7 důvodů, proč je marketingový ředitel pro firmu klíčový | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

7 důvodů, proč je marketingový ředitel pro firmu klíčový

V podnikání se neobejdete bez marketingu a ve větší firmě bez marketingového ředitele.

co-dela-marketingovy-reditel-652e55336317a692479348.jpg

Marketingový ředitel, neboli CMO (Chief Marketing Officer) má klíčovou roli v rámci firmy a jeho*jejím hlavním úkolem je řízení, koordinace a dohled na veškeré marketingové aktivity

Marketingový ředitel je zodpovědný za marketingovou strategii firmy. Analyzuje trh a konkurenci, zestavuje marketingové plány a rozpočty, navrhuje, realizuje a vyhodnocuje marketingový mix.

CMO není jen někdo, kdo oplývá kreativitou a zálibou v analýze dat. Mezi jeho*její další důležité kompetence patří schopnost efektivně vést marketingový tým a spolupracovat s dalšími oddělení ve firmě.

Podívejme se nejprve, proč má smysl věnovat tolik pozornosti zrovna marketingu. 

Vyhrává lepší marketing

Promyšlený marketing je základem úspěchu každé firmy, protože jinak se zákazníci o jejích produktech a službách nedozvědí. 

Každá firma proto potřebuje marketing. Existuje nepřeberné množství definic marketingu, spousta článků a rad na toto téma. 

Ve skutečnosti není nutné vymýšlet složité popisy. Peter Drucker definuje marketing jednoduše: „Cílem marketingu je poznat zákazníka a porozumět mu tak dobře, aby mu produkt nebo služba sedla a prodávala se sama.“

Citovaná definice vychází z prostého faktu, že jediným cílem byznysu je prodat produkt, což jinými slovy znamená vytvořit zákazníka.

Hlavním úkolem marketingu je propagace produktů a služeb a s tím souvisí pochopení zákazníků a jejich potřeb.

Marketing zvyšuje povědomí o značce. V dnešní (zbožím a reklamou zahlcené) době už dávno neplatí, že vyhrává lepší produkt, na trhu vyhrává lepší marketing. Kvalitní produkt ovšem potřebujete pořád.

Marketing není jen reklama

Jedná se o komplexní proces, který zahrnuje identifikaci potřeb trhu a cílového zákazníka, komunikaci se zákazníky, plánování produktů a služeb a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

Marketing hraje významnou roli v růstu a úspěchu firem v konkurenčním prostředí.

Základní otázky v marketingu zní: Kdo je můj ideální zákazník, jaký problém řeší a jak mu můj produkt pomůže?

Marketing plní mnoho různých úkolů, mezi které patří:

  • Zvýšení informovanosti o firmě nebo produktu. Marketing vám pomáhá, abyste oslovili potenciální zákazníky a srozumitelně jim vysvětlili, kdo jste a co nabízíte. 
  • Růst zákaznického zájmu. Efektivní marketing zvyšuje zájem potenciálních zákazníků o vaše produkty nebo služby, což vede k lepším prodejům. 
  • Lepší povědomí o značce. Marketing pomáhá s budováním a upevňováním pozice vaší značky, čímž se vytváří pozitivní vnímání vaší firmy a zvyšuje důvěryhodnost. 
  • Konverze zájemců na zákazníky. Marketingové strategie mají za cíl přesvědčit zájemce o váš produkt nebo službu, aby se stali vašimi zákazníky.
  • Zvýšení prodeje. Hlavním smyslem marketingu je zvýšení prodejů, a proto potřebujete dobře navržené a vyhodnocované marketingové kampaně.
  • Soutěžení na trhu. Marketing vám umožňuje udržet krok s konkurencí a zajišťuje, žen zůstáváte viditelnými a konkurenceschopnými na trhu.
  • Analýza a optimalizace. Marketing je orientovaný na výkon. Analyzování výkonnostních kampaní a jejich optimalizace vede k dosažení lepších výsledků.

Můžeme říci, že marketing je klíčovým nástrojem pro růst a úspěch vaší firmy. Pomáhá vám komunikovat s vašimi zákazníky, budovat značku, generovat zájem a zvyšovat prodej, což jsou klíčové prvky pro dlouhodobý úspěch na trhu.

Doporučujeme přečíst:

instagram-post-1-2-633fd7cf9cba5006825654.png

Jak pracuje úspěšný CMO?

Číst

V marketingu všechno souvisí se vším, potřebujete rychlý, funkční a přehledný web, srozumitelnou komunikaci, dobře napsanou prodejní stránku, promyšleně zacílené kampaně, vhodnou kombinaci marketingových kanálů, což jsou online místa, kde se s vaší firmou potenciální zákazníci setkávají a kde je můžete oslovit. A všechno zastřešuje marketingová strategie. 

Co dělá marketingový ředitel a proč je to klíčová role

CMO využívá ve své práci komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávací schopnosti, analytické myšlení, kritický pohled, organizační schopnosti, cit pro nové příležitosti, schopnost motivovat druhé a zvládání zátěžových situací.

Shrňme si hlavní povinnosti a aktivity, které marketingový ředitel ve firmě vykonává. 

1. Buduje marketingový tým

CMO má na starost vytvoření fungujícího týmu profesionálů, nastavení a zefektivňování procesů. Řídí marketingové oddělení, dává konstruktivní zpětnou vazbu, motivuje a posouvá všechny členy týmu, což má vliv na neustálé zkvalitňování výstupů a zlepšování výsledků. Může rovněž spolupracovat s externími agenturami a freelancery.  

2. Spolupracuje s obchodním oddělením

Úzká spolupráce marketingového a obchodního oddělení je pro úspěšný prodej produktů a služeb zásadní. Marketingový ředitel ovšem koordinuje jednotlivé aktivity i s dalšími odděleními v rámci firmy a výrazně zlepšuje efektivitu a konkurenceschopnost firmy. 

3. Plánuje marketingovou strategii

Marketingový ředitel je zodpovědný za celkovou marketingovou strategii firmy, od definování cílového zákazníka a stanovení marketingových cílů až po vypracování plánů pro dosažení těchto cílů a správu rozpočtu. Chápe, jak je třeba si definovat cíle a přispívá tak k jejich dosažitelnosti.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem profilu na Facebooku.
Pojďte se připojit!

4. Pracuje s brandem

Dohlíží na vizuální styl, hodnoty a komunikaci, aby byly v souladu s tím, jak chce značka působit na zákazníky. Má připravený plán pro řešení krizových situací v souladu s hodnotami firmy. Jedna neočekávaná nešťastná událost vám tak nezničí dlouhá léta pečlivě budovaný brand. 

5. Dohlíží na realizaci marketingového plánu

Práce CMO zahrnuje plánování rozpočtu, mediální plán marketingové komunikace, analýzu a následnou tvorbu marketingového mixu, což je soubor nástrojů, které jsou využívány k propagaci a k prodeji. Nejznámějším je marketingový mix 4P (product, price, promotion, place): výrobek, cena, propagace, místo.

6. Analyzuje a vyhodnocuje výsledky

Věnuje se monitoringu a analýze trhu a konkurence. Sleduje výkonnost jednotlivých marketingových kampaní a navrhuje zlepšení.

Celý marketing je o výkonu, a proto se zaměřuje na měřitelné a reálné cíle, které umožňují vyhodnocování úspěchu. Marketingový ředitel ví, jaké metriky má smysl sledovat a proč. 

7. Sleduje trendy v marketingu

Orientuje se záplavě marketingových nástrojů a kanálů a dokáže zacílit na potřeby zákazníka. Díky jeho*jejím znalostem a všeobecnému přehledu dokáže marketingová strategie firmy rychle reagovat na změny trhu. Aktivně hledá další způsoby propagace a má odvahu využít nové příležitosti, čímž opět pomáhá firmě získat výhodu nad konkurencí. 

Marketingový ředitel posouvá firmu k většímu zisku 

CMO má znalosti a zkušenosti díky kterým vytváří smysluplné a realizovatelné marketingové strategie a navrhuje měřitelné a dosažitelné cíle. Neomezuje se na jeden způsob, ale hledá různé přístupy. 

Analyzuje a vyhodnocuje výsledky a vymýšlí zlepšení a úpravy jednotlivých kampaní tak, aby zajistil firmě lepší prodeje a úspěšný růst v neustále se měnícím světě marketingu.

Pozice marketingového ředitele se firmě vyplatí, protože jeho*její práce má přímý vliv na systematické a efektivní zvyšování prodejů.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!