Expert na leadership Jean Gomes o tom, jak můžeme využít své emoce k lepšímu rozhodování | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Expert na leadership Jean Gomes o tom, jak můžeme využít své emoce k lepšímu rozhodování

Proč naše tělo reaguje rychleji než mozek? Jean Gomes zná všechny odpovědi.

cover-641ad20a9c36b665067701-1-64465cc498a0d780896048.jpg

Jean Gomes je víc než jen guru v oblasti vedení. Svou kariéru zahájil studiem neurovědy a založil výzkumnou poradenskou firmu Outside, která pomáhá předním světovým korporacím (Coca-Cola, Nike, Warner Music) využívat nově vznikající vědu o nastavení mysli (mindset) ke zlepšení jejich výkonnosti.

Přečíst originál rozhovoru v angličtině

Ve své nejnovější knize Leading in a Non-Linear World: Building Wellbeing, Strategic and Innovation Mindsets for the Future Gomes nahlíží do oblasti neurovědy a experimentální psychologie a zkoumá, jak mohou vedoucí pracovníci v podnikání posílit své myšlení, aby se dokázali vypořádat s rozvratem a nejistotou, a co naše tělo pozná rychleji než mozek.

V následujícím interview se s vámi podělí o své názory na to, jak emoce formují naše chování, jaký typ myšlení může organizaci zajistit budoucnost a jakou sílu má "interoceptivní" vnímavost.

Proč žijeme v nelineárním světě a jak se mu mohou podniky přizpůsobit?

Náš svět je nejistý už ze své podstaty, ale z ekonomického a politického hlediska jsme vstoupili do nové éry, kdy více výzev (např. změna klimatu, Chat GPT, Ukrajina), kterým čelíme, má nejasnou povahu a nevíme, jak je řešit. V lineární situaci jsou problém a řešení zřejmější - v nelineárním světě nejsou vstupy a výstupy přímo úměrné. Potřebujeme se nově zaměřit na nastavení mysli, abychom to uměli přijmout a reagovat.

Za prvé, podniky musí rozlišovat mezi nejistotou a rizikem. Riziko je spojeno s určitou pravděpodobností, že dojde k nějakému výsledku. Většina organizací obvykle pracuje tak, že „snižuje riziko“ prostřednictvím plánování a opatření.

Nejistota je přijetí faktu, že o problému nevíme dost na to, abychom mohli s jistotou realizovat řešení. Abychom překonali strach, který to vyvolává v kultuře, jež se vyhýbá riziku, musíme zaujmout přístup „testuj a uč se“ a provádět současně řadu malých, krátkých experimentů, aby se poznatky mohly vzájemně doplňovat.

Co je to strategie „testuj a uč se“ a jak se liší od strategie „plánuj a jednej“?

Jde o dva různé způsoby vytváření hodnoty. "Plánuj a jednej" je implementace toho, co znáte, s extrémní odborností a projektovým řízením. To dělají velké organizace; funguje to, když vědí, co děláte v předvídatelné situaci.

Pokud pracujete v prostředí, kde děláte věci poprvé, metoda "vyzkoušej a nauč se" minimalizuje riziko a urychluje učení. Co nejrychleji a s co nejmenšími náklady provedete co nejmenší experiment, abyste minimalizovali riziko a pochopili, co funguje.

Problémem je, že vyvolává pocity strachu, nejistoty, pochybností, neschopnosti a selhání. Proto je třeba v módu „vyzkoušej a nauč se“ myslet, ne jen jednat.

Co je to „mindset“ a proč je pro vedoucí pracovníky důležitý?

O koncept nastavení mysli jsem se začal zajímat, když jsem před dvaceti lety pracoval v Silicon Valley. Bylo to slovo, které používali vedoucí představitelé firem, ale nerozuměli tomu, co vlastně znamená.

Popsali by ho jako něco, co se vztahuje k přesvědčení a postojům lidí, což je slovníková definice, ale oni to tak nemysleli. Měli na mysli to, jak jsou lidé motivováni a orientováni. Druhý způsob, jakým popisovali „mindset“, nebyl osobní, ale spíše mentální model, světonázor.

Mluvil jsem detailněji se stovkami vedoucích pracovníků a ve skutečnosti jim šlo o to, jak lidé chápou smysl a význam situací. Vrátil jsem se ke svým kořenům ve studiu neurověd a posledních deset let jsem hovořil s předními vědci o revoluci v chápání toho, jak mozek a tělo dávají světu smysl. Skončili jsme u revize toho, co je mindset – náš základní systém tvorby smyslu – složený z toho, jak cítíme, myslíme a vidíme.

Neustále triangulujeme svět prostřednictvím našich předpokladů, fyzických a emocionálních pocitů a rámců, které si pro situace vytváříme.

Jaké typy myšlení jste zkoumal?

V první řadě jsme se zaměřili na to, jak lidé sami řídí svůj well-being (životní pohodu) ve světě rostoucí nejistoty. Nazvali jsme to „lidštější způsob myšlení“, protože při práci s více než 60 000 lidmi ve 43 zemích jsme zjistili, že zdrcující pracovní zkušenosti u většiny lidí zanechávají jejich myšlení ve stavu vyčerpanosti, defenzivy a odloučení.

Tento způsob myšlení vede jedince k tomu, aby se naladili na své základní potřeby a zvládli svůj well-being. Zjistili jsme, že zvyšování různých forem sebeuvědomění vytváří obecné podmínky pro to, aby se lidé cítili lépe, a je pro dlouhodobou změnu chování úspěšnější než snaha o osvojení technik vytváření návyků. Vaše tělo a mysl vás začnou nasměrovávat k tomu, co potřebujete, a vy začnete lépe jíst, spát a cvičit přirozeněji.

Druhý z nich nazýváme „budoucnost-teď“, který považujeme za vrcholné strategické myšlení. Pomáhá vedoucím pracovníkům udržet napětí mezi poskytováním hodnoty dnes a vytvářením hodnoty zítra, což je rovnovážný akt, kterého jen málokdo úspěšně dosáhne. Tento způsob myšlení nám pomáhá soustředit se na myšlení i jednání. A rozpoznat, kde nás obranné emoce podněcují k volbě kladů, které nakonec přivádějí organizace do spirály krátkodobosti.

Experimentální myšlení vychází z mých zkušeností s prací se stovkami startupů a scale-upů. Když jejich přístup přenesete na velké korporace, většinou selže. Důvodem je, že myšlení těchto organizací, kterému říkáme minulostně-přítomné myšlení, je zcela formováno výchozím předpokladem, že to, co bylo cenné včera, bude cenné i zítra.

Je to tak všudypřítomné, že je to jako neviditelná ruka Adama Smithe, která ruší veškeré snahy o přijetí rizika a nejistoty. Experimentální myšlení umožňuje vedoucím pracovníkům rozpoznat jejich instinktivní reakce, které je nutí uzavřít se před rizikem a nejistotou, a přijmout přístup založený na testování a učení se.

Otevřený způsob myšlení spočívá v poznání, že nejistý svět v nás vyvolává pocity zranitelnosti a obranářství – řízení nových typů talentů, výzvy spojené s přijímáním rozmanitosti, technologie, kterým nikdy nebudeme skutečně rozumět.

Otevřený způsob myšlení spočívá ve vytváření jednotlivců, týmů a organizací, které zůstávají ostražité vůči okolnímu světu, změnám, a proto jsou vstřícnější a otevřenější neustálé transformaci.

Doporučujeme přečíst:

preview-63ecd5dd78b01671590393-6410487e385c4653522708.webp

Jak sladit finanční cíle s obchodní strategií

Číst

Je mindset vrozený, nebo ho lidé a podniky mohou rozvíjet prostřednictvím vzdělávání a práce?

Musíme odstranit nejasnosti ohledně toho, co máme na mysli pod pojmem mindset. V myslích většiny lidí je tento pojem chápán spíše implicitně než explicitně. Proto při používání tohoto slova často mluvíme o opačném významu.

Mindset, jak ho nyní chápeme, se dá trénovat a rozvíjet na neurologické úrovni. Není to o dovednostech, osobnosti, IQ nebo chování. S těmito aspekty v nás sice interaguje, ale je to vnitřní smyslový systém, který nám umožňuje dávat světu smysl a význam. Každý má přístup k jeho rozvoji.

Jakou roli hrají technologie při získávání správného myšlení vzhledem k rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence (AI)?

Nutí nás uvědomit si, jak nejistota ovlivňuje naše reakce. ChatGPT se objevil před pár měsíci a zcela změnil naše uvažování o tom, jaký dopad bude mít umělá inteligence na pracovní místa. AI se najednou změnila z abstraktní hrozby na konkrétní.

Nutí to více z nás přehodnotit, co je to vytváření lidských hodnot ve světě automatizace. I přes neuvěřitelnou sílu kvantové výpočetní techniky existuje několik věcí, které v dohledné budoucnosti stále dokáže pouze člověk.

Prvním z nich je vytváření smyslu. I když můžete  AI asistenta krmit otázkami o světě, jen vy se svými 90 miliardami neuronů víte, co se děje v bohatých souvislostech. Pouze vy dokážete z této neuvěřitelně bohaté komplexnosti generovat kreativní řešení; to umělá inteligence nedokáže.

Druhým je kreativní řešení problémů. Databáze, která se nachází v nástroji umělé inteligence, je pevně daná. Může být generativní, ale nemůže řešit problémy jako člověk. Třetí spočívá v tom, že se musíme rozhodovat na základě morálního uvažování, což je něco, o čem bychom neměli uvažovat, že vložíme do rukou umělé inteligence.

A konečně musíme vytvářet, formovat a udržovat hodnotné vztahy, v nichž si můžeme předávat hodnoty v práci i doma – vzájemnou pomoc, důvěru a lásku.

AI tyto věci neumí. Bude nám sedět na ramenou jako nástroj, jako mluvící papoušek, který nám pomáhá orientovat se ve světě a urychlovat věci. Ale tyto čtyři zdroje lidské hodnoty, které jsem právě zmínil, jsou věci, které nám mindset může pomoci posílit.

V knize mluvíte o emocích a o tom, jak jsou špatně chápány. Jak můžeme využít emoce k lepšímu rozhodování?

Již 2000 let jsou emoce považovány za protiklad logiky. Byly považovány za pevně dané reakce na hrozby a příležitosti, které údajně nemůžeme ovlivnit. V tomto pojetí ztrácíme schopnost jednat, když prožíváme ohromující emoce; ztrácíme racionalitu.

Vědci tuto představu o vrozených emocích rozbili a nahradili ji teorií „konstruovaných emocí“. Emoce si vytváříme proto, abychom se ve světě cítili dobře, především proto, abychom pochopili svůj metabolismus, stav svého „tělesného rozpočtu“. To otevírá jiné chápání toho, co nám emoce umožňují poznat. 

Negativní emoce jsou signálem, že není naplněna základní lidská potřeba. Když začneme své emoce číst tímto způsobem, dostaneme se rychleji k pravdě o situacích.

Emoce jsou tedy součástí logického spektra. Poskytují nám pochopení toho, co se s námi děje, nefiltrované předsudky a sebeospravedlněním našeho mentálního uvažování. Naladění na naše pocity nám napoví, kdy máme nedostatek zdrojů (jsme unavení, hladoví, potřebujeme na záchod), což v případě, že zdroje nejsou dosyceny, vyvolá emocionální reakci odporu.

Když se cítíme v očích druhých znehodnoceni, naladění na pocity odsuzování a obranyschopnosti nám brání v negativním jednání. Podobně i nedostatečně uvědomované pocity, že nemáme jasno, nejsme propojeni a motivováni, vedou ke kontraproduktivním reakcím.

Proč bychom se měli učit rozpoznávat emoce?

V našich laboratořích leadershipu žádáme lidi, aby popsali, jak se cítí. Většina lidí použije na popis všech svých emocí čtyři až sedm slov. Tato chudá slovní zásoba odráží rozpaky, které mnozí z nás pociťují, když mluví o tom, jak se cítí – což ještě nedávno podporovali i rodiče, školy a pracoviště.

Pokud každý negativní pocit popisujete jako hněv, nechápete, jak se ve skutečnosti cítíte a jaké potřeby to signalizuje. Možná se necítíte naštvaní, možná cítíte frustraci, rozpaky, možná stovky různých slov. Čím jemnější a podrobnější je váš jazyk, tím lépe rozumíte tomu, co se děje.

A mezi emocionální granularitou a zdravím lidí existuje významná souvislost. Lidé, kteří používají lepší definici toho, co se v nich odehrává, dostanou lepší pomoc, lépe diagnostikují sami sebe a své potřeby a mohou lépe komunikovat s ostatními lidmi.

Co jsou to „metaemoce“?

Metaemoce jsou relativně novým oborem, který se studuje především od 90. let u dětí. Jsou podobné metakognici, což je myšlení o myšlení. Je to tedy myšlení o emocích, pocity o emocích.

Například dítěti vynadáte, protože se na něj zlobíte, a pak se cítíte provinile, že se zlobíte – pocit viny je metaemocí. Pokud si metaemoci {tj. pocit viny} neuvědomujete, vytváříte smyčky dysfunkčního chování. A to bylo studováno u alkoholismu, kde neschopnost lidí rozlišit mezi emocí a metaemocí znamená, že se nedokážou vzdát nadměrného pití.

Jak důležité jsou metaemoce při rozhodování?

Neuvěřitelně důležité. Emoce hrají v nelineárním světě významnou roli, protože více našich výzev je nejistých. Chcete-li dosáhnout pokroku, nemůžete jen přijmout nejistotu, vrhnout se z útesu a doufat, že poletíte. Musíte vyvažovat racionalismus s přesvědčením.

Jediný způsob, jak toho můžete dosáhnout, je vytvořit emocionální přesvědčení, které prolomí nejistotu. To vychází z práce Roberta Burtona a dalších vědců, kteří uznávají, že jistota není racionální proces. Je to emoce – cítíme jistotu. A tento pocit vytváří pocit aktivity a odhodlání dělat věci tváří v tvář nejistotě.

Takže zatímco nová strategie nebo transformace může znamenat, že mnoho věcí děláme poprvé, a proto vyvolávat strach a úzkost, metaemocí je zde vzrušení a pocit smysluplnosti, protože je to správná věc – budeme se učit a růst.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Dalším pojmem, o kterém mluvíte, je "interoceptivní" schopnost. Co to je a proč je pro vedoucí pracovníky v podnikání nezbytná?

V našem modelu myšlení „myslet, vidět a cítit“ má část „cítit“ dvě složky – fyzický pocit a emoce. Ty se v myslích lidí často spojují, ale jsou zcela odlišné.

Interocepce je nesmírně vzrušující nový směr studia, který se zabývá fyzickými pocity vznikajícími uvnitř těla. Tyto pocity nám poskytují obecné informace o stavu našeho metabolismu nebo „tělesného rozpočtu“. Interoceptivní citlivost je naše schopnost vnímat tyto pocity.

Výzkum ukazuje, že lidé se zvýšenou interoceptivní citlivostí – kteří vědí, co se děje uvnitř jejich těla – se lépe rozhodují v nejistých situacích. Jejich tělo ví dříve než jejich mysl, že se chystají setkat s rizikem nebo co cítí či si myslí ostatní lidé. To vám tedy dává konkurenční výhodu.

A jak vám interocepce pomáhá dělat lepší rozhodnutí?

Neurovědec Antonio Damasio požádal účastníky svých studií, aby se zúčastnili cvičení založeného na riziku. Dostali peníze a měli je vsadit na jeden ze čtyř balíčků karet. Jak karty otáčeli, postupem času se ukázalo, že existují dva „dobré“ balíčky, na kterých peníze vyhrávají, a dva „špatné“, na kterých je ztrácejí. Ale dlouho předtím, než racionálně „poznají“, které balíčky jsou které, to ví jejich tělo.

Damasio to zjistil měřením elektrického odporu konečků prstů účastníků, které produkovaly nepatrné množství potu, když zažívali riziko nebo ohrožení.  Dokonce i po několika otočeních karet začali produkovat pot, když se jejich ruce vznášely nad balíčky, kde přicházeli o peníze. Jejich těla věděla dříve než jejich mysl, který je který.

Jak je to možné? Začíná to tím, že pochopíme, že jednoduché fyzické pocity, jako je hlad, horko nebo zima, byly prvními formami vědomí, které organismům umožnily pohybovat se ve svém prostředí – daly jim schopnost jednat.

Proto jsou tyto pocity silným zdrojem informací o tom, co se děje. Když cítíme strach, naše tělo nejprve zažívá fyzické pocity. Když vidíme hada, necítíme nejprve strach, ale zvýšení srdečního tepu a účinky stresových hormonů.

Schopnost napojit se na tyto pocity nám dává konkurenční výhodu, protože, jak zjistili jiní vědci, když se nám to podaří, oblast insulární kůry mozku dokáže rychleji mobilizovat zdroje, což nám umožňuje vidět, co se děje, a činit lepší rozhodnutí.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!