Živý online kurz IT business analýza | Laba Czech
Platnost vánočních poukazů vyprší za:
00 dnů
:
00 hodin
:
00 minut
:
00 sekund
Registrace zde

Živý online kurz

IT business
analýza

Ing. Marián Vaczula API Analyst
Erste Group

Datum:

28. března – 9. května 2023

Časový rozvrh:
6 týdnů, 12 lekcí
Úterý, čtvrtek 18:00–19:30

Posuňte svou kariéru na novou úroveň, staňte se IT business analytikem!

Role IT business analytika stojí na rozhraní mezi businessem a technologií. Dnešní obchodní a technologický svět tak do značné míry spoléhá na odborné znalosti IT analytika.

V tomto kurzu získáte dovednosti, přístupy a techniky, které vám pomohou rozšířit základní znalosti technické obchodní analýzy. Zjistíte, čím je IT business analytik jedinečný a charakteristický, a jaké dovednosti se od vás na této pozici očekávají.

Kurz oceníte, pokud:

 • Jste začínající analytici či absolventi

  a chcete si prohloubit své vědomosti a získat tak větší přehled v oblasti IT analýzy. Na kurzu se setkáme s různými úkoly IT oblasti, se kterými se seznámíte z teoretické i praktické stránky.

 • Jste projektoví či obchodní manažeři,

  kteří jsou v oboru IT noví, ale potřebují získat informace o problematice a porozumět tak práci IT business analytika s cílem, aby byli přínosní pro svůj tým.

 • Jste IT profesionálové (testeři, vývojáři)

  a chcete přejít na IT analýzu, ať už v rámci své společnosti, či hledáte novou práci. Chcete získat více informací o tématu a osvojit si více pracovních metod a nástrojů pro obchodní analýzu.

IT business analýza pomůže odhalit, co na první pohled není vidět.

 • Proč IT business analýza?

  Obor, který stojí za analýzou, dokumentací a navrhováním optimalizací podnikových procesů, zejména v kontextu komunikačních a jiných technologií. Díky kvalitní business analýze může firma implementovat podnikový software.

 • Proč IT analytik?

  IT business analytik se zaměřuje na analýzu zákazníků, zkoumá jejich potřeby a aktivně navrhuje možnosti řešení daných problémů. Stojí na pomezí mezi businessem a technologiemi, proto připravuje zadání pro vývojáře, vytváří testovací scénáře a koordinuje projekty v dané oblasti.

O kurzu

 1. Různé druhy analýz

  Naučíte se, jak tvořit různé typy a druhy analýz. Kdy a proč daný druh použít a který se naopak nehodí. Seznámíte se s prací business analytika od jeho začátků.

 2. Requirement analýza

  Osvojíte si postup tvorby analýzy požadavků. Naučíte se identifikovat stakeholdery, prototypy a měřitelné cíle. V neposlední řadě se naučíte pracovat s Use Cases, díky kterým budete schopni zdokumentovat všechna použití systému.

 3. Práce s artefakty

  Za artefakt považujeme pojmenování chyby v obraze. V kurzu se naučíte tyto chyby nejen odhalit, ale budete znát i postup, co dělat dál.

Lektor

Ing. Marián
Vaczula

 • 12 let zkušeností v IT analýze
 • Aktuálně působí jako API analytik pro Erste Group
 • Jako business analytik pracoval na projektech pro Českou spořitelnu

Program kurzu

 • 01

  Co je IT business analýza a kdo je business analytik

  • Co obnáší business analýza?
  • Jaké má přínosy a co musí splňovat?
  • Kdo je business analytik?
  • Jaký by měl být a co všechno má umět?
  • Jaké jsou jeho hlavní úkoly?
 • 02

  Životní cyklus vývoje softwaru

  • Přehled Software Development Life Cycle
  • Fáze SDLC
  • Úloha business analytika v každé fázi
  • Hlavní metodiky projektového manažmentu ve vývoji softwaru: Waterfall a Agile

  • Outcome (I can):
  • — Rozumím životnímu cyklu vývoje softwaru
  • — Znám úlohy business analytika v každé fázi
 • 03

  Mapa business analytika

  • Úkoly a cíle business analytika
  • Komunikace jako hlavní “zbraň” business analytika
  • Vedení meetingu a tvoření meeting minutes
  • Vytvoření slovníčku pojmů
  • Praktická část: Ukázka programu draw.io pro další použití v kurzu

  • Outcome (I can):
  • — Umím vést meeting a tvořit meeting minutes
  • — Umím používat komunikaci jako svou hlavní “zbraň”
 • 04

  Requirement analýza

  • Co je requirement ?
  • Identifikace, specifikace a textace requirementů
  • Funkční a nefunkční requirementy

  • Domácí úkol - Zanalyzujte zadaný text. Identifikujte a zapište si všechny requirementy, které v textu najdete. Rozdělte requirementy dle skupin (funkční / nefunkční).

  • Outcome (I can):
  • — Umím provést requirement analýzu
  • — Umím indentifikovat, specifikovat a textovat requirementy
  • — Rozlišuji mezi funkčními a nefunkčními requirementy
 • 05

  Use Cases

  • Co je Use Case?
  • Obecný popis struktury případu užití
  • Osvědčené postupy vypracování požadavků ve formě Use Cases
  • Use Case diagram
  • Tvorba requirement traceability matrix - Mapovaní pokrytí requirementů s Use Cases / Test Cases

  • Domácí úkol – Připravte seznam Use Cases a aktérů z requirementů z minulého domácího úkolu
 • 06

  Procesní analýza

  • Co je procesní analýza?
  • Jak identifikovat proces a kdy ho definovat?
  • Modelování procesu a subprocesu
  • Stavový diagram

  • Domácí úkol – Připravte process z requirementů a Use Cases z minulých úkolů a zakomponujte ho do lektorem připraveného procesu
 • 07

  Integrace

  • Co je to integrace a proč je důležitá?
  • Co jsou to integrační rozhraní a jak se tvoří ?
  • Příklad otevřeného rozhraní a jeho využití u automobilu Tesla note

  • Domácí úkol – Připravte návrh integračních rozhraní ze zadaných requirementů / procesů.
 • 08

  Best practices

  • Osvědčené postupy lektora
  • Komunikace – Jak klást správné otázky
  • Analýza požadavků – jak identifikovat neúplné požadavky
  • Tipy pro různé druhy analýz
  • Sdílení zkušeností a diskuze
 • 09

  Case study

 • 10

  Case study #2

 • 11

  Business analýza v agile prostředí

  • Přiblížení práce business analytika v agilním prostředí
  • Tvorba Epics, Stories jako artefakty agilního prostředí
  • Definice akceptačních kritérií

  • Domácí úkol: Vytvořte ze zadání Epic, k němu různé Stories a definujte akceptační kritéria
 • 12

  Nový projekt – jak začít

  • První den business analytika
  • Co dělat, jak se rychle zapracovat a čemu se vyhnout?

Registrace

Pro více informací o kurzu a ceně, prosím, vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat!

Kliknutím na tlačítko "Registrovat" souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými smluvními podmínkami