Online kurz Logistika a řízení dodavatelského řetězce — dozvíte se, jak zlepšit logistické procesy vaší společnosti | Laba Czech

Základy logistiky a řízení dodavatelského řetězce

13 lekcí

Lucie Daňková

Logistický expert ve společnosti Bosch

Role logistiky v organizaci a logistický audit

Řízení dodavatelského řetězce: Metody a inovace v logistice

Strategie a technologie pro efektivní skladování

Řízení skladových zásob a master data management

Inovace ve výrobní logistice a řízení toku obalů

Optimalizace dopravy: Expertní analýza Pavla Navrátila

Výzvy současné logistiky: Expertní analýza Pavla Navrátila

Outsourcing logistických procesů: Kdy ano a kdy ne

Manažerský controlling v logistice: Měření a modely

Logistika a ekologie: Udržitelné dodavatelské řetězce

Průmysl 4.0: Transformace moderní logistiky

Lean mindset: Praktická implementace v logistice

Budoucnost logistiky: Trendy, inovace a digitalizace

Odhalte možnosti logistiky a prozkoumejte, jak každá její součást ovlivňuje úspěch celého dodavatelského řetězce.

Termín:

27. února – 9. dubna 2024

 

Doba trvání:

7 týdnů

Potřebujete zlepšit logistické procesy? V online kurzu získáte ucelený přehled o logistice firmy. Pochopíte jednotlivé články a toky v dodavatelském řetězci a objevíte nejnovější postupy i konkrétní technologie.

V průběhu kurzu vypracujete dílčí gamba-walk úkoly zaměřené na jednotlivé logistické procesy a aspekty ve firmě. Na základě toho budete schopni provést logistický audit – odhalíte slabá místa a navrhnete optimální řešení.

Pro koho je kurz obchodní logistiky určen?

 • Juniorní zaměstnanci a nováčci v logistice

  Tento kurz logistiky je ideální pro ty, kteří jsou na začátku své kariéry v logistice a směřují k dalšímu profesnímu růstu.

 • Začínající manažeři logistiky

  Náš kurz logistického managementu poskytne esenciální globální přehled těm, kteří přecházejí do oblasti logistiky z jiných sektorů.

Absolvováním kurzu logistiky získáte

 1. Odborné znalosti

  Dokonale ovládnete logistickou terminologii. Naučíte se provádět logistický audit, začnete si uvědomovat souvislosti procesů v obchodní logistice a porozumíte fungování dodavatelského řetězce ve vaší organizaci.

 2. Praktické dovednosti

  Kurz logistiky vás vybaví dovednostmi pro optimalizaci skladovacích procesů nebo efektivní řízení obalového materiálu. Objevíte v něm strategie pro řešení běžných i komplexních dopravních výzev.

 3. Inovativní přístupy

  Nabízíme vám přístup k nejnovějším trendům, včetně implementace automatizace a robotizace, využití umělé inteligence a integrace metod business intelligence do vašich logistických procesů.

Lektorka

Lucie Daňková

 • Logistický expert v Performance Office společnosti Bosch
 • Zkušenosti v Bosch: Lucie má 15 let zkušeností v logistice. Začínala v řízení dodavatelského řetězce, dále vedla projekty v obalové logistice a působila jako problem solving expert. Nyní se zaměřuje na řízení logistické dokonalosti a výkonnosti více než 40 výrobních závodů po celém světě.
 • Dřívější pracovní zkušenosti: Pracovala na Městském úřadě v Třeboni, kde se věnovala zahraničním a vnějším vztahům města, interní a externí komunikaci, organizaci akcí a přeshraničním projektům.
 • Vzdělání: Vysoká škola technická a ekonomická, obor Logistické technologie; Jihočeská univerzita, obor Obchodní podnikání.
 • Certifikace a školení: Lean Six Sigma White Belt, Lean Logistics Basic, Continuous Improvement.

Hostující lektor

 • Pavel Navrátil

  Referent logistiky
  ve společnosti Bosch

 • Zkušenosti v Bosch: Pavel koordinuje dopravní a skladové aktivity automotive divize PS. Účastní se výběrových řízení. Podílí se na implementaci automatizovaných dopravních systémů a zavádění opatření udržitelné logistiky.

 • Dřívější pracovní zkušenosti: Pavel působil v různých firmách jako Traffic Scheduler, manažer dopravy a nových projektů, koordinátor a dispečer, logistik, zástupce prokuristy. Osm let zastával post koordinátora transport managementu ve společnosti Škoda Auto – řízení činností dopravního oddělení Škoda Auto, tvorba, koordinace a optimalizace logistických procesů, vytváření samostatných dopravních projektů.

 • Vzdělání: Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, Provoz a ekonomika železniční dopravy.

 • Certifikace a školení: manažerské kurzy společnosti Škoda Auto (Řízení kolektivu, Odolnost vůči stresu, ...).

Program kurzu

 • 01

  Úterý 27. 2. 2024, 18:30–20:00

  Role logistiky v organizaci a logistický audit

  • Úvod do logistiky a vymezení pojmů
  • Role logistiky v různých organizacích
  • Logistický audit jako nástroj pro hodnocení stavu logistiky v organizaci
  • Akční plán po provedení auditu a jeho dopady na hospodářství organizace
  • Stanovení klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), jejich měření a následné akce
  • Praktické příklady koordinace zlepšovacích změn po logistickém auditu

  Domácí úkol – průběžný projekt: V průběhu kurzu prostřednictvím tzv. gemba-walks shromažďujte podklady o logistických procesech pro logistický audit ve vaší firmě a závěrem navrhněte akční plán změn.

 • 02

  Čtvrtek 29. 2. 2024, 18:30–20:00

  Řízení dodavatelského řetězce: Metody a inovace v logistice

  • Články logistického řetězce v rámci dodavatelského řetězce
  • Logistický systém a procesy v organizaci
  • Materiálový, finanční a informační tok
  • Identifikace a sledovatelnost zboží a elektronická výměna dat
  • Praktické příklady z praxe při sestavování dodavatelského řetězce

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Jaký logistický systém má firma, ve které pracujete? Identifikujte jeho slabá místa a navrhněte řešení.

 • 03

  Úterý 5. 3. 2024, 18:30–20:00

  Strategie a technologie pro efektivní skladování

  • Význam a role skladování v logistice
  • Optimalizace umístění skladů a strategie ve skladování
  • Mechanizované vs. automatizované sklady
  • Moderní technologie ve skladování a systémy pro řízení skladových operací

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Jaké sklady využívá firma, ve které pracujete? Má nějaké interní/externí? Vlastní, nebo outsourcované? Identifikujte slabá místa skladování a navrhněte kroky k optimalizaci.

 • 04

  Čtvrtek 7. 3. 2024, 18:30–20:00

  Řízení skladových zásob a master data management

  • Definice, funkce, klasifikace a oceňování zásob v podniku
  • Různé systémy řízení zásob a ukazatele pro jejich hodnocení
  • Důležitost master data managementu
 • 05

  Úterý 12. 3. 2024, 18:30–20:00

  Inovace ve výrobní logistice a řízení toku obalů

  • Dopravní, manipulační a skladovací technika výrobních systémů
  • Jednocestné vs. vratné obaly v dodavatelském řetězci – proces rozhodování a tooly pro rozhodnutí a evidenci
  • Empties Fee Settlement jako nástroj pro zeštíhlení procesů na straně dodavatele
  • Řízení toku obalů v podniku – případová studie

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Jaké obaly se používají ve firmě, ve které pracujete? Jaký je poměr jednocestných a vratných obalů? Identifikujte slabá místa v toku obalů a navrhněte optimální řešení.

 • 06

  Čtvrtek 14. 3. 2024, 18:30–20:00

  Optimalizace dopravy: Expertní analýza Pavla Navrátila

  • Druhy dopravy – výběr dopravce
  • Dodací podmínky Incoterms
  • Uzavírání dopravní smlouvy – automatizované objednávky doprav
  • Řešení a náhrada škod z dopravy

  Domácí úkol: Případová studie – optimalizace vytížení kamionu.

 • 07

  Úterý 19. 3. 2024, 18:30–20:00

  Výzvy současné logistiky: Expertní analýza Pavla Navrátila

  • Navyšování cen mýtného v jednotlivých zemích
  • Růst nákladů přepravců
  • Snížení objemu přepravovaného zboží
  • Přetížení skladové logistiky
  • Administrativní zátěž
  • Současná (geopolitická) situace ve světě
  • Udržitelnost – úspory emisí CO2
  • Vliv počasí klimatických změn na dopravu
 • 08

  Čtvrtek 21. 3. 2024, 18:30–20:00

  Outsourcing logistických procesů: Kdy ano a kdy ne

  • Definice a koncept outsourcingu
  • Výhody a nevýhody outsourcingu
  • Kdy se vyplatí logistiku outsourcovat a kdy ne
  • Sdílená logistika jako nový trend v zahraničí

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Outsourcuje vaše firma nějaké logistické procesy? Popište jaké a jak. Identifikujte slabá místa outsourcingu logistických procesů a navrhněte optimalizaci.

 • 09

  Úterý 26. 3. 2024, 18:30–20:00

  Manažerský controlling v logistice: Měření a modely

  • Cíle manažerského controllingu
  • Definice ukazatelů pro hodnocení výkonnosti v logistice
  • SCOR (Supply Chain Operations Reference) model
  • Měření standardu logistiky ve firmě Bosch pomocí 9-field matrix

  Bonusový domácí úkol – „gemba-walk“: Jaké 3 logistické hodnotící ukazatele jsou sledovány ve firmě, ve které pracujete? Definujte je a popište, proč vaše firma používá právě tyto. Navrhli byste použití jiných? Pokud ano, odůvodněte svůj návrh.

 • 10

  Čtvrtek 28. 3. 2024, 18:30–20:00

  Logistika a ekologie: Udržitelné dodavatelské řetězce

  • Vliv logistiky na životní prostředí
  • Udržitelnost v dodavatelských řetězcích
  • Příklady projektů na podporu udržitelnosti v logistice

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Má firma, ve které pracujete, zavedenou strategii pro udržitelnost životního prostředí v logistice? Pokud ano, popište ji, identifikujte její slabá místa a navrhněte jejich řešení.

 • 11

  Úterý 2. 4. 2024, 18:30–20:00

  Průmysl 4.0: Transformace moderní logistiky

  • Historický vývoj průmyslových revolucí a vliv na logistiku
  • Automatizace logistických procesů, vytváření tzv. „chytrých továren“
  • Kolaborace lidí, výpočetní techniky a robotů
  • Diskuze: V jaké fázi vývoje logistiky se nachází firma, ve které pracujete?
 • 12

  Čtvrtek 4. 4. 2024, 18:30–20:00

  Lean mindset: Praktická implementace v logistice

  • Principy štíhlé výroby a přidaná hodnota v logistických procesech
  • Koncept lean logistiky, systém Kanban, metody Just In Time, Poka Yoke, Kaizen
  • Plýtvání v logistických procesech
  • Lean vs. Six Sigma
  • Diskuze: Má firma, ve které pracujete, zavedeny některé prvky štíhlé výroby? Pokud ano, které? Pokud ne, proč?
 • 13

  Úterý 9. 4. 2024, 18:30–20:00

  Budoucnost logistiky: Trendy, inovace a digitalizace

  • Prezentace nejlepšího logistického auditu/návrhu na zlepšení zpracovaného účastníkem kurzu
  • Logistická rychlost, přesnost a udržitelnost
  • Využití digitalizace, automatizace, robotizace a umělé inteligence
  • Internet věcí (IoT) a schopnost integrace
  • Digitální dvojče, bezbariérové rozhraní, sdílení dat a další nástroje business intelligence

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ