Co je to cash flow? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Co je to cash flow?

articlevisual-4-63e20fdc29f90294675807-min-64a66f3d6ef13380660735.jpg

Cash flow, neboli peněžní tok, je mnohem důležitějším ukazatelem než ziskovost podniku. 

Výraz cash flow ale také označuje výkaz o peněžních tocích. Tak či tak, cash flow reportuje o celkové finanční situaci firmy za určité období. Výkaz o peněžních tocích je součástí účetní uzávěrky. 

Cash flow je…

Přehled o firemních financích. Vypovídá o schopnosti firmy produkovat peněžní prostředky a o způsobu jejich (vy)užití. Představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji dané společnosti. Do cash flow můžeme započítat jen ty finanční statky, které máme reálně na firemním účtě. Máme-li vystaveno několik faktur a víme, že peníze za tyto faktury obdržíme, pokud tyto peníze na účtě v danou dobu nemáme, do cash flow za toto dané období se nezapočítávají. Stejně tak je to i s výdaji, do cash flow se započítávají jen takové částky, které již byly zaplaceny, tedy odečteny z účtu. 

Jak cash flow sestavit? 

Pro sestavení výkazu o peněžních tocích jsou sledovány tři oblasti dané společnosti, cash flow ovlivňují tři souvislé struktury: 

  1. Provozní činnosti 
  2. Investiční činnosti 
  3. Finanční činnosti 

Do provozní činnosti spadají všechny finanční toky pocházející z hlavního předmětu podnikání dané firmy. Za investiční činnosti jsou považovány všechny prodeje a nákupy movitého a nemovitého majetku, zároveň i poskytování půjček a přijímání jejich splátek. V oblasti finančních činností se pak objevují přijaté půjčky a úvěry, které zabezpečují navýšení kapitálu a zároveň tak ovlivňují velikost jmění společnosti. 

Jak cash flow vypočítat?

Existují dva způsoby, na jejichž základě je možné sestavit cash flow. A sice: přímá a nepřímá metoda. 

V rámci přímé metody je třeba sledovat veškeré účetní případy, proto je tento způsob označován za velmi složitý. Do evidence musí být zaneseny všechny peněžní příjmy a v souvislosti se standardním výkazem zisků a ztrát i výdaje. 

V rámci nepřímého způsobu se pracuje s jednotlivými položkami, jako jsou investice nebo změny pracovního kapitálu. V tomto případě se posuzují pouze přírůstky a výdaje rozvahy. Výsledek je pak snižován či zvyšován o neuhrazené náklady. Navíc jsou samozřejmě započteny i výdaje, které souvisejí s finanční a investiční činností. Tento způsob je považován za poměrně jednoduchý, proto je také nejvíce využíván. 

Jak své cash flow vylepšit? 

Pevným základem pro úspěch, ať už firemní obecně či z pohledu právě cash flow, je dobře sestavený finanční plán. Na tomto plánu totiž závisí ziskovost firmy. Největším strašákem a potenciálním problémem je zpravidla splatnost faktur. Často se totiž stává, že splatnost faktur je až příliš dlouhá, nebo klienti tyto faktury ještě nezaplatili, přestože jsou již po splatnosti. 

Správným krokem je tedy zkrátit splatnost faktur. Na druhou stranu je ale potřeba platit přijaté faktury co nejpozději. Díky těmto dvěma krokům budete mít finanční prostředky neustále k dispozici. 

Cash flow můžete vylepšit i: 

  • zvýšením tržby, 
  • snížením nákladů, 
  • provozním úvěrem,
  • dodatečným vkladem do podnikání.

Jak správně vypočítat a sestavit cash flow se můžete naučit na kurzu Finanční řízení od nuly. S lektorem Lukášem Rubličem proniknete do světa financí a konečně pochopíte, jak to s nimi vlastně je. Zjistíte, jak své finance řídit a jak zůstat v plusových číslech.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«HR manažer»
HR a recruitment
Vede Gabriela Šimšová
27. května 3. července
Gabriela Šimšová