Online kurz Cybersecurity — naučíte se principy IT bezpečnosti | Laba Czech

Staňte se cybersecurity profesionálem

13 LEKCí

JIŘÍ KOHOUT

HEAD OF SECURITY ARCHITECTURE KOMERČNÍ BANKA

Základy IT bezpečnosti

Hrozby a útoky

Bezpečnostní správa

Bezpečnostní hodnocení, testování a další významné bezpečnostní role

Kryptografie

Zabezpečení sítě

Endpoint zabezpečení

Zabezpečení aplikací

Správa identity a přístupu

Bezpečnostní operace

„Hodinový security architekt“ aneb volná lekce na témata uchazečů 

Útoky a obrana

Obnova po bezpečnostním incidentu a ukončení kurzu

Datum:

4. BŘEZNA – 17. DUBNA 2024

Rozvrh:
7 týdnů, 13 lekcí

Pondělí, středa, 17:30 – 19:00

Ponořte se do tajů IT bezpečnosti!

Seznamte se se základními a pokročilými principy a oblastmi bezpečnosti IT. Poznejte bezpečnostní témata, a to jak po technické, tak i organizační stránce. Naučte se rozpoznat kybernetické hrozby a chránit svá osobní i firemní data.

Během 13 lekcí zjistíte, na co bychom si v IT bezpečnosti měli dát pozor, jak na bezpečný vývoj aplikací a také jak postupovat při kybernetickém útoku.

Kurz oceníte, pokud:

 • Jste bezpečnostní specialisté či architekti

  a chcete prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti IT. Zároveň tak chcete zvýšit svou kvalifikaci. Na kurzu budete mít možnost dotazovat se na specifická témata přímo u experta z oboru.

 • Jste majitelé či CEO malých firem

  a i přesto, že jste zodpovědní za kybernetickou bezpečnost své firmy, nespolupracujte s profesionály. Na kurzu porozumíte jak základním, tak pokročilým bezpečnostním tématům. Připravíte se na potenciální kybernetické hrozby a získáte návod, jak tyto útoky řešit.

 • Jste vývojáři, testeři či prodejci

  a chcete porozumět poslání a cílům zabezpečení IT, abyste sami mohli poskytovat efektivnější služby. Lépe se tak zorientujete v požadavcích korporací na dodávání kvalitnějších bezpečnostních služeb.

Oblast bezpečnosti v IT stále nabývá na důležitosti a počet firem, které toto téma řeší, kontinuálně roste.

 • Proč cybersecurity?

  Cybersecurity, česky kybernetická bezpečnost, představuje celou řadu procesů, osvědčených postupů, ale také technologických řešení, jejichž cílem je zvýšit ochranu systémů, sítí a dat před digitálními útoky. Kybernetická bezpečnost funguje na osobní i firemní úrovni.

 • Proč cybersecurity specialista?

  Cybersecurity specialista zajišťuje, že jsou data společnosti chráněna před digitálními útoky. Vytváří a implementuje bezpečnostní audit napříč počítačovým hardwarem, softwarovými programy nebo obojím, aby se ujistil, že informace zpracovávané na těchto zařízeních stále fungují tak, jak mají. A to navzdory jakýmkoli zranitelnostem a hrozbám.

O kurzu

 1. Chyby při práci na internetu

  Na kurzu se na IT bezpečnost podíváme z hlediska osobního užívání, ale také z hlediska ochrany firemních dat a sítí. Seznámíte se základními principy, na kterých IT bezpečnost stojí, a zjistíte, na co je dobré se zaměřit.

 2. Kybernetické hrozby a útoky

  Poznáte různé druhy a typy kybernetických útoků a dozvíte se, jak se na tyto útoky připravit a jak na ně reagovat. Projdete jednotlivé fáze útoku podle Cyber kill chain třídění a naučíte se vypočítat score kritičnosti každé zranitelnosti.

 3. Základy kryptografie

  Zorientujete se v mechanismech, které se užívají pro zabezpečení datových toků na internetu. Budete znát výhody a nevýhody jednotlivých kryptografických přístupů a nakonec se naučíte tvořit vlastní certifikační hodnotu.

Lektor

Jiří
Kohout

 • Head of Security Architecture, Komerční banka
 • 20 let zkušeností v oblasti IT bezpečnosti
 • Prošel téměř všemi rolemi v kybernetické bezpečnosti
 • Aktuálně působí jako hlavní bezpečnostní architekt v Komerční bance
 • Zúčastnil se kybernetického cvičení společnosti ENISA

Program kurzu

 • 01

  Základy IT bezpečnosti

  • Úvod do bezpečnosti IT
  • Co je cílem/misí IT bezpečnosti
  • Základní bezpečnostní principy

  • Úkol (dobrovolný – bonus 5 bodů): Vyhledejte primární zdroje informací o bezpečnostních novinkách – budeme je následně sdílet na lekci, ať se vzájemně obohatíme.
 • 02

  Hrozby a útoky

  • Typy útoků v kyberprostoru
  • Fáze útoku dle Cyber kill chain třídění
  • Trendy
  • Etický hacking
  • Role v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Cloudové služby a jak ovlivňují bezpečnost
 • 03

  Bezpečnostní správa

  • Standardy a procedury v oblasti bezpečnosti
  • Hodnocení bezpečnosti
  • Řízení rizik a risk based přístup
  • Řízení změn
  • Dopady novodobých trendů (např. DevOps) do bezpečnosti společností

  • Úkol (dobrovolný – bonus 5 bodů): Seznamte se s a vytvořte si základní přehled, o čem jsou zákony/regulace NIS2, GDPR (+ dopad Schrems 2), DORA, úřední sdělení 8/2016 ČNB ze dne 19. 8. 2016, eIDAS a jak se transformují (pokud vůbec) do právního systému ČR. Odpovězte na otázky: Jaká kritéria se používají pro určení kritické infrastruktury státu? Jaký je rozdíl mezi českým CERT/CSIRT a role NBÚ a NÚKIB?
 • 04

  Bezpečnostní hodnocení, testování a další významné bezpečnostní role

  • Skenování zranitelnosti
  • Penetrační testování
  • Bezpečnostní role v organizaci a jejich odpovědnosti
  • Problematika due diligence
 • 05

  Kryptografie

  • Symetrická kryptografie
  • Asymetrická kryptografie
  • PKI
  • Důvěrnost a integrita

  • Úkol (25 bodů): Tvorba vlastní certifikační autority (nástroj XCA) a práce s GnuPG + v čem se liší k PGP. Rozebrání TLS handshake pomocí wireshark a popis rozdílu handshake TLS 1.3 proti TLS 1.2.
 • 06

  Zabezpečení sítě

  • ISO OSI model
  • Nástroje pro zabezpečení sítě
  • Segmentace sítě a izolace produkčního prostředí
  • Prinicpy zero-based trust

  • Úkol (25 bodů): Zkuste navrhnout nasazení různých bezpečnostních technologií, které jsme si představili, do prostředí vaší společnosti nebo do prostředí fiktivní střední firmy. Kde dává smysl jaká technologie a proč? Zaměřte se na bezpečnost hlavních aktiv společnosti a pracujte s komplexním prostředím včetně dodavatelů, využíváním internetu, vzdáleného přístupu, integrovaného cloudového prostředí apod.
 • 07

  Endpoint zabezpečení

  • Endpoint hardening
  • Nástroje a techniky ochrany endpointu
  • Správa zranitelných částí
  • Specifika bezpečnosti mobilních zařízení
 • 08

  Zabezpečení aplikací

  • Zabezpečený životní cyklus vývoje
  • Zranitelnosti OWASP top 10 a příbuzné varianty
  • Firewall webových aplikací
  • Threat modelling

  • Úkol (25 bodů): Threat modelling vybrané firemní nebo na přednášce popsané aplikace a s tím spojená práce v aplikaci Threat dragon.
 • 09

  Správa identity a přístupu

  • Správa identity
  • Řízení přístupu
  • Vícefaktorová autentizace
  • Management hesel a best practice

  • Úkol (15 bodů): Založení offline databáze hesel, případně nastavení synchronizace hesel v prohlížeči. Získání národní identity občana na základě BankID či jiného autentizačního prostředku. Prozkoumání možností portálu občana (toto věřím, se bude hodit opravdu každému, kdo tento portál zatím neobjevil).
 • 10

  Bezpečnostní operace

  • Bezpečnostní monitorování a threat intelligence
  • Detekce a reakce na incident
  • Role AI při detekci kybernetických incidentů
 • 11

  „Hodinový security architekt“ aneb volná lekce na témata uchazečů 

  • Ukázka security architektury na reálném/modelovém případu
  • Diskuze o reálných/modelových use cases navržených účastníky kurzu na základě best practices z praxe lektora
 • 12

  Útoky a obrana

  • Varianty útoků (dle ISO/OSI – síťové, aplikační, …; využití C&C serverů) a obrana proti nim
  • Základy bezpečnosti při práci na webu
  • Fyzická bezpečnost
  • Útoky skrze sociální inženýrství
  • Problematika darknetu

  • Úkol (10 bodů): Připojení na darknet + založení krypto peněženky a její ochrana a záloha pomocí různých variant ochrany (alespoň dvou).
 • 13

  Obnova po bezpečnostním incidentu a ukončení kurzu

  • Obchodní kontinuita
  • Zotavení po havárii
  • Závěrečné otázky a diskuze
  • Uplatnění v oblasti kybernetické bezpečnosti

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole