Co jsou to měkké dovednosti aneb Soft skills jsou trendy | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Co jsou to měkké dovednosti aneb Soft skills jsou trendy

Schopnosti, dovednosti, znalosti. Soft skills jako sociální zralost. Seznamte se.

cover-min-64e4b2a0e4334026351614.jpg

Pojem soft skills, do češtiny překládaný jako měkké vlastnosti, označuje prakticky vrozené schopnosti a dovednosti. V otázce manažerských dovedností se velmi často mluví o měkkých a tvrdých dovednostech. Zatímco měkké dovednosti jsou vrozené, tvrdé dovednosti jsou získané. 

Podle Peters-Kűhlingera soft skills znamenají to, jak dobře (či špatně) se jako lidé dokážeme vypořádat s ostatními, ale také se sebou samými. Stejný autor také poukazuje na to, že dříve byly měkké dovednosti nazývány sociální kompetencí. 

Co jsou měkké dovednosti? 

Soft skills bychom mohli vnímat jako součást osobnostní typologie. A nebyli bychom daleko od pravdy. I přesto, že každý autor měkké dovednosti definuje tak trochu po svém, v jednom se shodují. Souvislost mezi soft skills a osobností je víc než evidentní. Mnoho autorů tak měkké a tvrdé manažerské dovednosti tituluje jako lidské dovednosti. 

Velmi obecně a jednoduše, bez zbytečných termínů, můžeme soft skills definovat jako osobnostní rysy, chování a mezilidské dovednosti, které používáme v interakci s ostatními lidmi. Od hard skills se liší i tím, že je máme vlastně všichni, zatímco hard skills jsou typické pro určité profese. 

V pracovním prostředí představují měkké dovednosti schopnost efektivně a harmonicky spolupracovat s ostatními, a právě proto jsou to dovednosti, které zaměstnavatelé hledají. Podle zprávy Society of Human Resource Management (SHRM) 2021–22 State of the Workplace 77 % personalistů uvedlo, že zlepšování měkkých dovedností zaměstnanců je klíčem k budoucím plánům jejich organizací. 

Výzkum společnosti LinkedIn, který provedli vloni ve Velké Británii, dokládá, že 92 % odborníků na talentové dovednosti je přesvědčeno, že měkké dovednosti jsou stejně důležité nebo důležitější než tvrdé dovednosti, pokud jde o nábor správného člověka na danou pozici. Částečně je to dáno jejich všestranností.

Kromě toho, že měkké dovednosti pomohou vašim šancím na přijetí, pomohou vám také na pozici zaměstnavatele udržet si zaměstnance, kteří pro vás pracují. Důležité je také zmínit, že soft skills nepatří mezi dovednosti, které se musíme učit jako cizí jazyk nebo programování.

Faktem je, že alespoň malou dávku mnoha z nich v sobě máme všichni. Soft skills tedy můžeme rozvíjet, zlepšovat, pracovat na nich.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

V čem tkví jejich důležitost a potřeba?  

Dr. Alex, PhD. míní, že měkké vlastnosti hrají v otázce profesního úspěchu člověka významnou roli. Pomáhají nám totiž vyniknout v pracovním týmu. Ve vysoce konkurenčním korporátním světě nám dost často pomohou vyniknout v davu uchazečů. 

Hned z několika úspěšných výzkumů vyplývá, že, aby se člověk stal dobrým a úspěšným zaměstnancem, je k tomu potřeba hned několik věcí – v našem kontextu jsou ale důležité (nějaké) dovednosti, a na druhou stranu také společensky přijatelný profil. 

Zaměstnavatelé dnešní doby očekávají, že zaměstnanci budou mít měkké a tvrdé manažerské dovednosti (samozřejmě, ucházejí-li se o pozici manažera). Jak jsme si již řekli, pro pozici manažera jsou právě měkké dovednosti velmi důležité, až bychom s nadsázkou mohli říct, že přes ně nejede vlak. 

Jsou to právě měkké dovednosti, které zaměstnanci umožňují adekvátně reagovat na změny a vyvíjet se tak, jak doba a situace žádá. Průzkumy totiž ukazují, že pro firmy jsou cenní ti zaměstnanci, kteří jsou schopni růst a učit s ohledem na tom, jak se mění a roste podnikání dané společnosti.

Soft skills >>>> hard skills

Samozřejmě bychom neměli zapomenout zmínit, že měkké vlastnosti vlastě udávají, jak moc dobře ovládneme ty tvrdé vlastnosti. A že bez měkkých vlastností bychom se tvrdé nikdy nenaučili. Je tedy jasné, že pro práci v managementu je potřeba ovládat obojí, měkké a tvrdé manažerské vlastnosti.

Dovednosti jako osobní vlastnosti 

Kategorie, o které tady už nějakou chvíli hovoříme, zahrnuje především osobní vlastnosti. Ty pak představují stálý, i když relativně, způsob chování jedince. Co to znamená v praxi? To, že člověk s nějakou danou vlastností v podobných či zdánlivě stejných situacích reaguje a postupuje pro něj standardním způsobem. 

Avšak, jak všichni dobře víme, člověk je tvor nestálý, což platí i pro jeho emoce a chování. Chování tedy neovlivňují jen a pouze naše osobní vlastnosti, ale také naše aktuální emoční rozpoložení a situace, ve které jednáme či kterou musíme řešit. 

Na základě tohoto tvrzení různí autoři dělí soft skills na různé kategorie. Ale nepředstavujte si to tak, že jsou to dovednosti takové a makové. Samozřejmě, že jsou, ale tvoří kompletní balíček. 

Například zkušená koučka Ivana Folwarczna soft skills vnímá jako dovednosti zaměřené na výkon. Jmenuje tak například aktivní přístup či snahu o uplatnění vlivu. Na druhou stranu lektorka personálního managementu Vladimíra Khelerová se soustředí spíše na otázku organizace. Jako měkké dovednosti tak vnímá prezentační dovednosti, komunikativnost nebo třeba loajalitu. 

Leadership ale můžeme vnímat zároveň jako měkké a tvrdé manažerské dovednosti. Leadership je totiž něco, co lze přirozeně „mít“, ale zároveň se také naučit. Takových dovedností bychom ale našli více. Dalším příkladem mohou být právě třeba prezentační dovednosti. Pro mnohé je to věc, o které ani nemusí přemýšlet, pro další je to pak něco, co musí denně pilovat a procvičovat.

Doporučujeme přečíst:

0f4e4842-ba58-41f3-ab49-65f530b55d98-6454b53f13d92606229618.png

10 důležitých soft skills + 3 tipy z praxe

Číst

Proč je dobré na svých dovednostech pracovat? 

Hloupá otázka na konec: je vůbec potřeba své dovednosti zlepšovat? Odpoveď sami moc dobře znáte. Ano! Čím více dovedností, ať už těch měkkých či tvrdých, to v tomto případě nehraje žádnou významnou roli, tím více atraktivní pro (potenciální) zaměstnavatele budete. 

Čím více dovedností ovládáte, tolikrát jste člověkem. Nebo alespoň žádaným zaměstnancem. Řekli jsme si, že z mnohým aktuálních průzkumů vyplývá, že jsou to právě soft skills, co zaměstnavatelé u svých nových zaměstnanců hledají. Nemusíte se ucházet o pozici CEO, abyste ovládali měkké a tvrdé manažerské dovednosti. Nemusíte se ucházet o pozici televizního moderátora, abyste nemuseli zlepšovat své komunikační dovednosti. 

Zkrátka a dobře – rozvíjet své soft skills je trendy.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!