Živý online kurz Řízení financí — naučte se interpretovat finanční výkazy a řídit firemní kapitál | Laba Czech

Řízení
financí

12 lekcí

Ing. Tomáš Vahalík, ACCA

Národní finanční ředitel společnosti Valeo
pro Českou republiku a Slovensko

Základní finanční výkazy (1. část)

Základní finanční výkazy (2. část)

Přehled o finančních tocích

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Přehled o finančních tocích (1. část)

Přehled o finančních tocích (2. část)

Finanční a nefinanční ukazatele

Reporting

Interpretace výsledků měsíční uzávěrky od rozpočtu

Základy finanční analýzy projektů (1. část)

Základy finanční analýzy projektů (2. část)

Prozkoumejte svět podnikání z pohledu financí! Když jde o čísla, vždy je v nich víc, než se na první pohled zdá.

Začátek:

17. 7. – 31. 8. 2023

 

Doba trvání:

6 týdnů

S čísly to bývá zapeklité, jsou totiž jako ledovce – na první pohled nikdy nevidíme, co v sobě doopravdy skrývají. Při podnikání jsou ale čísla klíčová. Naučte se základní finanční principy a výkazy, aby vás ta část ledovce pod hladinou nepřekvapila. Pak totiž porozumíte klíčovým finančním pákám, budete mít přehled o vašich podnikových financích a sdělovat obchodní rozhodnutí dalším stranám pro vás nebude problém.

Tento kurz je určen pro:

 • Vlastníky podniků či generální ředitele

  Ti, kteří se chtějí naučit správně „číst“ finanční výkazy a správně je interpretovat, bez nutnosti „překladu“ od finančního manažera.

 • Manažery jiných než finančních oddělení

  Ti, kteří chtějí lépe pochopit požadavky finančního reportingu.

 • Začínající finanční manažery a plant kontrolory

  Ti, kteří se chtějí dále rozvíjet a stát se manažery controllingu či finančními manažery.

O kurzu

 1. Reporting

  Nejprve pochopíte vztahy mezi hlavními sestavami. Poté je spojíte dohromady a zkontrolujete správnost tohoto řetězce. Dalším cílem kurzu je zjistit, jak rizika ovlivňují účetní výkazy a jak řídit finance firmy v krizových situacích.

 2. Analytika

  Naučíme vás analyzovat hlavní finanční ukazatele tak, abyste je uměli správně interpretovat. Také se dozvíte užitečné informace o výrobě, prodeji a marketingu, zaměstnancích, spolupráci ve výzkumu a vývoji a klíčových ukazatelích výkonnosti.

 3. Plánování a interpretace

  Naučíte se provádět měsíční uzávěrky ve firmě a vytvářet časové rozlišení a rezervy. Pochopíte také, jak interpretovat výsledky z rozpočtu a navrhovat nápravná opatření nutná k naplnění rozpočtu.

Lektor

Ing. Tomáš
Vahalík, ACCA

 • Národní finanční ředitel společnosti Valeo pro Českou republiku a Slovensko
 • 20 let zkušeností v oblasti finančního řízení, sestavování rozpočtu a výkaznictví, daní a auditu.
 • V soutěži CFO Club se umístil mezi 10 nejlepšími finančními řediteli roku 2018.
 • Získal celosvětově uznávanou kvalifikaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) při práci ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako auditor.
 • Zastával vedoucí pozice v České republice, na Slovensku, v Moldavsku a v Rusku.
 • Je odborníkem na finanční a administrativní řízení mezinárodních společností.
 • A hlavně…je skvělým mentorem, který vás provede světem financí a během této cesty se s vámi podělí o své know-how!

Program kurzu

 • 01

  Pondělí, 17. 7., 18:30 - 20:00

  Základní finanční výkazy (1. část)

  • Účel výkazů
  • Výkaz zisku a ztráty (P&L) a jeho struktura
  • Vyhledání klíčových ukazatelů
 • 02

  Čtvrtek, 20. 7., 18:30 - 20:00

  Základní finanční výkazy (2. část)

  • Účel výkazu
  • Rozvaha (Balance Sheet) a její struktura
  • Vyhledání klíčových ukazatelů
 • 03

  Pondělí, 24. 7., 18:30 - 20:00

  Přehled o finančních tocích

  • Cash Flow Statement – seznámení
  • Struktura CFS
  • Členění peněžních toků
 • 04

  Čtvrtek, 27. 7., 18:30 - 20:00

  Výkaz zisku a ztráty

  • Analýza Výkazu zisku a ztráty
  • Klíčové ukazatele
  • Fixní a variabilní náklady
 • 05

  Pondělí, 31. 7., 18:30 - 20:00

  Rozvaha

  • Analýza Rozvahy
  • Klíčové ukazatele
  • Kritéria správného rozlišení dlouhodobých a krátkodobých aktiv

  Domácí úkol: Sestavení počáteční a konečné rozvahy, zohlednění typických závěrkových operací.

 • 06

  Čtvrtek, 3. 8., 18:30 - 20:00

  Přehled o finančních tocích (1. část)

  • Přímá metoda sestavení výkazu
  • Nepřímá metoda sestavení výkazu

  Domácí úkol: Sestavení přehledu o peněžních tocích přímou a nepřímou metodou, porovnání výsledků.

 • 07

  Pondělí, 7. 8., 18:30 - 20:00

  Přehled o finančních tocích (2. část)

  • Analýza dat
  • Ukazatele likvidity
  • Ukazatele rentability
  • Ukazatele zadluženosti
 • 08

  Čtvrtek, 10. 8., 18:30 - 20:00

  Finanční a nefinanční ukazatele

  • Klasické (tradiční) finanční ukazatele
  • Moderní finanční ukazatele (indikátor EVA)
  • Nefinanční ukazatele (Výroba, Prodej a marketing, Zaměstnanci, Výzkum a vývoj)
  • Balance Scorecard: 4 perspektivy pohledu
  • Green Deal a jeho dopad na ukazatele výkonnosti a hodnoty podniku

  Domácí úkol: Zpracování finanční analýzy modelového podniku a stručné zhodnocení výsledků, včetně upozornění na rizika.

 • 09

  Pondělí, 14. 8., 18:30 - 20:00

  Reporting

  • Měsíční uzávěrka v podniku
  • Cíl měsíční uzávěrky a klíčové procesy
  • Vytváření akruálů a rezerv
 • 10

  Čtvrtek, 17. 8., 18:30 - 20:00

  Interpretace výsledků měsíční uzávěrky od rozpočtu

  • Analýza odchylek výsledků uzávěrky porovnáním s rozpočtem a forecastem (Variance analysis)
  • Navrhování korektivních akcí nutných ke splnění rozpočtu

  Domácí úkol: Porovnání výsledků měsíční uzávěrky s forecastem, analýza hlavních rozdílů (Variance analysis), příprava vysvětlujících komentářů pro top management.

 • 11

  Pondělí, 28. 8., 18:30 - 20:00

  Základy finanční analýzy projektů (1. část)

  • Ukazatele finanční a ekonomické analýzy
  • Cash flow jako základní východisko výpočtu
  • Jednoduché finanční ukazatele
  • Prostá doba návratnosti (Payback)
  • Současná hodnota investice (PV= Present Value)
 • 12

  Čtvrtek, 31. 8., 18:30 - 20:00

  Základy finanční analýzy projektů (2. část)

  • Diskontované finanční ukazatele
  • Čistá současná hodnota (NPV = Net Present Value)
  • Vnitřní výnosové procento (IRR = Internal Rate of Return)
  • Citlivostní analýza

  Domácí úkol: Zhodnocení výnosnosti modelové investice s použitím probraných finančních ukazatelů a následné vydání doporučení k realizaci či zastavení projektu.

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ