10 důležitých soft skills + 3 tipy z praxe | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

10 důležitých soft skills + 3 tipy z praxe

Moderní svět si žádá moderní přístupy. V dnešní společnosti je důležité mít nejen vynikající odborné znalosti, ale také tzv. soft skills.

cover-min-64e4b24d50939939293991.jpg

Stále více moderních firem se s větší mírou zaměřuje na tzv. měkké dovednosti. Právě tyto dovednosti, známé pod anglickým termínem „soft skills”, mají dost často rozhodující vliv na úspěch týmu a organizace jako celku.

Co jsou soft skills?

Stefan Mühleisen a Nadine Oberhuber ve své knize Komunikační a jiné měkké dovednosti: Soft skills v praxi v praxi říkají, že „mluvíme-li o měkkých dovednostech, jde vždy o lidi a vzájemné vztahy“. Podle nich jsou soft skills především o tom, jak spolupracovat. 

Obecně jsou soft skills dovednosti, které nám pomáhají budovat vztahy, spolupracovat s ostatními lidmi, řídit je a řešit konflikty. Tyto dovednosti nejsou spojeny pouze s prací, ale jsou užitečné v každodenním životě a mohou vést ke zlepšení osobního i pracovního života.

Zatímco hard skills jsou nově nabyté dovednosti, měkké dovednosti jsou spíše schopnosti. Patří sem například komunikace, spolupráce, kreativita, adaptabilita, vedení, týmová práce, motivace a řešení problémů. 

Na otázku, co jsou soft skills, můžeme jednoduše odpovědět také tak, že termín měkké dovednosti označuje interpersonální atributy potřebné k většímu pracovnímu úspěchu. 

Ovládat měkké dovednosti je důležité zejména na manažerských a vůdčích pozicích. Právě manažeři jsou ti, kteří na denní bázi komunikují, musí projevovat určitou míru empatie, musí být kreativní a vědět, jak motivovat ostatní.

Doporučujeme přečíst:

940x628-px-soft-skills-6454bcf2a8dc8475598747.png

Co jsou to měkké dovednosti aneb Soft skills jsou trendy

Číst

Proč a v čem jsou měkké dovednosti důležité? 

Právě měkké dovednosti jsou jednou z mnoha proměnných, která umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci s ostatními lidmi v týmu. Měkké dovednosti navíc umožňují lidem se vyrovnat s různými výzvami, které se v práci objeví. I právě proto je třeba je rozvíjet. Europass navíc píše, že právě soft skills budou i nadále nabývat na své důležitosti. 

V moderních firmách jsou soft skills stále více žádané. To vychází i z průzkumu z roku 2020. Ten se sice nesoustředil na to, jak moc velkou roli hrají soft či hard skills, ale soustředil se na to, jaké měkké dovednosti jsou pro zaměstnavatele relevantní, zajímavé a hodnotné. 

Deloitte sestavil následující žebříček: 

  1. Řešení složitých problémů 
  2. Kritické myšlení 
  3. Kreativita
  4. Vedení lidí 
  5. Spolupráce s ostatními 
  6. Emoční inteligence 
  7. Úsudek a rozhodování
  8. Zaměření na službu
  9. Vyjednávání 
  10. Kognitivní flexibilita

Stejný žebříček byl sestaven i v roce 2015. Největším soft-skillovým skokanem je kreativita. Ta hraje čím dál důležitější roli, a to zejména proto, že zaměstnance motivuje hledat nové způsoby a cesty, jak být originální a inovativní. Hledání nových cest pak vede k větší týmové motivaci, což hraje do karet prosperitě a růstu firmy. 

Zaměstnavatelé si uvědomují, že kandidáti s vynikajícími soft skills mohou být mnohem užitečnější než ti s pouze odbornými znalostmi. Průběžně tak dochází k jakémusi obratu, kdy tvrzení, že škola je víc, začíná ztrácet na své platnosti. Firmy se snaží vytvořit týmy, které jsou schopné efektivně spolupracovat, inovovat a řešit problémy.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Měkké dovednosti očima odborníků 

Na téma měkkých dovedností jsme mluvili s Ing. Klárou Novotnou, DiS., lektorkou a koučkou, která má 14 let praxe ve vrcholovém managementu a věnuje se rozvoji právě soft-skillových dovedností. 

Jaké soft skills jsou pro dnešní moderní společnost žádoucí a prakticky ty nejdůležitější?

„Obecně bych řekla, že rozvoj měkkých dovedností je v mnoha společnostech opomíjen, v oblasti rozvoje převládá stále důraz na hard skills, neboli expertní znalosti a dovednosti. Přitom právě soft skills jsou klíčové pro manažerské role a jejich úroveň odděluje průměrné manažery od těch nejúspěšnějších. 

Pokud bych měla vybrat nejdůležitější soft skills, zvolím komunikační dovednosti – to je velmi široký pojem a můžeme pod něj zahrnout efektivní komunikaci, asertivitu, motivaci, dávání a přijímání zpětné vazby, stakeholder management a další.“

Které měkké dovednosti lidem často chybí? A jak si je můžeme (znovu) vybudovat?

„Často se potkávám s rezervami při dávání a přijímání zpětné vazby, a to na všech manažerských úrovních, i těch nejvyšších. Soft skills se dají natrénovat stejně jako ostatní dovednosti, učící proces je aplikovatelný i zde. To, co funguje, je zkoušet to a stále se zlepšovat, vytrvat, protože vždy je na čem pracovat.“

Jak mohou firmy nenásilně a zábavně rozvíjet soft skills u svých zaměstnanců?

„Vhodné formy rozvoje jsou interaktivní tréninky, týmový rozvoj, a také začlenění potřebné úrovně soft-skills do kultury společnosti a do hodnocení zaměstnanců.“

Doporučujeme přečíst:

940x628-px-soft-skills-1-6454c36e88617961759286.png

Jak soft skills zlepší fungování vaší firmy

Číst

Jak měkké dovednosti prakticky aplikovat? 

Dr. Alex, PhD., říká, že termín měkké dovednosti odkazuje na osobnostní rysy, společenské chování, jazykové schopnosti, osobní zvyky, přátelskost a optimismus, kterými se lidé v různé míře vyznačují. Pro efektivní používání soft skills je tedy klíčová komunikace.

Dobře komunikovat znamená nejen mluvit, ale také naslouchat a porozumět ostatním. Zaměstnanci by se měli snažit aktivně komunikovat s ostatními lidmi v týmu a sdílet své myšlenky a nápady. To může vést k většímu porozumění, spolupráci a motivovanosti v týmu.

Silné týmy vytváří společná touha tvořit společné projekty a plnit cíle společnosti. Umění spolupráce pak snižuje hladinu stresu v týmu, vzájemnou nevraživost a naopak vytváří příjemnou atmosféru. 

Dalšími důležitými faktory jsou pak motivace a adaptabilita. Dnešní svět pro firmy představuje nikdy nekončící kolo výzev a změn. Kdo ale zůstává motivován, vyhrává.

Měkké dovednosti jako faktor úspěchu (moderních) manažerů

Podle J. Vebera je odpovědí na otázku, co jsou soft skills, jednoduše to, že mluvíme-li o měkkých dovednostech, mluvíme o sociální zralosti. Jak jsme si už řekli, nejčastěji se s touto sociální zralostí setkáme v souvislosti s manažerskými pozicemi. 

Mezi takové schopnosti, které jistě na pozici manažera využijete, patří například ohleduplnost, čestnost, zásadovost. Vlastnosti, které přímo reprezentují práci manažerů, pak mohou být svědomitost, vytrvalost, samostatnost nebo třeba cílevědomost. Od manažerů se obecně očekává, že jsou vůdčími osobnostmi a oplývají schopnostmi jako sebejistota a proaktivní jednání. 

Podle The Times of India budou v letošním roce mezi důležité schopnosti patřit time-management, komunikační schopnosti nebo třeba týmová práce. 

Pro firmy je ale na místě zaměřit se na podporu soft skills všech jednotlivých zaměstnanců.  Díky tomu totiž firmy mohou zvýšit jak motivaci, tak kreativitu týmů a potažmo také celé firmy. V rámci rozvoje měkkých dovedností si zaměstnanci osvojují efektivní komunikaci, spolupráci, inovativnost a problem solving. 

To pak determinuje vznik silného týmu a tedy vznik silného konkurenta na trhu. Jsou-li zaměstnanci vzájemně motivovaní, podávají lepší výsledky a firma více prosperuje.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Základy účetnictví»
Finance
Vede Kateřina Nováková
22. dubna 6. června
Kateřina Nováková