Živý online kurz Řízení financí — naučte se interpretovat finanční výkazy a řídit firemní kapitál | Laba Czech
Online kurz

Řízení financí

Naučte se interpretovat finanční výkazy a řídit kapitál společnosti prostřednictvím rozpočtování a prognózování. Tomáš Vahalík vás naučí, jak díky finančním výkazům najít vhodná doporučení pro rozvoj vašeho podnikání. Váš první krok k pozici finančního manažera bude obsahovat několik užitečných informací. Naučíte se:
Porozumět finančním výkazům
Analyzovat finanční výkazy a najít v nich řešení pro vaše podnikání
Prezentovat rozpočty majitelům nebo vrcholovému managementu
Přejít od pouhého reportingu ke strategickému finančnímu řízení
Přednášející:
Ing. Tomáš Vahalík, ACCA
Národní finanční ředitel společnosti Valeo pro Českou republiku, Slovensko a Rusko

Během svého působení ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde pracoval 5 let jako auditor, získal celosvětově uznávanou kvalifikaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants)
Odborník na finanční řízení velkých společností, s více než 20 lety zkušeností v oblasti finančního řízení, rozpočtování a výkaznictví, v oblasti daní, auditu a interních kontrol, personálního a administrativního řízení mezinárodních korporací, zejména v automobilovém průmyslu
Národní finanční ředitel společnosti Valeo pro Českou republiku, Slovensko a Rusko
Finanční ředitel s dlouholetými zkušenostmi ve vedoucích pozicích v České republice, na Slovensku, v Moldavsku a v Rusku, kde se podílel na zakládání a restrukturalizaci mnoha společností
Zařazen mezi 10 nejlepších finančních ředitelů roku 2018 v soutěži CFO Clubu
Naším cílem je poskytnout vám teorii a užitečné znalosti z praxe, které můžete uplatnit ve své práci a dosáhnout tak svých profesních cílů.
Témata, kterým se budete věnovat:
Témata, kterým se budete věnovat:
Reporting
Nejprve pochopíte vztahy mezi hlavními sestavami. Poté je spojíte dohromady a zkontrolujete správnost tohoto řetězce. Dalším cílem kurzu je zjistit, jak rizika ovlivňují účetní výkazy a jak řídit finance firmy v krizových situacích.
Analytika
Naučíme vás analyzovat hlavní finanční ukazatele tak, abyste je uměli správně interpretovat. Také se dozvíte užitečné informace o výrobě, prodeji a marketingu, zaměstnancích, spolupráci ve výzkumu a vývoji a klíčových ukazatelích výkonnosti.
Plánování a interpretace
Naučíte se provádět měsíční uzávěrky ve firmě a vytvářet časové rozlišení a rezervy. Pochopíte také, jak interpretovat výsledky z rozpočtu a navrhovat nápravná opatření nutná k naplnění rozpočtu.
Začátek:
31. října
Trvání:
12 lekcí
6 týdnů
Formát:
Online živé kurzy
Zpětná vazba k zadaným úkolům
Jak vyučujeme:
Lekce a úkoly založené na praxi
Připravili jsme pro vás praktická cvičení, která vám pomohou vyzkoušet si nově nabyté znalosti z jednotlivých lekcí. Vyzkoušíte si tak analýzu finančních modelů a souhrnné upozornění na podnikatelská rizika. Provedete porovnání měsíčních bilančních výsledků s prognózou a analýzu hlavních rozdílů.
Podpora a pomoc
Lektor vám poskytne individuální zpětnou vazbu a odpoví na všechny otázky, které se mohou během kurzu objevit. Náš tým vám bude pomáhat a podporovat vás v průběhu celého kurzu.
Networking a komunikace
Přidáme vás do soukromé skupiny na Whatsappu, kde si můžete vyměňovat zkušenosti, analyzovat případové studie a komunikovat s ostatními studenty
Rozvrh kurzu:
01
Základní finanční výkazy (část 1)
31. října 18:30-20:00
 • - Účel výkazů
 • - Výkaz zisku a ztráty (P&L) a jeho struktura
 • - Vyhledání klíčových ukazatelů
02
Základní finanční výkazy (část 2)
3. listopadu 18:30-20:00
 • - Účel výkazu
 • - Rozvaha (Balance Sheet) a její struktura
 • - Vyhledání klíčových ukazatelů
03
Přehled o finančních tocích
7. listopadu 18:30-20:00
 • - Cash Flow Statement - seznámení
 • - Struktura CFS
 • - Členění peněžních toků
04
Výkaz zisku a ztráty
10. listopadu 18:30-20:00
 • - Analýza Výkazu zisku a ztráty
 • - Klíčové ukazatele
 • - Fixní a variabilní náklady
05
Rozvaha
14. listopadu 18:30-20:00
 • - Analýza Rozvahy
 • - Klíčové ukazatele
 • - Kritéria správného rozlišení dlouhodobých a krátkodobých aktiv

Domácí úkol: Sestavení počáteční a konečné rozvahy, zohlednění typických závěrkových operací

06
Přehled o finančních tocích (1. část)
21. listopadu 18:30-20:00
 • - Přímá metoda sestavení výkazu
 • - Nepřímá metoda sestavení výkazu

Domácí úkol: Sestavení přehledu o peněžních tocích přímou a nepřímou metodou, porovnání výsledků

07
Přehled o finančních tocích (2.část)
24. listopadu 18:30-20:00
 • - Analýza dat
 • - Ukazatele likvidity
 • - Ukazatele rentability
 • - Ukazatele zadluženosti
08
Finanční a nefinanční ukazatele
28. listopadu 18:30-20:00
 • - Klasické (tradiční) finanční ukazatele
 • - Moderní finanční ukazatele (indikátor EVA)
 • - Nefinanční ukazatele (výroba, prodej a marketing, zaměstnanci, výzkum a vývoj)
 • - Balance Scorecard: 4 perspektivy pohledu
 • - Green Deal a jeho dopad na ukazatele výkonnosti a hodnoty podniku

Domácí úkol: Zpracování finanční analýzy modelového podniku a stručné zhodnocení výsledků, včetně upozornění na rizika

09
Reporting
1. prosince 18:30-20:00
 • - Měsíční uzávěrka v podniku
 • - Cíl měsíční uzávěrky a klíčové procesy
 • - Vytváření akruálů a rezerv
10
Interpretace výsledků měsíční uzávěrky od rozpočtu
5. prosince 18:30-20:00
 • - Analýza odchylek výsledků uzávěrky porovnáním s rozpočtem a forecastem (Variance analysis)
 • - Navrhování korektivních akcí nutných ke splnění rozpočtu

Domácí úkol: Porovnání výsledků měsíční uzávěrky s forecastem, analýza hlavních rozdílů (Variance analysis), příprava vysvětlujících komentářů pro top management

11
Základy finanční analýzy projektů (1. část)
8. prosince 18:30-20:00
 • - Ukazatele finanční a ekonomické analýzy
 • - Cash flow jako základní východisko výpočtu
 • - Jednoduché finanční ukazatele
 • - Prostá doba návratnosti (Payback)
 • - Současná hodnota investice (PV = Present Value)
12
Základy finanční analýzy projektů (2.část)
12. prosince 18:30-20:00
 • - Diskontované finanční ukazatele
 • - Čistá současná hodnota (NPV = Net Present Value)
 • - Vnitřní výnosové procento (IRR = Internal Rate of Return)
 • - Citlivostní analýza

Domácí úkol: Zhodnocení výnosnosti modelové investice s použitím probraných finančních ukazatelů a následné vydání doporučení k realizaci či zastavení projektu

Lídři na trhu
online vzdělávání
Již 7 let pomáháme našim studentům dosahovat profesních cílů.
Proškolili jsme více než
91 500 studentů a pokračujeme v tom i nadále.
Naši lektoři jsou profesionálové v oboru a kromě teoretických pojmů vám představí případové studie a situace, se kterými se můžete setkat při své každodenní práci.
Naše poslání - váš profesní růst.
Naše kurzy - více než jen přednášky.
Veškeré vzdělání na jednom místě
Sledujte svůj pokrok ve svém osobním účtu.
Jsme vždy v kontaktu
Lektor a osobní asistent vám během školení zodpoví všechny vaše dotazy.
Systém domácích úkolů a testů
Budete mít vyváženost mezi teorií a praxí.
Certifikát, který se cení
Tento certifikát potvrdí vaše znalosti získané v kurzu.
Trvalý přístup k materiálům
Kurzy, případové studie a články jsou zaznamenávány a nikdy vám neuniknou.
Pro více informací o kurzu a ceně, prosím, vyplňte formulář a my vás budeme kontaktovat!
Kliknutím na tlačítko "Registrovat" souhlasíte s podmínkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů a zásadách zpracování osobních údajů.
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Nové znalosti jsou krokem k rozvoji vaší kariéry. Naši absolventi pracují na špičkových pozicích v předních společnostech. Staňte se jedním z nich!