Psychologie a nástroje přesvědčování: vyjednávací techniky | online kurz | Laba Czech

ONLINE KURZ

PSYCHOLOGIE A NÁSTROJE PŘESVĚDČOVÁNÍ: VYJEDNÁVACÍTECHNIKY

RENÉ KVARDA WEALTH MANAGEMENT
& BUSINESS CONSULTING

René Kvarda

Získejte  sebejistotu  při  komerčním  vyjednávání

TRVÁNÍ KURZU:

21. KVĚTNA – 27. ČERVNA 2024

DOBA TRVÁNÍ:

6 týdnů | 12 lekcí
Čtvrtek A Úterý, 18:00 – 19:30

Můžete být tím nejschopnějším člověkem v místnosti. Pokud ale selháváte ve vyjednávání, zbytečně plýtváte svým potenciálem! Pojďte to změnit a konečně dosáhněte úspěchu, který si právem zasloužíte.

KURZ  VYJEDNÁVACÍCH  TECHNIK  URČITĚ  OCENÍTE,  POKUD  JSTE:

 • ZÁSTUPCI STŘEDNÍHO A VYŠŠÍHO MANAGEMENTU

  Jako obchodní manažeři se setkáváte s tlakem na ceny, nerealistickými požadavky zákazníků, změnami ceníku, nízkou sebedůvěrou a nátlakovými taktikami při vyjednávání. Náš kurz vám pomůže naučit se řešit tyto situace, zvládat konflikty, upevňovat vztahy a dosahovat lepších výsledků.

 • PODNIKATELÉ A VLASTNÍCI MALÝCH PODNIKŮ

  Máte problémy s příliš vysokými náklady, nízko nastavenými cenami svých produktů a služeb, nízkou marží, agresivní konkurencí a obtížně navazujete obchodní partnerství. V kurzu se naučíte řešit tyto problémy pomocí vyjednávacích dovedností, díky kterým dosáhnete dlouhodobého úspěchu.

 • PRODEJCI A MARKETINGOVÍ ODBORNÍCI

  Neadekvátní ceny, nevhodné termíny dodávek, strach z narušení vztahů a škrty v rozpočtu. To jsou problémy, se kterými se nejspíš potýkáte. Řešením je naučit se používat správné strategie a taktiky pro vyjednávání s mediálními agenturami. V našem kurzu zlepšíte své vyjednávací schopnosti, díky čemuž vyjednáte lepší poměr cena/kvalita.

 • ACCOUNT MANAŽEŘI, PRODUKTOVÍ MANAŽEŘI A OBCHODNÍ KONZULTANTI

  Chcete překonat strach z vyjednávání, porozumět psychologii lidského chování, zvýšit svou sebedůvěru a naučit se čelit manipulativním taktikám.

UKÁŽEME VÁM KOUZLO VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE V BYZNYSU

 • STRACH NENÍ VÁŠ JEDINÝ NEPŘÍTEL

  Překonat obavy z vyjednávání není jedinou výzvou, kterou musíte zdolat, abyste dosahovali skutečných úspěchů. Potřebujete znát ty správné vyjednávací strategie, umět bravurně zacházet s konflikty i dokonale ovládat emoce.

 • KDO JE PŘIPRAVEN, VYHRÁVÁ

  Chcete vyjít z každé situace jako vítěz? Připravte se na ni. Během kurzu se dozvíte, jak se připravit na různé procesy vyjednávání, analyzovat cíle, získat informace o protistraně a jejích preferencích. Naučíte se zpracovat vyjednávací plán.

 • NENECHTE SEBOU ZAMETAT

  Naučíte se udržet kontrolu nad vyjednáváním a chránit své zájmy. Díky znalosti manipulativních technik poznáte, když se vás někdo bude snažit zmást neetickým jednáním.

NÁŠ KURZ JE VÝJIMEČNÝ. PROČ?

 1. PRAXE A ZASE PRAXE

  Možná jste o vyjednávání přečetli spoustu slov a zhlédli nespočet videí. K čemu je vám ale teorie, když se potřebujete naučit vyjednávací techniky reálně používat? Proto jsme kurz zaměřili prakticky.

 2. WORKSHOPY A ÚKOLY

  Během živých online lekcí se lektora můžete ptát na to, co vás zajímá. Součástí kurzu jsou 2 workshopy, kde si nové dovednosti procvičíte v praxi. A také vás čeká 6 praktických domácích úkolů, ke kterým získáte odborný feedback.

 3. LEKTOR S VÍCE NEŽ 20 LETY PRAXE

  René má bohaté zkušenosti z řízení a rozvoje obchodu a obchodních a marketingových týmů v globálních společnostech. Své zkušenosti čerpá z desítek až stovek ročních jednání o obchodních podmínkách či velkých promocích. Má odpovědnost za obraty a rozpočty ve stovkách milionů korun ročně.

 4. VAŠE TÉMATA JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÁ

  Proto je součástí kurzu i práce s vašimi konkrétními tématy, která aktuálně řešíte a chcete si projít přípravou na jednání nebo získat zpětnou vazbu od lektora a kolegů ve studijní skupině.

 5. ZÍSKÁTE UŽITEČNÉ NÁSTROJE

  Po kurzu bude znát „Clock Face Model“, plánovací a operativní nástroje, analytické nástroje, plán kroků ve vyjednávání a další konkrétní techniky. Dostanete zpětnou vazbu na svůj business case a získáte osobní rozvojový plán.

VÁŠ BUDOUCÍ LEKTOR – SEZNAMTE SE

RENÉ
KVARDA

 • 20+ let zkušeností z řízení a rozvoje obchodu a obchodních a marketingových týmů v globálních společnostech.
 • Zabývá se poskytováním poradenských služeb v oblasti obchodu a marketingu, založil a vede poradenskou kancelář v oblasti správy majetku, finančního plánování.
 • Pracoval pro společnosti Colgate-Palmolive (Sales, KAM, National Kam, Team Leader, Project Manager), Hill`s Pet Nutrition (obchodní ředitel, GTM Projekt Leader), Mars (marketing + obchod CEE, online), L`Oreal (Commercial Director, Projekt Leader), Assetio (Wealth Management).
 • Zkušenosti s konstrukcí a vyjednáváním nově definovaných obchodních podmínek napříč trhem v rámci omnichannel strategie
 • Jednání s top podnikateli v oblasti expertního obchodu (Business – Pet Care, veterináři, majitelé kadeřnických salonů a další), marketingovými agenturami, dodavateli služeb (distribuční služby – SLA).
 • Vzdělání: MBA (Master Of Business Administration), GAP (The Complete Skilled Negotiator), Train The Trainer – Key Accountability (řízení a rozvoj klíčových zákazníků), Golden rules of Commercial Excellence, Situational Leadership, European Financial Advisor a další.

PROGRAM KURZU

 • 01

  Úterý 21. 5. 2024, 18:00 – 19:30

  Vyjednávání a jeho základní principy (přednáška + cvičení)

  • Úvod do komerčního vyjednávání
  • Zásady vyjednávání
  • Základní typy vyjednávání – přístupy využívat v různých situacích vyjednávání od jednorázových až po dlouhodobé strategické (např. Clock Face)
  • Představení zadání hlavního projektu pro celý kurz – příprava 1–3 situací z vlastního života/obchodu, se kterými si neumíte poradit
  • Cvičení: rozbor vyjednávání
 • 02

  Čtvrtek 23. 5. 2024, 18:00 – 19:30

  Příprava a plánování vyjednávání Ⅰ: Nástroje, techniky a postupy vyjednávání (přednáška + cvičení)

  • Představení základních strategií vyjednávání (spolupráce, konkurence, kompromis, ústupky) + příklady
  • Představení klíčových nástrojů, strukturovaných postupů a technik ve vyjednávání pro praktickou aplikaci na vlastní vyjednávací případy
  • Jak vypadá příprava – checklist
   • Analýza situace a stanovení cílů
  • Roleplay cvičení: zkouška reálné situace ve vyjednávání

  Domácí úkol: Zahájení přípravy vlastního vyjednávacího plánu na základě získaných znalostí a technik z lekce s využitím nástrojové sady.

 • 03

  Úterý 28. 5. 2024, 18:00 – 19:30

  Příprava a plánování vyjednávání Ⅱ: Strategie vyjednávání (přednáška + cvičení)

  • Význam a příprava proměnných pro vyjednávání, konkrétní příklady
  • Ukážeme si, co jsou tzv.:
   • „variables“
   • „gives and takes“
   • „BATNA“
   • Jak sestavit vyjednávací team a rozdělení rolí
   • Plán kroků vyjednávání + nástroje
  • Cvičení: plán vyjednávacích proměnných
 • 04

  Čtvrtek 30. 5. 2024, 18:00 – 19:30

  Komunikační dovednosti ve vyjednávání (přednáška + cvičení)

  • Využívejte efektivní komunikační strategie ve vyjednávání
  • Význam komunikace ve vyjednávání
  • Verbální a neverbální komunikační dovednosti
  • Jsou oči okno do duše?
  • Cvičení: Analyzujte příklady komunikačních překážek ve vyjednávání z vaší praxe a navrhněte možnosti jejich řešení. Reflektujte vlastní komunikační dovednosti ve vyjednávání a identifikujte oblasti, které si přejete zlepšit.
 • 05

  Úterý 4. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Jste připraveni vyjednávat? (přednáška + cvičení)

  • Jak obchodovat ústupky (konzistence a reciprocita)
  • Proces vyjednávání a jeho fáze
  • Cvičení: obchodování ústupků
  • Otevření vyjednávání a výměna informací
  • Co je „conditioning“ neboli signalizace
  • Porozumění psychologii vyjednávání a lidského chování

  Domácí úkol: Pokračování přípravy vlastního vyjednávacího plánu na základě získaných znalostí a technik z lekcí s využitím nástrojové sady.

 • 06

  Čtvrtek 6. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Vyjednávací taktiky, manipulativní techniky a etika vyjednávání (přednáška + cvičení)

  • 42 vyjednávacích taktik – příklady z obchodní praxe i života
  • Na co si dát pozor
  • Manipulativní techniky
  • Příklady z praxe lektora
  • Cvičení: rozbor videa – zakomponujte do svého vyjednávacího plánu etické taktiky.
 • 07

  Úterý 11. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Dynamika vyjednávání: Překonejte strach z vyjednávání (přednáška)

  • Vyjednávání a hledání řešení
  • Základní protipóly vyjednávání
  • Jak překonat strach z vyjednávání
  • Jak přistupovat ke konfliktům a zvládat emoce při komunikaci
  • Je konflikt ve vyjednávání špatný?

  Domácí úkol: pokračování přípravy vlastního vyjednávacího plánu na základě získaných znalostí a technik z lekcí s využitím nástrojové sady.

 • 08

  Čtvrtek 13.6., 18:00 – 19:30

  Vyjednávání v konfliktních situacích (přednáška)

  • Příčiny a řešení konfliktních situací
  • Deadlock – když dvě strany nemohou dosáhnout dohody, protože se ocitly v patové situaci
  • Techniky pro řešení „deadlocku“
  • Příklady z praxe
 • 09

  Úterý 18. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Umění vyjednávat – tvorba a uzavření dohody (přednáška + cvičení)

  • Techniky vyjednávání
  • Co je to taktická empatie a její použití
  • Rozplánování taktik
  • Na co si dat pozor (emoce, bluffing, …)
  • Modelová situace konfliktu a jeho řešení
  • Cvičení: roleplay, rozbor
 • 10

  Čtvrtek 20. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Příklady z praxe a jejich analýza (workshop)

  • Case study lektora a její skupinový rozbor s využitím technik z předchozích lekcí přípravy a plánování
  • Chyby při vyjednávání – poučení
  • Sdílení vyjednávacích případů z řad studentů + skupinová zpětná vazba
  • Q&A session
 • 11

  Úterý 25. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Vyjednávání ve vlastní organizaci a týmech (workshop)

  • Realizace dohod a sledování
  • Specifika vyjednávání a dosažení dohody v rámci organizace
  • Jaké jsou klíčové aspekty vyjednávání?
  • Jak správně přistupovat ke konfliktům a efektivně je řešit
  • Jak si efektivně říct o zvýšení platu
  • Workshop: sdílení konkrétních příkladů řešení konfliktů a vyjednávání z praxe lektora a studentů (exkluzivně)
  • Feedback a Q&A session
 • 12

  Čtvrtek 27. 6. 2024, 18:00 – 19:30

  Shrnutí + osobní rozvojový plán (přednáška + cvičení)

  • 21 principů vyjednávání – shrnutí
  • 14 klíčových kompetencí ve vyjednávání.
  • Vypracování akčního plánu pro praxi (Monday morning action plan)
  • Dokončení osobního rozvojového plánu
  • Zpětná vazba a diskuze
  • Cvičení: Monday morning action! Vlastní reflexe vyjednávání a případů zohledňující dosavadní poznatky z kurzu a příkladů z praxe a zpětné vazby. Dokončení specifických plánů svých individuálních vyjednávacích případů.

  Domácí úkol: Na základě získaných znalostí a dovedností by měli účastníci vytvořit svůj osobní rozvojový plán, který by jim pomohl aplikovat a zdokonalovat své vyjednávací schopnosti v jejich konkrétních profesních i osobních situacích.

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole
ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ