Jak pracuje expertka na logistiku? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracuje expertka na logistiku?

Lucie Daňková ze společnosti Bosch odpovídá na otázky nejen ohledně řízení dodavatelského řetězce.

1023-article-min-65d5aad2c1f5a451456147.jpg

Logistika není jen doprava a management skladových zásob. Co vše to obnáší a jak logistické procesy řídit co nejefektivněji ví lektorka našeho nového kurzu Lucie Daňková. Lucie logistiku studovala na vysoké škole, v oboru se pohybuje více než 15 let a v současnosti působí jako logistický expert v Performance Office společnosti Bosch.

Pokud se zajímáte o LEAN management, určitě byste si neměli nechat ujít kurz u nás v Laba, kde rozšíříte své znalosti z oboru logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Vyzkoušíte si postupy v rámci domácích úkolů na cvičném projektu a získáte know how od profesionálky, která logistikou žije, a dalších tří hostujících lektorů.

Jak jste se dostala k logistice a vlastně k vaší současné pozici? Baví vás logistika? 

V logistice pracuji od roku 2008, tenkrát jsem v logistice nebyla vzdělaná, měla jsem školu cestovního ruchu. Na firmu Bosch jsem ale slyšela velmi dobré reference coby výborného zaměstnavatele a tak jsem se zkusila přihlásit do výběrového řízení na pozici koordinátora dodavatelského řetězce a díky mým velmi dobrým jazykovým znalostem mě přijali.

Upřímně jsem z počátku netušila, proč máme u výrobní linky všechny ty grafy a tabulky, někteří mí kolegové byli tenkrát (v roce 2008) ke štíhlým přístupům navíc skeptičtí a ani já jsem nevěděla, co si o nich myslet. 

Nechápala jsem, proč mám v roli plannera výroby podporovat nivelizaci ve výrobě, tzn. během dne několikrát přeseřizovat výrobní linku na jiný výrobek, když tím přece logicky snižuji produktivitu, proč nejedeme například celý den jeden výrobek bez přeseřízení, když tak můžeme vyrobit více?

Díky interním školením jsem začala vše chápat v souvislostech. Časté a hlavně rychlé přeseřizování a výroba v dávkách umožňují firmě větší flexibilitu na zákazníka, harmonizují materiálový tok z předmontáží, zajišťují rovnoměrné vytížení výrobní linky, lepší personální obsazenost, lépe mohou standardizovat a optimalizovat procesy atd. A to jsou obrovské benefity, nemyslíte?

Proto je důležité zaměstnance školit v oblasti LEANu, aby principy pochopili v souvislostech, i když to pro ně někdy může znamenat úplnou změnu nastavení mysli a přístupu k práci. Když jsem se přihlásila na vysokou školu se zaměřením na logistiku a zpracovala diplomovou práci na zlepšování procesů v logistice, začalo mi vše dávat ještě větší smysl a logistika a zejména LEAN a neustálé zlepšování se stalo mojí vášní.

V rámci společnosti Bosch jsem se chtěla postupně seznámit s různými úhly pohledu na logistiku, takže jsem byla nějakou dobu koordinátorem dodavatelského řetězce od materiálového plánování přes plánování výroby až po zákaznický servis.

Pak jsem působila na oddělení obalové logistiky, dělala jsem projektový management a problem solving v logistice a nyní jsem na úrovni centrálního oddělení, které má přehled o tom, jak logistika funguje v různých zemích světa, a to je teprve zajímavé sledovat, jak se v logistice projevují i národnostní a kulturní vlivy.

Doporučujeme přečíst:

1011-logistika-zitrka-intermodal-jako-prilezitost-predjet-konkurenci-preview-65cb305e025c7084581264.jpg

Logistika zítřka: Intermodál jako příležitost předjet konkurenci

Číst

Co zahrnuje pojem „logistika“ a jaký je rozdíl mezi logistikou a řízením dodavatelského řetězce?

Logistika představuje toky zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběratelem. Asi jistě víte, že má různá odvětví, jako jsou logistika nákupu a řízení zásob, výrobní logistika, skladování, doprava atd. Postupem času přišli lidi na to, že pokud budou tenhle tok správně řídit, mohou být flexibilnější, lépe se přizpůsobovat přáním zákazníků, zlepšovat procesy, snižovat náklady atd.

Co je to dodavatelský řetězec a proč je jeho správné řízení klíčové pro úspěšné podnikání? 

Nejdůležitější a pro konkurenceschopnost klíčová je flexibilita firmy čili schopnost přizpůsobit se. Dodavatelský řetězec lze vnímat jako takový systém na sebe navazujících podnikových procesů.

Pro úspěšné podnikání je zásadní úzká spolupráce jednotlivých článků řetězce, velmi dobrá orientace v aktuálních trendech na trhu a především znát přání svých zákazníků a své cílové skupiny. Tyto stavy je třeba neustále analyzovat a řízení dodavatelského řetězce pak není nic jiného než přizpůsobení struktury, toků a strategie firmy, aby byla co nejefektivnější.

Jak se mění role informačních technologií v oblasti logistiky a řízení dodavatelského řetězce? 

Role informačních technologií se v čase mění a získává stále větší význam, dalo by se říci, že se řadí na úroveň důležitosti toku materiálu a zboží.

Proto můžeme v moderních firmách vidět bezdrátovou komunikaci, stále častěji bezpapírové vyřizování různých logistických operací, zkrátka až s nástupem informačních a komunikačních technologií přichází do logistiky v oblasti zpracování, uchování a distribuce dat pořádek a data jsou skutečnou podporou logistických procesů.

K řízení dodavatelského řetězce a vůbec řízení čehokoliv potřebujete informace, bez těch se prostě neobejdete. Ty by měly být dostupné, kvalitní a hlavně srozumitelné.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Jak organizace sledují a měří výkonnost svého dodavatelského řetězce a logistických operací? 

Každá firma by si měla stanovit, co je jejich hlavní cíl, a poté měřit, jak se jejich cíl naplňuje. Obecně lze měření výkonnosti rozdělit do částí nákupu, výroby a prodeje. Z mého pohledu je nejdůležitější ukazatel spokojenosti zákazníka, tedy zda zákazníkovi dodáváme v objednaném množství, včas a hlavně ve správné kvalitě.

Jaká jsou klíčová rozhodnutí spojená s optimalizací dodavatelského řetězce a zlepšením efektivity?

Na tuto otázku vám nedokážu odpovědět jednoznačně nějakým univerzálním řešením. Důležité je znát silné a slabé stránky, vizi a strategii firmy. Rozumět tomu, jaké firma řeší aktuální problémy, které ji od cíle odchylují, a stanovovat účinná opatření a činit rozhodnutí, na která pohlíží z různých úhlů pohledu.

Můžete mít výborný projekt na úsporu logistických nákladů, který může na druhou stranu negativně ovlivnit výši zásob materiálu a také cash flow. V rámci firmy musíme všichni tzv. táhnout za jeden provaz, aby jedno oddělení svými rozhodnutími neházelo klacky pod nohy druhému oddělení.

Je důležité ve firmě podporovat myšlenku, že všichni jsme jeden tým.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Sportovní management»
Business a management
Vede Filip Sakala
13 srpna 19 září
Filip Sakala