7 tipů pro lepší komunikaci v pracovním prostředí | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Manažerská mysl – rozluštěte lidské jednání a motivaci pomocí psychologie

Metody psychologie v pracovním prostředí: 7 tipů pro lepší komunikaci.

830-350-35-64e86d9c5ff19291467724.webp

V dnešním rychle se měnícím firemním prostředí je schopnost efektivně porozumět lidskému chování a motivaci klíčová pro úspěch každého manažera. Psychologie pro manažery se stala nedílnou součástí moderního vedení a řízení, protože nabízí hluboký vhled do myšlenkových procesů a emocí, které ovlivňují výkonnost týmů a organizací.

Každý jedinec je jiný a s každým jednotlivcem se musí jednat jinak. Pro každého je motivace něco jiného, každý jedná v určitých situacích jinak a je to naprosto v pořádku. Nejsme naprogramovaní všichni stejně a je více než dobře, že dnešní vnímání psychologie se posunulo na jinou úroveň.

Díky psychologii totiž můžeme monitorovat chování našich zaměstnanců, podřízených a v některých případech i nadřízených a vhodně reagovat zpátky. Ne vždy máme na všechno odpověď nebo řešení, a právě proto je dobré znát metody psychologie.

Rozluštění lidského chování – klíč k lepšímu vedení

Psychologie nabízí širokou škálu teorií a nástrojů, které mohou pomoci vysvětlit, proč lidé jednají tak, jak jednají. Například teorie motivace jako Maslowova pyramida nebo teorie očekávání Vroomova zdůrazňují, že lidé jsou motivováni nejen financemi, ale také touhou po uznání, rozvoji a osobním růstu. 

I když jsou peníze a benefity samozřejmě důležité, studie zjistila, že nejsou na prvním místě v seznamu motivačních faktorů. Mezi nejdůležitější faktory naopak patří motivace od kolegů (20 %) a pocit podpory a uznání (13 %). 

Takže pokud máte zaměstnance, které si chcete udržet, musíte je umět správně motivovat. Koneckonců když jsou vaši zaměstnanci motivovaní, jsou produktivnější, podávají o 20 % lepší výkony a je o 87 % méně pravděpodobné, že odejdou.

Doporučujeme přečíst:

img-7advice-61f3cb4251446763028860-6205365f08843282348538.webp

7 pracovních tipů, které pro rok 2022 poskytli psychologové

Číst

Empatie vám zajistí lepší pracovní prostředí

Empatický přístup patří mezi metody psychologie, které může manažer využít. Schopnost vcítit se do perspektivy svých zaměstnanců umožňuje manažerům lépe rozumět jejich obavám, potřebám a problémům. 

Tímto způsobem mohou včas identifikovat možné konflikty, předejít frustraci a vytvořit prostředí, které podporuje spolupráci a otevřenou komunikaci. Jak již bylo řečeno na začátku, každý jsme jiný a není možné, aby každý reagoval tak, jak si představujeme a právě v tento moment nastupuje empatie a chápání reakce druhého jedince.

„Lidé se vás budou snažit přesvědčit, že byste měli empatii ze své kariéry vynechat.  Nepřijímejte tento falešný předpoklad.“ 

Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple

V mnoha organizacích se stává empatie středobodem jejich ekosystému práce. Nedávná studie zaměřená na 150 generálních ředitelů zjistila, že více než
80 % z nich uznává empatii jako základ úspěchu, což je celkem velký skok oproti pouhým 20 % před začátkem pandemie.

Doporučujeme přečíst:

articlevisual-2-4-6421b4c45f68b331492174.webp

Pracujete se stresem?

Číst

Psychologie komunikace a jak efektivně vést i motivovat týmy

Mezi metody psychologie patří také komunikace. Psychologie komunikace nám ukazuje, že způsob, jakým zpracováváme informace a jakým způsobem jsou nám prezentovány, může mít velký vliv na to, jak je přijímáme a interpretujeme. 

Manažeři by měli dbát na jasnost, srozumitelnost a vhodnost komunikace. Zároveň je důležité mít schopnost efektivně naslouchat a být otevřeni zpětné vazbě. Sice se říká, že jsme pouze zodpovědní za to, co jsme řekli, a ne jak to bylo pochopeno, ale tím, že s empatií víme, že musíme umět chápat druhé a oni nás.

Máme k dispozici i 7 tipů pro lepší komunikaci mezi vámi a vašimi kolegy v práci. Třeba je v budoucnu využijete:

  • Poskytujte jasné a stručné informace.
  • Komunikujte upřímně.
  • Propojte verbální komunikaci s neverbální komunikací.
  • Naslouchejte. 
  • Klaďte otázky.
  • Nechte ostatní mluvit.
  • V případě potřeby se zapojte do obtížných rozhovorů.

Tyhle tipy se vám s největší pravděpodobností mohou hodit i do osobního života, takže je to takový balíček 2 v 1. Vnímání psychologie a její použití v životě se nemusí nutně vztahovat pouze na pracovní svět, protože přece jen komunikujete na denní bázi.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Podpora a rozvoj vašich zaměstnanců

Psychologie nám také ukazuje, že dlouhodobá motivace a loajalita zaměstnanců jsou spojeny s pocitem, že jsou v práci podporováni a mají možnost osobního i profesního růstu. Manažeři by měli aktivně podporovat rozvoj svých týmů, poskytovat jim příležitosti k růstu a vytvářet prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí hodnotní a respektovaní.

K rozvoji vašich zaměstnanců lze přistupovat mnoha různými způsoby. Mezi oblíbené možnosti patří programy průběžného školení, školení na pracovišti, mentorství, úkoly, konference nebo třeba i online živé kurzy, jako máme my. Tohle jsou způsoby, jak rozvíjet své zaměstnance:

  • Zkušenosti – Zkušenosti na pracovišti, které pomáhají zaměstnancům růst (např. strečové úkoly, speciální produkty, mentorování ostatních atd.)
  • Expozice – Učení prostřednictvím pozorování (např. spolupráce s koučem, vyhledávání zpětné vazby, stínování, navazování kontaktů atd.)
  • Vzdělávání – Strukturované vzdělávání (např. kurzy, knihy, konference)

Podporujte své zaměstnance v rozvoji a zaregistrujte je k nám na online živé kurzy nebo se přihlaste sami. Nezáleží, jestli se chcete naučit metody psychologie nebo toužíte umět správně používat Excel. Máme vše, co můžete potřebovat.

Psychologie jako nástroj pro úspěšné vedení

Psychologie pro manažery není jen trendy pojmem, ale skutečně efektivním nástrojem pro dosažení lepších výsledků v dnešním dynamickém pracovním světě. Porozumění lidskému chování a motivaci může umožnit manažerům vytvořit silné a produktivní týmy, kde se zaměstnanci cítí angažovaní, motivovaní a plní energie k dosažení společných cílů.

Právě proto byste měli umět naslouchat svému týmu, podporovat ho, vést, ale také přenechávat zodpovědnost. Všechny tyto části, které poskládáte dohromady, vám pomohou sestavit nezastavitelný tým. Pomoci vám může online živý kurz Psychologie a nástroje přesvědčování s lektorem Reném Kvardou – po tomto kurzu už nikdy nebudete stejní a komunikace vám půjde jako po másle.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!