Živý online kurz Digitální účetnictví — pomůžeme vám proniknout do světa moderního digitálního účetnictví | Laba Czech

Digitální účetnictví

8 lekcí

Robert Soudný
CEO, wflow.com

 

Milan Vodička, vedoucí IT sekce Komory daňových poradců ČR
Martin Plachý, CEO rekap.online
Petr Pilín, CEO iPodnik cloud
Michal Kříž, CEO HandyBot

Úvod do RPA

Účetní systémy a fakturační nástroje

Reporting a přehledy o podnikání

Dlouhodobá archivace dokladů a další legislativní požadavky na elektronickou komunikaci

Cloud obecně, cloudové aplikace a API

Oběh dokumentů

Využití AI na zpracování dokladů, rozdíly mezi OCR a AI

Nastavení interních procesů pro rozjezd automatizace účetnictví v konkrétní firmě

Implementujte nové cloudové řešení a zjistěte, jak ho integrovat s již používanými aplikacemi v podniku.

Délka trvání kurzu

4 týdny | 8 lekcí
Úterý / čtvrtek

Vstupte do světa moderního digitálního účetnictví! Seznamte se s novými technologiemi a objevte způsoby, jak si automatizovat a zjednodušit svou práci. Osvojte si nové interní procesy, díky kterým budete schopni zefektivnit činnosti jako zpracování faktur a účtenek, smluv nebo objednávek.

Tento kurz je určen pro:

 • Manažery a majitele firem, finanční ředitele nebo hlavní účetní

  V kurzu zjistíte, jak zefektivnit své firemní pracovní postupy a jak na základě čísel pružně reagovat na změny. Naučíte se zlepšit ve firmě archivační proces. Budete schopni zpřehlednit správu účetních dokladů, lépe se orientovat ve svých nákladech a pružněji reagovat na změny.

 • Podnikatele a majitele menších firem

  Naučíte se používat moderní a jednoduše dostupné digitální technologie. Naučíte se efektivně spolupracovat s účetní a zjistíte, jak své firemní procesy nastavit tak, abyste měli vždy o všem přehled.

Účetnictví je základní nástroj pro řízení firmy.

 • PROČ ÚČETNICTVÍ?

  Účetnictvím rozumíme nástroj jak pro sledování, tak pro zobrazování stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti dané firmy. Prakticky se jedná o systematický způsob evidence s přesně definovanými pravidly, normami a postupy.

 • PROČ ÚČETNICTVÍ DIGITALIZOVAT?

  Doba se posouvá dopředu a s ní vzniká množství moderních nástrojů, s jejichž pomocí si můžeme svou práci ulehčit a být tak více efektivní a výkonní

O kurzu

 1. Účetní systémy

  Seznámíte se s účetními a fakturačními systémy napříč světem. Zjistíte jejich výhody a nevýhody a na základě daných kritérií budete schopni vybrat ten nejlepší systém pro svou firmu.

 2. Reporting a archivace

  Osvojíte si základní postupy a principy reportingu a zjistíte, jak ho dělat správně a dostat relevantní data. Zorientujete se v oblasti analýz a finančních výkazů a data se naučíte intepretovat. Pochopíte aktuální legislativní požadavky týkající se elektronické evidence účetnictví a dlouhodobé archivace dokladů a seznámíte se s hlavními výhodami cloudové archivace.

 3. Cloudové aplikace

  Zjistíte, co je to cloud, na co se používá, jaké má výhody a jaké jsou jeho typy. Dozvíte se, jak novou cloudovou aplikaci implementovat do svého podniku a jakou roli hrají otevřené API integrace.

O vašem lektorovi

ROBERT
SOUDNÝ

 • CEO a co-founder wflow.com
 • Spoluzakladatel a CEO technologického startupu wflow.com, který založil v roce 2018.
 • Společně se svým týmem vyvinuli cloudové řešení, které dokáže ušetřit 40–80 procent času práce s účetními doklady.
 • Kromě podnikání se věnuje osvětě a digitální proměně účetnictví prostřednictvím svých přednášek na konferencích a psaním odborných článků na téma účetních technologií.
 • Od roku 2022 mimo jiné působí i jako garant středoškolské soutěže Zaúčtuj to

Program kurzu

 • 01

  Čtvrtek 27. 07., 18:00 - 19:30

  Úvod do RPA
  Michal Kříž (CEO HandyBot)

  • Základy robotické procesní automatizace
  • Jak může pomoci zrychlit a zkvalitnit vaši účetní administrativu i připravit data pro reporting
  • Nejpoužívanější platformy a řešení pro RPA

  Diskuze: Bylo by pro vás výhodné, kdyby aplikace, které aktuálně ve své společnosti při práci používáte, byly vzájemně integrované? Pokud ano, o které aplikace se jedná a jak si představujete jejich propojení? Navrhněte konkrétní řešení.

 • 02

  Úterý 01. 08., 18:00 - 19:30

  Účetní systémy a fakturační nástroje
  Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

  • Přehled účetních systémů a fakturačních nástrojů nejen v ČR
  • Jejich výhody a nevýhody a cenová politika výrobců úč. systémů
  • Technologické možnosti účetních systémů
  • Jak je správně vybrat, aby plnily přesně vaše očekávání

  Domácí úkol: Porovnejte několik účetních systémů a fakturačních nástrojů a zpracujte pro firmu doporučení, který z nich by byl nejvhodnější na základě specifických požadavků a potřeb. Zadání dostanete od přednášejícího.

 • 03

  Čtvrtek 03. 08., 18:00 - 19:30

  Reporting a přehledy o podnikání
  Martin Plachý (CEO Gimmedata – Rekap.online)

  • Proč by žádná firma neměla podcenit finanční reporting?
  • Jak ho dělat, abychom dostali kvalitní data, nezbytná pro manažerské rozhodování a plánování byznysu?
  • Jaké nástroje nám mohou pomoci usnadnit práci?

  Diskuze: Jaký nástroj na reporting používáte vy? Popište jaké jsou jeho výhody a nevýhody.

 • 04

  Úterý 08. 08., 18:00 - 19:30

  Dlouhodobá archivace dokladů a další legislativní požadavky na elektronickou komunikaci
  Milan Vodička (vedoucí IT sekce Komory daňových poradců ČR

  • Jaké jsou hlavní výhody cloudové archivace a jaká je aktuální legislativní úprava týkající se elektronické evidence účetnictví?
  • Proč je cloud průkaznější než fyzický archiv
  • Jak vylepšit současný archivační proces ve Vaší firmě?

  Domácí úkol: Návrh nového archivačního procesu při přecházení na cloudové uložení dokladů. Zvážte výhody a nevýhody, popište jak dokumenty digitalizovat a jak by měly být archivovány a vyberte vhodného poskytovatele cloudového úložiště.

 • 05

  Čtvrtek 10. 08., 18:00 - 19:30

  Cloud obecně, cloudové aplikace a API
  Petr Pilín (CEO iPodnik cloud)

  • Jaké výhody má cloudové řešení?
  • Jaké existují typy cloudových služeb?
  • Proč byste si při rozhodování o nákupu nového nástroje měli vždy ověřit otevřenost API integrací?

  Domácí úkol: Plán implementace nového cloudového řešení a jeho integrace s již používanými aplikacemi v podniku – časový a věcný, návrh projektu (bez technických detailů).

 • 06

  Úterý 15. 08., 18:00 - 19:30

  Oběh dokumentů
  Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

  • Efektivní správa dokumentů, včetně přijatých a vystavených faktur, účtenek, objednávek, bankovních výpisů a smluv
  • Jaké jsou aktuální možnosti automatizace?
  • Co je potřeba udělat pro to, aby firma digitalizovala oběh dokladů?

  Domácí úkol: Výběr konkrétního dokumentu, který se vyskytuje v běžném podnikání (např. faktura, objednávka, smlouva) a navržení digitálního řešení pro jeho správu a automatizaci oběhu – zadání dostanete od přednášejícího.

 • 07

  Čtvrtek 17. 08., 18:00 - 19:30

  Využití AI na zpracování dokladů, rozdíly mezi OCR a AI
  Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

  • Jak využít umělou inteligenci k efektivnímu zpracování faktur, účtenek a dalších dokumentů
  • Rozdíl mezi OCR a AI, výhody i nevýhody obou řešení, jejich vhodnost pro konkrétní firmy
  • Aktuální trendy

  Domácí úkol: Praktické implementování OCR/AI řešení pro zpracování faktur a účtenek v rámci vaší konkrétní firmy. Součástí úkolu je porovnání výsledků a identifikace přínosů a nevýhod každého řešení pro danou firmu. Jako účastník kurzu obdržíte demo verzi wflow, se kterou můžete pracovat.

 • 08

  Úterý 22. 08., 18:00 - 19:30

  Nastavení interních procesů pro rozjezd automatizace účetnictví v konkrétní firmě
  Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

  • Manuální vs. automatizované procesy
  • Jak správně nastavit interní procesy a zahájit automatizaci účetnictví?
  • Konkrétní příklady oběhu dokladů a typy úkonů, které lze automatizovat.

  Domácí úkol: Návrh interních procesů pro zefektivnění zpracování faktur a účtenek v konkrétní firmě.

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.