Efektivní leadership nestojí na měření výkonnosti | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Efektivní leadership nestojí na měření výkonnosti

Roli hraje osobnost, okolnosti projektu a pocit spokojenosti a štěstí.

cover-6662d510a8147741374132.webp

Správný výběr leadershipu má vliv na spokojenost lidí ve firmě, produktivitu a samozřejmě na ziskovost. Efektivní leadership by neměl svou pozornost zaměřovat jen na měření výkonnosti, ale také na pocit spokojenosti. 

V článku si připomeneme svěží pohled v podobě pozitivního leadershipu a podrobněji rozebereme dva odlišné styly vedení týmu: transformační a autoritativní.

Zatímco autoritativní přístup klade důraz na přísné vedení a jasné pokyny, transformační leadership stojí na inspiraci a příkladu. Obě metody mají svá pro a proti, která je třeba pečlivě zvážit. Jaký přístup zvolíte pro svoji firmu?

Co je to leadership? 

Leadership definice není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Hned na začátku knihy Pozitivní leader se dočteme, že existuje přibližně 850 definicí slova leadership. 

Kniha vyšla v roce 2017 a jejím autorem je Jan Mühlfeit, který si během 22 let zkušeností ve firmě Microsoft vytvořil vlastní názor na vedení lidí. Hlavní roli v něm hraje pocit štěstí. Je snazší dosáhnout úspěchu, když lidí mají zápal a pozitivní inspiraci. Štěstí a spokojenost se bohužel v korporátním prostředí stále přehlíží.

Místo naplňování definice „bychom se měli zaměřit na to, abychom se stali tím, kým skutečně jsme“. Výsledkem je obrácený přístup k leadershipu, který není zaměřený na výkon. Vysoká výkonnost totiž není příčinou vynikajícího leadershipu, ale jeho výsledkem.

Model 4M pozitivního leadershipu tak tvoří My (rozvoj silných stránek), Mise (pozitivní vize a cíle), Metody (práce s energií leadera i celého týmu) a Místo (zaměření na štěstí). Myslete na pocity celého týmu při čtení následujících popisů „tradičních“ typů leadershipu. 

Doporučujeme přečíst:

preview-664c7715f2a91281281782.webp

Lean management: Co to je a jak vám změní firmu i život

Číst

Transformační leadership: Inspirace a motivace

Koncept transformačního leadershipu představil v roce 1978 James MacGregor Burns ve své knize Leadership. Jako historik a autor životopisů amerických prezidentů se zajímal o různé styly vedení u historických osobností, například Franklina D. Roosevelta. 

Transformační lídři a lídryně inspirují lidi ve svém týmu a pomáhají jim, aby se ztotožnili s cílem, za kterým firma jde. Důležitá je inspirativní vize, přátelské prostředí a otevřené komunikace, což způsobuje, že se všichni v týmu cítí uznáváni a ceněni. 

Tento styl vedení lidí přináší organizaci pozitivní výsledky. Vzbuzuje obdiv, důvěru a respekt směrem k osobě na vedoucí pozici. Vede tým k vyšší loajalitě a vysokému výkonu, protože dokáže sladit individuální motivace s firemními cíli. 

Lídři a lídryně dosahují společných cílů díky síle své vize a osobnosti. Zaměřují se na podporu vzájemné pomoci mezi lidmi ve skupině a poskytují jim podporu, vedení a inspiraci, které potřebují k dobrému výkonu. Kdo má v sobě vášeň pro společný projekt, dokáže vzbudit nadšení ve svém týmu. 

Jaké jsou typické rysy transformačního leadershipu? Patří mezi ně schopnost aktivního naslouchání, autenticita a upřímnost, vysoká emoční inteligence, přizpůsobivost, kreativita, proaktivní řešení problémů, ochota přijmout zodpovědnost, spolupráce a pokora. 

Příklady najdeme v politice i v showbyznysovém prostředí. Nelson Mandela, bývalý prezident Jihoafrické republiky, byl známý svým inspirativním působením. 

Populární televizní moderátorka Oprah Winfrey je považována za nejbohatší Afroameričanku 20. století. Jako významná akcionářka televizní stanice CBS má velký mediální vliv a rovněž proslula charismatickým a vizionářským stylem vedení.

Transformační leadership je styl vedení, který inspiruje k pozitivním změnám ty, kteří jej následují. Hlavními cíli je společný úspěch, zájem o druhé a podpora lojalality. 

4 znaky transformačního leadershipu

Intelektuální stimulace – podpora kreativity a zapojení ostatních do plánování a rozhodování. 

Osobní přístup – součástí leadershipu je také podpora a povzbuzování, což vede k ochotnějšímu sdílení nápadů a jedinečnému přínosu každého zaměstnance*kyně.

Inspirativní motivace –  jasná, srozumitelně vysvětlená vize a schopnost nadchnout tým pro dosažení cílů. 

Idealizovaný vliv – osoby na vedoucí pozici slouží jako vzory, protože vzbuzují důvěru a respekt

Přínosy transformačního leadershipu

 • Zvyšuje spokojenost a loajalitu.
 • Podporuje kreativitu a inovace v týmu.
 • Vytváří silnější týmový duch a lepší pracovní atmosféru.

Nevýhody transformačního leadershipu 

 • Vyžaduje více času a klade větší nároky na osobnost ve vedoucí pozici.
 • Může být méně efektivní v krizových situacích, kdy jsou potřeba rychlá rozhodnutí.
 • Hrozí riziko nesouladu mezi osobními a organizačními cíli.

Transformační styl je velmi účinný, když se používá správně, ale nemusí být nutně nejlepší volbou pro každou situaci. V některých případech se lépe hodí autoritativní styl, který je založený na pevných pravidlech a jasných pokynech a očekáváních. 

Autoritativní leadership: Rozhodování v jediných rukou 

Autokratické vedení, známé také jako autoritativní leadership, je styl vedení charakterizovaný individuální kontrolou nad všemi rozhodnutími a malým zapojením ostatních ve skupině.

Lídři a lídryně obvykle činí rozhodnutí na základě svých názorů a úsudků a zřídka přijímají rady. Autoritativní leadership tak zahrnuje absolutní, autoritářskou kontrolu nad skupinou, kde se od zaměstnanců*kyň očekává přesné dodržování instrukcí. 

Název zní dost negativně, přesto je autoritativní styl vedení užitečný, například v krizových situacích, když je potřeba rychlé a rozhodné jednání bez konzultace s velkou skupinou lidí. 

Dalším případem jsou projekty, které vyžadují silné vedení, aby byly úkoly včas dokončeny. Když je vedoucí týmu nejzkušenější osobou ve skupině, může převzít kontrolu, přidělit úkoly ostatním a stanovit pevné termíny pro dokončení projektů.

4 hlavní charakteristiky autoritativního vedení

 • Vyžaduje, aby většinu rozhodnutí činili vedoucí. Umožňuje malý nebo žádný podíl na rozhodování od ostatních ve skupině.
 • Poskytuje vedoucím schopnost diktovat pracovní metody a procesy. 
 • Směřuje k vytváření velmi strukturovaných a rigidních prostředí. Odrazuje lidi od kreativity a myšlení mimo zaběhnuté vzorce.
 • Stanovuje pravidla a jejich jasné vymezení.

Výhody autoritativního vedení

 • Umožňuje snadnou kontrolu a monitorování výkonu.
 • Přináší rychlé rozhodování v situacích, kde je třeba okamžité jednání.
 • Výsledky jsou snáze předvídatelné. 

Rizika autoritativního vedení

 • Hrozí potlačování kreativity a iniciativy pracujících.
 • Často vede k nižší spokojenosti a motivaci ve firmě.
 • Je zde riziko vyhoření, nechuti k práci a vysoké fluktuace.
 • Způsobuje nedostatečnou spolupráci a komunikaci v týmu.
 • Zanechává nepříjemný pocit v týmu, že ostatním není důvěřováno v rozhodování nebo u důležitých úkolů.

Stejně jako u jiných stylů vedení má autoritativní styl jak určité výhody, tak slabiny. Kdy a kde je vhodný závisí na více faktorech jako je situace, typ úkolu, na kterém skupina pracuje, a úroveň znalostí členů*nek týmu. 

Jaký je váš styl? 

Snad jste našli odpověď na otázku, co je to leadership. Přestože leadership definice je problematická záležitost, vedení lidí má ve firmě nenahraditelnou úlohu. 

Klíčovou roli hraje osobnost lídra*lídryně. V transformačním leadershipu se zajímají nejen o procesy, ale také si všímají všech lidí ve skupině. Motivují týmy k výkonům i osobnímu růstu. Skupiny takto vedené mají tendenci být úspěšné a loajální. Fluktuace bývá nízká, protože transformační vedoucí inspirují také velkou míru oddanosti.

Autoritativní styl vedení je sice méně flexibilní, ale poskytuje jasnou strukturu a umožňuje rychlé rozhodování. Ačkoliv může být v určitých situacích prospěšný, existuje dost případů, kdy tento styl vedení způsobuje problémy. Lidé v týmu si mohou připadat nevyslyšeni. Nespokojenost nastává zejména, pokud mají pocit, že jejich znalosti a schopnosti jsou ignorovány a není jim důvěřováno.

Obě metody mají svá pro a proti a pozornost si zaslouží i pozitivní leadership, a proto je třeba pečlivě zvážit, který styl bude pro vaši organizaci vhodnější. 

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Vedení obchodního týmu»
Business a management
Vede Petr Tošner
11. června 1. srpna
Petr Tošner