Umíte vytvořit business plán? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Umíte vytvořit business plán?

Jak se lépe připravit a dosáhnout v novém roce větších zisků? Udělejte si business plán.

983-cover-blog-65a630026b89f909536652-min-65aa4c4d1cd8b787278441.jpg

Konec roku je za námi a s ním i čas bilancování a hodnocení uplynulého období, ale stejně důležitá je také dobrá příprava na nové plány. Jestli chcete, aby vaše podnikání bylo úspěšné, potřebujete vědět, jaké máte cíle a jaký způsobem jich dosáhnete.

Co je business plán? Jedná se o dokument, díky kterému si uděláte přehled o vašem podnikání. Pomůže vám při získávání nových zákazníků a umožní vydělávat více peněz. Business plán nemusí být dlouhý, stačí vám několik stran A4.

Existují různé pohledy na business plán. Vyberte si ten, který vám nejlépe pomůže, abyste se ve svém podnikání posunuli dál.

Klíčové body k zamyšlení

Nejprve se zamyslete se nad 4 tématy

Poslání – Čeho chcete svým podnikáním dosáhnout?
Cíl – Máte konkrétní, měřitelný a realistický cíl?
Strategie – Zaměřte se na průzkum trhu, definování zákazníků a analýzu konkurence.
Rozpočet – Vypracujte 12měsíční cash flow, odhad zisku na příští rok a předpokládané příjmy a výdaje v jednotlivých měsících.

Tvorba business plánu – máte více možností 

Pokud jde o podrobný business plán, rozlišuje web U.S. Small Business Administration dvě kategorie: tradiční nebo úsporný (lean startup):

1) Tradiční formát se hodí, když chcete komplexní plán a jste zaměřeni na detaily.

Tradiční obchodní plány jsou častější, používají standardní strukturu a motivují vás, abyste se podrobněji zabývali každou částí. Obvykle vyžadují více práce na začátku a mohou být obsáhlejší.

2) Úsporný formát je vhodný, pokud chcete svůj podnik rychle rozjet, nebo potřebujete pravidelně upravovat a zpřesňovat váš business plán.

Úsporné obchodní plány jsou méně běžné, ale mají rovněž obvyklou strukturu. Zaměřují se na shrnutí pouze nejdůležitějších klíčových prvků vašeho podnikání. Jejich vytvoření může trvat třeba jen jednu hodinu a obvykle mají pouze jednu stránku.

Pojďme se podívat na oba postupy podrobněji.

Tradiční business plán

Základní struktura tradičního business plánu obvykle zahrnuje následující body:

  • Stručný přehled společnosti – v úvodní části si uděláte celkový obraz o vaší společnosti, jejím poslání, nabízených produktech nebo službách, zaměstnancích, financích a plánech. Jaká je vaše společnost a proč je úspěšná?
  • Podrobný popis společnosti – zahrnuje přehled problémů, které řešíte, definování ideálních zákazníků a cílových trhů. Jaké jsou konkurenční výhody a silné stránky vašeho podnikání? Buďte konkrétní a detailně vyjmenujte, čím je vaše společnost specifická.
  • Analýza trhu – zabýváte se trhem, na kterém podnikáte, včetně přehledu konkurence a nových trendů ve vašem odvětví. Zaměříte se na to, co vaši konkurenti dělají dobře a jak se od nich odlišujete. Pokládejte si otázky: Co dělají úspěšní konkurenti? Proč to funguje? Dokážeme to dělat lépe?
  • Organizace a management – zde popisujete, jak je vaše firma strukturována a kdo ji vede. Použijte organizační schéma, aby jste lépe ukázali, kdo je za co ve vaší společnosti zodpovědný a a jakým způsobem jednotlivé role přispívají k úspěchu firmy.
  • Služba nebo produkt – přichází na řadu sekce produktů a služeb. Co prodáváte a jakou službu nabízíte? Jaký užitek přinášejí produkty zákazníkům? Řešíte včas otázku autorských práv a patentů? 
  • Marketing a prodej – smyslem této části je popsat, jak plánujete přilákat a udržet zákazníky a jakým způsobem se uskuteční prodej. Jaké jsou vaše marketingové a prodejní strategie?
  • Žádost o financování – pokud hledáte financování, specifikujte potřebný kapitál a jeho využití. Vaším cílem je jasně vysvětlit, kolik financí budete potřebovat a na co je použijete.
  • Finanční předpovědi a plány – tento oddíl doplňuje vaši žádost o financování finančními projekcemi a plány. Jejím cílem je ukázat finanční stabilitu a úspěchy vašeho podniku a také vyhlídky finančního vývoje v příštích letech.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Úsporný business plán

Projdeme si 9 základních bodů důležitých pro podnikání, které by měl váš business plán obsahovat:

1. Partnerství

Zamyslete se, s kým můžete spolupracovat.

2. Aktivity

Sepište činnosti, které vašemu podnikání zajistí konkurenční výhodu.

3. Zdroje

Jaké zdroje můžete využít k vytvoření hodnoty pro vaše zákazníky? Patří mezi vaše klíčová aktiva zaměstnanci, finanční prostředky nebo duševní vlastnictví, jako jsou patenty a autorská práva? Co nejvíce buduje váš podnik?

4. Hodnota pro zákazníka

Jaká je jedinečná hodnota, kterou vaše společnost přináší na trh? 

Přemýšlíte, co si pod tím máte představit? Podívejme se na příklad. Tvoříte třeba pro vaše klienty*ky rodokmeny jako Jana Sopóci, hledáte ve starých pramenech jména předků, jste až po uši v minulosti, ale současně jdete s dobou a máte v nabídce rodinný strom života v krásné, profesionální a exkluzivní grafické úpravě. Originální obraz, kterým si váš klient*ka může vyzdobit interiér.

Najednou se výrazně odlišíte a přinášíte onu jedinečnou hodnotu. A pak jdete ještě dál a nabídnete strom života v podobě designového obrazu i pro čtyřnohé členy rodiny, vždyť psi a koně mají také rodokmeny.

5. Vztahy se zákazníky

Popište, jakým způsobem budete komunikovat se zákazníky (osobně, online, automatizovaně). Jaký chcete poskytnout zákaznický zážitek?

6. Segmentace zákazníků

Určete si konkrétní cílový trh. Vaše produkty nemusí být pro každého, lépe se cílí na jasně definovaného zákazníka.

Doporučujeme přečíst:

951-prakticke-tipy-jak-vam-cenotvorba-pomuze-dosahnout-na-vetsi-zisky-preview-6576ee1c36a7c399215325.jpg

Praktické tipy, jak vám cenotvorba pomůže dosáhnout na větší zisky

Číst

7. Marketingové kanály

Jak oslovíte zákazníky? Víte například, na jakých sociálních sítích se vaši zákazníci nejčastěji vyskytují?

8. Struktura nákladů

Zaměříte se na snižování nákladů nebo na maximalizaci hodnoty? Definujte si vhodnou strategii.

9. Příjmy

Máte více zdrojů příjmu (například přímé prodeje, členské poplatky)?

Jak na to šli v PayPal

PayPal je příkladem úspěšného business modelu a jeho vývoj může posloužit jako učebnicový příklad pro tvorbu business plánu. PayPal, založený v 90. letech a oficiálně spuštěný v říjnu 2000, rychle zaznamenal významný růst díky nízkým poplatkům za registraci, které se pohybovaly mezi 20, 10 a později 5 dolary.

V období od března do léta 2000 získal PayPal přes 5 milionů nových klientů, což představovalo téměř 10% denní růst.

V průběhu svého vývoje prošel PayPal několika fázemi. V první fázi (1999–2000) se společnost zaměřila na uživatele eBay, kteří potřebovali levný a snadný způsob platby. Protože růst byl pomalý, PayPal zahájil agresivní marketingovou kampaň, kdy novým uživatelům vkládal 10 dolarů na jejich účty a dalších 10 dolarů přidal za každého dalšího uživatele, kterého získali.

V druhé fázi (2000–2002) se PayPal soustředil na snížení transakčních poplatků a poskytování lepší ochrany proti podvodům.

Třetí fáze začala převzetím společností eBay v roce 2002. PayPal zaměřil pozornost na trh mimo eBay a nabízel snížené transakční poplatky pro obchodníky s vysokým objemem transakcí. PayPal také úspěšně nabídl své služby velkým značkám a rozšířil své působení mimo eBay.

Po oddělení od eBay v roce 2014 zaznamenal PayPal rychlý růst a jeho tržní hodnota překonala tržní hodnotu eBay. PayPal pokračoval v akvizicích a rozšiřování svých služeb, včetně nákupu aplikace Venmo v roce 2014 a technologie převodu peněz Xoom v roce 2015 za 890 milionů dolarů.

Dnes je PayPal považován za jednu z nejúspěšnějších a nejbezpečnějších online platebních bran na světě, která zvládá operace ve více než 200 zemích​. Deklaruje do budoucna svůj účel jako „demokratizaci finančních služeb“ tím, že zajistí, aby spotřebitelé s nízkými příjmy a malé firmy mohly své peníze spravovat efektivně a levně.

Tvorba business plánu se vyplatí

Když píšete svůj byznys plán, nemusíte se striktně držet přesného formátu byznysových plánů. Místo toho použijte body, které nejvíce odpovídají vašemu podnikání a vašim potřebám. Každopádně je dobré nezapomenout na nejdůležitější body.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Základy účetnictví»
Finance
Vede Kateřina Nováková
22 dubna 6 června
Kateřina Nováková