Jak soft skills zlepší fungování vaší firmy | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak soft skills zlepší fungování vaší firmy

Měkké dovednosti mají potenciál podílet se na lepší prosperitě vaší firmy. Jak si osvojit ty potřebné a jak je rozvíjet?

cover-min-64e4b31ca08cd645448527.jpg

Měkké dovednosti nejsou obvykle vázány na konkrétní profese, spíše se vztahují k naší osobnosti, a proto se jedná o vysoce přenositelné dovednosti. Ačkoli jsou méně hmatatelné než tvrdé dovednosti, lze se jim stále učit a rozvíjet je a zaměstnavatelé ocení jakoukoli vaši kvalifikaci, která prokazuje ochotu je zlepšovat.

Otázkou stále zůstává, jak získat měkké dovednosti tak, aby to bylo co nejvíce efektivní. Jeden takový návod vám prozradíme v tomto článku. 

Soft skills jsou…

Soft skills, česky měkké vlastnosti, tedy jsou lidské dovednosti. Jedná se o dovednosti, nebo možná spíše vlastnosti, které jsou vrozené a tudíž se je nemůžeme pouze naučit. Můžeme je rozvíjet, podporovat, ale opravdu to nejsou naučené dovednosti jako třeba jízda na kole. 

Naučenými dovednostmi jsou pak hard skills. Velmi jednoduše si hard skills můžeme představit na postavě doktora. To, že umí operovat, je jeho tvrdá dovednost (hard skill), ale to, že s pacienty umí komunikovat, je jeho měkká dovednost (soft skill). 

Současná doba více přeje právě soft skills. Už při náboru zaměstnavatelé hledají a zkouší, jaké měkké dovednosti ovládáte. Ucházíte-li se o manažerskou pozici, platí, že byste měli mít obojí – měkké i tvrdé manažerské dovednosti. To v praxi znamená, že byste měli rozumět svému řemeslu a přitom umět komunikovat, vést, motivovat a jít příkladem.

Doporučujeme přečíst:

940x628-px-soft-skills-6454bcf2a8dc8475598747.png

Co jsou to měkké dovednosti aneb Soft skills jsou trendy

Číst

Jak získat měkké dovednosti? 

Jednoduše. Trénovat je. Ačkoliv soft skills nejsou dovednosti, na které můžete získat titul, jsou to dovednosti, na které se můžete zaměřit a zlepšit se v nich. Existují stovky kurzů, ať už týkajících se komunikačních skills, leadershipu či umění motivace.

Shodou okolností – jeden kurz nabízíme i my! Připravili jsme pro vás 12 nadupaných lekcí, na kterých se naučíte vést svůj tým co nejefektivněji. Dozvíte se, jak získat měkké dovednosti a v čem se liší měkké a tvrdé manažerské dovednosti. 

Kurz Rozvoj manažerských dovedností povede Ing. Klára Novotná, DiS., lektorka a koučka, která má 14 let praxe ve vrcholovém managementu. Klára soft skills školí ve firmách jako Vodafone, T-Mobile, CETIN, Česká pošta nebo třeba ČEZ. Moc dobře totiž ví, jak získat měkké dovednosti a jak k vedení využívat koučovací styl. 

Zúčastněte se kurzu, naučte se motivační techniky a staňte se silným leaderem. Naučte se pracovat efektivně, osvojte si postupy change managementu a buďte změnou!

Potenciál soft skills v měřítku celé firmy 

Měkké dovednosti jsou nezbytnou součástí zlepšování schopnosti spolupracovat s ostatními a mohou mít pozitivní vliv na další rozvoj firmy a kariéry. Soft skills, jako je komunikace, týmová práce a přizpůsobivost, se staly zásadními pro prosperitu v neustále se měnícím prostředí moderního podnikání. 

Měkké dovednosti jsou to, co lidé používají ke vzájemné interakci, čtení ostatních lidí a emocionální navigaci v situacích. Od zákaznických služeb přes marketing až po řízení lidí, mnoho obchodních interakcí závisí právě na měkkých dovednostech. Pracovní síla dobře obeznámená s měkkými dovednostmi může společnosti poskytnout konkurenční výhodu jako zaměstnavateli i na trhu.

Měkké dovednosti jsou posilovačem zapojení. Technické dovednosti spojují pracovníky s fyzickou stránkou a funkcí jejich zaměstnání. Měkké dovednosti pak budují emocionální spojení mezi pracovníky a jejich zaměstnáním, společností a kolegy. Rozvíjení měkkých dovedností zaměstnanců vytváří prostředí sounáležitosti a účelu. Jinými slovy, měkké dovednosti zvyšují angažovanost zaměstnanců, což je faktor, o kterém je známo, že přímo ovlivňuje obchodní výsledky, jako je produktivita.

Doporučujeme přečíst:

0f4e4842-ba58-41f3-ab49-65f530b55d98-6454b53f13d92606229618.png

10 důležitých soft skills + 3 tipy z praxe

Číst

Soft skills a moderní firma 

Když se jako firma rozhodnete podporovat nejen tvrdé dovednosti, ale i ty měkké, máte šanci zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu, ale zejména budete schopni zvýšit produktivitu a efektivitu práce svých zaměstnanců. 

Vám, jako zaměstnavateli, stačí zjistit, jak získat měkké dovednosti pro své zaměstnance a jak je dále rozvíjet a pracovat s nimi. Když totiž víte, jak soft skills získat, budete také vědět, jak na nich dále pracovat. Moderní svět si žádá moderní přístupy a moderní řešení. 

Rozvoj měkkých dovedností může vaší společnosti, jak jsme si už řekli, přinést nemalé výhody. Pojďme se společně podívat na ty nejzásadnější: 

1. Efektivita a produktivita se zvýší 

Výzkum provedený Boston College, Harvard a University of Michigan, ukázal, že školení soft skills v komunikaci a řešení problémů může zvýšit produktivitu a udržení o 12 % a zajistit 250% návratnost investic (ROI) společnosti. Další studie navíc prokázaly, že manažeři a leadeři se silnými měkkými dovednostmi mohou zvýšit výkon svého týmu až o 30 %. 

Zlepšením komunikačních a týmových dovedností mohou zaměstnanci efektivněji spolupracovat s kolegy, manažery, klienty a dalšími zainteresovanými stranami a zároveň předcházet nedorozuměním, konfliktům a chybám, které mohou negativně ovlivnit produktivitu a výkon.

2. Pevnější a silnější mezilidské a profesní vztahy

Zaměstnanci s vysokou emoční inteligencí dokážou rozpoznat a zvládnout své vlastní emoce i emoce druhých. Dokážou se vcítit, budovat vztah s ostatními, pozitivně motivovat sebe i ostatní a další. Právě takové dovednosti mají potenciál zaměstnancům pomoci zlepšit vztahy v týmu i mezi týmy, se zákazníky, nadřízenými atd.

Kurzy podle tématu:

3. Produkce více inovativních řešení

Podle studie Hendarmana a Cantnera může rozvoj měkkých dovedností, jako je kreativita a řešení problémů, vést k individuální inovativnosti. To zaměstnancům umožňuje tvořit nové nápady, produkty a služby, které přidávají hodnotu, řeší problémy a v konečném důsledku pomáhají organizaci udržet náskok před konkurencí, ale zároveň nepřestávají plnit očekávání zákazníků. 

Společnosti, které upřednostňují inovace, navíc zažívají až 3× vyšší růst tržeb a vyšší ziskové marže než ty, které tak neučiní, což zdůrazňuje význam podpory kultury inovací prostřednictvím rozvoje měkkých dovedností.

4. Růst společnosti

Investice do rozvoje měkkých dovedností zaměstnanců může vést k angažovanější pracovní síle, což má za následek vyšší ziskovost a růst. Statistiky ukazují, že společnosti s vysoce angažovanými zaměstnanci překonávají své konkurenty o 147 % v zisku na akcii a mají o 90 % lepší růstový trend.

Rekapitulace 

Soft skills bychom také mohli titulovat jako fenomén dnešní doby, ačkoliv s trochu jiným smyslem. Spíše tedy jako něco, co stále více a více nabývá na své důležitosti. Své důležitosti dost možná nabývají i díky pandemii covid-19, která změnila způsob práce. 

Tak či tak, soft skills jsou dovednostmi důležitými jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Z pozice zaměstnance se jedná o něco, díky čemu vystoupíte z řady kandidátů a dostanete se na pozici, o kterou usilujete. Z pozice zaměstnavatele jsou pak soft skills otázkou úspěchu a prosperity. 

A pokud stále nevíte, jak získat měkké dovednosti – registrujte se na kurz Rozvoj manažerských dovedností s Klárou Novotnou a staňte se prvotřídním leaderem.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Základy účetnictví»
Finance
Vede Kateřina Nováková
22. dubna 6. června
Kateřina Nováková