Jak pracuje Senior Finance Manager | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak pracuje Senior Finance Manager

Interview s Janem Šromem o trendech, chybách, využití a úkolech finanční analýzy.

srom-interview-fb-image-template-copy-643fe55def1c8928669470-min-64da13d5ddf02165340722.jpg

Tentokrát jsme vyzpovídali Senior Finance Managera ze společnosti LEGO group. Jan Šrom je lektorem Laba kurzu Finanční analýza, rozhovor se proto (bohužel) netýkal barevných kostiček. Vzhledem k Janově bohaté praxi v oboru je ale i tak velmi pestrý a zajímavý.

Jane, jaký je Váš vzdělávací a profesní background v oblasti finanční analýzy?

S finanční analýzou jsem se poprvé setkal na střední škole. Byly to ale jen úplné základy na které jsem následně navazoval na vysoké škole jak v Čechách tak v Nizozemí a nejprve psal bakalářskou práci o jejich aplikacích a následně i o oceňování podniku. 

Po nástupu do praxe jsem ji používal od prvního dne, můj první pracovní úkol byl zhodnotit finanční výkonnost konkurence a vyvodit z ní závěry pro náš business. Analýza zaujala, a tak jsem se následně účastnil i několika tréninků na Competitor Intelligece v Rotterdamu a za finance se podílel na několika Business War Gaming aktivitách, kde se výsledky z Competitor Intelligence principů a znalostí finanční anaýzy náramně hodily. 

Později jsem se také zúčastnil několika jednání ohledně potenciálních M&A, počítal business casy a analyzoval případné targety ke koupi. V neposlední řadě jsem jedním z účastníků na projektu, který určoval celosvětovou strategii jedné poměrně veliké kategorie spotřebních produktů v jedné z top 50 nejhodnotnějších firem světa – a tam se principy finanční anaýzy uplatňovaly ve velkém.

Kdy a proč jste se začal věnovat finanční analýze?

Už od střední školy mě bavilo sledovat, jak se vyvíjí jednotlivá odvětví businessu, jak se daří jednotlivým firmám a jaká jsou jejich finanční specifika. Také mě bavilo vidět šéfům pod ruce a neotevírat láhev šampaňského pokaždé, když se jim to hodilo.  Bavilo mě z různých dat dokázat a prokazatelně určit, komu se daří, komu ne, určovat, do jakého oboru by stálo za to vstoupit atp. A baví mě to do teď.

Jaké jsou nejčastější úkoly, které řešíte v oblasti finanční analýzy?

Nejčastěji řeším úkoly spojené s dodáváním KPI. Tj. hlídání marže, řízení nákladů a rentability. Často také řeším investice do různých projektů. Finanční analýzou Výkazu Zisku a Ztráty se pak zabývám v podstatě denně.

Jaké nástroje a metodiky se nejčastěji používají v oblasti finanční analýzy?

To záleží na úkolu, který máte před sebou. Pokud se jedná o řízení vlastního podniku, pak se většinou jedná o různé poměrové ukazatele, nebo ukazatele investičního charakteru – popřípadě i ukazatele z trhu, pokud se chcete porovnat s konkurencí.

Pokud se jedná o oceňování nebo analýzy konkurence jako takové, často mimo analýzu poměrových ukazatelů používám také analýzu horizontální a vertikální. A u poměrových ukazatelů mě zajímají hlavně jejich trendy a porovnání s trhem jako takovým.

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se analytici dopouštějí při finanční analýze?

Na tuto otázku není jednoduché jednoznačně odpovědět. Řada chyb jsou spíše nedorozumění a rodí se z toho důvodu, že některé finanční ukazatele nejsou přesně definované jasným vzorcem, a proto je celkem normální že dvěma finančním analytikům vyjdou rozdílná čísla. Ale to je spíše problém finanční analýzy jako takové než finančních analytiků.

Doporučujeme přečíst:

articlevisual-4-63e20fdc29f90294675807-min-64a66f3d7119a120312545.jpg

Co je to cash flow?

Číst

Jakým způsobem se dá hodnotit finanční výkonnost společnosti?

Těch kritérií je celá řada. Zejména by se jednalo o různé ukazatele rentability, jako je rentabilita aktiv nebo tržeb. Já osobně se zaměřuji ještě na vývoj tržeb vs. vývoj marže a různých ostatních opexových nákladů.

Které ukazatele jsou klíčové pro posouzení finančního zdraví společnosti?

Hodně vám prozradí struktura kapitálu, kterou podnik ke svému fungování používá, a její porovnání s velikostí oběžných aktiv. Taky je zajímavé se podívat na to, jak se vyvíjí likvidita podniku a eventuelně podíl dlouhodobých aktiv na celkových aktivech firmy a jeho změna v čase. Ale jsou i jiné metody a ty bych si spíše nechal na kurz jako takový.

Co jsou nejčastější výzvy, kterým musí analytici v oblasti finanční analýzy čelit?

Pro mě osobně je to správné spojení finančně vyjádřených situací ve veřejně dostupných výkazech s tím, čemu podnik čelí a co komunikuje externímu světu (např. jaká je vlastně jeho strategie jako taková). Když se povede spojení veřejně dostupných nefinančních zdrojů s těmi finančními, odemknete podle mého názoru daleko větší hodnotu než jen obyčejnými výpočty.

Jaké jsou nejvýznamnější trendy v oblasti finanční analýzy v současné době?

U několika firem jsem v poslední době viděl orientací zejména na různé analýzy výkazu zisku a ztráty a spíše upouštění od analýz výkazů ostatních. 

Kdybych měl být konkrétní, pak bych uvedl, že v kontextu posledních 2–3 let a s nimi spojeného trendu růstu nákladů se často řeší analýzy jednotlivých komponent tržeb majících klíčový vliv na jejich doručení. Tedy vztahu velikosti ceny a prodaného množství a dále pak marže, kde se mimo dvou dříve jmenovaných faktorů projeví ještě výrobkové náklady a produktový mix. S tím jsou spojeny aktivity Net Revenue Managementu, o kterých se v kurzu také budeme bavit.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Mohou firmy nějak využít výsledky finanční analýzy pro svůj růst a rozvoj?

Ta aplikace je extrémně široká. Od poznání firmy jako sebe samotné z finančního pohledu a tedy schopnosti poznat, kde je firma slabá a jaké aktivity pro její posílení by měla především udělat do budoucna, po poznání a inspiraci od své konkurence. 

Jak se dá použít finanční analýza pro rozhodování v oblasti investic?

Málokdy jsem pracoval ve firmě, která by měla méně nápadů na investice než peněz k jejich financování. Otázkou spíše bylo, jaké investice jsou z finančního hlediska pro firmu ty pravé. A právě tam může finanční analýza hrát velkou roli.

Jaké jsou klíčové aspekty, které je třeba zohlednit při tvorbě finančního plánu pro firmu?

Její strategie, plány do budoucna a očekávání na udržitelnou finanční výkonnost od investorů nebo vlastníků. To bych označil jako hlavní aspekty.

Co byste poradil firmě, která má finanční problémy a potřebuje pomoc s finanční analýzou?

Záleží na typu problému. Ne každé řešení sedí všem – a tak je to i ve světě financí. Liší se to odvětví od odvětví, firma od firmy, problém od problému. Ale o tom více na kurzu.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!