Komunikujete ve firmě o financích srozumitelně? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Komunikujete ve firmě o financích srozumitelně?

Finance nejsou jednoduchá záležitost, pro úspěšné fungování společnosti je však firemní komunikace o nich naprosto zásadní.

947-komunikujete-ve-firme-o-financich-srozumitelne-social-6570811d79683627920576.jpg

Finanční profese je náročná a stejně jako mnoho jiných oborů má svůj specifický jazyk. Nezasvěcení se mohou v komunikaci s vámi rychle ztratit a vaše úsilí podrobně je informovat o finanční situaci pak snadno přijde vniveč. Co můžete udělat, aby firemní komunikace přinesla ovoce?

Existují strategie, díky nimž překlenete komunikační propast mezi vámi a vašimi kolegy z ostatních oddělení, kteří nejsou kovaní v oblasti financí. Osvojte si 7 jednoduchých způsobů a zlepšete své komunikační schopnosti.

Lepší komunikace v týmu se vyplatí 

Americká konzultační firma Watson Wayatt Worldwide v roce 2003 provedla výzkum, který se zabýval efektivní komunikací. Zjistila, že „společnosti s vysoce efektivní interní komunikací dosahují lepších finančních výsledků a jednoznačně vyšší organizační stability“, jak zmiňuje Tereza Langerová v bakalářské práci o interní komunikaci ve firmě.

Srozumitelná firemní komunikace má vliv na všechny oblasti, včetně finančních výsledků. Když jste odborník na finance a poskytujete ostatním týmům informace o finanční výkonnosti firmy, pak je účinná komunikace v týmu ještě důležitější.

Přímo otázce firemní komunikace v oblasti financí se věnuje hned několik zahraničních článků, ze kterých vycházíme.

7 jednoduchých strategií k efektivní komunikaci o financích

1. Zjednodušte jazyk

Myslete na to, že vaši kolegové nemají znalosti z oboru financí a měli byste jim vyjít vstříc. Nepoužívejte složité odborné termíny a vyhýbejte se zkratkám. Přeložte základní informace do běžného jazyka. Používejte selský rozum místo těžko srozumitelných slov. 

Uvědomte si, jaké informace kolegové*kolegyně potřebují a dejte jim je. Nezahlcujte je hromadami nepřehledných tabulek, ale zaměřte se na klíčová čísla. Vysvětlete jim, jaké metriky jsou důležité a proč. 

Firemní komunikace vám může na první pohled připadat složitá, protože někteří lidé, dokonce i ve vedoucích rolích, nebudou hned chápat pro vás jednoduché finanční záležitosti. Snažte se jim porozumět a soustřeďte se na otázku, jaké informace jim potřebujete sdělit. 

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

2. Ujistěte se, že vám ostatní rozumí 

Během prezentací nebo diskusí se průběžně zajímejte, jestli je jasné, co jste sdělovali a jak jste to mysleli. Ptejte se ostatních, zda mají otázky. Buďte trpěli a ochotně odpovídejte na všechny dotazy.

Významnou roli zde hraje firemní kultura, která je přátelská, otevřená diskusi a založená na důvěře. Vytvořte ve firmě prostředí, kde se nikdo nebojí zeptat, když něčemu nerozumí.

Efektivní firemní komunikace vyžaduje, aby zaměstnanci znali cíle firmy a byli pravidelně informováni o případných změnách. Důležitá je oboustranná zpětná vazba a přehled každého zaměstnance o tom, co má dělat a co se od něj očekává. 

3. Soustřeďte se na hlavní myšlenku

Je skvělé, že rozumíte číslům a tabulkám, ale pro ostatní oddělení je zásadní, co přesně z oněch číslech vyplývá pro ně a jak mají reagovat. Co z toho vyplývá pro manažery a kolegy z dalších oddělení? Jaké jsou jejich priority? 

Manažeři nemají čas na hlubší studium, aby si osvojili znalosti z oblasti financí, a proto sami identifikujte, co je pro ně důležité, a podpořte je v pochopení těchto dat.

Sledujte firemní cíle a dávejte čísla do souvislostí. Jasně vysvětlete kontext a význam finančních informací. Popište, jak se finanční data začleňují do organizačních cílů a přispívají k celkovému úspěchu společnosti.

Doporučujeme přečíst:

frame-482633-min-651e81e93d6e8863564571.jpg

Krátkodobý finanční plán v osmi krocích

Číst

4. Myslete na budoucnost

Nemůžete změnit minulost, ale dokážete ovlivnit budoucnost. Firemní komunikace se proto musí soustředit na budoucnost, nejen na hodnocení minulosti. 

Hodně firem se dívá do minulosti a firemní komunikace se pak stáčí k informacím o tom, co se stalo. Zkuste trávit více času diskutováním o tématu, co se stane v budoucnosti. Co můžeme nyní udělat jinak, abychom se v budoucnu zlepšili?

5. Používejte příklady 

Oživte nezáživné finanční informace a udělejte je zajímavými, srozumitelnými a relevantními pro všechny zaměstnance ve firmě.

Při vysvětlování složitých finančních záležitostí používejte příklady z reálného života, abyste umožnili ostatním lépe si představit, jak daný koncept funguje v praxi.

Firemní komunikace nemusí být jen stroze formální a odborná. Naopak, vaší klíčovou úlohou je, abyste pomohli ve firmě s porozuměním vašemu oboru. Nemusíte si hned rozumět a pochopit se – a právě v takové situaci se hodí snadno pochopitelné a dobře představitelné příklady ze života. Jednou z možností je třeba vysvětlování pomocí rodinných financí, kreditních karet a hypoték. 

6. Vizualizujte 

Vytvářejte Power BI dashboardy, které zobrazují klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a umožňují detailní pohled na data. Pracujte se srozumitelnými prezentacemi a grafy, které se dají snadno interpretovat. Díky přehlednému zobrazení můžete zpřístupnit finanční informace všem týmům ve firmě.

Praktické kroky pomáhají dosáhnout lepší firemní komunikace a překlenout neviditelné bariéry. Třeba takové, které vznikají mezi jednotlivými odděleními ve firmě vinou používání odborných a slangových výrazů.

7. Uvědomte si zásadní význam finančního oddělení

Finance jsou chápány jako nudná záležitost: čísla, tabulky, Excel. Přitom finanční oddělení má veškeré zásadní informace o chodu firmy, jak v rozhovoru pro server Roklen24 připomněl CFO (Chief Financial Officer) CreativeDock Holding Jiří Kuchyňa, který se věnuje firemním financím přes 20 let. 

Největší změnu v posledních dvou dekádách vidí v rychlosti a množství dat. Zároveň zde spatřuje i největší riziko, protože: „U tak velkého množství dat, které dnes běžně zpracováváme, jim prostě musíme věřit. Není v lidských silách to vše zkontrolovat. Jsme závislí na systémech a jejich nastavení.“ Navíc dodává, že „dnes se nám data v systémech objevují a manažeři ani často netuší, z jakých zdrojů pochází.“

Zdůrazňuje důležitost finančního oddělení, které dělá práci s přesahem do dalších oddělení, vidí věci v souvislostech a potřebuje opravdu dobře porozumět tomu, co firma dělá, jak funguje obchod, marketing a HR, znát produkt firmy.

Firemní komunikace není složitá 

Ve finanční oblasti, kde se setkáváme s odborným jazykem a složitými koncepty, je klíčové umět komunikovat s lidmi  mimo tento obor způsobem, který je pro ně přístupný a srozumitelný.

Fungující firemní komunikace o financích není pouze o sdílení informací, ale také o vytváření prostoru pro porozumění a spolupráci napříč odděleními. Tímto způsobem můžete podporovat týmovou práci a zajistit, že všichni budou lépe vybaveni k dosažení společného úspěchu.

Díky zmíněným strategiím můžete snadno překlenout komunikační propast mezi vámi a kolegy*kolegyněmi mimo oblast financí. Podporujete tak vzájemnou spolupráci a informované pracovní prostředí.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«HR a právo: interaktivní workshop»
HR a recruitment
Vede Lucie Halušková
14. června 15. června
Lucie Halušková