Živý online kurz Moderní CEO — naučte se dívat na své podnikání netradičně a rozvíjejte designové myšlení | Laba Czech
Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz

MODERNÍ CEO

11 lekcí
Naučte se myslet strategicky,
řídit firemní inovace s vizí
a do středu dění postavit zákazníka.
Součástí kurzu jsou 3 workshopy
a praktické projekty.

Získáte 3 klíčové kompetence:
• design thinking,
• strategický leadership,
• efektivní implementace inovací.
ALEX JANUŠEK
ex CCO Leo Express,
spoluzakladatel a ex CEO Domotron
Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz
Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz Živý online kurz
lector photo

PŘIPRAVUJEME

Být CEO obnáší hned několik povinností. Jednou z nich je bezesporu dobrý leadership, ale také umění držet krok s trendy. Aby vaše společnost nezaostávala za konkurencí, je potřeba dělat strategická a inovativní rozhodnutí. Zjistěte, jak se na svůj byznys dívat out-of-the-box a jak na design thinking. Na kurzu Moderní CEO se naučíte budovat unikátní pozici (své) firmy na trhu.

Kurz CEO oceníte, pokud:

 • Jste CEO nebo majitel firmy a chcete svou společnost modernizovat

  Získáte návod, jak svou firmu díky top-level strategii proměnit na inovativní společnost, která nepřešlapuje na místě a udává směr. Na kurzu Moderní CEO zjistíte, jak iniciovat změny
  a implementovat do firmy customer-centric design.

 • Jste ve vrcholovém managementu
  a aspirujete na pozici CEO

  Naučíte se vnímat svět očima zákazníků a osvojíte si postup, díky němuž tento pohled využijete jako klíčový aspekt pro další chování vaší firmy. Získáte návod, jak chodit v business analýzách
  a hypotézách a jak se přizpůsobovat zpětné vazbě.

 • Na pozici CEO působíte krátce
  a stále se s ní seznamujete

  Dozvíte se, kam alokovat pozornost
  a jak prioritizovat úkoly. Naučíte se vést společnost správným směrem a jak přemýšlet strategicky a inovativně. Budete umět tvořit a používat high-level firemní strategii a postupně změníte DNA vaší společnosti.

O kurzu

 1. CEO stratég

  Naučíte se budovat zřetelnou firemní vizi a prostřednictvím leadershipu
  a firemní kultury vést svůj tým. Probudíte své strategické myšlení, naučíte se vyhodnocovat analýzy a řídit se jimi. Dozvíte se, jak najít ideálního zákazníka a jak díky principům strategického marketingu vybrat cílový tržní segment.

 2. CEO inovátor

  Porozumíte inovačnímu procesu, jeho pravidlům a zásadám
  a zjistíte, jak firmu inovativně řídit. Naučíte se aplikovat design thinking přístup na řízení firmy a objevíte postup, jak vytvořit prototyp inovačního řešení. Zjistíte, jak připravit a interpretovat zákaznický výzkum, jak používat testovací metody jako rozhovory či stínování. A nakonec získáte návod, jak inovace přivést k životu.

O lektorovi

ALEX
JANUŠEK

 • Ex CCO LEO Express
 • 15+ let zkušeností v byznysu. Ambassador pro Slovensko v Global Startup Awards.
 • Působil jako CCO ve společnosti Leo Express, která s velmi inovativním přístupem k produktu, prodeji a zákaznickým službám významně změnila českou a později i středoevropskou železniční dopravu.
 • Pracoval jako CCO (Chief Commercial Officer) a CEO ve společnosti Domotron, která za jeho působení získala hned několik světových ocenění.
 • Založil a vedl marketingovou agenturu ACCELERI.
 • Nyní stojí v čele konzultační firmy Disruptive Bros., která se zaměřuje na strategické poradenství pro startupy a scaleupy.

Program kurzu

 • 01

  Firemní vize jako základ úspěchu

  • Začněte s „proč?“
  • Zásadní hodnoty a hlavní cíl jako součásti ideologie firmy
  • Dlouhodobá vize čerpající z velkých, odvážných a živých cílů
  • Využití metody „Magazine cover“ pro formulaci firemní vize

  • Domácí úkol: Vytvořit vlastní firemní vizi pomocí metody „Magazine cover“.
 • 02

  Budování skvělého týmu přes leadership a kulturu

  • Vůdcovství páté úrovně
  • V budování skvělé firmy platí nejdříve „kdo“ a potom „co“
  • Přísná pravidla budování týmu
  • Firemní kultura jako priorita CEO
 • 03

  Trvale udržitelná strategie pro byznys

  • Hledání trvale udržitelné strategické pozice
  • Mapování a sladění systému aktivit
  • Nezbytná konfrontace s tvrdými fakty
  • Ježčí koncepce, tři protínající se kruhy a poradní sbor
 • 04

  Konkurence pod lupou

  • Porterův model pěti konkurenčních sil
  • Analýza mikroprostředí firmy v perspektivě širší konkurence
  • Síla existujících konkurentů, nových potenciálních konkurentů a substitučních produktů nebo služeb
  • Moc dodavatelů a odběratelů a jejich vliv na rentabilitu
  • Pochopení struktury odvětví a adekvátní strategická reakce

  • Domácí úkol: Zanalyzujte prostředí své firmy pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil.
 • 05

  Strategie vytváření nových trhů

  • Co je to modrý oceán a jak se liší od rudého?
  • Proč je netechnologická inovace často klíčová
  • Úspěšné modré oceány zavedených i nových firem
  • Jak aplikovat principy blue ocean strategy na vlastní firmu

  • Domácí úkol: Aplikujte principy strategie modrého oceánu na vlastní byznys a vytvořte díky nim základ nové firemní strategie.
 • 06

  Nástroje pro překonání konkurence

  • Segmentace trhu na základě geografických, demografických, psychografických a behaviorálních faktorů
  • Targeting jako proces výběru cílového trhu
  • Hledání ideální pozice prostřednictvím jasného odlišení od konkurence a správného mixu nabízené kvality a ceny

  • Domácí úkol: Vytvořte marketingovou strategii pro svůj byznys s využitím strategického marketingového procesu a jeho tří zásádních součástí: segmentace trhu, targeting a positioning.
 • 07

  Inovace jako motor firmy

  • Podstata, druhy a smysl inovací ve firmě
  • Inovační proces a jeho zákony
  • Inovační zóna, kultura a leadership
  • Zásady řízení a měření inovací
 • 08

  Workshop – Empatie a pochopení zákazníka jako základ inovace

  • Úvod do Design thinking
  • Cesta od vize a cílů ke zmapování byznysové hypotézy
  • Zkoumání zákaznické perspektivy pomocí kvalitativních a kvantitativních metod
  • Vytvoření person, vzorců chování a myšlenkové mapy zákazníka

  • Domácí úkol: Nadefinujte si inovační byznysovou hypotézu ve vaší firmě a zkonfrontujte ji marketingovým výzkumem na zákaznících.
 • 09

  Workshop – Cesta od nápadu k prototypu

  • Prioritizace potřeb se zohledněním relevance pro zákazníky i vlastních podnikatelských cílů
  • Metody generování nápadů – transformation & brainwriting
  • Metody prototypizace a vhodné nástroje, využití storyboardingu

  • Domácí úkol: Nadefinujte si designovou výzvu pro váš byznys, vygenerujte nápady na její inovativní řešení a vytvořte prototypy k testování.
 • 10

  Workshop – Validace inovací a uvedení do praxe

  • Testování a validace prototypovaného inovačního řešení v praxi
  • Metody – pozorování, stínování, rozhovory, validační workshopy
  • Uvedení inovace do života, KPIs a rizika

  • Domácí úkol: Otestujte a ověřte prototypované řešení a pokuste se uvést vaši inovaci do života.
 • 11

  Finální prezentace & Feedback session

  • Prezentace výsledků inovačních projektů účastníků kurzu připravených na základě 3 design thinking workshopů
  • Diskuze účastníků kurzu a lektora o strategických a inovačních metodách a jejich uplatnění v praxi
  • Vzájemná zpětná vazba lektora a účastníků kurzu
Registrace