu, zjistíte, s jakými informacemi pracuje a jaké artefakty tvoří. Vyzkoušíte si praktické činnosti – requirement analýzu, procesní analýzu nebo tvorbu use cases.

 2. Ovládnete umění komunikace

  Naučíte se řídit meetingy a vytvářet podrobné zápisy (meeting minutes). Získáte také novou superschopnost – začnete využívat komunikaci jako svou hlavní „zbraň“ pro zvládání všech výzev, které vám business analýza přinese.

 3. Poznáte životní cyklus vývoje softwaru (SDLC)

  Zjistíte vše potřebné o životním cyklu vývoje softwaru a to, jakou roli v něm jako business analytik budete hrát. Získáte tak schopnost aktivně se podílet na každé fázi vývoje softwaru a optimalizovat jeho výslednou kvalitu.

Lektor

Ing. Marián
Vaczula

 • Má 12 let praxe v oblasti IT analýzy.
 • Aktuálně působí jako API analytik pro Erste Group.
 • Jako business analytik pracoval na projektech pro Českou spořitelnu.

Program kurzu

 • 01

  Pondělí 25. 9., 17:00–18:30

  Úvod do IT business analýzy: Kdo je business analytik?

  • Co obnáší business analýza?
  • Jaké má přínosy a co musí splňovat?
  • Kdo je business analytik?
  • Jaký by měl být a co všechno má umět?
  • Jaké jsou jeho hlavní úkoly?

  Výstupy z lekce: Rozumím tomu, co je business analýza a jaké jsou její klíčové aspekty. Znám roli business analytika, jeho hlavní dovednosti a úkoly, které jsou mu přiřazeny v rámci organizace.

 • 02

  Středa 27. 9., 17:00–18:30

  Přehled vývoje softwaru: Fáze a role business analytika

  • Přehled Software Development Life Cycle
  • Fáze SDLC
  • Úloha business analytika v každé fázi
  • Hlavní metodiky projektového manažmentu ve vývoji softwaru: Waterfall a Agile

  Výstupy z lekce: Rozumím životnímu cyklu vývoje softwaru a tomu, jak se jeho jednotlivé fáze navzájem propojují. Zároveň rozumím úlohám a odpovědnostem, které na business analytika v každé z těchto fází čekají. Znám základní rozdíly mezi WF a Agile.

 • 03

  Pondělí 2. 10., 17:00–18:30

  Komunikační dovednosti: Meetingy a terminologie

  • Úkoly a cíle business analytika
  • Komunikace jako hlavní “zbraň” business analytika
  • Vedení meetingu a tvoření meeting minutes
  • Vytvoření slovníčku pojmů
  • Praktická část: Ukázka programu draw.io pro další použití v kurzu

  Výstupy z lekce: Mám základní dovednosti v tvorbě profesionálních e-mailů, zvládnu efektivně vést meetingy a zaznamenávat zápis z jednání. Rozumím významu a využití slovníčku pojmů a chápu důležitost komunikace pro roli business analytika.

 • 04

  Středa 4. 10., 17:00–18:30

  Požadavky v praxi: Jejich identifikace a specifikace

  • Co je requirement ?
  • Identifikace, specifikace a textace requirementů
  • Funkční a nefunkční requirementy  •  

  Domácí úkol: Zanalyzujte zadaný text. Identifikujte a zapište si všechny requirementy, které v textu najdete. Rozdělte requirementy dle skupin (funkční / nefunkční).

   

  Výstupy z lekce: Znám principy requirement analýzy a rozumím tomu, jak má správně formulovaný požadavek vypadat. Vím, jaké techniky použít při analýze požadavků, a dokážu rozlišovat mezi funkčními a nefunkčními požadavky.

 • 05

  Pondělí 9. 10., 17:00–18:30

  Průvodce Use Cases: Jak mapovat a sledovat požadavky

  • Co je use case?
  • Obecný popis struktury případu užití
  • Osvědčené postupy vypracování požadavků ve formě use cases
  • Use case diagram
  • Tvorba requirement traceability matrix – mapovaní pokrytí requirementů s use cases / test cases  •  

  Domácí úkol: Připravte seznam use cases a aktérů z requirementů z minulého domácího úkolu.

   

  Výstupy z lekce: Umím vytvořit requirement traceability matrix a rozumím konceptu Use Case, Actor a základním vztahům v UC diagramu. Znám atributy kvalitního use case a jeho propojení s požadavky. Vím, jak identifikovat UCs a Actors, a také mám základní porozumění sekvenčním diagramům a jejich tvorbě.

 • 06

  Středa 11. 10., 17:00–18:30

  Procesní analýza: Modelování a diagramy v praxi

  • Co je procesní analýza?
  • Jak identifikovat proces a kdy ho definovat?
  • Modelování procesu a subprocesu
  • Stavový diagram

  Domácí úkol: Připravte process z requirementů a use cases z minulých úkolů a zakomponujte ho do lektorem připraveného procesu.

   

  Výstupy z lekce: Umím identifikovat a definovat procesy a připravit je na základě požadavků. Rozumím rozdílům mezi BPMN a Activity diagramem a vím, jak používat základní prvky Activity diagramu, jako jsou akce, aktivity, flows, swimlanes, decision nodes a prvky fork/join. Rozumím rozdílům mezi akcí a aktivitou a chápu různá flows. Také mám představu o stavovém diagramu a jeho konstrukci.

 • 07

  Pondělí 16. 10., 17:00–18:30

  Klíč k integraci: Rozhraní a jejich vytváření

  • Co je to integrace a proč je důležitá?
  • Co jsou to integrační rozhraní a jak se tvoří ?
  • Příklad otevřeného rozhraní a jeho využití u automobilu Tesla note

  Domácí úkol: Připravte návrh integračních rozhraní ze zadaných requirementů/procesů.

   

  Výstupy z lekce: Chápu koncept rozhraní a znám různé druhy rozhraní. Rozumím potřebě integrace a jejímu zásadnímu významu. Znám API a základní principy REST API. Mám dovednosti potřebné pro hledání interface v rámci systému, vím, jak vypadá jednoduché rozhraní a jaké prvky může obsahovat. Kromě toho mám povědomí o možnostech dokumentace rozhraní.

 • 08

  Středa 18. 10., 17:00–18:30

  Osvědčené postupy v business analýze: Tipy pro úspěch

  • Osvědčené postupy lektora
  • Komunikace – Jak klást správné otázky
  • Analýza požadavků – jak identifikovat neúplné požadavky
  • Tipy pro různé druhy analýz
  • Sdílení zkušeností a diskuze

  Výstupy z lekce: Ovládám techniky pro zjednodušení práce s daty v Excelu a znám možnosti pokročilých editorů kódu. Znám regulární výrazy a další možnosti pro zápis poznámek a úkolů. Rozumím také možnostem využití umělé inteligence pro zjednodušení práce.

 • 09

  Pondělí 23. 10., 17:00–18:30

  Návrh obrazovek: Od myšlenky k hotovému screenu

  • Rozdíly mezi screeny dle detailu (mockup, wireframe atd.)
  • Co je to screen flow?
  • Možnosti návrhu obrazovek
  • Case study – dokumenty, které BA tvoří, a jejich rozdíly

  Výstupy z lekce: Orientuji se v základních rozdílech mezi typy návrhů obrazovek, jako jsou mockupy a wireframy. Chápu, co je screenflow, a znám nástroje, které mohu využít pro navrhování vlastních obrazovek. Mám informace o typech dokumentů, které dodává business analytik, a umím vysvětlit rozdíly mezi nimi.

 • 10

  Středa 25. 10., 17:00–18:30

  Case study: Vytváření dokumentu funkční specifikace

  • Jak může vypadat dokument funkční specifikace
  • Jak vytvořit takovýto dokument
  • Kde končí práce BA a jak všechny analýzy do sebe zapadnou

  Výstupy z lekce: Rozumím struktuře a obsahu dokumentu funkční specifikace a umím jej připravit. Znám význam analýz z předešlých lekcí a dokážu jejich výstupy správně využít v kontextu vlastní práce.

 • 11

  Pondělí 30. 10., 17:00–18:30

  Business analýza v agile: Jak se adaptovat a být efektivní

  • Přiblížení práce business analytika v agilním prostředí
  • Tvorba Epics, Stories jako artefakty agilního prostředí
  • Definice akceptačních kritérií
  • Use case vs. Use stories

  Domácí úkol: Vytvořte ze zadání Epic, k němu různé Stories a definujte akceptační kritéria.

   

  Výstupy z lekce: Mám přehled o agilních artefaktech z pohledu analytika a umím vytvářet Epics a Stories. Vím, co by měla obsahovat kvalitní User Story a chápu rozdíl mezi User Story a Use Cases. Také chápu roli a fungováním business analytika v agilním prostředí.

 • 12

  Středa 1. 11., 17:00–18:30

  Kariéra v business analýze: Příprava a první dny na projektu

  • Příprava na pohovor a doporučení lektora z osobních zkušeností
  • První den business analytika
  • Co dělat, jak se rychle zapracovat a čemu se vyhnout?

  Domácí úkol: Jsem připraven*a na pracovní pohovor pro pozici business analytika, protože rozumím typickým otázkám a jejich relevanci pro HR. Vím, jak vypadá vypsaná pozice pro BA, a dokážu se efektivně připravit na nový projekt. Chápu, na co se zaměřit při zapracování na projektu a jaké otázky položit, abych získal*a správné odpovědi.

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Kliknutím na tlačítko "Získat více informací" souhlasím se Zásadách ochrany osobních údajů a Všeobecnými obchodními podmínkami.