Zlepšení finančního zdraví podniku: 11 kroků | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Zlepšení finančního zdraví podniku: 11 kroků

Jak dosáhnout dlouhodobé prosperity a stability díky optimálnímu řízení financí?

830-6492c7cc40502876832239-min-6539222889f5f932448280.jpg

Finanční zdraví podniku umožňuje firmám inovovat, růst a adaptovat se na měnící se podmínky trhu.

Zdravé finance jsou pro byznys klíčové. Bez nich se podnikat ani nedá. Firmy potřebují udržovat vysokou konkurenceschopnost a té dosahují tehdy, když jim podmínky umožňují prosperovat a rozvíjet se.

V opačném případě podnik upadá, nedaří se mu držet krok s konkurencí a ztrácí klienty. Když máte v podnikání problém s financemi, je najednou problematické celé podnikání.

Dnes vám přinášíme 11 tipů, které vám pomohou udržet stabilní finance a díky kterým se vyhnete finančním problémům.

Finanční zdraví podniku: definice

Abyste věděli, čeho chcete dosahovat, musíte nejdříve vědět, kam míříte. Když je firma finančně zdravá, dokáže zhodnocovat vložený kapitál a disponuje dostatkem prostředků ke svému rozvoji. O stavu financí vypovídají také významné finanční ukazatele (rentabilita, stabilita, likvidita, míra zadluženosti, ziskovost a další).

Bonita podniku je samozřejmě zajímavá pro investory nebo dodavatele a odběratele. Podklady z finanční analýzy ale slouží také k interním účelům. Vedení firmy díky nim disponuje dostatkem jasných informací pro správná obchodní rozhodnutí.

finanční zdraví podniku, podnikové finance

Nyní už k tématu – finanční zdraví podniku a kroky, kterými jej můžete zlepšit.

KROK 1: Sledujte finanční ukazatele podniku

Mezi klíčové ukazatele patří ukazatele ziskovosti (profitability ratios), likvidity (liquidity ratios), ukazatele finanční páky (leverage ratios) nebo efektivity (efficiency ratios). Jen plné porozumění těmto ukazatelům dokáže zajistit přijímání informovaných obchodních rozhodnutí. 

Když například chcete získat přehled o schopnosti firmy plnit krátkodobé závazky, sledujte ukazatel oběžných aktiv (current assets/current liabilities).

KROK 2: Udržujte kladné cash flow

Peníze jsou ve světě podnikání králem. Jak uvádí magazín Forbes, podle studie provedené Jessiem Hagenem z U.S. Bank je 82 % podnikatelských neúspěchů způsobeno právě problémy s peněžními toky. To je dost vysoká míra selhání s ohledem na fakt, že právě cash flow mohou podnikatelé snadno ovlivnit.

Jak to udělat? Ujistěte se, že příjmy podniku převyšují výdaje, a rozumně investujte přebytečné finance, abyste udrželi pozitivní cash flow.

KROK 3: Dluhy řiďte strategicky

Když chcete, aby podnik prosperoval a rost, investicím se nevyhnete. Rozumné zadlužení může skutečně podpořit růst byznysu. Klademe ovšem důraz na slovo „rozumné“. Nadměrně zadlužení naopak vede k finančním potížím. 

Firmy by měly usilovat o optimální míru zadlužení, aby maximalizovaly svou hodnotu. Sledujte účetnictví a pravidelně optimalizujte výši dluhu.

KROK 4: Investujte do technologií 

Kam investovat firemní finance? Investice do technologií se zdají být správnou volbou. Mohou totiž zvyšovat efektivitu a snižovat náklady. Takové investice potom vedou k vyšším ziskům a úsporám. 

Podle zprávy Deloitte, jsou těmi nejzajímavějšími technologickými trendy pro rok 2023 využití umělé inteligence v rámci podnikových procesů, rozmach virtuální a rozšířené reality, zjednodušení správy multicloudu, využití technologie blockchain nebo přesun od InfoTech k xTech.

KROK 5: Sledujte trendy

Co se děje ve vašem odvětví? Mění se nějak trh, na kterém podnikáte? Když přijímáte strategická obchodní rozhodnutí, znalost aktuálních trendů je pro vás naprosto nezbytná. Jen tak si dokážete udržet náskok před konkurencí. Sledujte tedy celý segment trhu včetně konkurence. 

KROK 6: Udržujte dobré úvěrové skóre

Aby firma prosperovala, musí investovat. Jedním ze způsobů, jak získat finance, je půjčka. Dobré úvěrové skóre umožňuje podniku získat půjčku s nižšími úrokovými sazbami. Děje se tak proto, že firmy s vyšším kreditním skóre představují pro banky nižší riziko.

Na pozitivní hodnotě je třeba pracovat kontinuálně. Pravidelně kontrolujte účetnictví a důležité finanční ukazatele. Úvěrové společnosti zkoumají při kreditním skóringu různé faktory. Mezi ty nejběžnější patří:

 • úvěrová historie podniku,
 • peněžní toky a ziskovost,
 • podnikatelský plán (především u nových nebo začínajících firem),
 • zajištění (hodnota zástavy),
 • finanční ukazatele,
 • rizikovost odvětví,
 • délka podnikání,
 • právní status a struktura.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

KROK 7: Plánujte rozpočet efektivně

Efektivní sestavování rozpočtu hraje zásadní roli při přijímání finančních rozhodnutí podniku, protože pomáhá sledovat příjmy a výdaje, řídit náklady a předvídat budoucí finanční potřeby. Součástí procesu je několik klíčových prvků:

 • Stanovení cílů

  Jasně definujte obchodní cíle. Mohou se týkat příjmů, expanze, snižování nákladů nebo jiných provozních záležitostí.
 • Sledování výdajů

  Jedná se o pravidelné sledování a zaznamenávání všech podnikatelských výdajů. To vám pomůže pochopit, kam finance podniku směřují, a identifikovat oblasti, kde můžete potenciálně snížit náklady.
 • Predikce příjmů

  Jedná se o odhad, kolik příjmů vaše podnikání v daném období vygeneruje. Predikce příjmů vyžaduje dobrou znalost vašeho podnikání a podmínek na trhu, včetně chování zákazníků, konkurence a ekonomických faktorů.
 • Řízení peněžních toků

  Peněžní toky (cash flow) jsou hnacím motorem každého podniku. Správné sestavení rozpočtu zajistí, že firma bude mít dostatek hotovosti na pokrytí výdajů a na investice do svého růstu.
 • Plánování nepředvídatelných událostí

  Neočekávané události jsou součástí podnikání. Rozpočet by proto měl obsahovat pohotovostní finance na pokrytí neočekávaných výdajů nebo na zmírnění dopadu nepředvídatelných situací.

KROK 8: Provádějte pravidelné finanční revize

Pravidelné revize vašich finančních výkazů totiž mohou pomoci odhalit potenciální problémy dříve, než ohrozí finanční zdraví podniku. Tyto revize mohou také poskytnout přehled o celkových financích a výkonnosti vaší společnosti.

Doporučujeme přečíst:

lectorua-63e4b808842de313909777-64072003d51d0677052012.jpg

Inflace a vedení podniku v krizi

Více

KROK 9: Nepodceňujte řízení rizik

Je třeba s nimi počítat, protože i když na ně nemyslíte, váš podnik ohrožují. Finanční rizika. Všechny podniky jim čelí. Strkat hlavu do pomyslného písku v tomto případě nemá vůbec smysl. Efektivní řízení rizik může pomoci minimalizovat potenciální finanční ztráty. 

Znáte všechny části procesu řízení rizik? Jsou jimi identifikace, hodnocení, samotné řízení finančních rizik a jejich monitorování.

KROK 10: Neustále se vzdělávejte

Byznysové prostředí se neustále mění. Pravidelná školení a zvyšování kvalifikace vám a vašemu týmu pomůže udržet si přehled o nejnovějších trendech ve světě managementu financí.

Vzdělávání managementu i ostatních zaměstnanců je v dnešním světě rychlých změn naprosto nezbytným předpokladem k udržení konkurenceschopnosti podniku, a tím také ke zlepšení stavu podnikových financí.

KROK 11: Konzultujte

Nemusíte všechno zvládat sami. Když vám podnikové finance přerůstají přes hlavu, svěřte se do rukou odborníka. Zvažte konzultace s finančními poradci nebo účetními. Třeba vám poskytnou další cenné poznatky a rady, které pomohou zlepšit finanční zdraví vaší společnosti.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«HR a právo: interaktivní workshop»
HR a recruitment
Vede Lucie Halušková
14. června 15. června
Lucie Halušková