Živý online kurz – TOP Manažer | Laba Czech
  decor
  decor
    decor
  decor
Online živý kurz

TOP Manažer

Posuňte dolů  

Staňte se lídrem, kterého chtějí lidé následovat! Naučte se, jak můžete motivovat týmy, zlepšit svůj osobní styl vedení, abyste rychleji dosáhli obchodních cílů. Během 6 týdnů si osvojíte základní nástroje každého úspěšného manažera, a to pod vedením Ing. Zbyňka Dostála, který je regionální ředitel ve společnosti Generali Česká pojišťovna.

30. 3. 2023-9. 5. 2023 (6 týdnů)

O lektorovi

Ing. Zbyněk Dostál
Regionální ředitel ve společnosti Generali Česká pojišťovna

Má více než 30 let zkušeností s vedením a rozvojem obchodních týmů v českých i nadnárodních společnostech.

Ing. Zbyněk Dostál
 • • Byl zodpovědný za řízení, restrukturalizaci a následný prodej společnosti jako bývalý člen představenstva UNIGEO.
  • Během svého dřívějšího působení v Kooperativě byl zodpovědný za řízení obchodního týmu pojišťovny a klientské základny v hodnotě přes 2,6 miliardy Kč.

 • • Bývalý obchodní ředitel ING, kde zastupoval pobočky zahraniční banky v České republice, spravoval aktiva a pasiva nadnárodních společností v rámci skupiny ING.
  • Má zkušenosti z bankovního sektoru, kde působil jako ředitel obchodních divizí a člen představenstva.

Kurz je určen především pro:
Audience icon
Manažery firem nebo oddělení
kteří se chtějí zdokonalit ve své profesi, naučit se jak efektivněji nastavovat procesy, dozvědět se o nových způsobech řízení lidí nebo bez problému řídit změny ve své organizaci.
Podnikatele
kteří budují nebo vedou vlastní firmu a chtějí si jasně stanovit svou vizi, misi a cíle, kterých chtějí při dalším budování své organizace dosáhnout..
Projektové manažery
kteří se chtějí naučit jak lépe vést, organizovat a plánovat své projekty, efektivně komunikovat se svým týmem a kontrolovat celý proces projektu.
Týmové lídry
kteří v rámci své praxe dostali za úkol vedení specifického týmu nebo projektu a chtějí se naučit, jak správně nastavit procesy a komunikaci.

O kurzu

Co, kdy a jak?
 • Komunikační nástroje

  Získejte komplexní pohled na to, jak by měla vypadat kvalitní komunikace. Bude to váš klíč k nastavení důvěryhodných vztahů v týmu. Probereme nejnutnější prvky komunikace, které musí být součástí vaší každodenní práce. Naučíte se poskytovat zpětnou vazbu a získat si jakékoliv lidi.

  Identity
 • Firemní kultura

  Jaký styl firemní kultury nejvíce vyhovuje vaší společnosti? Projdeme si různé přístupy k formování firemní kultury a zlepšení vnímání svých rolí mezi zaměstnanci. Pochopíte, proč je růst zaměstnanců důležitější než najímání lidí mimo firmu a jaké kroky musíte podniknout, abyste si vytvořili silný tým.

  Communication and campaigns
 • Organizační změny

  Vaším cílem je pomoci firmě udržet se nad vodou bez ohledu na okolnosti, které nastanou. Naučte se rozpoznat potřebu změn, realizovat je a vyhodnocovat. Vysvětlíme vám, jak snížit odpor ke změnám ve vašem týmu a jaká nová rozhodnutí je třeba učinit pro dosažení vize kvalitního generálního ředitele.

  Perfomance

O kurzu

Program kurzu
📔  12 lekcí
  6 týdnů
 1. 30. 3. 2023
  Já, CEO
  • Základní rámec a očekávání od kurzu
  • Kdo jsem na pozici manažera
  • Jak identifikovat silné stránky osobnosti pro dosažení obchodních cílů
  • Využívání vlastních silných stránek v praxi
  • Budování pozice manažera na základě silných stránek

  Domácí úkol: Popište své silné stránky a jak je využíváte v praxi.

 2. 4. 4. 2023
  Osobní mise v práci
  • Co vás na vaší práci baví?
  • Silné stránky a osobní hodnoty naplňují posláním vás jako vedoucího.
  • Seznámení s modelem Flow
  • Podpora modelu Flow na pracovišti
  • Charakteristika a uvědomění si osobního poslání

  Domácí úkol: Vysvětlete, jak vypadá vaše mise. Ověřte si, zda se vám daří naplňovat vaše poslání v praxi.

 3. 6. 4. 2023
  Manažerská vize
  • Jak přehodnotit manažerskou vizi
  • Formulování vize jako žádoucí budoucnosti
  • Inspirace z historie
  • Hierarchie potřeb podle Abrahama Maslowa
  • Ernstův model
  • McClellandova teorie tří potřeb
  • Nebojte se velkých a smělých cílů

  Domácí úkol: Analyzujte, jaká je vaše vize a jak vypadá vaše vytoužená budoucnost v kontextu osobního poslání. Rozlišujte své silné stránky a předpoklady, které vám pomohou dosáhnout vytoužené budoucnosti. Zjistěte, jaké jsou možnosti osobního zlepšení pro dosažení vize.

 4. 11. 4. 2023
  Firemní kultura
  • Firemní kultura jako předpoklad k realizaci vize
  • Hardyho model organizační kultury
  • Klíčové osoby v týmu a jejich role
  • Výchova vlastních manažerů
  • Změna firemní kultury směrem k pozitivní firemní kultuře
  • Úloha firemní kultury při realizaci manažerské vize

  Domácí úkol: Zjistěte, jaký typ firemní kultury ve vaší organizaci převládá a jak se promítá do vašeho stylu řízení. Zvolte směry, které byste měli ve firemní kultuře prosazovat.

 5. 13. 4. 2023
  Motivace zaměstnanců
  • Co je to motivace a motivační proces
  • Hierarchie potřeb v týmové práci
  • Herzbergrova dvoufaktorová teorie
  • Manažerská strategie zvyšování motivace
  • Využití vhodné motivace v praxi
  • Praktická cvičení na motivaci lidí

  Domácí úkol: Vyberte rozhodující faktory motivace členů vašeho týmu. Analyzujte, zda současná motivace podporuje vaši vizi řízení.

 1. 18. 4. 2023
  Řízení pracovních skupin
  • Klasifikace pracovních skupin
  • Řízení pracovních skupin
  • Druckerův pohled na řízení
  • Spokojenost členů pracovní skupiny
  • Efektivita skupinového rozhodování
  • Praktické případy v řízení pracovních skupin

  Domácí úkol: Popište, jak řídíte pracovní skupiny. Zamyslete se nad tím, jaké možnosti můžete využít ke zvýšení efektivity řízení v ní.

 2. 20. 4. 2023
  Vedení lidí
  • Co je to vedení
  • Vzájemné sdělování názorů mezi lidmi v týmu
  • Motto „Pokud svou práci milujete, budete i šťastní“
  • Maslowova pyramida při vedení lidí
  • Úspěch versus štěstí, co je důležitější?
  • Vzorec štěstí
  • Spokojený člověk — předpoklad pro naplnění vize

  Domácí úkol: Analyzujte, jak je v současné době naplňován vzorec štěstí ve vaší společnosti a jak je naplňován vzorec štěstí vašich klíčových lidí.

 3. 25. 4. 2023
  Komunikace a vyjednávání
  • Význam komunikace z pozice manažera
  • Prvky komunikace
  • Komunikace v organizaci
  • Pohled do praxe, vzestupná zpětná vazba jako nástroj
  • Best practice
 4. 27. 4. 2023
  Organizační změny, rozvoj a inovace
  • Jak nutné jsou změny v řízení k dosažení vize vedoucího pracovníka
  • Efektivní řízení a změny v organizaci
  • Odpor ke změnám a jak jej snižovat
  • Model řízení změny
  • Rozpoznání potřeby změny – diagnóza problému – stimuly – realizace a vyhodnocení
  • Neustálé testování a výběr nejlepších možností

  Domácí úkol: Zjistit, jaké změny je třeba provést, abyste dosáhli své vize.

 5. 2. 5. 2023
  Kontrola a důslednost
  • Funkce kontroly při naplnění vlastní vize
  • Kontrola správnosti zvoleného směru
  • Uplatnění autority a vlivu v praxi
  • Jak efektivně zajistit realizaci vize efektivního manažera
  • Důležitost zpětné vazby pro manažera
  • Best practice

  Domácí úkol: Popsat způsob, jakým plníte své cíle. Identifikujte nejčastější úskalí plnění.

 6. 4. 5. 2023
  Řízení kvality vlastní energie
  • Proč je důležitá energie pro vlastní úspěch?
  • Vyhoření a stres
  • Test vlastního stresu
  • Strategie pro zvládání stresu
  • Vlastní energetický rytmus
  • Reaktivní a proaktivní manažer

  Domácí úkol: Udělejte si test vlastního stresu jako předpoklad naplnění vaší vize.

 7. 9. 5. 2023
  Osobní plán pro dosažení vize
  • Rekapitulace dosavadní práce na projektu
  • Sdílení dosažených výsledků a výměna osvědčených postupů
  • Diskuse o posledních krocích k dosažení vize
  • Akční plán pro naplnění vize v budoucnu a praktická aplikace

  Domácí úkol: Naplnit svou vizi vytoužené budoucnosti.

   

Registrace

Pro více informací o kurzu a ceně vyplňte formulář níže, prosím. Budeme vás kontaktovat!
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Kliknutím na tlačítko "Registrovat" souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými smluvními podmínkami.