Co je to SWOT analýza a proč ji podniky potřebují? | Laba Czech
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Co je to SWOT analýza a proč ji podniky potřebují?

V tomto článku si projdeme základy strategického plánování společnosti.

cto-takoe-swot-analiz-i-zacem-on-biznesu-kav-5eef8c4039f11724909623-61d6e70e9a9ed881156453.webp

SWOT popisuje vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěch společnosti: S — Strength (silné stránky),  W — Weaknesses (slabé stránky), O — Opportunities (příležitosti) a T— Threats (hrozby).

Podniky používají SWOT analýzu pro strategické plánování již více než 50 let. Lze ji využít k analýze a tvorbě strategií nejen pro organizace, ale i pro celá průmyslová odvětví, země nebo jednotlivce.

Náš článek se zabývá tím, jak provést analýzu SWOT a jak ji využít v podnikání. Je založen na základě materiálů Mindtools a Bplans.

Jak vytvořit SWOT analýzu 

Rozdělte si list na 4 bloky a každému bloku přiřaďte kategorii, jako na obrázku.

Vnitřní faktory: silné a slabé stránky

  • Strength (silné stránky): vlastnosti, které odlišují výrobek od konkurence, zvyšují zisky a spokojenost zákazníků.
  • Weaknesses (slabé stránky): nedostatky, které brání úspěchu společnosti a snižují zisky a loajalitu zákazníků.

Chcete-li určit silné a slabé stránky, sestavte si seznam vlastností, které jsou důležité pro úspěch. Například:

  • složení výrobku
  • hodnota
  • sortiment
  • technologie
  • rozpoznatelnost značky
  • loajalita cílové skupiny

Pak zhodnoťte, ve kterých z těchto kritérií jste lepší než konkurence a ve kterých jste slabší. V tabulce budou uvedeny silné a slabé stránky.

Důležité: Při popisu bodů SWOT-analýzy buďte co nejkonkrétnější. Formulace jako "kvalitní produkt" a "zkušený tým" jsou obecné definice, musíte proto najít něco, co vystihuje vaši konkrétní firmu. Například "náš výrobek má přírodní složení", "většina našeho týmu jsou odborníci s více než desetiletou praxí a všichni procházejí pravidelným dalším školeními".

Doporučujeme přečíst:

articlevisual-2-6421945376fa9076996755-min-64a55bb1a9d60126444895.webp

SWOT analýza a její zásady

Číst

Vnější faktory: příležitosti a hrozby

  • Opportunities (příležitosti): vnější události, které mohou být pro společnost přínosem. Obvykle se jedná o faktory právní (změny v legislativě), ekonomické (změny směnných kurzů) a sociální (zdravého životního stylu).

Důležité: Nezapomeňte, že příležitosti popisují vnější prostředí. Příležitosti často mylně zahrnují věci, které může podnik udělat sám (např. zavedení nového výrobku, snížení nákladů). Nejedná se o vnější faktory, ale o rozhodnutí, která může podnik na základě těchto faktorů učinit.

  • Threats (hrozby): vnější vlivy, které mohou mít negativní dopad na organizaci. Například zvýšení daní, dumping, vyšší náklady na suroviny.

Výsledkem SWOT analýzy bude následující tabulka:

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem profilu na Facebooku.
Pojďte se připojit!


Už vím, co je to SWOT analýza. Co dál?


SWOT analýza je jen přípravou pro strategické plánování. Abyste mohli určit, jaké kroky by měla společnost podniknout, musíte porovnat vnitřní faktory s vnějšími.

S - O. Silné stránky a příležitosti (co dělat?)
Zde je třeba analyzovat, jak využít každou z příležitostí s ohledem na silné stránky produktu. Pokud například místní značka vyrábí sportovní oblečení, může se stát partnerem městského maratonu a zviditelnit se.

W - O. Slabé stránky a příležitosti (co rozvíjet?)
Jak se vypořádat se slabými stránkami využitím příležitostí? Můžete například oslovit začínajícího výrobce surovin, abyste snížili náklady na nákup.

S - T. Silné stránky a hrozby (s čím bojovat?)
Analyzujte, jak můžete využít své silné stránky k řešení možných hrozeb. Pokud například konkurent začne s dumpingem, budete muset změnit své reklamní kampaně a zaměřit se na kvalitu, přírodní složky a na to, že to nebude levné.

W - T. Slabé stránky a hrozby (co vyloučit?)
Porovnejte hrozby se slabými stránkami. Které hrozby pravděpodobně nejvíce zasáhnou slabá místa a způsobí největší škody? Které slabé stránky podniku zvyšují riziko hrozeb? Například závislost podniku na jediném dodavateli je slabinou, která zvyšuje riziko výpadku dodávek. Řešením je diverzifikace dodávek.

Obecná pravidla pro provádění analýzy SWOT

#1. Nespoléhejte se pouze na interní firemní hodnocení. Prozkoumejte názory cílové skupiny, oborové zprávy, zapojte analytiky.

#2. Nepleťte si vnitřní a vnější faktory. Interní závisí na rozhodnutí podniku, externí nemohou podnik ovlivnit.

#3. Podle pravidel SWOT nejprve analyzujte vnitřní faktory (silné a slabé stránky), poté vnější faktory (příležitosti a hrozby).

#4. Zapište pouze ty faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit zisk společnosti, spokojenost zákazníků a postavení na trhu.

#5. Vyhněte se obecným frázím a nejasným formulacím, buďte konkrétní, uvádějte čísla.

#6. Definujte časový rámec pro předpověď příležitostí a hrozeb (např. v příštích dvou letech).


Dnes jste poznali jeden z účinných nástrojů strategického plánování. Pro další tipy z oblasti podnikání a managementu sledujte náš blog.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!