AI ovlivňuje marketing a studenti ŠAVŠ už to vědí!
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

AI ovlivňuje marketing a studenti ŠAVŠ už to vědí!

Studenti prvních ročníků si koncem dubna vyslechli přednášku o tom, jak efektivně využít AI v praxi.

frame-482643-6659a753638b7181975006.webp

Na konci dubna se studenti Škoda Auto Vysoké školy sešli na zajímavé přednášce. Vítězslav Klement, Managing Director agentury Lost Bunny Communication, přišel studentům představit nástroje umělé inteligence a možnosti jejich praktického využití v marketingu.

Téma přednášky za ŠAVŠ zvolila Ing. Hana Volfová, Ph.D., garantka předmětů Marketing a Marketingová komunikace. Jak ona sama říká: „V rámci vlastní profesní i akademické praxe mi vždy záleželo na propojení marketingové teorie s praxí.“ 

Za takový přístup tleskáme a dáváme „výbornou“. Jen více akademiků, kteří vnímají nutnost zapojení praktických výstupů do běžné výuky.

Praktické využití AI v marketingu

Dnes už je jasné, že umělá inteligence bude i v budoucnu hrát klíčovou roli v dalším směřování marketingu jako oboru. 

Podle zprávy Marketing AI Institute z roku 2023 je 64 % marketérů přesvědčeno, že AI bude v příštích 12 měsících velmi důležitá pro jejich úspěch. Téměř 77 % z nich potom AI chce využít k ušetření času, který běžně tráví u opakujících se úkolů.

Zpráva BCG zase potvrzuje, že generativní AI umožňuje vytvářet obsah rychleji a kvalitněji. Předpokládá, že v budoucnu poroste poptávka po odbornících, kteří umí pracovat s generativní AI, a předčí tak i své kolegy s vyšší odbornou způsobilostí. 

Vítězslav Klement ve své přednášce vysvětlil, co je umělá inteligence, jak funguje strojové a hluboké učení a jaké jsou rozdíly mezi „strong“ a „weak“ AI. Zaměřil se především na možnosti praktického využití AI v marketingu. Například na analýzu dat, optimalizaci kampaní, tvorbu grafiky a psaní textů. 

Studenti se seznámili s nástroji Google Bard, Bing AI/CoPilot a Midjourney pro tvorbu textů a obrázků. Lektor předvedl, jak správně zadávat prompty, aby výstupy byly co nejlepší, a ukázal rozdíly mezi nástroji. Taky představil možnosti tvorby videí pomocí D-ID a Runway.

Lektor zmínil i etické a právní otázky spojené s autorskými právy a ochranou dat. Taky mluvil o trénování modelů na datech z internetu a diskutoval se studenty o tom, jak legislativa (ne)reaguje na rychlý rozvoj technologií.

Například Evropa se připravuje na digitální věk už několik let. Ještě před masovým rozšířením nástrojů AI, které může využívat široká veřejnost, Evropská unie začala připravovat právní rámec pro umělou inteligenci. 

A lektorovy osobní dojmy z přednášky?

Jak se vám líbilo přednášet na ŠAVŠ?

Bylo to krásný a v druhé půlce se to tak rozjelo, že mě mrzelo, že už je konec. Krásná budova, krásné prostředí a aula taky spoko. A ještě do ní někdo dokázal dostat lidi, kteří se tvářili, že je docela zajímám. (smích)

Co máte rád na spolupráci s Laba?

Tak předně díky spolupráci s Laba můžeme dělat tento rozhovor. Ale za těch několik let spolupráce (fakt to letí!) mám rád všechno a všechny. Na vzdělávací platformu s globálními ambicemi jsou všichni v pohodě a díky kurzům mám možnost poznat zajímavé lidi a pomáhat jim s jejich plány a cíli.

Škoda Auto Vysoká škola: pro inovace ve vzdělávání

Abychom lépe porozuměli tomu, jakým způsobem ŠAVŠ integruje nové technologie do výuky, položili jsme Haně Volfové z katedry marketingu a managementu pár otázek.

Můžete nám krátce představit Škoda Auto Vysokou školu a její zaměření?

Škoda Auto Vysoká škola je soukromou vysokou školou, která byla v roce 2000 založena společností Škoda Auto a.s. Jako první soukromá škola jsme taky v letošním roce získali prestižní institucionální akreditaci, která prokazuje excelenci nejen ve vzdělávání, ale i ve všech dalších procesech vysoké školy. 

ŠAVŠ nabízí tři studijní programy v bakalářském i magisterském stupni studia – Ekonomika a management, Průmyslový management a Podniková ekonomika a manažerská ekonomika – jedná se tedy vždy o studium, které kombinuje ekonomické a technické vzdělání. Studovat je možné v českém i anglickém jazyce, a to v Mladé Boleslavi nebo na pobočce v Praze.

Proč jste jako téma přednášky zvolili právě využití umělé inteligence v marketingu?

Marketing a marketingová komunikace patří jednoznačně k oborům, kde je třeba aktivně umělou inteligenci využívat. Protože se jedná o neuvěřitelně turbulentní prostředí, které se mění téměř ze dne na den, není jednoduché udržet krok. 

Umělá inteligence ale nabízí možnosti, jak marketingovou práci zefektivnit, proto je nezbytně nutné, aby se s ní noví odborníci seznamovali, co nejdříve. V tomto případě jsme zařadili přednášku přímo do prvního ročníku, abychom studentům vytvořili náskok a ukázali jim prostor, ve kterém je více než nutné se kontinuálně rozvíjet. 

Máte nějaký feedback od studentů a akademiků na přednášku? Co je nejvíc zaujalo?

Studenti byli s přednáškou skutečně maximálně spokojeni. Nejen, že se dozvěděli základy fungování umělé inteligence, ale zároveň si rozšířili přehled o tom, co vše již dnes AI umí a jak je možné její výstupy využít. 

Fascinovaly je především nástroje na tvorbu videí dle textových zadání nebo překlad řeči do různých světových jazyků. Vzhledem k tomu, že jsem jednu otázku z přednášky zařadila jako bonusovou do zkouškového testu, prokázali, že skutečně dávali pozor, což je samo o sobě, myslím, to největší ocenění, které může lektor a jeho téma získat. 

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Jaký přínos vidíte ve spolupráci s externími odborníky, jako je třeba právě Vítězslav Klement, pro vzdělávání na vysokých školách?

Spolupráce s externími odborníky je věc, která obohacuje nejen mé akademické působení, ale jak jsem již zmiňovala výše, neuvěřitelně posouvá studenty směrem vpřed. 

V rámci výuky se snažím maximalizovat prostor pro praxi, a tak když může být tato zkušenost ještě umocněna návštěvou někoho, kdo tématem žije a denně s ním pracuje, jsme, jak se říká, v topu. 

Vítězslav Klement byl jako lektor naprosto přesvědčivý nejen svou expertízou, ale i tím, jak dokázal poměrně náročné části přednášky podat studentům jasně a lidsky. Věřím, že všichni, kdo se účastnili, odešli se spoustou nových poznatků.

Chystáte další podobné akce nebo spolupráce v budoucnu? Pokud ano, jaká témata jsou pro Vás zajímavá?

V rámci výuky máme rozmanité množství témat, na která zveme odborníky z praxe. V rámci marketingu a promotion je ideální orientovat se na trendující záležitosti a být u nich hned v zárodku. 

Není to ale jen o tématech, která jsou napřímo součástí. Pro studenty jsou zajímavé i speciality, jako například employer branding, grafika a UX nebo placená propagace, ke kterým se v rámci studia dostanou jen okrajově.

Plánujete integrovat získané poznatky z přednášky do výuky nebo dalších školních aktivit?

V rámci oddělení marketingové komunikace využíváme nástroje AI už více než rok, a to včetně generování grafiky a videí. Poznatky z praxe i přednášky ale budu i nadále zahrnovat do výuky, a to mnohem intenzivněji. 

Zajímavý je v tomto i vývoj. Zatímco v minulém roce 2023 zpracovávali studenti grafické úkoly obvykle ručně nebo s využitím grafických nástrojů, v letošním ročníku už se téměř nenašel tým, který by ve svém business plánu, který studenti zpracovávají v rámci předmětu Marketing, nepoužil nějaký z nástrojů AI. A právě v tom bych je ráda podpořila a aktivizovala. 

Je potřeba, aby se AI stala běžnou součástí jejich praxe i studia, nicméně jako pomocník, nikoli automatické řešení.

Doporučujeme přečíst:

1119-preview-6639ef8bccb35671544416.webp

Marketing se mění: Nahradí vás AI?

Číst

Jaké jsou Vaše osobní dojmy z přednášky a z celého setkání?

Osobně jsem vděčná za možnost potkat se s jakýmkoli praktikem v oboru, protože se od sebe navzájem učíme. I přesto, že AI velmi aktivně využívám, byly v přednášce momenty, které mě nasměrovaly a ukázaly mi, kde se můžu ještě rozvíjet a čemu se věnovat. 

Setkání s Vítězslavem Klementem i kolegyněmi ze společnosti Laba bylo velmi příjemné, bohužel časové možnosti nám nedovolily strávit společně více času.

Co byste ráda vzkázala studentům nebo dalším vzdělávacím institucím ohledně spolupráce s odborníky z praxe?

Učte se z praxe, ale nejprve si vybudujte teoretické základy. To je opravdu věc, se kterou v akademické i marketingové praxi doopravdy souzním.

Co plánujete na příště?

V dalším semestru mě čeká výuka srdcového tématu, a tím je marketingová komunikace. Tam konečně mohu jít více do hloubky a pracovat na reálných projektech. 

Se studenty tak každoročně organizujeme školní Halloween event, na kterém si vyzkouší vše od plánování přes realizaci a vyhodnocení poměrně náročné akce. 

Zároveň také budou součástí tvorby nové náborové kampaně, protože se snažíme být v komunikaci maximálně autentičtí a ukazovat studium u nás přesně takové, jaké skutečně je. Senzační!

Praktické zkušenosti a inovace pomáhají lidem profesně růst 

Přednáška Vítězslava Klementa na Škoda Auto Vysoké škole ukázala, jak zásadní roli hraje umělá inteligence v moderním marketingu. Studenti při ní získali teoretické základy AI a taky praktické dovednosti v oblasti analýzy dat, tvorby kampaní a kreativních procesů. 

Spolupráce se společnostmi a odborníky z praxe je součástí vzdělávací strategie ŠAVŠ. Škola je díky tomu dost pokroková. Jenom tak mimochodem, má dokonce i vlastní esportový tým. Vítejte ve škole budoucnosti.

Vážíme si toho, že jsme mohli přispět k rozvoji vzdělávání, které dává smysl. A těšíme se třeba zase příště u některého z dalších aktuálních témat.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!