Datová analýza krok za krokem | online kurz | Laba

Online kurz

DATOVÁ
ANALÝZA
KROK
ZA KROKEM

Jindřich Les
Data Scientist, Innomotics (Siemens)

Jiří Zezula
Data Analytics Manager, GoPay

René Kvarda

Pronikněte do světa IT. Staňte se Junior Data Analytikem.

DATUM

2. listopadu 2023 – 22. února 2024

 

ROZVRH:

ÚTERÝ A ČTVRTEK
18:00–19:30

Objevte svět datové analýzy! I když s IT nemáte příliš zkušeností, po absolvování našeho praktického kurzu budete připraveni stát se Junior Data Analyst. Naučíme vás prakticky pracovat s nástroji pro analýzu dat jako MS Excel, MS Power BI, EER a ukážeme, jak rozeznat SQL a jeho variace. Osvojíte si, jak připravovat data pro další zpracování, seznámíte se s jednotlivými datovými typy a datovými formáty, zjistíte, jak pracovat se strategickými modely a jak data vizualizovat a analyzovat pro hodnocení výsledků.

TENTO KURZ OCENÍTE, POKUD:

 • MĚNÍTE SVOU PROFESI A CHCETE SE STÁT DATOVÝM ANALYTIKEM

  Zjistíte, co všechno role datového analytika obnáší, získáte praktické zkušenosti potřebné pro tuto pozici a budete připraveni projít pohovorem na pozici Junior Data Analyst. Zorientujete se v prostředí datové analýzy, dozvíte se, kdy využívat deskriptivní statistiku, exploratorní analýzu, inferenční statistiku, diagnostickou analýzu, prediktivní analýzu a kvalitativní analýzu a data budete schopni vizualizovat.

 • JSTE DATOVÝM ANALYTIKEM S MÉNĚ NEŽ ROČNÍ ZKUŠENOSTÍ

  I když umíte teorie, víte, že po praktické stránce je co zlepšovat. Datovou analýzu poznáte více zblízka, doplníte chybějící znalosti a své dovednosti otestujete v reálných situacích. Zlepšíte práci s analytickými nástroji, pochopíte, co můžete jako datový analytik nabídnout a ujasníte si, jakým směrem se ubírat ve své profesní kariéře.

NAUČÍME VÁS ANALYZOVAT DATA

 • DATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS

  Moderní svět se bez dat neobejde. Data nás obklopují a na jejich základě dělají rozhodnutí mnohé společnosti. Z pohledu dat toho totiž můžeme analyzovat mnoho. Jak si firma vede, jak úspěšná byla marketingová kampaň, co a kde nám na webu nefunguje. Umět analyzovat data je cenná dovednost.

 • DATOVÁ ANALÝZA UMOŽŇUJE DĚLAT SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ

  Datová analýza je proces kontroly, čištění, transformace a modelování dat s cílem zjistit užitečné informace, vyvodit závěry a podpořit rozhodování. Na základě takových dat tak společnost může splnit své vytyčené cíle a předcházet neúspěchu.

O KURZU

 1. HLAVNÍ JE PRAXE

  Datové analýze se budeme věnovat teoreticky i prakticky. Ačkoliv víme, že teorie je zámek, praxe je klíč, který váš úspěch odemyká. Prakticky se seznámíte s nástroji a softwary, se kterými datový analytik přijde do kontaktu, a naučíte se v nich pracovat.

 2. ZKUŠENÍ LEKTOŘI

  Kurzem, který jsme rozdělili do sedmi tematických modulů, vás provedou dva zkušení lektoři, kteří mají v oblasti datové analýzy více než 10 let zkušeností.

 3. ZPĚTNÁ VAZBA A NETWORKING

  V rámci kurzu budete plnit domácí úkoly, díky kterým budete mít možnost prakticky vyzkoušet své nově nabyté dovednosti. Tyto úkoly kontrolují lektoři, kteří jsou tak schopni předat vám objektivní, konstruktivní zpětnou vazbu. V průběhu kurzu navíc můžete komunikovat jak s lektory, tak s ostatními účastníky a budovat nové pracovní vztahy.

LEKTOŘI

JINDŘICH
LES

Data Scientist v Innomotics (Siemens)

 
 • 6+ let zkušeností v oblasti datové analýzy.
 • V Innomotics se věnuje tvorbě, migraci, správě reportů, analýze a modelování dat z různých oddělení firmy.
 • Začínal jako analytik oddělení stížností a reklamací.
 • Ve své kariéře prošel společnostmi jako Innogy nebo Devoteam.

JIŘÍ
ZEZULA

Data Analytics Manager v GoPay

 
 • 10+ let zkušeností v oblasti datové analýzy.
 • Začínal jako reportingový specialista a specialista zpracování dat. Následně působil jako vývojář Power BI a aktuálně zastává pozici vedoucího datové analytiky.
 • Mezi jeho pracovní povinnosti patří projektové vedení, strategický, provozní a personální management oddělení datové analytiky.

PROGRAM KURZU

 • 01

  Čtvrtek 2. 11., 18:00–19:30

  První krok k analýze dat

  • Role analytika a jeho pracovní náplň
  • Další formy analýz, které provádí různé typy analytiků a jejich porovnání
  • Odvětví, kde se mohou analytici profesně objevovat a jejich náležitost do hierarchie firmy
  • Obecný přehled nástrojů a ekosystémů
  • Datový analytik vs. ostatní pozice pracující s daty
 • 02

  Úterý 7. 11., 18:00–19:30

  Nástroje pro datovou analýzu

  • Proces zpracování dat
  • Seznámení s nástroji používanými dále v kurzu
   • MS Excel
   • MS Power BI
   • SQL Workbench
  • Základní seznámení s nejpoužívanějšími nástroji pro datovou analýzu a alternativami nástrojů používaných v kurzu
  • Typologie nástrojů pro datovou analýzu a jejich zařazení v procesu zpracování dat

  Domácí úkol: Příprava nástrojů využívaných dále v kurzu.

 • 03

  Čtvrtek 9. 11., 18:00–19:30

  Vše, co potřebujete vědět o datech

  • Co jsou data
  • Kde se můžeme s daty setkat a jak probíhá jejich sběr
  • Datové typy
   • časové a datové
   • numerické
   • textové
   • logické
   • kolekční
   • geografické
  • Datové formáty
   • obecná teorie
   • struktura datových formátů
  • Normalizace dat – základní teorie a příklady z praktického využití
 • 04

  Úterý 14. 11., 18:00–19:30

  Databáze

  • Typologie databázových systémů a jejich využití
   • Relační (SQL)
   • Nerelační (NoSQL)
  • Relace mezi entitami v relačních databázích
   • Klíče
   • Kardinalita
  • Datové modelování
   • Konceptuální a logický model
   • Datová schémata
  • EER a UML modelování

  Domácí úkol: Navrhněte datový model v EER dle zadání.

 • 05

  Čtvrtek 16. 11., 18:00–19:30

  Datové integrační služby

  • Datové integrační služby
   • Datové extrakce
   • Datové transformace
   • Datové sklady
   • Datové kanály
   • Datové integrace
  • Datové integrační metody
   • ELT (Extract-Load-Transform)
   • ETL (Extract-Transform-Load)
  • Datové integrační platformy a jejich typologie
 • 06

  Úterý 21. 11., 18:00–19:30

  Excel jednoduše

  • Úvod do Excelu
  • Funkce
   • Matematické funkce: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX
   • Textové funkce: CONCATENATE, LEFT, RIGHT, UPPER, LOWER
   • Logické funkce: IF, AND, OR, NOT, IFERROR
   • Funkce pro vyhledávání a odkazy: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, INDIRECT
   • Funkce pro datum a čas: DATE, DAY, MONTH, YEAR, TODAY
   • Statistické funkce: STDEV, VAR, MEDIAN, PERCENTILE
   • Finanční funkce: PMT, PV, FV, NPV, IRR
   • Databázové funkce: DSUM, DCOUNT, DGET
   • Funkce s poli: SUMPRODUCT, TRANSPOSE
  • Kontingenční tabulky
  • Zástupné znaky a filtrace, regulární výrazy

  Domácí úkol: Úprava .XLSX souboru pro využití v Power Pivot s pomocí Power Query nebo funkcí a vytvoření vizuálu.

 • 07

  Čtvrtek 23. 11., 18:00–19:30

  Power BI jednoduše

  • Úvod do Power BI
  • Datové zdroje a konektory
  • Prezentační vrstva
  • Power Query a datová transformace
  • Datový model

  Domácí úkol: Procvičování napojení na zdroj, úpravu dat a vytvoření základního vizuálu.

 • 08

  Úterý 28. 11., 18:00–19:30

  Druhy datové analytiky

  • Typologie datové analytiky
   • Deskriptivní
   • Diagnostická
   • Prediktivní
   • Preskriptivní
   • Explorativní
  • Teorie statistických modelů
   • Bivariační modely
   • Polyvariační modely
  • Míry centrální tendence
   • Průměr
   • Medián
   • Modus
   • Geometrický průměr
   • Harmonický průměr
 • 09

  Čtvrtek 30. 11., 18:00–19:30

  Deskriptivní statistika

  • Deskriptivní statistika v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody statistiky v Excelu / Power BI
  • Vytvoření vizualizace z modelovaných dat v Excelu / Power BI

  Domácí úkol: Procvičování k osvěžení znalostí z předchozích modulů Excelu, Power BI a úvodu do statistiky. Identifikuj podle zadání vhodnou funkci, proměnnou funkci nebo vizualizaci.

 • 10

  Úterý 5. 12., 18:00–19:30

  Exploratorní analýza (univariační)

  • Exploratorní analýza (univariační) v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody analýzy v Excelu / Power BI
  • Vytvoření vizualizace z modelovaných dat v Excelu / Power BI
 • 11

  Čtvrtek 7. 12., 18:00–19:30

  Exploratorní analýza (bivariační/polyvariační)

  • Exploratorní analýza (polyvariační) v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody analýzy v Excelu / Power BI
  • Vytvoření vizualizace z modelovaných dat v Excelu / Power BI
 • 12

  Úterý 12. 12., 18:00–19:30

  Inferenční statistika

  • Inferenční statistika v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody statistiky v Excelu / Power BI
  • Vytvoření vizualizace z modelovaných dat v Excelu / Power BI

  Domácí úkol: Procvičování na rozeznávání situací z reálného prostředí, ve kterých je potřeba zvolit metody pro testování populace nebo pouze vzorku, práce s cheatsheetem.

 • 13

  Čtvrtek 14. 12., 18:00–19:30

  Diagnostická analýza

  • Diagnostická analýza v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody analýzy v Excelu / Power BI
  • Vytvoření vizualizace z modelovaných dat v Excelu / Power BI
 • 14

  Čtvrtek 4. 1., 18:00–19:30

  Prediktivní analýza (regresivní)

  • Regresní analýza v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody analýzy v Excelu / Power BI
  • Vytvoření vizualizace z modelovaných dat v Excelu / Power BI
 • 15

  Úterý 9. 1., 18:00–19:30

  Prediktivní analýza (časové řady)

  • Časové řady v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody statistiky v Excelu / Power BI
  • Vytvoření vizualizace z modelovaných dat v Excelu / Power BI
 • 16

  Čtvrtek 11. 1., 18:00–19:30

  Kvalitativní analýza

  • Kvalitativní analýza v praxi
  • Praktické modelování dat pro metody statistiky v Excelu / Power BI
  • Vytvoření výstupu z modelovaných dat

  Domácí úkol: Procvičení probraných analýz, metod a vizualizací, doplnění a úpravy potřebných informací do předchystaných souborů, práce s cheatsheetem.

 • 17

  Úterý 16. 1., 18:00–19:30

  Vizualizace

  • Aplikace vizualizací
  • Praktické příklady
  • Nejčastější případy chybných aplikací
 • 18

  Čtvrtek 18. 1., 18:00–19:30

  Power BI workshop

  • Vytvoření Power BI Dashboardu

  Domácí úkol / projekt: Závěrečná práce v Power BI / Excelu.

 • 19

  Úterý 23. 1., 18:00–19:30

  Úvod do SQL

  • Úvod do SQL
   • Stručná historie a využití
   • Varianty SQL
  • Syntaxe jazyka SQL
   • DDL (Data Definition Language)
   • DCL (Data Control Language)
   • DML (Data Manipulation Language)
   • TCL (Transaction Control Language)
   • DQL (Data Query Language)
  • Operátory
  • SQL Workbench – připojení do databáze
  • DQL – (SELECT, FROM)

  Domácí úkol: Připojte se na poskytnutou tréninkovou databázi prostřednictvím prezentovaného IDE a vyzkoušejte si jednoduché selecty.

 • 20

  Čtvrtek 25. 1., 18:00–19:30

  Datové definice a manipulace v SQL

  • DDL
   • CREATE
   • DROP
   • TRUNCATE
   • ALTER
  • Omezení CONSTRAINTS
  • Databázové klíče
  • DML
   • INSERT
   • UPDATE
   • DELETE
  • Indexy
   • Využití
   • Typologie
  • Druhy spojování tabulek
   • OUTER JOIN – LEFT, RIGHT, FULL
   • INNER JOIN
 • 21

  Úterý 30. 1., 18:00–19:30

  Datové typy, agregace a statistické funkce v SQL

  • Datové typy a práce s nimi
   • CAST
   • CONVERT
  • Aritmetické operátory
  • Agregační funkce
   • SUM
   • COUNT
   • MIN
   • MAX
  • Skalární funkce a matematické operace
   • ABS
   • ROUND
   • SQRT
   • MOD
   • EXP
  • Statistické funkce
   • AVG
   • MEDIAN
   • VARIANCE
   • STDEV
   • CORR
   • PERCENTIL

  Domácí úkol: Připravte datovou sadu k dalšímu zpracování pomocí SQL, využijte znalosti z předchozích lekcí.

 • 22

  Čtvrtek 1. 2., 18:00–19:30

  Filtrování a řazení dat v SQL

  • Podmínky v dotazech a použití WHERE
  • Porovnávací operátory
  • Logické operátory
  • Podmíněné vyhodnocení
   • CASE
   • BETWEEN
  • Filtrace výstupu
   • GROUP
   • DISTINCT
   • HAVING
   • UNION
  • Sort výstupu
   • ORDER
   • LIMIT
 • 23

  Úterý 6. 2., 18:00–19:30

  Datové normalizace v SQL

  • Skalární funkce a řetězcové operátory
   • COALESCE
   • CONCAT
   • LEFT/RIGHT
   • LENGHT
   • SUBSTRING
   • STRING_AGG
  • Čištění řetězců
   • REPLACE
   • TRIM
   • UPPER/LOWER
   • Regulární výzazy – REGEXP
  • Prázdné hodnoty a jejich ošetření – null operátory
   • COALESCE
   • ISNULL
   • NULLIF/IFNULL
 • 24

  Čtvrtek 8. 2., 18:00–19:30

  Modelování dat v SQL

  • Subquery a jejich využití
  • Aliasy a jejich použití
  • Pokročilé filtrování v dotazech
   • IN
   • NOT IN
   • EXISTS
   • ANY
   • ALL
  • Skalární funkce pro práci s časem a datumy
   • GETDATE
   • CURRENT_TIMESTAMP/CURRENT_DATE
   • INTERVAL
   • DATEPART
   • DATEDIFF
   • DATEADD
  • Náhledy – VIEW
  • Generování řad v SQL pomocí CTE

  Domácí úkol: Praktický úkol pro procvičení spojující generování datumové řady, datové řady a jejich spojení ve view.

 • 25

  Úterý 13. 2., 18:00–19:30

  Pokročilé funkce SQL

  • Window funkce
   • Operace nad řádky
   • Průběžný součet
  • Inkrementální zápis dat a složené klíče
  • Uložené procedury
  • Transakce
   • BEGIN
   • COMMIT
   • ROLLBACK
  • Doporučené postupy
 • 26

  Čtvrtek 15. 2., 18:00–19:30

  SQL workshop

  • Cílem workshopu je provedení analytických úkonů nad datovou sadou a její příprava pro zpracování od začátku do konce. Celý postup bude prezentován lektorem a studenti jej budou zároveň s ním zpracovávat.
  • Výstupem workshopu bude také zadání závěrečné práce v SQL.
 • 27

  Úterý 20. 2., 18:00–19:30

  Kariérní možnosti a další rozšiřování kvalifikace

  • Očekávaný soubor dovedností datového analytika
  • Soft skills, které jsou důležité pro datového analytika
  • Rozšiřování kvalifikace
  • Příbuzné role a další profesní směřování
  • Seniorita v profesi datového analytika a příbuzných oborech
  • Doporučené certifikace a jejich účel

  Domácí úkol: Příprava či rozšíření CV o zkušenosti nabyté v kurzu.

 • 28

  Čtvrtek 22. 2., 18:00–19:30

  Konzultační hodina – uzavření kurzu

  • Kontrola závěrečných prací
  • Komentáře k řešení závěrečných prací
  • Dotazy studentů vůči lektorům

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ