Jak na správu podnikových financí | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak na správu podnikových financí: Základem je mít přehled

Správa financí, nástroj pro sledování výdajů a příjmů, vám jako podniku umožňuje sledovat vaši finanční kondici.

img37-m-65080b0096f2f025924649.jpg

V exekuci či s insolvencí skončí ročně více než 10 000 firem. Nejčastějším důvodem je špatné hospodaření s financemi. Mnoho firem se následně uchýli k vyhlášení bankrotu. Jen v Praze dle statistik Cribis vyhlásilo do července 2023 bankrot 21 obchodních společností. 

Pro začínající podnikatele je mnohdy problematické se v oblasti podnikových financí zorientovat a při startu svého podnikání tzv. střílí naslepo. Jak tedy podnikové finance spravovat logicky, prakticky a efektivně? 

Bez podnikových financí a jejich správy nemůže existovat žádné podnikání fyzických a právnických osob. Právě na jejich základě totiž stojí finanční cíle společnosti. Hlavním cílem bezpochyby je maximalizovat tržní hodnotu daného podniku. 

Základní průnik financemi 

Podnikové finance jsou definovány jako „oblast financí, orientující se na zdroje financování a kapitálovou strukturu společnosti, ale také na nástroje, které slouží k alokaci finančních zdrojů“. 

Zároveň jsou podnikové finance procesem získávání a řízení financí s cílem optimalizovat růst společnosti a hodnotu pro její akcionáře. Základní koncepce se tedy zaměřuje na investice, financování a princip dividend.

Josef Valach, autor mnoha knih věnujících se problematice financí, podnikové finance vnímá jako ekonomickou disciplínu, která se zabývá správou financí podniku. Ať už se na podnikové finance díváme optikou financí jako takových, nebo optikou ekonomiky, jedno je jasné – hlavním tématem je podnik a jeho finanční kondice. 

Hlavními funkčními oblastmi podnikových financí jsou kapitálový rozpočet, kapitálová struktura, řízení pracovního kapitálu a rozhodování o dividendách. Některé aspekty tohoto odvětví financí zahrnují i posouzení rizikovosti a návratnosti investičních alternativ, zajištění řízení pracovního kapitálu atd.

Mezi základní pojmy, které souvisí se správou financí, spíše – pojmy, které podnikové finance charakterizují, patří: 

  • peněžní prostředky – hotovost a platební účty;
  • podnikový kapitál – souhrn všech peněžních prostředků v celkovém majetku; 
  • finanční zdroje – to, co tvoří peněžní prostředky a podnikový kapitál.

Neméně důležitou věcí v rámci podnikových financí je také cash flow neboli peněžní tok. Výkaz o peněžních tocích je jedním z nejdůležitějších výkazů, mluvíme-li o správě financí jakéhokoliv podniku. Je součástí účetní závěrky a představuje přehled o firemních financích. 

Pokud bychom se na podnikové finance chtěli podívat z hlediska druhů či typů, našli bychom dva základní: 

1. Financování vlastním kapitálem

Společnosti se snaží získat finanční prostředky z vlastního kapitálu nebo z nerozděleného zisku. Přičemž vlastní kapitál má podobu kmenových, prioritních nebo preferenčních akcií. 

2. Dluhové financování

To představuje získávání potřebných finančních prostředků prostřednictvím úvěrů, obvykle od finančních institucí, nebo vydáváním dluhopisů atd. Příliš vysoké zadlužení může vyvolat riziko nesplacení dluhu a případného bankrotu. 

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem profilu na Facebooku.
Pojďte se připojit!

Cílem podnikových financí je získat finance ze správných zdrojů pro řízení každodenních i dlouhodobých finančních aktivit. Správa podnikových financí reflektuje, jak společnost využívá a řídí kapitál, aby maximalizovala svou peněžní hodnotu. Pro vyvážení rizika a ziskovosti je zásadní plánování vhodného rozpočtování a struktury kapitálu. 

Správa financí podniku 

Správa financí je způsob, jak si firmy mohou zajistit, aby své investované finance získali zpět. Jak na to? Základem je správné investiční plánování a efektivní správa financí s cílem získat odpovídající finanční zisk. To zahrnuje hned několik věcí – od plánování přes organizování až po kontrolu. 

Podnikové finanční řízení se týká především podnikových financí, které spočívá v komplexním způsobu nakládání s vhodnými investicemi a zároveň hospodaření s financemi. Potřebné jsou samozřejmě také dobré analytické dovednosti a znalosti související s orientace v oblasti investování. 

Doporučujeme přečíst:

940-6492c7cc44c05071366367.jpg

Zlepšení finančního zdraví podniku: 11 kroků

Číst

Proč že je správa financí, a zejména těch podnikových, důležitá? Po řízení financí existuje mnoho cílů, avšak tím hlavním nejspíše bude dosažení vytyčených výsledků a splnění finančního plánu. Mezi další dílčí cíle můžeme zařadit: 

  • optimalizace finanční situace společnosti a generování dobrého cash flow;
  • zvýšení zisků společnosti; 
  • lepší finanční plánování. 

V rámci správy financí existuje několik důležitých zásad, které je třeba vzít v úvahu, aby tyto činnosti mohly dobře probíhat v souladu s očekáváními podnikatelů či vedení společnosti. Proto je při řízení podnikových financí třeba myslet na několik následujících zásad:

1. Důslednost

Spravujte finance konzistentním způsobem v průběhu času. Budete tak schopni si řízení financí usnadnit a zajistit tak jeho optimální formu za všech okolností.

2. Odpovědnost

Je velmi důležité poskytovat informace investorům a vlastníkům firemních fondů otevřeně. Proto vždy podávejte pravidelné zprávy, které jsou v souladu se skutečnou finanční situací podniku.

3. Transparentnost 

Abyste byli schopni zajistit zdraví vašich podnikových financí, je důležité zůstat transparentní. Ne nadarmo se totiž říká, že právě otevřenost a přehlednost zajišťuje dobré a zdravé podnikové finance. 

4. Management

Ve finančním řízení firmy je dobré hospodaření základním stavebním kamenem. To sice  vyžaduje úsilí, ale vždy se to vyplatí. 

Jak na správu financí 

V oblasti financí se opravdu nevyplácí nechávat věci na poslední chvíli. Tady platí, že účel světí prostředky. Pokud máte ve svých podnikových financích přehled, lépe se orientujete a lépe dokážete zhodnotit, jak na tom váš podnik finančně je. 

Zkrátka, kdo je připraven, není překvapen. Pro efektivní a úspěšné finanční řízení je důležitá jak finanční gramotnost, tak i pořádek se vašich vlastních financích. Jak na to? 

Přehledné účetnictví

Přehledné účetnictví zajišťuje správné a také optimální zaznamenávání všech finančních aktivit podniku. Cílem je mít tak kvalitní účetní systém, aby vám neunikla jediná transakce. Díky přehlednému účetnictví pak budete schopni jednoznačně identifikovat příjmy a výdaje společnosti. 

To vám jako podniku dává možnost analyzovat vaši finanční kondici a lépe se orientovat v tom, co si (ne)můžete dovolit. Když totiž víte, jak na tom jako podnik jste, víte, jak případně upravit své finanční plány. 

Neztrácejte přehled o svých transakcích, všechny doklady sbírejte – bez výjimky. Dobré finanční řízení podniku se pozná podle toho, že o provedených finančních transakcích máte dostatečné důkazy.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Sportovní management»
Business a management
Vede Filip Sakala
13. srpna 19. září
Filip Sakala