Živý online kurz Jak na osobní finance — naučíte se efektivně řídit své finance | Laba Czech

Jak na osobní finance

12 lekcí

Tomáš Stibal

Ex leader týmu learning design centrum
Česká spořitelna

Jak fungují osobní finance

Rodinný rozpočet jako základ

Osobní finanční plán = úspěšná cesta k cíli

Strategická tvorba rezervy

Krátkodobé vs. dlouhodobé finanční cíle

Úvěry: Jsou potřeba?

Pojištění jako prevence na cestě k cíli

Jak naplánovat důchodové spoření

Investice: Základní porozumění problematice

Daňové zvýhodnění a odpočty

Jak své finance (o)chránit

Finanční plánování rodinného rozpočtu

Začněte svoje finance řídit efektivně!

Průběh kurzu:

6. 2. – 14. 3. 2024

 

Doba trvání:

6 týdnů

Zorientujte se v problematice osobních financí a naučte se tvořit osobní finanční plán, který funguje. Osvojte si dovednosti pro sestavování rozpočtu a tvorbu rezervy pro případ nouze. Zjistěte, jak své finance chránit a jak efektivně spravovat rodinné finance.

Tento kurzu doporučujeme pro:

 • Všechny, kteří se chtějí naučit efektivně řídit své finance

  Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke samosprávě svých financí a převezmete nad nimi kontrolu. Vybudujete si pevné základy pro konání sebevědomých finančních rozhodnutí a zjistíte, jak si stanovit dosažitelné finanční cíle. Zorientujete se v investicích a seznámíte se s možnými riziky. Získáte obecnou finanční gramotnost a pochopíte základní finanční principy.

 • Všechny, kteří hledají finanční jistotu

  Naučíte se prakticky řídit rodinný rozpočet a tvořit finanční plán v různých horizontech a za různých životních situací. Objevíte způsob, jak mít kontrolu nad svou finanční budoucností, a zjistíte, jak vytvořit osobní plán s cílem finanční nezávislosti.

 • Rodiče, kteří chtějí své děti naučit finanční gramotnosti

  Budete mít dostatek zdrojů pro finanční vzdělávání a zorientujete se ve všech potřebných termínech. Osvěžíte si svou vlastní finanční gramotnost a získáte návod, jak své děti naučit správným trvalým finančním návykům.

O kurzu

 1. Sestavení (rodinného) rozpočtu

  Pochopíte, jak vlastně osobní finance fungují a jaký vliv na ně má inflace. Osvojíte si finanční gramotnost a seznámíte se s finanční matematikou. Pochopíte důležitost rozpočtu a zjistíte, jak sestavit rodinný rozpočet. Naučíte se identifikovat, s jakým rozpočtem hospodaříte.

 2. Tvorba osobního finančního plánu

  Naučíte se plánovat a svým plánům přizpůsobovat svůj rozpočet. Objevíte způsoby, jak řídit rodinné příjmy a výdaje a jak si svůj příjem rozdělit podle pravidla 50/30/20. Naučíte se připravit si strategii a plán na své důchodové spoření.

 3. Daně, úvěry i bezpečnost financí

  Naučíte se posuzovat, zda je úvěr na danou věc vhodný a potřebný. Pochopíte slevy na daních a naučíte se je využívat. Zjistíte, jak své finance chránit.

Lektor

Tomáš Stibal

 • Ex leader týmu learning design centrum Česká spořitelna
 • Poslední 4 roky se v bankovním sektoru zabýval přípravou vzdělávání pro bankéře, poradce a manažery poboček.
 • V rámci této role vedl tým lidí, kteří připravovali vzdělávání pro pobočkovou síť E2E.
 • Také byl součástí bankovních OKR's.
 • Pracoval pro společnost O2, kde zastával hned několik rolí – od konzultanta značkové prodejny přes trenéra a kouče až po manažera franšízové sítě.
 • Pracoval pro společnost ČEZ jako manažer týmu dvou zákaznických center.

Program kurzu

 • 01

  Úterý 6. 2. 2024, 18:00–19:30

  Jak fungují osobní finance

  • Důležitost finančního plánování
  • Vliv inflace na rodinné finance
  • Připravte se na svůj osobní plán – finanční matematika

  Domácí úkol: Vyhledejte si na internetu inflaci za rok 2023. Spočítejte si svůj čistý roční příjem za rok 2023. Vypočítejte si kolik vám inflace za rok 2023 ukousla z vašeho čistého příjmu.

 • 02

  Čtvrtek 8. 2. 2024, 18:00–19:30

  Rodinný rozpočet jako základ

  • Vytvoření rodinného rozpočtu
  • Identifikace příjmů a výdajů
  • Způsoby řízení rozpočtu v on-line světě a nástroje, které ulehčí práci s penězi

  Domácí úkol: Vytvořte rodinný rozpočet na příští měsíc, který bude zahrnovat všechny zdroje příjmů a plánované nebo předpokládané výdaje. Ke správě a sledování výdajů v průběhu měsíce použijte rozpočtovou aplikaci (doporučenou lektorem). Určete, s jakým rozpočtem budete hospodařit – vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.

 • 03

  Úterý 13. 2. 2024, 18:00–19:30

  Osobní finanční plán = úspěšná cesta k cíli

  • Typy plánování – krátkodobé (např. rezerva), střednědobé (např. automobil), dlouhodobé (zajištění na penzi)
  • Řízení rozpočtu – sledování příjmů a výdajů
  • Pochopení pravidla 50/30/20 a jak si podle něj rozložit svůj příjem

  Domácí úkol:Vezměte svůj průměrný měsíční čistý příjem za rok 2023, rozplánujte si příjem s využím pravidla 50/30/20.

 • 04

  Čtvrtek 15. 2. 2024., 18:00–19:30

  Strategická tvorba rezervy

  • Proč tvořit rychlou rezervu
  • Jak pro sebe vypočítat velikost ideální rezervy
  • Práce s rezervou – strategie udržování a budování rezervy

  Domácí úkol: Vypočítejte si optimální výši své rezervy pro nenadále výdaje. Vezměte své nezbytné výdaje za rok 2023 (bydlení, jídlo, doprava, škola/školka, atp…) a vypočítejte minimální výši a optimální výši rezervy..

 • 05

  Úterý 20. 2. 2024., 18:00–19:30

  Krátkodobé vs. dlouhodobé finanční cíle

  • Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých finančních cílů
  • Stanovení priorit a realistických cílů
  • Strategie pro dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů

  Domácí úkol: Vytvořte si střednědobý plán – v lednu 2025 chcete vyrazit na zimní rodinnou dovolenou. Pobyt s dopravou a včetně stravování vychází na 80 000 Kč. Jakou zvolíte strategii pro dasažení cíle, kolik musíte odkládat, abyste na dovolenou mohli s rodinou vyrazit? Nezapomeňte započítat i finance na útratu v místě dovolené.

 • 06

  Čtvrtek 22. 2. 2024., 18:00–19:30

  Úvěry: Jsou potřeba?

  • Typy dluhů: kreditní karty, půjčky, hypotéky
  • Na co jsou jednotlivé úvěry vhodné
  • Úrokové sazby a jejich vliv na dluh
  • Úrok vs. RPSN
  • Strategie splácení dluhu

  Domácí úkol:

  • Plánujete rekonstrukci koupelny ve vašem bytě/domě. Rekonstrukce bude stát 250 000 Kč. Jaký typ úvěru na rekonstrukci využijete? Vypočítejte celkovou částku, kolik za úvěr zaplatíte.
  • Ve výdajích za rok 2023 si najděte položky, které by bylo vhodné financovat pomocí kreditní karty. Co by pro vás znamenalo, pokud tyto položky zaplatíte kreditní kartou?
 • 07

  Úterý 27. 2. 2024, 18:00–19:30

  Pojištění jako prevence na cestě k cíli

  • Pochopení pojištění, jeho přínosu a fungování
  • Typy pojištění – životní / neživotní
  • Výběr vhodného pojistného krytí u životního pojištění
  • Výběr vhodného pojistného krytí u neživotního pojištění

  Domácí úkol: Vypočítejte si průměrný měsíční čistý příjem za rok 2023. Spočítejte si, jakou výši nastavených rizik by ve vašem případě bylo potřeba mít nastaveno u invalidity 1., 2., a 3. stupně, aby pojištění zachovalo váš životní standard.

 • 08

  Čtvrtek 29. 2. 2024., 18:00–19:30

  Jak naplánovat důchodové spoření

  • Význam spoření na důchod
  • Kdy si spořit na důchod? A proč už včera bylo pozdě
  • Jakou zvolit strategii s ohledem na vlastní cíl a potřebu v důchodovém věku
  • Státní důchod – jak to (ne)funguje

  Domácí úkol:

  • Na stránkách ČSSZ si vyhledejte, jaký bude váš předpokládaný starobní důchod. Vypočítejte si, jaká částka vám bude měsíčně chybět do vašeho očekávaného standardu.
  • Vytvořte si dlouhodobý a reálný plán, jak dosáhnout požadovaného standardu. Jakou zvolíte strategii?
 • 09

  Úterý 5. 3. 2024, 18:00–19:30

  Investice: Základní porozumění problematice

  • Podmínky operací na finančních trzích
  • Rizika spojená s investicemi na finančních trzích
  • Kolísání trhu
  • Úvod do spořicích účtů, termínovaných vkladů a účtů peněžního trhu, základní znalosti o akciích, dluhopisech a podílových fondech

  Domácí úkol:

  • Vyhledejte si na stránkách www.csas.czv sekci investování výkonnost podílových fondů. Najděte konkrétní fond Sporoinvest ISIN: CZ0008472271
  • Kdy bylo nejvhodnější období za posledních 10 let pro nákup tohoto fondu?
  • Jaká je rizikovost (na stupnici 1–7) a aktuální hodnota podílového fondu?
  • Jaké jsou výhody podílového fondu?
 • 10

  Čtvrtek 7. 3. 2024., 18:00–19:30

  Daňové zvýhodnění a odpočty

  • Úvod do daňové problematiky
  • Daňové zvýhodnění a odpočty jako zdroj příjmů
  • Novinky v roce 2024

  Domácí úkol:

  • Projděte si své produkty, které aktuálně umožňují daňové slevy a odpočty. Vypočítejte, co je třeba udělat pro maximální uplatnění slevy na dani.
  • Jak využijete a zhodnotíte tento příjem?
 • 11

  Úterý 12. 3. 2024., 18:00–19:30

  Jak své finance (o)chránit

  • Druhy potencionální útoků a jejich průběh
  • Rizika zneužití přístupů (banka, karta, internetové bankovnictví)
  • Jak se bránit napadení
  • Co dělat když mám pocit, že jsem terčem útoku

  Domácí úkol:

  • Absolvujte test na https://www.kybertest.cz/.
  • Jaká částka vám z původního vkladu 100 000 Kč zůstala?
  • V jaké části vám uteklo nejvíc peněz?
 • 12

  Čtvrtek 14. 3. 2024, 18:00–19:30

  Finanční plánování rodinného rozpočtu

  • Řízení rodinného rozpočtu
  • Finanční gramotnost z pohledu celé rodiny (rodiče, děti)
  • Jak stanovit finanční cíle pro děti a jednotlivé členy rodiny

  Domácí úkol: Vytvořte komplexní rodinný rozpočet. Stanovte realistické finanční cíle pro jednotlivé členy rodiny, zejména pro děti. Vypracujte strategii k dosažení těchto rodinných finančních cílů.

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ