SWOT analýza a její zásady | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

SWOT analýza a její zásady

Co je SWOT analýza a kde všude ji můžete využít?

articlevisual-2-6421945376fa9076996755-min-64a55bb1a6c58454560314.webp

Znáte ji, nebo zatím tápete? SWOT analýza je velmi účinný nástroj strategického plánování. 

V dnešním článku se dozvíte, k čemu SWOT analýza slouží, kde ji využijete, a kterých zásad při její tvorbě byste se měli držet. Pomocí čtyř segmentů definujete silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, kterým firma čelí. 

Nemusíte se omezovat pouze na konkrétní společnost, analyzujte třeba celá odvětví, metoda vám to umožní. SWOT analýza najde své využití především v oblasti marketingu a managementu.

Historie SWOT analýzy

Zajímá vás, odkud pochází název metody? Jedná se o zkratku počátečních písmen čtyř anglických slov odpovídajících názvům segmentů – strengths, weaknesses, opportunities, threats. SWOT analýzu vyvinul americký poradce a konzultant pro obchod a management Albert S. Humphrey ze Stanfordovy univerzity v šedesátých letech minulého století. 

Analýza vznikla na základě potřeby zkoumat vzájemné vztahy výsledků analýzy vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Nad silnými a slabými stránkami má společnost kontrolu – jsou to faktory vnitřní. Firmu a její hospodaření však ovlivňují i faktory, nad kterými společnost má buď jen malou nebo dokonce žádnou kontrolu – příležitosti a hrozby. 

Co je to SWOT analýza a proč ji podniky potřebují, jsme už sepsali ve stejnojmenném článku. Najdete v něm i grafické znázornění a swot analýza příklad.

Zásady SWOT analýzy 

Shromážděte data

Tento bod je pro tvorbu analýzy stěžejní. Data by měla být co nejvíce relevantní a skutečně obsáhlá. Jako zdroje použijte finanční zprávy, reporty různých oddělení a další vnitropodnikové materiály. Mezi externí zdroje informací zahrňte analýzu trhu a konkurence.

Identifikujte silné a slabé stránky

Silné stránky (strenghts) – vaše klíčové výhody. Oblasti nebo konkrétní body, ve kterých cítíte skutečnou konkurenční výhodu. Vyhněte se vágním formulacím a podnikovým standardům. 

To, že mají zaměstnanci k dispozici laptopy, už v dnešní době konkurenční výhodu neposkytuje. Ale například vybavit pracovníky ve výrobě moderními tablety už konkurenční výhodu přinést může, pokud se jedná o inovativní techniku vedoucí ke zefektivnění práce.

Slabé stránky (weaknesses) – aspekty, které vaší organizaci zabraňují dosahovat maximálních úspěchů. Může jít například o nedostatky u produktů a služeb, špatně zpracované vnitropodnikové procesy, laxní přístup k inovacím nebo nevyrovnaný rozpočet. Každopádně se vždy jedná o problémy na straně organizace, které má firma plně pod kontrolou. Když se rozhodne, může je začít vlastními silami řešit.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Identifikujte příležitosti a hrozby

Příležitosti (opportunities) – pozitivně působící zdroje zvenčí. Možnosti, kterých společnost může využít, když je včas pozná. Jaké má vaše firma příležitosti k rozvoji nebo ke zlepšení hospodářských výsledků? Jaké faktory ji ovlivňují zvenčí v pozitivním smyslu? 

Příkladem může být příznivá situace s poptávkou na trhu způsobená okolnostmi, které sama firma neovlivnila. Třeba odchod konkurence nebo zvýšení poptávky po produktu nebo službě v důsledku celospolečenského dění. 

Hrozby (threats) – ve SWOT analýze počítáte také s vnějšími faktory, které by mohly firmu ohrozit bez jejího zavinění. Hrozbou může být například nástup konkurence, vzrůst cen materiálu a komponent nebo nové konkurenční technologie. 

Vyvoďte závěry a vytvořte jasný plán

SWOT analýza sama o sobě představuje pouze souhrn faktorů. Pokud má být funkční, s výsledky musíte dále pracovat. Eliminujte slabé stránky, posilujte ty silné. Využívejte příležitostí a snažte se předcházet dopadu možných hrozeb. Sepište plán s konkrétními kroky k dosažení cíle.

Sledujte, vyhodnocujte a revidujte

Identifikovali jste všechny segmenty SWOT, naplánovali kroky k vyšší efektivitě a teď plníte vytyčené cíle. Průběžně sledujte, jestli jsou kroky účinné, a přijímejte opatření k dalšímu zlepšení nebo korekci chyb. Uvědomte si, že SWOT analýza není jednorázový proces, ale je potřeba ji pravidelně provádět a revidovat. Podmínky na trhu se mohou rychle měnit, proto je důležité mít aktuální přehled o situaci uvnitř i vně společnosti.

Doporučujeme přečíst:

940-628-14-6476022ab4e39197483806.webp

Co je to KPI a jak na jejich nastavení

Číst

Špatně provedená analýza? Vyhněte se riziku díky zázračné větě

Laurence Minsky, docent na Columbia College Chicago, a David Aron, profesor marketingu a ředitel postgraduálních programů na Dominikánské univerzitě, vypracovali pro prestižní Harvard Business Review návod, jak správně využít SWOT analýzu.

Autoři nepopírají, že je SWOT analýza uznávaným nástrojem pro strategické plánování. Doporučují ale obrátit postup a přidat jasnou akci. Předkládají i návod k vytvoření konkrétního doporučení.

Rizika SWOT analýzy:

 • Touha po stručnosti může vést ke zkratkám v myšlení
  Mřížka pro analýzu je velmi úsporná, vejdou se do ní jen krátké popisky. Například uvedení takového atributu cena je v jakémkoliv kvadrantu bez dalšího vysvětlení naprosto nicneříkající.
   
 • Chybějící hierarchie
  Všechny kvadranty v mřížce mají stejnou váhu. Kvůli tomuto nedostatku je SWOT analýza obtížně interpretovatelná a tvoří pouze zachycení okamžitého stavu, nikoliv vzájemnou provázanost vztahů.
   
 • Svádí k záměně příležitostí za doporučení
  Příležitosti bývají často mylně chápány jako doporučení, co by se dalo udělat. Autoři uvádějí příklad u poskytovatelů cykloturistických služeb. Společnost chápala „vytvoření mobilní aplikace s live mapou“ jako příležitost. Skutečnou příležitostí by však v tomto konkrétním případě bylo například to, že „dochází ke zjednodušení vývoje aplikací, ale konkurence žádné aplikace nepoužívá“.

Doporučení autorů:

 • Otočte standardní postup
  Nejdříve se zabývejte vnějšími faktory, a teprve potom obraťte svou pozornost na ty vnitřní (silné a slabé stránky podniku). Vnější faktory totiž představují arénu, ve které se odehrává konkurenční boj. Manažeři všech firem na trhu musí upravovat své strategie s ohledem na vnější prostředí. Takový postup vám umožní o silných a slabých stránkách uvažovat v širších souvislostech.
   
 • Vygenerujte doporučení pomocí jednoduché věty
  Autoři navrhli široce použitelný vzorec, kterým provážete externí i interní faktory. 

Vzhledem ke stavu [vnější faktor] vede naše schopnost [interní faktor] k doporučení, abychom [doporučení].

 • Laurence Minsky a David Aron pro Harvard Business Review

Jak příklad konkrétního využití uvádějí následující aplikaci do praxe: 

„Vzhledem ke stavu současné recese vede nízké povědomí o naší značce k doporučení omezit marketingovou podporu této značky ve prospěch našich silnějších značek.“

Díky této jednoduché větě dokážete v každé situaci generovat jasná doporučení podložená fakty.

Nástroj pro firemní i osobní plánování

Jak už bylo řečeno, SWOT analýza je důležitým nástrojem pro strategické plánování a vytváření podkladů pro kvalifikovaná rozhodnutí. Využijete ji nejen při tvorbě podnikových plánů. Pomáhá totiž i jednotlivcům identifikovat jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a podle toho volit nejvhodnější strategii. 

Je to nástroj, který vám pomůže uvědomit si, kde se nacházíte, kam směřujete a umožní vám lépe plánovat a rozvíjet podnik nebo třeba profesní kariéru.

Pokud pracujete v marketingu nebo managementu a toužíte po nových dovednostech, které vás posunou dál, budou se vám hodit naše kurzy z oblasti marketingu a PR nebo manažerské online kurzy.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!