Jak pracuje Automation & Portfolio Analyst | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracuje Automation & Portfolio Analyst?

Rozhovor s expertem na Power BI Vlastimilem Kučerou. Poznejte našeho nového lektora.

image-654a366e0d6b5495253873.jpg

O Power BI, nástroji hojně využívaném v oblasti datové analýzy, jsme již na Laba blogu psali několikrát. Také kurz na toto téma je velmi oblíbený – aktuálně se chystá spuštění již pátého streamu. Pro odborné vedení našich kurzů vybíráme vždy mezi nejzkušenějšími lidmi v daném oboru, nejinak je tomu i u Vlastimila Kučery, který vám představí Power BI v praxi.

Vlastimil aktuálně působí pro Entertainment Group a kromě vedení projektů Robot Process Automation provádí také analýzu dat pro oddělení finančního controllingu, produktu a projektového managementu. V rozhovoru nám přiblížil, co obnáší jeho pozice a co pro něj znamená Power BI. 

Můžete nám říct víc o svých profesních zkušenostech a celkovém backgroundu? Jak jste se dostal k oblasti analýzy dat a Power BI?

Pokud se ohlédnu zpátky za svojí dosavadní kariérou, mohu jen mluvit o obrovském štěstí v rozvoji, kterého se mi v průběhu těch let dostalo. Ti, kteří zabrouzdají na LinkedIn, mne patrně budou mít spojeného se světem investic a investice – jak snad každý tuší – jsou světem čísel, analýz, hledání příležitostí. 

V průběhu let, kdy jsem nejdříve byl spíše poskytovatelem „produktu“ a posléze jeho manažerem, jsem vyhledával cesty, jak svá řešení optimalizovat – ať již po stránce sběru dat, efektivity řízení aj. 

Prováděl jsem analýzy pro optimalizování distribuce, tvořil řešení, která byla významně „data-driven“ a také jsem i prostřednictvím MS Excel a VBA vyvíjel nástroje, které by tento rozvíjející se segment podpořily.

Přerod na pozici datového analytika pro mne tedy byl prakticky automatickou genezí. Nyní jsem již na straně řízení konkrétních projektů, které souvisí s automatizací, přičemž za výstup z těchto projektů nesu velkou část zodpovědnosti. 

Stojím za architekturou toho jak a která data chci přijímat v jaké struktuře, jelikož je poté i mojí úlohou výstupy z projektů převést do vizuálně atraktivního a funkčního dashboardu – primárně v Power BI.

Jaká je Vaše role jako Automation & Portfolio Analyst ve Fortuna Entertainment Group?

Vlastně jsme to lehce „nakousli“ s předchozím dotazem, ale pokusím se to trochu přiblížit. Moje role má minimálně tři klíčové pilíře: Prvním je bezesporu reporting – péče o stávající a nová řešení prezentace dat, která se prezentují jak interně, tak vyššímu managementu. 

Druhým pilířem je řízení automatizačních projektů, které umožňují zvýšit efektivitu určitých procesů či zvládat nové úkony, na něž by za jiných okolností bylo potřeba najmout i vysoké počty kvalifikovaných pracovníků. Jako třetí pilíř pak lze jmenovat analýzu, která s takovými projekty souvisí a uvede je do celofiremního kontextu.

Doporučujeme přečíst:

thumbnail-10-64134a6a47e9c652892467.webp

Jak funguje Power BI

Číst

Jak vypadá Váš „běžný“ pracovní den?

Každý den začíná silným šálkem kávy – nicméně, na to se patrně neptáte. (smích) Pestře! Prakticky každý den je do určité míry jiný a jsem za to hodně rád. Aktivně se snažím sbírat připomínky stávajících řešení, hledám nové cesty, jak vylepšovat stávající reportingová řešení, a tudíž zároveň mám i určitý prostor na retrospektivu. 

Mnohdy se bavíme o čistě prezentačních úpravách, ale občas i o velmi technických záležitostech – konektivita na nové zdroje, zajištění lepší performance… Zároveň statusuji projekty, které mám za úkol sledovat až do jejich konce, podílím se i na jejich testování a ověřování kvality přijímaných dat.

Můžete nám poskytnout příklady projektů, na kterých jste pracoval v oblasti Robot Process Automation (RPA) a analýzy dat? 

Bohužel jsou mé projekty zatím v čistě confindential bázi, ale mohu prozradit, že technologie RPA využíváme například k tomu, abychom se byli schopni dostat k jinak těžko získatelným datům či automatizaci projektů, které by byly v manuálním měřítku přímo nezvladatelné. 

Co to vlastně RPA je?

RPA neboli robot process automation si představte jako technologii, která prostřednictvím robotů dokáže emulovat jinak manuální chování uživatele u počítače – některé společnosti tak roboty používají např. k web scrapingu, kdy robot stahuje v dobré rychlosti konkrétní vybraná data z konkrétních stránek a feeduje je do databáze. 

RPA si také můžete představit jako zlepšení procesu překladů nebo čtení a identifikace dat z dokumentů. Je toho hodně. 

Jaké jsou Vaše zkušenosti s finančním controllingem a reportingem v reálném čase?

Obecně se za finančního controllera nepovažuji, nicméně historicky jsem již využil možností Power BI pro integraci mnoha účetních systémů do jednoho prostředí, ve kterém se sledovaly stavy faktur oproti objednávkám, měření jednotlivých časových úseků od přijetí faktury po její zpracování a dále.

Máte nějaké konkrétní příklady zlepšení rozhodování nebo efektivity, které jste dosáhl díky používání Power BI ve své práci?

Rozhodně – v investičním businessu se tak podařilo automatizovat jinak složitý reporting výkonností a rozložení velmi komplexních portfolií, kde Power BI posloužilo i jako výborný nástroj pro čtení dat z webu. 

V kontextu rozhodování či efektivity pak Power BI a operace přes Power Query umožnily dělat i jinak významné predikce budoucí hodnoty pro projektovou kancelář, či analyzovat gapy v kapacitním plánování. Takto bychom i mohli jmenovat i samotný reporting v oblasti controllingu, kde se podařilo docílit významně lepší viditelnosti na úrovni faktur.

Jak jste se naučil pracovat s Power BI?

Byl jsem dlouholetým uživatelem MS Excelu, který jsem se snažil natáhnout do… řekněme jeho únosných limitů. (smích) Když jsem udělal ve své kariéře tu již zmíněnou významnou „otočku“, Power BI bylo nezbytnou součástí mé práce – dá se říci, že v určitou dobu jsem byl na něm prakticky závislý. 

Učení se se systémem bylo jednak velmi intuitivní, posléze jsem kolem sebe měl zkušený kolektiv, který mi pomohl, a poté jsem využíval platformy typu Udemy, YouTube a účastnil se konferencí Microsoftu.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Jaký je Váš názor na současné trendy v oblasti analýzy dat?

Jsem rád, že žijeme v době, kdy big data již není „buzzword“ ani růžový sen, ale realita. Také mne velice těší, že analýza dat se do určité míry přesouvá směrem k uživatelům reportu. 

Mám-li kvalitní zdroj, nástroje jako Power BI, Tableau a další mi umožní, abych si udělal analýzu sám, a nemusím s tím vytěžovat oddělení, která mají díky tomu větší prostor udržovat strukturu dat v požadované kvalitě. 

Do datového světa mimo mnoho dalších trendů proniká i AI, která nám umožňuje mnohé analýzy provádět daleko rychleji a efektivněji. AI ale může analytikům pomoci již nyní – se správným dotazem vám např. ChatGPT umožní zefektivnění (nejen) jazyků SQL, DAX, MCode, ale při správném dotazu vám pomůže i konkrétní syntax napsat sám. 

V kontextu s AI můžeme zmínit i rostoucí trend grafových databází, který „relace“ mezi datovými soubory přesouvá do úplně jiné dimenze a je využíván společnostmi jako Netflix aj. k daleko lepší analýze potřeb svých klientů.

Jak se s novými trendy snažíte udržet krok ve své práci?

Přiznávám, je to při standardním vytížení občas celkem těžké. Klíčem je si u každého řešení, za kterým stojíte, říct, zda by šlo udělat ještě lépe a jednodušeji, a nebát se nový proces zkusit adaptovat. 

Je to také o tom umět vystoupit ze své „komfortní zóny“ a jednoduše se dívat, jak i ověřený postup, který můžete dělat léta, lze udělat jinak – zpravidla to totiž skutečně jde.

Děkujeme za rozhovor!

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Staňte se cybersecurity profesionálem»
Business a management
Vede Jiří Kohout
4. března 17. dubna
Jiří Kohout