Kdo je HR Business Partner? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Kdo je HR Business Partner?

Kdo je HR Business Partner a proč a jak je pro firmy důležitý?

830x350-hr-bp-648c123a6efc7841358599.png

Možná už jste o pozici HR Business Partner slyšeli, ale dost možná také nevíte, kdo to vlastně je. Pracujete na pozici HR generalisty a toužíte po tom, se do role HR Business Partnera vypracovat, ale zcela přesně nevíte, co tato pozice obnáší? Nevadí. 

Vezměme to pěkně od začátku. 

HR Business Partner je… 

HR Business Partner (HRBP) je profesionál, který úzce spolupracuje s managementem a dalšími zaměstnanci organizací a společností s cílem sladit personální strategie s obchodními cíli. Jeho hlavní pracovní náplní, dá se říci i posláním, je působit jako strategický partner a poradce podniku.

Mezi jeho nejdůležitější pracovní kompetence patří mimo jiné poskytování podpory a poradenství v různých otázkách řízení lidských zdrojů. Jako klíčové povinnosti, spjaté s touto rolí, můžeme označit: 

  1. Strategické plánování: HRBP spolupracuje s vrcholovým vedením za účelem pochopení cílů a záměrů organizace. Díky tomu je pak schopen sladit personální strategie a iniciativy s celkovou obchodní strategií a zajistit tak efektivní využívání lidského kapitálu.
  2. Vztahy se zaměstnanci: působí jako kontaktní místo pro zaměstnance a pomáhá jim s různými problémy na pracovišti, jako je řešení konfliktů, řízení výkonu a kariérní rozvoj. Snaží se udržovat pozitivní pracovní prostředí a podporovat angažovanost zaměstnanců.
  3. Řízení talentů: HRBP se podílejí na získávání, výběru a udržení těch nejlepších talentů. Připravuje náborovou strategii a zároveň se podílí na programech rozvoje zaměstnanců a iniciativách pro udržení talentů.
  4. Řízení výkonnosti: při navrhování a zavádění procesů řízení výkonnosti hraje HRBP klíčovou roli. Velmi úzce spolupracují s managementem při stanovování výkonnostních cílů, poskytování zpětné vazby a hodnocení výkonu zaměstnanců. 
  5. Politika lidských zdrojů a dodržování předpisů: zajišťuje, aby zásady a postupy organizace v oblasti lidských zdrojů byly v souladu s pracovněprávními zákony a předpisy. Často také poskytuje poradenství v právních otázkách týkajících se lidských zdrojů a zajišťuje spravedlnost a rovnost v personálních procesech.
  6. Řízení změn: v některých firmách je to právě HRBP, kdo stojí v čele řízení organizačních změn. Zprostředkovává komunikaci, školení a podporu v přechodných obdobích, zaměstnancům a manažerům pomáhá přizpůsobit se novým procesům, technologiím či novým organizačním strukturám.
  7. Analýza dat a podávání zpráv: HRBP pracuje s personálními daty a analýzami.  Na jejich základě pak identifikuje trendy, tvoří náhledy a vydává doporučení, která jsou založená na relevantních datech. Cílem je zlepšení personálních strategií a procesů. Mimo to ale tvoří a sestavuje zprávy a prezentace, prostřednictvím kterých manažerům prezentuje klíčové metriky a výsledky z HR. 

Je ale HR Business Partner pro firmu nápomocný za každých okolností? Na to jsme se zeptali Heleny Kent, People & Culture Strategic Partner(ky) společnosti UniCredit Bank, a také lektorky našeho kurzu HR Business Partner

Zaměřme se tedy na podstatu a potenciál HRBP – může být nápomocný*á za každé situace? Stalo se vám, že HRBP nepomohl*a? V čem byl problém? 

„Upřímně jsem ještě nezažila, že by kdokoliv z mých HRBP kolegů a kolegyň něco nevyřešil. Ne vždycky se nám podaří dosáhnout 100% spokojenosti všech stran, ale to je hlavně tím, že HRBP má v některých situacích roli mediátora, kdy se snažíme najít akceptovatelný kompromis pro všechny zúčastněné. 

Nicméně se vždycky dopracujeme k takovému řešení, se kterým jsou všichni OK, a pak časem třeba i zjistíme, že i když to tak na začátku nevypadalo, všichni jsou vlastně spokojení.“

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Kdy se pozice objevuje poprvé? 

Pozice HR Business Partnera není až tak velkou novinkou, jak by se na první pohled mnoho zdát, existuje již několik desetiletí a v průběhu času se vyvíjela. 

První koncept HRBP vznikl na konci 20. století jako reakce na měnící se roli HR v organizacích. Tradičně byla totiž personální oddělení považována za administrativní jednotky spravující transakční úkoly, jako jsou mzdy, správa benefitů a dodržování předpisů. 

Podniky si však brzy uvědomily, jak velký potenciál nabízí lidský kapitál, a úloha personálních oddělení se tak začíná posouvat směrem ke strategičtějšímu a na obchod zaměřenému přístupu.

Samotný termín „HR Business Partner“ poprvé představil Dave Ulrich, známý myslitel v oblasti lidských zdrojů, a to ve své knize Human Resource Champions vydané v roce 1996. 

Ulrich se snažil nastolit nový model HR – personalisté by úzce spolupracovali s vedoucími pracovníky firem a jako strategičtí partneři by personální postupy ladili s cíli organizace.

Role HR Business Partnera je stále více uznávána a přijímána organizacemi, které se snaží začlenit HR do strategického rozhodování. Prosadila se v různých odvětvích a v současnosti je považována za běžnou a cennou pozici v rámci HR funkce mnoha organizací.

Společnost Zippia udělala v roce 2022 rozsáhlý výzkum týkající se pozice HRBP v USA. Zjistili, že v roce 2021 bylo v USA na 105 963 HRBP.

Doporučujeme přečíst:

940x628-1-6474ac26a4284433861001.jpg

Jak pracuje HR Business Partner

Číst

HR Business Partner jako výsluní HR pozic 

HRBP je pozice, která se dnes objevuje téměř ve všech odvětvích. Jak se ale na tuto pozici vypracovat a jak vlastně vypadá běžný pracovní den HRBP? I na to jsme se zeptali Heleny Kent, která má na této pozici několikaletou zkušenost. 

Jak úspěšně vykročit za kariérou HR Business Partnera? A kudy vedla vaše kariérní cesta?

„Pro pozici HR Business Partnera je obvykle potřeba znalost, alespoň části, agendy HR oddělení, protože mixuje od každého trochu. Já osobně jsem se na pozici HRBP dostala ze vzdělávání a i přes to, že jsem se ve vzdělávání pohybovala několik let, stejně jsem se první rok na pozici HRBP učila nové věci každý den.“

Jak probíhá váš typický pracovní den? 

„Obvykle mám naplánovanou celou řadu schůzek, které jsou v rámci celého HR týmu, nebo jen interně se svým týmem, kdy řešíme HR procesy a projekty, na kterých pracujeme. Pak mám také schůzky s manažery a zaměstnanci, o které se staráme. Do toho mají kolegové různé požadavky e-mailem, na Teams nebo volají.

 Práce HRBP je postavená na kontaktu s lidmi a, úplně upřímně, málokdy během dne stihnu to, co jsem si naplánovala třeba z projektové nebo admin činnosti. Vždycky je pro mě nejdůležitější vyřídit požadavky kolegů, kteří se ozývají během dne. Každý den je jiný, dynamika je podobná, ale to je na práci HRBP to zajímavé.“

A nakonec nás zajímá, co považujete za svůj dosavadní největší pracovní úspěch? Nebo – která pracovní vzpomínka vám vždycky vykouzlí úsměv na tváři? 

„Mám dvě situace, které mi dělají radost. První je, když vidím, jak všechna HR digitální řešení, která jsem s kolegyněmi vymyslela a implementovala, u nás ve firmě fungují a ulehčují každodenní práci všem na HR. 

A druhá, když mi zavolá někdo z mých manažerů a manažerek, jen abychom si promluvili a řekli si, co je nového. To pak vím, že všechno úsilí, co do práce dávám, a všechny nelehké situace, které s manažery řešíme, vyústí v to, že spolu máme dobrý vztah a navzájem si věříme.“

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!