Novinky a změny v účetnictví pro rok 2024 | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Novinky a změny v účetnictví pro rok 2024

Jaké jsou nejvýznamnější změny v účetnictví pro podnikatele, zaměstnance a firmy?

cover-65830dab82359493232087.jpg

Vláda šetří a výsledkem její snahy o snížení schodku státního rozpočtu je tzv. vládní konsolidační balíček. Zákon dne 22. listopadu podepsal prezident a nadešel čas seznámit se se změnami v účetnictví, které nás od
1. ledna 2024 čekají.  

Podívejme se na nejdůležitější novinky v daňové oblasti

Jaká bude daň z příjmů fyzických osob?

Základní stávající sazby daně ve výši 15 % a 23 % zůstávají zachovány. Limit pro horní hranici sazby se však snižuje z původního 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy. Pro rok 2024 se jedná o částku 1 582 812 Kč.

Rodičů malých dětí se dotknou změny slev na dani a odčitatelných položek. Nově bude možné uplatnit slevu na manželku pouze v případě péče o dítě do tří let. Úplně se ruší sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

Nové sazby DPH

Dvě stávající snížené sazby DPH ve výši 10 % a 15 % se slučují a nahradí je nová snížená sazba DPH ve výši 12 %, která se bude vztahovat například na potraviny, teplo, vodné a stočné, ubytovací a stravovací služby. 

Nadále zůstává základní sazba DPH ve výši 21 %. Přesouvají se sem však některá plnění, která dosud podléhala snížené sazbě DPH, například kadeřnické služby, nápoje včetně točeného piva, úklidové práce v domácnosti, přeprava, skladování komunálního odpadu a služby autorů a výkonných umělců. 

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Dohody o provedení práce

Postupně od 1. října a 1. listopadu 2023 a 1. ledna a 1. července 2024 budou účinné změny, které se týkají dohod o provedení práce, přičemž některé souvisí s novelou zákoníku práce. 

Zásadní novinkou od 1. ledna 2024 je nárok na dovolenou. Jednou z podmínek pro vznik nároku je odpracování alespoň 80 hodin.

Tzv. konsolidační balíček zavádí změny u dohod o provedení práce až od 1. července 2024. Nově nebude důležité, od kolika zaměstnavatelů máte příjmy, ale výdělek z dohod o provedení práce bude vnímán jako jeden celek. 

Zavádějí se dva limity, do kterých nepodléhá DPP odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Jednak limit u jednoho zaměstnavatele a jednak limit při více DPP u více zaměstnavatelů současně. 

Nyní je příjem do 10 000 Kč hrubého bez pojistného a při nepodepsaném prohlášení k dani zdaňován srážkovou daní. Od 1. července 2024 budou limity vázané na 25 % minimální mzdy (u jednoho zaměstnavatele) a 40 % (u součtu DPP od více zaměstnavatelů). 

Konkrétní výše limitů pro rok 2024 jsou 10 500 Kč a 17 500 Kč. Pokud překročíte jeden z výše uvedených limitů, vznikne vám povinnost odvést z nich zdravotní a sociální pojištění.

OSVČ: Zvýšení odvodů pojistného na důchodové pojištění 

Osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost, platí měsíční zálohy na sociálním pojištění. I když výše měsíční zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce, musí se vždy platit alespoň minimální měsíční záloha. 

V roce 2023 se minimální záloha na sociálním pojištění vypočítávala z 25 % průměrné mzdy stanovené MPSV. V následujících letech se zvyšuje ze současných 25 % až na 40 % průměrné mzdy (postupně o 5 % ročně), takže bude v roce 2024 činit 30 % průměrné mzdy, v roce 2025 pak 35 % a od roku 2026 dosáhne 40 % průměrné mzdy​​​​.

V případě průměrné mzdy pro rok 2023 ve výši 40 324 Kč činilo pojistné 2 944 Kč. Průměrná mzda pro rok 2024 se zvyšuje na 43 967 Kč a pojistné je nově ve výši 3 852 Kč. Pokud jste OSVČ hlavní a platíte minimální zálohy, zaplatíte v roce 2024 celkem o 10 896 Kč více než v roce 2023.

Zvýšení se nebude týkat OSVČ, které nově začínají s podnikáním. Minimální vyměřovací základ zůstává v kalendářním roce zahájení hlavní činnosti a dvou bezprostředně následujících kalendářních letech nadále ve výši 25 % průměrné mzdy. Výjimka však neplatí pro OSVČ, které již v předchozích 20 kalendářních letech činnost vykonávaly a nyní ji pouze obnovují. 

Pro OSVČ s vedlejší činností bude minimální vyměřovací základ zvýšen jen o jeden procentní bod, tedy ze současných 10 % na 11 % průměrné mzdy​​​​ od roku 2024. Zálohy se tak zvýší ze stávajících 1 178 Kč na 1 413 Kč.

Změna sociálního pojištění se dotkne i paušální daně OSVČ. V prvním pásmu se letos platí 6 208 Kč, v druhém 16 000 Kč a ve třetím 26 000 Kč. V roce 2024 se zvýší ve všech třech pásmech. V prvním pásmu bude měsíční paušální daň činit 7 498 Kč, ve druhém pásmu 16 745 Kč a ve třetím 27 139 Kč. 

O něco méně narostou minimální zálohy na zdravotní pojištění, které se zvýší z 2 722 Kč na 2 968 Kč.

Můžete vést účetnictví ve funkční měně

Pokud vaše společnost provádí většinu transakcí v jedné z následujících měn EUR, USD nebo GBP, můžete vést účetnictví v tzv. funkční měně a česká koruna se pro vaši společnost stane cizí měnou.

Změna je dobrovolná, takže máte možnost její zavedení dobře zvážit. Pokud se později rozhodnete přejít zpět z cizí funkční měny na české koruny, bude tento krok možný jen v případě, že „zvolená měna účetnictví přestane být funkční měnou podle použité definice.“

DPH v souvislosti s funkční měnou žádná změna nečeká a nadále se bude stanovovat v CZK. Jestli v budoucnu nedojde k úpravě tohoto stavu, znamená to, že budete potřebovat duální evidenci: účetnictví budete vést ve funkční měně a DPH evidence nadále zůstane v CZK. Vyplatí se proto dobře si zavedení funkční měny rozmyslet. 

Jinak je na tom daň z příjmu, u které je v plánu zohlednění konceptu funkční měny. Už pro rok 2024 se při výpočtu daně z příjmů právnických osob bude vycházet z účetnictví a jednotlivé řádky přiznání se přepočítají do českých korun. 

Doporučujeme přečíst:

947-komunikujete-ve-firme-o-financich-srozumitelne-preview-6570811d79c80019313289.jpg

Komunikujete ve firmě o financích srozumitelně?

Číst

Osobní automobily a změny v odpočtu DPH

Novela přináší omezení odpočtu DPH u osobních automobilů na částku DPH ve výši 420 000 Kč, což odpovídá výši DPH v případě, že pořizovací cena automobilu je 2 miliony korun. 

Zaměstnanecké benefity

K významným změnám dochází v oblasti zdanění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů, které budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do limitu poloviny průměrné mzdy. To v roce 2024 představuje částku 21 983,50 Kč.

Připravte se na změny v účetnictví 

Nastudujte si včas změny, které jsou součástí konsolidačního balíčku a ovlivní jak pravidelné měsíční odvody, tak roční výpočty sociálního pojištění. Je důležité, aby si OSVČ i zaměstnavatelé těchto změn byli vědomi a přizpůsobili jim své účetnictví 2024 a finanční plánování.

Podrobně si všechny novinky zjistěte sami, nebo se přihlaste do našich kurzů, ať vás v účetnictví 2024 nic nepřekvapí. Z naší nabídky se vám bude hodit praktický kurz pro podnikatele Online business od A do Z a také kurz o financích, který je pro každého, kdo chce mít přehled o svých penězích:
Jak na osobní finance

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«HR a právo: interaktivní workshop»
HR a recruitment
Vede Lucie Halušková
14. června 15. června
Lucie Halušková