Je HR Business Partner vaše práce snů? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Je HR Business Partner vaše práce snů?

Rozhlížíte se po možnostech dalšího kariérního růstu v HR? HR Business Partner je zajímavou volbou.

cover-6528eee70c1d4077442601-min-659bedf5c5a35382612501.jpg

Dobře rozjetá kariéra v HR nabízí logický posun na pozici HR Business Partner (HRBP). Podívejme se, jak práce HRBP vypadá v praxi, co říkají samotní HRBP a jak jsou spokojeni se svojí rolí ve firmě. 

Kdo je HR Business Partner?

Minulý článek shrnul základní charakteristiku, klíčové povinnosti a historický vývoj pozice HRBP. 

Poprvé se s termínem HR Business Partner setkáváme v roce 1996 a dnes už se jedná o běžnou a uznávanou pozici ve firmách. Role HRBP spočívá v úzké spolupráci jak s managementem, tak i se zaměstnanci firmy. Jde o sladění personální strategie s obchodními cíli.      

HR Business Partner a očekávání firem

Firmy obvykle hledají na pozici HRBP člověka, který má rád výzvy, chce být parťákem pro vedoucí a jejich týmy a rád posouvá věci dopředu. Jaká jsou konkrétní očekávání ze strany firem? 

  • Zodpovědnost – HRBP spolupracuje při tvorbě HR strategií a navrhuje vhodné nástroj a jejich implementaci.
  • Podpora manažerů a zaměstnanců v rozvoji a zlepšování jejich dovedností. HRBP koordinuje aktivity v oblasti vzdělávání. 
  • Plánování v oblasti lidských zdrojů – společně s manažery HRBP plánuje nábor, onboarding (uvádění nových zaměstnanců do firmy), hodnocení a odměňování zaměstnanců.
  • Spolupráce  – HRBP komunikuje se zaměstnanci na všech úrovních a  měl by pracovat na efektivní spolupráci mezi různými týmy a odděleními v rámci firmy.
  • Partnerství – klíčovou rolí HRBP je posilování důvěry.

Důvěru připomněla v souvislosti s prací HRBP i zkušená externí HR konzultantka, lektorka a HR Business Partner Lenka Bláhová na blogu věnovaném HR: 

„Co je ale je nedílnou a velmi podstatnou součástí v pozici HRBP je důvěryhodnost. A na důvěře je postavena i spolupráce s manažery a s kolegy v HR. Svoji roli také v této pozici hrají zkušenosti, schopnosti komunikovat a hledat řešení nebo intenzivně vyjednávat.“ 

Jako další významné dovednosti, které jsou nutné pro úspěch v roli HRBP pak zmiňuje znalost byznys procesů firmy (v co nejmenších detailech) a také znalost prostředí a procesů výroby, jakož i znalost konkurence. Smyslem jeho role je spolupráce a podpora manažerů i celé firmy.    

Nedávno jsme přinesli obsáhlý rozhovor s Helenou Kent na téma Jak pracuje HR Business Partner? Dočtete se v něm podrobné informace o náplni práce a úkolech HRBP. Helena, která je lektorkou kurzu HR Bussines Partner, považuje za nejdůležitější kompetenci HRBP strategické myšlení a kreativitu.

Jak vnímají svoji roli HR Business Partneři?

Role HR Business Partner existuje už pár desetiletí. Zaváděním pozice HRBP v nadnárodní společnosti ABB se zabývala diplomová práce Změna role HR manažerů na roli HR Business Partnera v nadnárodní společnosti z roku 2008.

Novinka se tehdy nesetkala „s přílišným nadšením zainteresovaných stran“. Klíčovou roli sehráli samotní HRBP, kteří brali změnu svého postavení ve firmě jako velkou výzvu, vnímali novou pozici jako „posun od aktivit rutinních a administrativních k pestřejším a konzultačním“ a očekávali „seberealizaci, větší zangažovanost v byznysu a zvýšení prestiže“.

A jak vypadá postavení HRBP v dnešní době? Světlana Baumannová přináší ve své diplomové práci Pojetí konceptu HR business partnerství ve vybrané organizaci z roku 2021 odpovědi samotných HRBP, což nám umožňuje nahlédnout tzv. pod pokličku. 

Baumannová prochází postupně jednotlivé kompetence a dotazuje se několika HRBP na jejich zkušenosti z praxe. 

Vezmeme jako příklad otázku vztahu HRBP a businessu. Zde se respondentky shodovaly na tom, že HR Business Partner si musí uvědomovat, že prioritou jsou výsledky byznysu a že dobrá znalost lidí a prostředí mu*jí může pomoci správně využít jejich schopnosti a know-how. Kvůli anglickému názvu máme sklon hovořit o HRBP v mužském rodě, v praxi však tuto pozici častěji zastávají ženy.  

Jedna z oslovených žen považuje ve vztahu k byznysu důležitou znalost podnikání:

„Aby byl HRBP schopný naplňovat svoji pozici musí rozumět byz­nysu, musí vědět, co se v něm klíčového děje, jak se mu daří, s čím se potýká a pružně na tyto věci reagovat a uzpůsobovat jim svoje priority a to, na co se zrovna zaměřuje“.

Náplň práce HRBP je tak ovlivněna rovněž aktuálními potřebami firmy. 

Pokud jde o přidanou hodnotu pozice, pak se HRBP shodly na tom, že ve své práci přidanou hodnotu rozhodně vidí. Nejčastěji ji vnímají v roli konzultanta vedoucích a v oblasti týmových vztahů: 

„Já tam určitě přida­nou hodnotu vidím v té roli konzultanta vedoucích. Jednak je třeba školíme na HR ná­stroje, často si je vyslechneme a pak přijdeme s návrhem. Myslím, že je důležité pro vedoucí, že nejsou sami, že jim pomáháme a podporujeme je, někdy se ohledně lidí prostě chtějí poradit a znát můj názor na situaci. Takže za mě ta hodnota je ta celková podpora“.

Oblastem, které přinášejí hodnotu, by se všechny HRBP rády věnovaly co nejvíce a také je tato část práce nejvíce naplňuje. 

Doporučujeme přečíst:

940-628-26-64a406fe9750c933108456.webp

Jaká barva charakterizuje vaše zaměstnance: Metoda spirálové dynamiky

Číst

Řečeno slovy další z oslovených HRBP:

„Líbí se mi HRBP práce, kdy jsem ten konzultant a jsem v terénu, můžu zlepšovat vztahy, něco do toho vnášet, přidávat třetí pohled, dávat zrcadlo vedoucím. Toto by mělo být to hlavní, čemu by se měl HRBP věnovat, to je ten přínos, tam vidím naši přidanou hodnotu.“

Všechny HRBP zastávají názor, že jejich hlavním posláním je pomáhat plnit cíle firmy:

„Plnění cílů orga­nizace – to dělám tím, že maximálně podporuji své liniové manažery, aby mohli roz­víjet své talenty, nebo skrze ten koučink a mentoring. Sedím s nimi často nad týmem, aby byli v klidu, měli dobrou atmosféru v týmu, aby lidi neodcházeli. Taky hodně propojuji, třeba když nefunguje nábor, tak ve své roli zaplňuji různá nefunkční propojení“.

Zaujala vás role HR Business Partner? 

Chcete se posunout na pozici HRBP, ale nejste si zatím jisti svými schopnostmi a kompetencemi? 

Jestli si potřebujete ujasnit, co všechno HRBP zvládá, máme pro vás online kurz HR Business Partner

Laba kurzy jsou tvořeny odborníky z praxe a pomohou vám na cestě k vašemu kariérnímu růstu. Lektorkou online kurzu je Helena Kent, která působí na pozici People&Culture Strategic Partner ve společnosti UniCredit Bank a je držitelkou mezinárodní certifikace strategického business partnera z oblasti lidských zdrojů. 

Díky našemu živému online kurzu získáte přehled o práci HRBP a skvěle se připravíte na vaši vysněnou pozici. Nově nabyté znalosti si vyzkoušíte při plnění domácích úkolů a po skončení kurzu se můžete sebevědomě ucházet o místo HRBP.  

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!