3 největší chyby v marketingu | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

3 největší chyby v marketingu a jak na ně z pozice marketingového ředitele

Ujistěte se, že neděláte v marketingu zásadní chyby, které vás připravují o zisky.

cover-65324ff5ac253173210451-min-659bee1e9e50f996201943.jpg

Máte produkt a představujete si, jak bude úspěšný. Jenže o něm nikdo neví. A přesně od toho je tady marketing, aby přiblížil váš produkt zákazníkům. 

Nebo možná tak úplně není? O marketingu panují zkreslené představy. Hodně lidí si pod pojmem marketing představí pouze reklamu nebo komunikaci na sociálních sítích – přece musíte být hlavně vidět.

Ano, součástí marketingu je i reklama a komunikace, ale v jádru je marketing o porozumění potřebám zákazníků a vytvoření nabídky, kterou hledají. 

Marketing je také o hledání optimálního způsobu, jak produkty nebo služby představit potenciálním zákazníkům a nabídnout jim přesně takový produkt, jaký chtějí. 

Marketingu jsme se hlouběji věnovali v předchozím článku. Dnes se podíváme na časté chyby, které jsou s marketingem spojené. 

Jaké jsou 3 největší chyby, se kterými se v marketingu můžeme setkat? 

1. Neznáte svoje zákazníky 

Neznalost zákazníků je překvapivě častý problém. Zmiňuje ho i ředitel marketingové agentury Radim Uher ve své přednášce. Potvrzuje, že agentury se setkávají u svých klientů s neznalostí jejich zákazníků a „nejhorší je neochota investovat do výzkumu, ohýbání reality a tendence potvrzovat vlastní názor“. 

Nicméně, pro firmu je zásadní správně identifikovat a pochopit přání a potřeby zákazníků. Pokud je zná, má šanci uspokojit jejich skutečné touhy efektivněji a účinněji než konkurence. Firma pak lépe a rychleji dosahuje stanovených cílů a zisku.

Teď vás nejspíš napadlo, jak to máte udělat. Infiltrujte sociální skupiny, kde se vaši potenciální zákazníci vyskytují, a zajímejte se o problémy, které řeší, a o to, co je skutečně zajímá. Nezapomeňte, že za potřebou vyřešit problém se skrývají hlubší touhy Např. zákazník potřebuje k vyřešení svého problému v práci efektivnější nástroj, který mu ušetří čas, což uspokojí jeho touhu trávit méně času prací a více s rodinou. 

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Klíčovým krokem je samozřejmě převod získaných informací o zákaznících do konkrétních strategií a produktů, což znamená, že firma je schopna nabídnout produkty a služby, které splňují očekávání zákazníků. Pokud to dělá efektivněji a lépe než jiné firmy na trhu, získává konkurenční výhodu.  

Odpovězte si v této souvislosti na pár otázek: Jste nadšení z vašeho produktu, ale chápou i zákazníci, k čemu jim bude? Vylepšili jste váš produkt o vlastnosti, které zákazníkům u konkurence chybí? Komunikujete srozumitelně benefity vašeho produktu? Sledujete recenze a víte, co zákazníci na vašich produktech nejvíce oceňují?     

Nezbytné je získávání zpětné vazby zákazníků a pravidelné analýzy jejich skutečných potřeb. Potom budete opravdu vědět, jak svoji cílovou skupinu oslovit.  

2. Chybí vám marketingová strategie 

V marketingu se nikam neposunete bez strategie, jak jsme si ukázali v článku Víte, bez čeho se marketing neobejde? 

Když nemáte jasnou strategii, snadno můžete utopit v marketingu spoustu peněz bez očekávaných výsledků. Marketingová strategie dá rámec vašim plánům na oslovení cílového zákazníka. 

Na marketingovou strategii navazuje vypracování marketingového plánu, který obsahuje detailní informace o cílové skupině, zdrojích firmy a očekávaných výsledcích. Definuje měřitelné cíle, které by měly být dosaženy. Rovněž stanovuje časový rámec pro realizaci marketingové strategie.  

Pokud nemáte dobře nastavené cíle, nemůžete chtít po kampani výsledky. 

3. Nevyužíváte celou řadu marketingových kanálů 

Volba vhodných marketingových kanálů je důležitou součástí marketingové strategie. Potřebujeme vytvořit ideální marketingový mix. 

Klíčová otázka zní: Kde se pohybují lidé, pro které je váš produkt? Dostáváme se k důvodu, proč potřebujete dobře znát svoje ideální zákazníky. 

Když víte, kolik jim je let a co je baví, pak máte také představu, kde je najdete. Na jakých sociálních sítích se vyskytují vaši ideální zákazníci? Jsou to lidé 40+ a baví je skupiny na Facebooku? Jsou mladší a ocení váš vizuální obsah na Instagramu? Je jim 13–20 a milují chatování na Discordu? Mají raději odbornější komunikaci, soustředí se na svoji práci a čtou si rádi příspěvky na LinkedInu? Nebo vás zajímají lidé, kteří se skutečně pohybují ve vašem okolí? Pak se zabývejte i letáčky a reklamou v regionálním tisku.    

Chybou je vyhodnocovat některé kanály jako potenciálně neúspěšné, když nemáte dostatek dat či zkušeností z praxe. 

Dalším úskalím je skutečnost, že neexistuje jeden jediný správný mix kanálů a kampaní, který by fungoval všem, a proto musíte být schopni zkoušet, testovat a vybírat kanály podle zkušeností i na základě analýzy. 

Ve skutečnosti marketing není něco, do čeho se může pustit hned každý. Potřebujete teoretický základ a postupné sbírání zkušeností. 

Doporučujeme přečíst:

940-628-1-6442832fad6c2428316803.webp

Propagace skrz Reels na IG + porovnání s TikTokem

Číst

Jaká je role marketingového ředitele?

Marketingový ředitel je klíčovou postavou v rámci firmy, která nese odpovědnost za celkovou strategii marketingu

Jeho role zahrnuje spoustu aktivit, které mají za cíl nastavit správný kurz firmy k dosažení marketingových a obchodních cílů. Věnuje pozornost pečlivé analýze trhu a konkurence, definování cílového zákazníka a vhodnému nastavení marketingových cílů.

Dalším důležitým úkolem marketingového ředitele je vytváření strategií a plánů pro dosažení těchto cílů. Vyzná se v různých marketingových kanálech a umí je optimálně využít pro kampaně a komunikaci s cílovými zákazníky.  

Dohlíží na realizaci marketingového plánu, měření dosažených výsledků a jejich porovnávání s plánem. Vyhodnocuje úspěšnost marketingové strategie. 

Marketingový ředitel hraje zásadní roli i v procesu správy rozpočtu. Je zodpovědný za efektivní využití finanční prostředků tak, aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů. Pomáhá firmě optimalizovat náklady a zajišťovat návratnost investovaných prostředků. 

Celkově řečeno, marketingový ředitel je architektem úspěchu firmy. Jeho role spočívá v definování cest k dosažení cílů a strategií, které vytvoří jasnou vizi úspěchu firmy na trhu.

Chcete se na roli marketingového ředitele dobře připravit? 

V online kurzu Marketingový ředitel získáte potřebné znalosti pro strategické plánování a následné vyhodnocování marketingových plánů. Projdeme si zásadní indikátory a metriky i implikaci výsledků do budoucích plánů. 

Dozvíte se, jaké jsou hlavní úkoly a klíčové kompetence marketingového ředitele. Ujasníte si roli CMO ve struktuře společnosti. Zaměříme se na definování cílů a vize organizace i na výběr cílových trhů. 

Podrobně se podíváme na budování marketingového oddělení. Zjistíte, jak na zefektivnění marketingových procesů. Projdeme si podobu marketingového týmu v různých typech organizací. 

Součástí práce s týmem je talent management, nastavení komunikace, koučování,  mentoring a produktivní zpětná vazba. Všem těmto bodům budeme věnovat pozornost. 

Marketingový ředitel se zabývá také rozvíjením spolupráce mezi marketingovým a obchodním oddělením, a proto je jedna lekce kurzu zaměřena na budování vztahů mezi odděleními a hledání hlavních styčných bodů obou oddělení. 

Ukážeme si i rozdíl mezi B2C a B2B prodejem. Jsou zde velké odlišnosti z hlediska uzavírání spolupráce a psychologie prodeje. 

Další zajímavé body se týkají budování značky. Patří sem architektura brandu, psychologie marketingu a jaký vliv má brand na emoce spotřebitele. 

Marketing se nedá dělat bez naplánovaného rozpočtu, a proto se budeme zabývat metodami tvorby rozpočtu, posuzováním rizik a faktory, které ovlivňují realizaci marketingového plánu. 

Nakonec nás čeká prevence a řešení krizových situací, protože marketingový ředitel má za úkol rovněž přípravu na nenadálé okolnosti. Podíváme se i na trendy v marketingu a reagování na změny trhu. 

Láká vás marketing a chcete se hlouběji ponořit do jeho studia? Přihlaste se na online kurz, který vychází z praktických zkušeností. 

Lektorem kurzu je Jaroslav Kaucký, CMO ve společnosti ZOOT, pro kterého je marketing denním chlebem už více než 15 let, ve vedoucích rolích se pohybuje 5 let a z pozice CMO řídí špičkové české projekty v oblasti módy, jako jsou UrbanStore.cz, Zoot a. s. nebo Bibloo. V rozhovoru přiblížil, jak práce marketingového ředitele vypadá a jaké problémy nejčastěji řeší. 

Kvalitní školení marketingu výrazně posune vaše znalosti a pomůže vám, abyste se vyhnuli častým chybám. Tvořte smysluplné marketingové strategie a zamilujte si marketing. 

Když pochopíte, jak funguje marketing, snadno zjednodušíte procesy ve firmě, lépe vyhodnotíte výsledky a vytvoříte úspěšnější marketingové kampaně. Propojíte marketing s brandem, budete oporou vašemu marketingovému týmu a zvládnete vyřešit i krizové situace.  

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Digitální marketing»
Marketing a PR
Vede Sýkora Tomáš
13. června 23. července
Sýkora Tomáš