Online kurz Manažer logistiky | Laba Czech

Manažer logistiky

10 lekcí

Ing. Lucie Daňková

logistický expert ve
společnosti Bosch

+ hostující lektoři

Logistický audit

Management skladu a skladových zásob

Řízení dodavatelského řetězce

Manažerský controlling v logistice

Logistika a udržitelnost životního prostředí

Management dopravy

Výzvy současné logistiky

Lean a digitální transformace

Zavedení leanu v organizaci

Aktuální trendy ve vývoji logistiky

Poznejte zblízka aktuální logistické trendy a zaveďte je ve firmě

PŘIPRAVUJEME

Udržujte své znalosti up-to-date. Kompetentní manažer v logistice má přehled o aktuálním vývoji logistiky a dokáže uvést do pohybu akční plán změn, když je to potřeba.

Přesně to se naučíte v kurzu logistického managementu. Vypracujete dílčí gamba-walk úkoly zaměřené na jednotlivé logistické procesy a aspekty ve firmě. Na základě toho budete schopni provést logistický audit – odhalíte slabá místa a implementujete optimální řešení.

Dovednosti z kurzu obchodní logistiky mohou využít:

 • Mediorní a seniorní specialisté v logistice

  Kurz logistiky je ideální pro ty, kteří chtějí získat komplexní přehled o aktuálním vývoji oboru a na základě toho přicházet s inovativními řešeními. Po absolvování kurzu dokážete využít digitalizaci, automatizaci, robotizaci a umělou inteligenci. Rozvinete dovednosti potřebné pro řízení složitých logistických operací.

 • Aspirující manažeři logistiky

  Náš kurz logistického managementu poskytne aktuální globální přehled těm, kteří chtějí postoupit na další kariérní příčku v oboru logistiky. Naučíte se provádět logistický audit, využívat lean management a aplikovat inovace pro zlepšení logistické výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.

 • Podnikatelé a vlastníci malých firem

  Logistika ve vaší firmě nefunguje a vy přicházíte o zákazníky nebo o peníze? V kurzu logistiky získáte praktické rady a strategie pro zjednodušení logistických procesů, zavedení řízení zásob a skladů a využití automatizace. Nastavíte procesy tak, abyste zamezili plýtvání a zvýšili spokojenost zákazníků.

 • Sales manažeři

  Díky kurzu lépe pochopíte vztah mezi efektivní logistikou a úspěšným obchodováním. Objevíte strategie pro získání a udržení zákazníků. Naučíte se identifikovat a řešit běžné logistické problémy, které mohou negativně ovlivňovat prodeje. Nové dovednosti využijete pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Absolvováním kurzu logistiky získáte

 1. Aplikace moderních technologií v logistice

  Získáte aktuální informace o nejnovějších trendech a technologiích v logistice, včetně digitalizace, automatizace, robotizace a využití umělé inteligence. Naučíte se tyto technologie implementovat.

 2. Zlepšení dovedností v řízení dodavatelského řetězce

  Pochopíte různé aspekty dodavatelského řetězce, včetně článků, toků a procesů, a naučíte se tyto elementy efektivně spravovat. Díky praktickým příkladům a úkolům budete vědět, jak identifikovat a řešit problémy v dodavatelském řetězci.

 3. Použití manažerského controllingu a KPIs

  Kurz logistiky vám poskytne nástroje a metody pro definování a měření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs). Naučíte se používat data a analýzy pro informované rozhodování a zlepšení procesů.

 4. Schopnost implementovat principy udržitelnosti a lean managementu

  Naučíte se začlenit principy udržitelného rozvoje a lean managementu do logistických operací, odstraňovat plýtvání, zlepšovat procesy a podporovat udržitelné inovace ve vaší firmě.

Lektorka

Ing. Lucie
Daňková

 • Logistický expert v Performance Office společnosti Bosch
 • Má 15 let zkušeností v logistice.
 • Pracovala v oblasti řízení dodavatelského řetězce, vedla projekty v obalové logistice a působila jako Problem Solving Expert.
 • Nyní se zaměřuje na řízení logistické dokonalosti a výkonnosti více než 40 výrobních závodů po celém světě.

Hostující lektoři

 • Ing. Pavel Navrátil

  Senior Logistics Expert ve společnosti Bosch

 • • Koordinuje dopravní a skladové aktivity automotive divize PS, podílí se na implementaci automatizovaných dopravních systémů a zavádění opatření udržitelné logistiky.

  • Působil v různých firmách jako Traffic Scheduler, manažer dopravy a nových projektů, koordinátor a dispečer, logistik, zástupce prokuristy.

  • Osm let zastával post koordinátora transport managementu ve společnosti Škoda Auto.

 • Bc. Petr Lískovec

  Supply Chain Manager, Linde Pohony

 • • Má zkušenosti z řízení dodavatelského řetězce a datové analýzy.

  • Je odborníkem na strategický management v oblasti rozvoje dodavatelů a materiálového plánování.

 • Ing. Martin Komorný, MBA, Alog

  manažer logistiky, lektor a jednatel, LEAN Logistic

 • • Má více než 20 let zkušeností v logistice.

  • Je expertem na logistické technologie, automatizaci, digitalizaci a implementaci autonomních technologií v rámci skladové logistiky.

  • Působí jako interní auditor v oblasti dopravy a procesů skladování.

Program kurzu

 • 01

  Logistický audit

  • Role logistiky ve společnosti
  • Logistický audit jako nástroj pro hodnocení stavu logistiky v organizaci
  • Návod, jak provést audit
  • Akční plán změn a rady, jak na něj
  • Auditorské příklady z praxe

  Domácí úkol – průběžný projekt: V průběhu kurzu prostřednictvím tzv. gemba-walks shromažďujte podklady o logistických procesech pro logistický audit ve vaší firmě a závěrem navrhněte akční plán změn.

 • 02

  Management skladu a skladových zásob

  • Úspory nákladů, procesy skladování a bezpečnost ve skladech
  • Moderní technologie ve skladování a systémy pro řízení skladových operací (warehouse management system)
  • Současné strategie řízení zásob vstupu, rozpracované výroby a hotových výrobků
  • Praktické příklady automatizace ve skladech

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Jaké sklady využívá firma, ve které pracujete? Má nějaké interní/externí? Vlastní, nebo outsourcované? Identifikujte slabá místa skladování a navrhněte kroky k optimalizaci.

 • 03

  Řízení dodavatelského řetězce

  • Články logistického řetězce v rámci dodavatelského řetězce
  • Logistický systém, procesy v organizaci
  • Praktické příklady z praxe – úsporné projekty
  • Diagnostické nástroje pro řízení dodavatelského řetězce

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Jaký logistický systém má firma, ve které pracujete? Identifikujte jeho slabá místa a navrhněte řešení.

 • 04

  Manažerský controlling v logistice

  • Cíle manažerského controllingu, strategický management
  • Definice ukazatelů pro hodnocení výkonnosti a dokonalosti v logistice
  • Měření standardu logistiky ve firmě Bosch pomocí 9-field matrix, plán opatření, reporting

  Bonusový domácí úkol – „gemba-walk“: Jaké 3 logistické hodnotící ukazatele jsou sledovány ve firmě, ve které pracujete? Definujte je a popište, proč vaše firma používá právě tyto. Navrhli byste použití jiných? Pokud ano, odůvodněte svůj návrh.

 • 05

  Logistika a udržitelnost životního prostředí

  • Vliv logistiky na životní prostředí
  • Udržitelnost v dodavatelských řetězcích
  • Příklady projektů na podporu udržitelnosti v logistice

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Má firma, ve které pracujete, zavedenou strategii pro udržitelnost životního prostředí v logistice? Pokud ano, popište ji, identifikujte její slabá místa a navrhněte jejich řešení.

 • 06

  Management dopravy

  • Druhy dopravy – výběr dopravce
  • Dodací podmínky Incoterms z pohledu nákladů a rizik
  • Uzavírání dopravní smlouvy
  • Automatizované objednávky doprav (TMS)
  • Řešení a náhrada škod z dopravy

  Dílčí domácí úkol – „gemba-walk“: Máte vlastní transporty, nebo outsourcované? Zhodnoťte aktuální stav, identifikujte slabá místa a navrhněte jejich řešení.

 • 07

  Výzvy současné logistiky

  • Navyšování cen mýtného v jednotlivých zemích
  • Růst nákladů přepravců
  • Snížení objemu přepravovaného zboží
  • Přetížení skladové logistiky
  • Administrativní zátěž
  • Současná (geopolitická) situace ve světě
  • Udržitelnost – úspory emisí CO2
  • Vliv počasí klimatických změn na dopravu
 • 08

  Lean a digitální transformace

  • Úvod do leanu a přidaná hodnota v logistických procesech
  • Robotická automatizace procesů (RPA)
  • Business intelligence – analýza a vizualizace dat
 • 09

  Zavedení leanu v organizaci

  • Systém neustálého zlepšování (Kaizen) a odstraňování plýtvání
  • Standardizace a RACI matrix
  • Management úkolů
 • 10

  Aktuální trendy ve vývoji logistiky + workshopy

  • Prezentace nejlepšího logistického auditu/návrhu na zlepšení zpracovaného účastníkem kurzu
  • Workshop #1: Řízené diskuze o pozoruhodných poznatcích z gemba-walks a vzájemná výměna zkušeností, řešení aj.
  • Workshop #2: Problem solving / odstraňování plýtvání.
  • Využití digitalizace, automatizace, robotizace a umělé inteligence
  • Digitální dvojče, bezbariérové rozhraní, sdílení dat a další nástroje business intelligence
  • Personální management

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ