Public Speaking: Jak se přestat stydět a začít mluvit | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Public Speaking: Jak se přestat stydět a začít mluvit

Public speaking, česky řečnictví či veřejný projev, je jednou z nejdůležitějších dovedností pro dnešní dobu.

img1-6503fea374120489395078.jpg

Věděli jste, že někteří lidé mají z veřejného vystupování větší strach než ze smrti? Není se čemu divit – postavit se před větší skupinu lidí a prezentovat (své nápady), chce nemalou dávku kuráže. Podle výzkumu z roku 2016, který se zabýval právě public speaking, navíc vyplývá, že každý pátý člověk někdy zažil úzkost z veřejného vystupování. 

To potvrzuje i americká studie z Chapman University z roku 2015. Ta reportuje, že z public speaking má strach více než 30 procent Američanů. Co přesně v nás tento strach vyvolává? Je to strach ze selhání, z výsměchu, z toho, že, tzv. ztratíme niť? Nebo je ten nepříjemný pocit, že právě teď jsme středem pozornosti a máme kontrolu nad tím, co by se mělo dít? 

Podíváme-li se na to z jiného úhlu pohledu, je public speaking něčím, co je možné si naplno užívat. Před více než 10 lety Forbes zjistil, že navzdory všem s veřejným vystupováním spojeným negativům, jsou mezi námi tací, které vystupování na veřejnosti přímo naplňuje, a že jen v USA jich je okolo 10 procent. 

Jak se tedy přestat bát a stydět? Jak sebevědomě mluvit před velkým publikem? A jak public speaking proměnit v něco, co už vás nestresuje? Připravili jsme pro vás několik tipů a triků, díky kterým budete schopni (se) sebevědomě prezentovat. 

Co je vlastně public speaking a jakou hraje roli? 

Public speaking do češtiny překládáme různě – například jako řečnictví, veřejné vystupování či mluvení na veřejnosti. Ačkoliv překlady pojmu mohou být tématem k diskuzi, definice je naopak více než jasná – akt mluvení před živým publikem má za cíl vzdělávat, přesvědčovat nebo bavit posluchače. 

Public speaking představuje širokou kategorii, která zahrnuje formální veřejné projevy před velkým publikem, např. hlavní projev na konferenci, a neformálnější projevy před menším publikem, jako je přípitek na večírku. Pro to, aby mluvčí neboli řečník své publikum zaujal a úspěšně zapojil, jsou třeba efektivní verbální a neverbální komunikační dovednosti. 

A proč že je důležité umět se vyjadřovat a ovládat skill public speaking? Nikdy nevíte, kdy bude potřeba, abyste vystoupili na pódium a prezentovali. Umění mluvit na veřejnosti je pro business jednou z nejdůležitějších dovedností, protože je potřebné téměř v každém odvětví.

Na druhou stranu je to dovednost, kterou si s trochou cviku osvojí každý. 

Být dobrým řečníkem vám otevírá celou řadu možností. Nejenže tím zlepšíte svou pověst, ale zároveň si tím také zvýšíte své sebevědomí a svou (sebe)hodnotu. 

Co vás dělá dobrým řečníkem? 

Možná už víte – to, že umíte dobře mluvit, nestačí. Dobrého řečníka tvoří mnohem více skutečností: 

 • Řeč těla 

  Řeč těla je kombinací gest, výrazů obličeje a pohybů a je nedílnou součástí toho, jak komunikujeme. Publiku pomáhá lépe porozumět nuancím řečníkova sdělení. Pro to, aby byl projev co nejlepší, je důležité, aby řeč těla nebyla v kontrastu s řešeným tématem – zkrátka,  řeč těla musí doplňovat to, co chcete jako řečník sdělit. 

  Jakmile lidi zmatete, ztratíte je. Důležité ale také je vystupovat sebevědomě a klidně. A samozřejmě nesmíme zapomenout na oční kontakt. Ten buduje vztah a zároveň má sílu uklidnit a nastolit příjemnou atmosféru.  

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

 • Práce s hlasem 

  Základním komunikačním nástrojem je bezesporu hlas. Naučit se jej správně používat je dalším krokem k úspěšnému veřejnému vystupování. Na hlasu vždy záleží – a stejně tak záleží na tom, jak ho řečník používá. Roli hraje hlasitost, tón i výška. 
 • Znalost publika 

  Pokud jako řečník chcete, aby vás publikum poslouchalo, musíte ho od začátku zaujmout. Nejlépe ho pak zaujmete, když budete vědět, s kým máte tu čest. Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Když publikum znáte, můžete s ním lépe navázat vztah a tím si tak „pojistit“ pozornost. 

Jak zlepšit svůj veřejný projev

Jak tedy na public speaking tak, abyste si byli jistí v kramflecích? Základem je důkladná příprava a kvalitní trénink. Public speaking patří mezi hard skill, které by dnes neměly chybět nikomu z nás, důležitý je ale například pro manažery. Fakt, že patří mezi hard skills, znamená, že nezbývá, než si tuto dovednost osvojit. 

Doporučujeme přečíst:

0f4e4842-ba58-41f3-ab49-65f530b55d98-6454b53f13d92606229618.png

10 důležitých soft skills + 3 tipy z praxe

Číst

Jak jsme slíbili, připravili jsme pro vás několik tipů, díky kterým v oblasti public speaking zazáříte. A navíc se už nebudete muset stresovat. 

1. Kvalitní příprava je základ

Být nervózní je normální, proto o sobě nepochybujte. To, že se vám trochu třese hlas, neznamená, že se do dvou minut nesrovnáte a nepodáte exkluzivní výkon. 

I ten nejzkušenější z nejzkušenějších řečníků potřebuje praxi, aby byl perfektní a efektivní. Nejlepší způsob, jak překonat úzkost, je připravit se a trénovat. Udělejte si čas a několikrát si projděte své poznámky. Jakmile se s materiálem sžijete, cvičte – a cvičte hodně. Natočte se na video, trénujte před zrcadlem nebo požádejte své přátele či kolegy, aby váš výkon konstruktivně zhodnotili. 

2. Zpětná vazba je způsob, jak se posouvat

Když už obdržíte zpětnou vazbu, všechny poznámky zapracujte, dokud se svou prezentací nebudete spokojeni jak vy, tak i vaše zkušební publikum. Při přijímání takové zpětné vazby se snažte odosobnit a podívat se na věc objektivně. Public speaking přeci jen není lehká disciplína. 

Požádejte své zkušební publikum (přátele, kolegy, rodinu), aby byli co nejkonkrétnější, abyste tak společně odhalili všechny možné skulinky ve vašem projevu. 

3. Buďte osobní

Nezapomínejte do svého projevu zapojit sami sebe. Buďte sami sebou. Používejte metafory, vtipné anekdoty, osobní příběhy, humor. Zapojte publikum. Ukažte jim, že i oni mohou být sami sebou. Všichni jsme jedineční, a i když byste si možná přáli být někým jiným, nejlepší jste v tom být sami sebou. 

4. Udržte si pozitivní mindset

Ne nadarmo se říká, že všechno je v hlavě. Mindset je to, co nás vede. A když myslíte pozitivně, všechno dobře dopadne. Za svoje chyby v projevu se neomlouvejte, jen vy totiž víte, jak to či ono mělo znít, a jen vy jste pánem svého projevu. 

Před začátkem si vizualizujte svůj úspěch. Představte si sami sebe na konci projevu obklopeni lidmi, kteří kladou otázky, představte si potlesk. A uvolněte se. 

5. Poznámky, poznámky a do třetice poznámky

Připravte si kvalitní poznámky. Pokud budete připravovat i vizuální prezentaci, text zanechte jen v odrážkách. Pro své vlastní poznámky si zaveďte řád – vždy musíte vědět, kam pro co sáhnout. Texty si rozdělte do sekcí, ať v nich máte přehled. Své poznámky nečtěte, zůstaňte autentičtí. 

6. Zapojte publikum

Nezapomínejte na své publikum. Koneckonců jsou to oni, se kterými hovoříte. Snažte se upoutat pozornost hned na začátku a chvilku před koncem svého projevu. 

Pokud se budete chtít naučit, jak v rámci public speaking efektivně komunikovat, zúčastněte se našeho kurzu, kde vás naučíme, jak zaujmout a přesvědčit.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!