SWOT analýza a její zásady | Laba Czech ✌
Blog
if locale != request.locale

Hledat

SWOT analýza a její zásady

articlevisual-3-63dbb087ca06e989140118.jpg

Znáte ji, nebo zatím tápete? SWOT analýza je velmi účinný nástroj strategického plánování. 

V dnešním článku se dozvíte, k čemu SWOT analýza slouží, kde ji využijete, a kterých zásad při její tvorbě byste se měli držet. Pomocí čtyř segmentů definujete silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby, kterým firma čelí. Nemusíte se omezovat pouze na konkrétní společnost, analyzujte třeba celá odvětví, metoda vám to umožní. SWOT analýza najde své využití především v oblasti marketingu a managementu.

Historie SWOT analýzy

Zajímá vás, odkud pochází název metody? Jedná se o zkratku počátečních písmen čtyř anglických slov odpovídajících názvům segmentů – strengths, weaknesses, opportunities, threats. SWOT analýzu vyvinul americký poradce a konzultant pro obchod a management Albert S. Humphrey ze Stanfordovy univerzity v šedesátých letech minulého století. 

Analýza vznikla na základě potřeby zkoumat vzájemné vztahy výsledků analýzy vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Nad silnými a slabými stránkami má společnost kontrolu – jsou to faktory vnitřní. Firmu a její hospodaření však ovlivňují i faktory, nad kterými společnost má buď jen malou nebo dokonce žádnou kontrolu – příležitosti a hrozby. 

Co je to SWOT analýza a proč ji podniky potřebují, jsme už sepsali ve stejnojmenném článku. Najdete v něm i grafické znázornění a konkrétní příklady.

Zásady SWOT analýzy 

Shromážděte data

Tento bod je pro tvorbu analýzy stěžejní. Data by měla být co nejvíce relevantní a skutečně obsáhlá. Jako zdroje použijte finanční zprávy, reporty různých oddělení a další vnitropodnikové materiály. Mezi externí zdroje informací zahrňte analýzu trhu a konkurence.

Identifikujte silné a slabé stránky

Silné stránky (strenghts) – vaše klíčové výhody. Oblasti nebo konkrétní body, ve kterých cítíte skutečnou konkurenční výhodu. Vyhněte se vágním formulacím a podnikovým standardům. To, že mají zaměstnanci k dispozici laptopy, už v dnešní době konkurenční výhodu neposkytuje. Ale například vybavit pracovníky ve výrobě moderními tablety už konkurenční výhodu přinést může, pokud se jedná o inovativní techniku vedoucí ke zefektivnění práce.

Slabé stránky (weaknesses) – aspekty, které vaší organizaci zabraňují dosahovat maximálních úspěchů. Může jít například o nedostatky u produktů a služeb, špatně zpracované vnitropodnikové procesy, laxní přístup k inovacím nebo nevyrovnaný rozpočet. Každopádně se vždy jedná o problémy na straně organizace, které má firma plně pod kontrolou. Když se rozhodne, může je začít vlastními silami řešit.       

Identifikujte příležitosti a hrozby

Příležitosti (opportunities) – pozitivně působící zdroje zvenčí. Možnosti, kterých společnost může využít, když je včas pozná. Jaké má vaše firma příležitosti k rozvoji nebo ke zlepšení hospodářských výsledků? Jaké faktory ji ovlivňují zvenčí v pozitivním smyslu? Příkladem může být příznivá situace s poptávkou na trhu způsobená okolnostmi, které sama firma neovlivnila. Třeba odchod konkurence nebo zvýšení poptávky po produktu nebo službě v důsledku celospolečenského dění. 

Hrozby (threats) – ve SWOT analýze počítáte také s vnějšími faktory, které by mohly firmu ohrozit bez jejího zavinění. Hrozbou může být například nástup konkurence, vzrůst cen materiálu a komponent nebo nové konkurenční technologie. 

Vyvoďte závěry a vytvořte jasný plán

Analýza sama o sobě představuje pouze souhrn faktorů. Pokud má být funkční, s výsledky musíte dále pracovat. Eliminujte slabé stránky, posilujte ty silné. Využívejte příležitostí a snažte se předcházet dopadu možných hrozeb. Sepište plán s konkrétními kroky k dosažení cíle.

Sledujte, vyhodnocujte a revidujte

Identifikovali jste všechny segmenty SWOT, naplánovali kroky k vyšší efektivitě a teď plníte vytyčené cíle. Průběžně sledujte, jestli jsou kroky účinné, a přijímejte opatření k dalšímu zlepšení nebo korekci chyb. Uvědomte si, že SWOT analýza není jednorázový proces, ale je potřeba ji pravidelně provádět a revidovat. Podmínky na trhu se mohou rychle měnit, proto je důležité mít aktuální přehled o situaci uvnitř i vně společnosti.

Nástroj pro firemní i osobní plánování

Jak už bylo řečeno, SWOT analýza je důležitým nástrojem pro strategické plánování a vytváření podkladů pro kvalifikovaná rozhodnutí. Využijete ji nejen při tvorbě podnikových plánů. Pomáhá totiž i jednotlivcům identifikovat jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a podle toho volit nejvhodnější strategii. Je to nástroj, který vám pomůže uvědomit si, kde se nacházíte, kam směřujete a umožní vám lépe plánovat a rozvíjet podnik nebo třeba profesní kariéru.

Pokud pracujete v marketingu a baví vás se dozvídat nové věci z oboru, díky kterým se můžete posouvat dál, bude se vám hodit něco, díky čemu vaše kariéra vystřelí vzhůru. Takovým mocným katalyzátorem je kurz Marketingový ředitel, kde vám své znalosti z praxe předá Jaroslav Kaucký, Chief Marketing Officer ve společnosti ZOOT, Bibloo a UrbanStore.

Chcete se přihlásit k odběru nových článků?

Jeden e-mail s nejlepším obsahem týdne. Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!