Online kurz Management & leadership | Laba Czech

ONLINE KURZ

MANAGEMENT
& LEADERSHIP

Ing. Zbyněk Dostál Regionální ředitel ve společnosti
Generali Česká pojišťovna

Buďte leaderem, kterého jeho tým následuje

PŘIPRAVUJEME

Absolvujte praktický, aktivní workshop, ze kterého vyjdete jako silný leader. Ověřené postupy z praxe, case studies, praktické cvičení a domácí úkoly a lektor, který se leadershipu věnuje více než 30 let.

Osvojte si moderní techniky a metody a obohaťte jimi své vedení. Zjistěte, jak posílit svou autoritu a jak efektivně motivovat týmy k dosažení obchodních cílů. Díky praktickým případovým studiím se naučíte nastavit komunikaci v týmu, zjistíte, jak definovat týmovou vizi, a pochopíte change management.

Během kurzu si vytvoříte osobní plán pro realizaci manažerské vize, který vám ukáže cestu k optimálnímu stylu vedení. Navíc si osvojíte klíčové nástroje pro pokročilý management a vedení.

KURZ MANAGEMENT & LEADERSHIP OCENÍ:

 • MANAŽEŘI FIREM
  A ODDĚLENÍ

  Bojujete s plněním manažerské vize kvůli operativním úkolům? Kurz vrcholového managementu vám pomůže efektivněji řídit tým, stanovit priority a snížit zátěž.

 • PODNIKATELÉ

  Chcete efektivně řídit svůj tým a naplnit podnikatelský záměr? Pomůžeme vám objevit manažerskou vizi, využít silné stránky týmu, snížit operativu a delegovat úkoly.

 • Profesionálové se zájmem o management a leadership

  Lépe porozumíte leadershipu a získané poznatky rovnou aplikujete do praxe. Také se naučíte pracovat se zpětnou vazbou a předcházet vyhoření. To se vám bude hodit v každé profesi.

 • TÝMOVÍ LEADEŘI

  S kurzem pro pokročilé manažery snadno nastavíte procesy a komunikaci v týmu. Naše tipy, přístupy a techniky vám pomohou dosáhnout obchodních cílů.

Klíčové výstupy kurzu

 1. Definice manažerské vize

  Díky kurzu pro pokročilý management a vedení objevíte a definujete osobní manažerskou vizi pro příštích 3–5 let. Vize vám pomůže dosáhnout úspěchu ve vašem profesním i osobním životě.

 2. Nástroje pro efektivní řízení týmu

  Získáte praktické nástroje a techniky, které vám pomohou vytvořit vlastní, efektivní systém řízení a snížit zátěž operativních úkolů.

 3. Rozvoj silných stránek týmu

  Studium pokročilého managementu vám poskytne metodiku k identifikaci silných stránek lidí v týmu a strategii, jak tyto vlastnosti využít pro naplnění společných cílů.

 4. Práce se zpětnou vazbou

  Naučíte se efektivně pracovat se zpětnou vazbou pro vlastní seberozvoj a pro zlepšení týmové spolupráce.

 5. Prevence vyhoření
  a udržování správné firemní kultury

  Kvalitní kurzy vrcholového managementu by měly tuto problematiku určitě obsáhnout. U nás se naučíte předcházet profesnímu vyhoření a vytvořit i udržovat zdravou firemní kulturu.

LEKTOR

ING. ZBYNĚK
DOSTÁL

 • Regionální ředitel ve společnosti Generali Česká pojišťovna.
 • Jako bývalý obchodní ředitel ING zastupoval pobočky zahraniční banky v České republice, spravoval aktiva a pasiva nadnárodních společností v rámci skupiny ING.
 • Během svého dřívějšího působení v Kooperativě byl zodpovědný za řízení obchodního týmu pojišťovny a klientské základny v hodnotě přes 2,6 miliardy Kč.
 • Má více než 30 let zkušeností s vedením a rozvojem obchodních týmů v českých i nadnárodních společnostech.
 • V roli člena představenstva UNIGEO nesl zodpovědnost za řízení, restrukturalizaci a následný prodej společnosti.
 • Má zkušenosti z bankovního sektoru, kde působil jako ředitel obchodních divizí a člen představenstva.

Program kurzu:

 • 01

  Stanovte svou osobní a manažerskou vizi

  • Práce manažera na základě vlastního systému práce
  • Proč je osobní a manažerská vize důležitá?
  • Jaké jsou moje silné a slabé stránky?
  • Postupné budování pozice silného manažera
  • Využívání nástroje „Moje příručka k naplnění manažerské vize“
  • Case study Ⅰ – Já a můj tým – poznávání se a nastavení cesty

  • Domácí úkol:
   • Vypracujte SWOT analýzu, kde identifikujte svoje vlastní silné a slabé stránky.
   • Upgrade deníku TOP manažera: SWOT.
 • 02

  Naplňte svou osobní misi: užitečné techniky

  • Case study Ⅰ – pokračování
  • Co mě v práci motivuje? Dělám ji rád?
  • Moje silné stránky, hodnoty a naplnění osobní mise
  • Jasný cíl, silné stránky a zpětná vazba v modelu FLOW
  • Podpora modelu Flow na mém pracovišti
  • Charakteristika a uvědomění si svojí vlastní osobní mise

  • Domácí úkol:
   • Upgrade deníku TOP manažera: osobní mise.
 • 03

  Řiďte tým s jasnou vizí: praktické nástroje

  • Case study Ⅰ – dokončení
  • Proč je manažerská vize důležitá pro úspěšného manažera
  • Hierarchie potřeb podle Abrahama Maslowa
  • Manažer s vizí jako pevný bod a stmelující bod celého týmu
  • Rámec vize jako mojí vytoužené budoucnosti

  • Domácí úkol:
   • Napište dopis sami sobě za 3–5 let, jak se naplní vaše manažerská vize.
   • Upgrade deníku TOP manažera: manažerská vize.
 • 04

  Vylepšete firemní kulturu: konkrétní kroky

  • Firemní kultura jako předpoklad k realizaci manažerské vize
  • Handyho model organizační kultury
  • Klíčoví lidé v mém týmu a jejich role
  • Změna firemní kultury směrem k pozitivní
  • Firemní kultura jako předpoklad k naplnění svojí manažerské vize
  • Case study Ⅱ – komunikace v týmu

  • Domácí úkol:
   • Upgrade deníku TOP manažera: firemní kultura.
 • 05

  Zvyšte angažovanost týmu pomocí účinných metod

  • Case study Ⅱ – pokračování
  • Co je to motivace a motivační proces
  • Hierarchie potřeb v práci mých lidí
  • Sebeuvědomění manažera a motivace lidí
  • Herzbergova teorie
  • Manažerská strategie zvyšování motivace
  • Využití vhodné motivace v praxi

  • Domácí úkol:
   • Zmapujte si, jaká je skutečná motivace členů vašeho týmu.
   • Zmapujte motivaci týmu jako celku vs. vaše vize.
   • Je motivace členů týmu totožná s vaší manažerskou vizí?
   • Upgrade deníku TOP manažera: motivace týmu.
 • 06

  Využijte modely pro vyšší výkon pracovní skupiny

  • Case study Ⅱ – dokončení
  • Kvalifikace pracovních týmů
  • Řízení pracovních skupin dle Mereditha Belbina
  • Belbin a praxe
  • Truckmanův model vývojových etap
  • Spokojenost členů pracovní skupiny

  • Domácí úkol:
   • Upgrade deníku TOP manažera: role v týmu.
 • 07

  Veďte svůj tým jako skutečný leader

  • Rozdíl mezi vedením a řízením týmu
  • Efektivní komunikace v týmu
  • Komunikace očima manažera
  • Jak se stát leaderem spokojených lidí

  • Domácí úkol:
   • Získejte zpětnou vazbu od svých klíčových lidí na podporu realizace manažerské vize.
   • Vyberte ze zpětné vazby zásadní prvky pozitivní a negativní.
   • Jak a u koho budete podporovat pozitivní a jak budete pracovat s negativní zpětnou vazbou?
   • Upgrade deníku TOP manažera: feedback.
 • 08

  Naučte se vyjednávat a správně komunikovat

  • Význam komunikace v práci manažera
  • Styl manažerské komunikace
  • Rizika v komunikaci
  • Vyjednávání a jeho postup
  • Case study Ⅲ – Change management a inovace

  • Domácí úkol:
   • Upgrade deníku TOP manažera: komunikace.
 • 09

  Organizační změny, rozvoj a inovace pro naplnění manažerské vize

  • Case study Ⅲ – pokračování
  • Proč jsou změny důležité
  • Manažerská vize a jak ji realizovat prostřednictvím změn
  • Změna jako proces dle Johna Kottera
  • Postup Mistrů změn
  • Změna a „stínové struktury“ v týmu
  • Doporučení dle Gerarda Egana
  • Doporučení pro realizaci změn

  • Domácí úkol:
   • Upgrade deníku TOP manažera: změny.
 • 10

  Kontrola a důslednost: dosáhněte svých cílů

  • Case study Ⅲ – dokončení
  • Funkce kontroly při naplnění vlastní vize
  • Kontrola jako nástroj pro naplnění manažerské vize
  • Koncept PDCA
  • Standardní manažerské nástroje pro řízení a kontrolu
  • Důslednost aneb co se stane, když…?

  • Domácí úkol:
   • Upgrade deníku TOP manažera: nástroje řízení a kontroly.
 • 11

  Dosáhněte zkvalitnění vlastní energie

  • Proč je důležitá energie pro vlastní úspěch?
  • Moje cesta k naplnění manažerské vize a energie pro práci i život
  • Vyhoření a stres
  • Jak dobíjet „vlastní baterky“?
  • Vlastní energetický rytmus, work life balance
  • Moderní životní trendy
  • Co může manažer udělat se svojí energií

  • Domácí úkol:
   • Upgrade deníku TOP manažera: work life balance.
 • 12

  Osobní plán naplnění vize TOP manažera

  • Rekapitulace dosavadní práce na projektu
  • Vím, jak naplnit svoji manažerskou vizi
  • Můj osobní plán naplnění vize
  • Jak prakticky naplánovat úspěch
  • Můj akční plán naplnění svojí vize v budoucnosti & praktické využití poznatků z kurzu
  • Dotazy k „Mojí příručce pro naplnění manažerské vize“

  • Domácí úkol:
   • Naplnit svoji vizi vytoužené budoucnosti.

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole