Živý online kurz vrcholového managementu | Během 6 týdnů z vás uděláme lepšího leadera | Laba Czech

ONLINE KURZ

TOP
MANAŽER

Ing. Zbyněk Dostál Regionální ředitel ve společnosti
Generali Česká pojišťovna

Staňte se leaderem, kterého lidé chtějí následovat!

Připravujeme

Kurz je koncipován jako aktivní workshop. Lektor vám nabídne ověřené postupy z praxe a vy si je rychle osvojíte díky praktickým cvičením a domácím úkolům. Takto získané dovednosti budete moci ihned uplatnit ve své vlastní praxi.

Obohaťte své vedení o techniky a metody, které posílí vaši autoritu a pomohou vám efektivně motivovat týmy k dosažení obchodních cílů, ať už jde o maximalizaci zisku, zvýšení podílu na trhu nebo vítězství nad konkurencí. Během kurzu si vytvoříte osobní plán pro realizaci manažerské vize, který vám ukáže cestu k optimálnímu stylu vedení. Navíc si osvojíte klíčové nástroje pro pokročilý management a vedení.

KURZ VRCHOLOVÉHO MANAGEMENTU OCENÍ:

 • MANAŽEŘI FIREM A ODDĚLENÍ

  Bojujete s plněním manažerské vize kvůli operativním úkolům? Kurz vrcholového managementu vám pomůže efektivněji řídit tým, stanovit priority a snížit zátěž.

 • PODNIKATELÉ

  Chcete efektivně řídit svůj tým a naplnit podnikatelský záměr? Pomůžeme vám objevit manažerskou vizi, využít silné stránky týmu, snížit operativu a delegovat úkoly.

 • PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

  Máte za úkol řídit svěřené projekty a motivovat tým? Kurz pokročilého managementu je skvělá volba. Zjistíte, jak vzbudit zájem týmu a úspěšně dokončit každý projekt.

 • TÝMOVÍ LEADEŘI

  S kurzem pro pokročilé manažery snadno nastavíte procesy a komunikaci v týmu. Naše tipy, přístupy a techniky vám pomohou dosáhnout obchodních cílů.

Klíčové výstupy kurzu

 1. Definice manažerské vize

  Díky kurzu pro pokročilý management a vedení objevíte a definujete osobní manažerskou vizi pro příštích 3–5 let. Vize vám pomůže dosáhnout úspěchu ve vašem profesním i osobním životě.

 2. Nástroje pro efektivní řízení týmu

  Získáte praktické nástroje a techniky, které vám pomohou vytvořit vlastní, efektivní systém řízení a snížit zátěž operativních úkolů.

 3. Rozvoj silných stránek týmu

  Studium pokročilého managementu vám poskytne metodiku k identifikaci silných stránek lidí v týmu a strategii, jak tyto vlastnosti využít pro naplnění společných cílů.

 4. Práce se zpětnou vazbou

  Naučíte se efektivně pracovat se zpětnou vazbou pro vlastní seberozvoj a pro zlepšení týmové spolupráce.

 5. Prevence vyhoření a udržování správné firemní kultury

  Kvalitní kurzy vrcholového managementu by měly tuto problematiku určitě obsáhnout. U nás se naučíte předcházet profesnímu vyhoření a vytvořit i udržovat zdravou firemní kulturu.

LEKTOR

ING. ZBYNĚK
DOSTÁL

 • Regionální ředitel ve společnosti Generali Česká pojišťovna.
 • Jako bývalý obchodní ředitel ING zastupoval pobočky zahraniční banky v České republice, spravoval aktiva a pasiva nadnárodních společností v rámci skupiny ING.
 • Během svého dřívějšího působení v Kooperativě byl zodpovědný za řízení obchodního týmu pojišťovny a klientské základny v hodnotě přes 2,6 miliardy Kč.
 • Má více než 30 let zkušeností s vedením a rozvojem obchodních týmů v českých i nadnárodních společnostech.
 • V roli člena představenstva UNIGEO nesl zodpovědnost za řízení, restrukturalizaci a následný prodej společnosti.
 • Má zkušenosti z bankovního sektoru, kde působil jako ředitel obchodních divizí a člen představenstva.

Program kurzu:

 • 01

  Stanovte svou osobní a manažerskou vizi

  • Práce manažera na základě vlastního systému práce
  • Moje osobní a manažerská vize a proč je důležitá
  • Kdo jsem nyní a čím chci být do budoucna na pozici manažera
  • Moje silné stránky pro dosažení cílů a jak je identifikovat
  • Silné a slabé stránky v mojí praxi
  • Postupné budování pozice silného manažera
  • Využívání nástroje „Moje příručka k naplnění manažerské vize“

  • Domácí úkol:
   • Vypracujte SWOT analýzu, kde identifikujete svoje vlastní silné a slabé stránky.
   • Upgrade Deníku TOP manažera: SWOT.
 • 02

  Naplňte svou osobní misi: užitečné techniky

  • Jaká je motivace pro moji práci
  • Proč dělám svoji práci rád
  • Moje silné stránky, hodnoty a naplnění osobní mise
  • Jasný cíl, silné stránky a zpětná vazba v modelu FLOW
  • Podpora modelu Flow na mém pracovišti
  • Charakteristika a uvědomění si svojí vlastní osobní mise

  • Domácí úkol:
   • Upgrade Deníku TOP manažera: osobní mise.
 • 03

  Řiďte tým s jasnou vizí: praktické nástroje

  • Proč je manažerská vize důležitá pro úspěšného manažera
  • Hierarchie potřeb podle Abrahama Maslowa
  • Manažer s vizí jako pevný bod a stmelující bod celého týmu
  • Moje manažerská vize a moje snová budoucnost
  • Vytvářím si svoji vlastní manažerskou vizi a uvažuji o své vizi jinak než dosud
  • Rámec vize jako mojí vytoužené budoucnosti
  • „Dopis sám sobě“

  • Domácí úkol:
   • Napiš dopis sám sobě za 3–5 let, jak se naplní tvoje manažerská vize.
   • Upgrade Deníku TOP manažera: manažerská vize.
 • 04

  Vylepšete firemní kulturu: konkrétní kroky

  • Firemní kultura jako předpoklad k realizaci manažerské vize
  • Handyho model organizační kultury
  • Klíčoví lidé v mém týmu a jejich role
  • Změna firemní kultury směrem k pozitivní
  • Firemní kultura jako předpoklad k naplnění svojí manažerské vize

  • Domácí úkol:
   • Upgrade Deníku TOP manažera: firemní kultura.
 • 05

  Zvyšte angažovanost týmu pomocí účinných metod

  • Co je to motivace a motivační proces
  • Hierarchie potřeb v práci mých lidí
  • Sebeuvědomění manažera a motivace lidí
  • Herzbergova teorie
  • Manažerská strategie zvyšování motivace
  • Využití vhodné motivace v praxi

  • Domácí úkol:
   • Zmapujte si, jaká je skutečná motivace členů vašeho týmu.
   • Zmapujte motivaci týmu jako celku vs. vaše vize.
   • Je motivace členů týmu totožná s vaší manažerskou vizí?
   • Upgrade Deníku TOP manažera: motivace týmu.
 • 06

  Využijte modely pro vyšší výkon pracovní skupiny

  • Kvalifikace pracovních týmů
  • Řízení pracovních skupin dle Mereditha Belbina
  • Belbin a praxe
  • Truckmanův model vývojových etap
  • Spokojenost členů pracovní skupiny

  • Domácí úkol:
   • Upgrade Deníku TOP manažera: role v týmu.
 • 07

  Veďte svůj tým jako skutečný leader

  • Rozdíl mezi vedením a řízením týmu
  • Efektivní komunikace v týmu
  • Komunikace očima manažera
  • Jak se stát leaderem spokojených lidí

  • Domácí úkol:
   • Získejte zpětnou vazbu od svých klíčových lidí na podporu realizace manažerské vize.
   • Vyberte ze zpětné vazby zásadní prvky pozitivní a negativní.
   • Jak a u koho budete podporovat pozitivní a jak budete pracovat s negativní zpětnou vazbou?
   • Upgrade Deníku TOP manažera: feedback.
 • 08

  Naučte se vyjednávat a správně komunikovat

  • Význam komunikace v práci manažera
  • Styl manažerské komunikace
  • Rizika v komunikaci
  • Vyjednávání a jeho postup

  • Domácí úkol:
   • Upgrade Deníku TOP manažera: komunikace.
 • 09

  Organizační změny, rozvoj a inovace pro naplnění manažerské vize

  • Proč jsou změny důležité
  • Manažerská vize a jak ji realizovat prostřednictvím změn
  • Změna jako proces dle Johna Kottera
  • Postup Mistrů změn
  • Změna a „stínové struktury“ v týmu
  • Doporučení dle Gerarda Egana
  • Doporučení pro realizaci změn

  • Domácí úkol:
   • Upgrade Deníku TOP manažera: změny.
 • 10

  Kontrola a důslednost: dosáhněte svých cílů

  • Funkce kontroly při naplnění vlastní vize
  • Kontrola jako nástroj pro naplnění manažerské vize
  • Koncept PDCA
  • Standardní manažerské nástroje pro řízení a kontrolu
  • Důslednost aneb co se stane, když…?

  • Domácí úkol:
   • Upgrade Deníku TOP manažera: nástroje řízení a kontroly.
 • 11

  Dosáhněte zkvalitnění vlastní energie

  • Proč je důležitá energie pro vlastní úspěch?
  • Moje cesta k naplnění manažerské vize a energie pro práci i život
  • Vyhoření a stres
  • Jak dobíjet „vlastní baterky“?
  • Vlastní energetický rytmus, work life balance
  • Moderní životní trendy
  • Co může manažer udělat se svojí energií

  • Domácí úkol:
   • Upgrade Deníku TOP manažera: work life balance.
 • 12

  Osobní plán naplnění vize TOP manažera

  • Rekapitulace dosavadní práce na projektu
  • Vím, jak naplnit svoji manažerskou vizi
  • Můj osobní plán naplnění vize
  • Jak prakticky naplánovat úspěch
  • Můj akční plán naplnění svojí vize v budoucnosti & praktické využití poznatků z kurzu
  • Dotazy k „Mojí příručce pro naplnění manažerské vize“

  • Domácí úkol:
   • Naplnit svoji vizi vytoužené budoucnosti.
Registrace